Podpisz List poparcia w sprawie stanowiska rządu Rzeczypospolitej w sprawie relokacji imigrantów z krajów Europy Zachodniej.

Obrazek użytkownika izaluka
Kraj

Otrzymałam dziś e-mail od Reduty Dobrego Imienia tej treści:

 

Wstęp

Komisja Europejska domaga się od rządu Rzeczypospolitej zgody na przymusową relokację imigrantów z krajów Europy zachodniej do Polski, wbrew opozycji niemal 75% społeczeństwa polskiego.

Kanclerz Niemiec, która spowodowała kryzys migracyjny w Europie odpowiadając „polityką otwartych drzwi” na fale „uchodźców” w 2015 roku, domaga się obecnie od krajów członkowskich Unii przyjęcia armii zaproszonych przez nią gości do siebie. W obliczu brutalnych ataków terrorystycznych w miastach Europy, wielopokoleniowego braku integracji mniejszości z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, oraz niechęci społeczeństwa europejskiego do jej wzrostu, Komisja Europejska próbuje wymusić relokację migrantów do państw członkowskich, w tym do Polski – wbrew polityce polskiego rządu i woli przytłaczającej większości Polaków.

Bezprecedensowe naciski instytucji europejskich na rząd Rzeczypospolitej, szantażowanie sankcjami i straszenie odebraniem funduszy unijnych w przypadku odmowy, są całkowicie sprzeczne z traktatami, które Polska podpisała wstępując do Unii Europejskiej. Jest to przecież związek suwerennych i demokratycznych krajów członkowskich.

Antydemokratyczne działania Unii Europejskiej pogłębiają kryzys zaufania do unijnej elity rządzącej i utwierdzają świat w przekonaniu o lekceważeniu woli wyborców i bezpieczeństwa państw członkowskich. Są to dokładnie te kwestie, które już doprowadziły do osłabienia Unii sprowokowaniem votum nieufności obywateli Wielkiej Brytanii.

Retoryka i ton żądań stawianych Polsce jest dodatkowo obraźliwa: kraj, który po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku przyjął dziesiątki tysięcy imigrantów wietnamskich wyproszonych z Niemiec Wschodnich, w którym schronienie znaleźli muzułmańscy uchodźcy z wojen w Czeczenii i gdzie zamieszkało prawie dwa miliony Ukraińców uciekających przed inwazją rosyjską jest nie tylko straszony sankcjami, ale oskarżany o brak współczucia dla imigrantów i o ksenofobię.

Spadkobiercy wielonarodowościowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej dobrowolnie otworzyli granice swojego kraju dla wielokrotnie większej liczby uciekinierów niż żąda teraz Unia Europejska. Polacy nie odmawiają udzielania pomocy: nauczeni historią, wspierają mieszkańców krajów dotkniętych wojną. Jednocześnie Polska jako kraj suwerenny ma prawo nie zgodzić się na program przymusowej relokacji imigrantów narzucanych decyzją państw trzecich, wbrew woli obywateli.

Szantaż Komisji Europejskiej nie może stać się językiem dyplomacji unijnej, a Bruksela nie może uzurpować sobie praw demokratycznie wybieranych rządów wolnych państw członkowskich.

Z tych właśnie powodów napisałem ten list otwarty, aby sprawujący władzę odczuli poparcie dla swoich działań w tej żywotnej dla przyszłości Polski sprawie

List można poprzeć klikając w link „Popieram”. Nastąpi wtedy przeniesienie na stronę CitizenGo gdzie można wpisać swój email, co będzie wyrazem poparcia dla treści listu. List wraz z podpisami będzie dostarczony do Pani Premier Beaty Szydło.

List

Są takie chwile w dziejach narodów i państw, gdy jasno widać, że los całej zbiorowości, wspólnoty politycznej zależy od decyzji konkretnych osób.

Decyzji podjętych w konkretnym momencie.

Decyzji, które determinują nie tylko najbliższą przyszłość, ale także następne dziesięciolecia.

W dziejach Polski były już takie momenty – w czasach odległych decyzja Mieszka o chrzcie Polski, decyzja panów małopolskich o unii personalnej z Litwą, a w czasach nam bliższych – w latach 80 – decyzja konkretnych osób z kręgów opozycyjnych o przystąpieniu do rozmów z komunistami, czego owocem jest taka a nie inna forma transformacji po 1989 roku.

Wszystko wskazuje, że zbliżamy się do podobnego momentu dziejowego.

Komisja Europejska (a w istocie Niemcy) żąda od rządu polskiego zgody na przymusową relokację imigrantów do Polski.

Te bezprecedensowe naciski instytucji europejskich na rząd Rzeczypospolitej, szantażowanie sankcjami, odebraniem funduszy w przypadku odmowy, są całkowicie sprzeczne z traktatami, które Polska podpisała wstępując do organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Równocześnie w Polsce tzw. opozycja totalna prowadzi akcję polityczną wspierającą te naciski.

Ewentualna zgoda rządu RP na przymusową relokację imigrantów będzie zgodą na zmianę struktury ludnościowej Polski na najbliższe dziesięciolecia, a w istocie na zawsze. Będzie to zgoda na likwidację dotychczasowego polskiego stylu życia na rzecz zupełnie nieprzewidywalnych i obcych nam wymagań „multikulturalizmu”. I wreszcie – będzie to także zgoda na sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa ataków terrorystycznych na mieszkańców Polski.

Istnieje niezaprzeczalny związek pomiędzy muzułmańskimi imigrantami osiedlającymi się w Europie a aktami terroru, jakie mają miejsce w różnych krajach Europy – tak było we Francji, gdy zginęły Polki, w Niemczech, gdy zginął polski kierowca. Radykalizacja ludności muzułmańskiej następuje także w kolejnych pokoleniach, czego dowodem jest ostatni zamach w Manchesterze (gdzie także zginęli Polacy) i poprzednie we Francji i Anglii. Sprowadzony przez Niemcy na Europę kryzys migracyjny dał efekt w postaci wielu aktów terroru, lecz co więcej – jest to kryzys zaufania do europejskiej elity rządzącej, która zaślepiona ideologicznie nie jest w stanie zdiagnozować źródeł problemu, który sama spowodowała. Ideologia politycznej poprawności, którą wyznają, odbiera tym ludziom narzędzia diagnostyczne umożliwiające prawidłową reakcję na zagrożenie.

Zamiast tego wzywających do opamiętania oskarża się o ksenofobię i zamyka usta cenzurą w mediach. Co więcej – to właśnie środowiska, które popierają „otwarcie granic” dla niekontrolowanej imigracji oskarżające przeciwników o ksenofobię i faszyzm są obiektem szczególnej nienawiści radykałów islamskich. Ten paradoks jasno pokazuje, że mamy w Europie do czynienia już nie tylko z masowym brakiem rozsądku, ale zanikiem logicznego myślenia.

Tymczasem poparcie działań polskiego rządu to nie ksenofobia, lecz wynik logicznego wnioskowania – skoro istnieje korelacja pomiędzy ilością zamachów a liczbą imigrantów, skoro zwiększenie liczby imigrantów islamskich w Europie daje efekt w postaci braku kontroli nad całymi miastami, a bezpieczeństwo obywateli – zwłaszcza kobiet – drastycznie spada, to oczywistym jest dla każdego nie zaślepionego polityczną poprawnością, że ewentualna relokacja imigrantów do krajów takich jak Polska jest sprowadzeniem na obywateli tych krajów niebezpieczeństwa utraty życia w zamachu lub też zagrożenia innymi aktami przemocy, także przemocy kulturowej, doprowadzającej do lęku przed wyrażaniem swojej wiary czy poglądów.

Polska ma już za sobą doświadczenie kontaktów z agresywnym islamem – to na Polakach spoczął obowiązek bronienia Europy przed islamizacją w wieku XVII.

Polacy mają także doświadczenie współżycia w jednym, wspólnym państwie z innymi narodami – Rusinami (dziś byśmy ich nazwali Białorusinami i Ukraińcami), Litwinami, Żydami (dla których Polska była krajem schronienia przez wiele stuleci), Ormianami, także Niemcami.

W polskiej tradycji, dzięki 400 letniej Unii polsko-litewskiej jest silnie zakorzeniona wielokulturowość, której częścią są także polscy Tatarzy, muzułmanie – wierni synowie Ojczyzny.

Polacy nie są ksenofobami ani też nie odnoszą się do innych narodów wrogo – najlepszym dowodem jest to, że po niesłychanych dziejowych krzywdach wyrządzonych Polakom przez Niemców, Rosjan i Ukraińców, odnoszą się do przedstawicieli tych narodów przyjaźnie.

Jednakże Polacy – a Polakiem jest każdy, kto przyznaje się do polskiego kodu kulturowego – przywiązani są do swojej tradycji i nie pozwolą, aby w imię ideologicznego zaślepienia europejskie elity zmieniły polski styl życia i polską przyszłość poprzez przymusową relokację imigrantów.

Dlatego nie zgadzam się na relokację, popieram opór przeciwko szantażowi Komisji Europejskiej, popieram działania polskiego rządu w tej sprawie.

Od niezgody na żądania Komisji Europejskiej (a w istocie Niemiec) zależy los polskich przyszłych pokoleń – czy my sami, nasze dzieci i wnuki, polskie kobiety, będziemy żyć w bezpieczeństwie i polskiej tradycji poszanowania wolności i tolerancji, czy też na naszych ulicach będzie rządziły przemoc, szariat i zabobon.

Raz rozpoczętego procesu islamizacji, poprzez wpuszczenie imigrantów, nie da się zatrzymać, a multikulturalizm w wydaniu unijnym jest iluzją, czego dowodem są wydarzenia we Francji.

Wzywam wszystkich rozsądnie i logicznie myślących do wsparcia Rządu RP w tej sprawie.

Niech rząd Pani Beaty Szydło wie, że w sprawie utrzymania ciągłości polskiej tożsamości kulturowej ma mocne poparcie obywateli i ma silny mandat do odpowiedzenia NIE na żądania Komisji Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji imigrantów do Polski!

Maciej Świrski

Założyciel Reduty Dobrego Imienia

Warszawa, 27.05.2017

POPIERAM

Link do listu:  http://www.anti-defamation.org/rdiplad/petycje/list-poparcia-w-sprawie-stanowiska-rzadu-rzeczypospolitej-w-sprawie-relokacji-imigrantow-z-krajow-europy-zachodniej/

 

Ze swej strony gorąco namawiam do wyrażenia poparcia.

Na godz. 11:35 mamy 1133 głosy poparcia.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

Na godz. 12:40 mamy 2.615 głosów poparcia.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540662

Godz. 13:10 - 3.308 głosów poparcia.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540667

Podpisałam się. Reduta Dobrego Imienia jest wiarygodna i działa na rzecz Polaków. Przypomina mi się sprawa szkopa z Pomorza, co to zwracając się do pracowników szczekał, że "pozabija wszystkich Polaków". RDI zadziałała.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1540669

Dziękuję za komentarz. Tak, podejmują wiele cennych inicjatyw broniących dobrego imienia Polski i co też ważne, odnoszą sukcesy.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540675

pozdrowienia dla podpisujących i dla Reduty ....

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540677

@gość z drogi & Wszyscy

Słowa polskiej premier, o Europie, która musi podnieść się z kolan, robią furorę na świecie i są tłumaczone na język angielski!:

https://twitter.com/V_of_Europe/status/867451789251158017/photo/1

Dziękuję i pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540678

jak dobrze być dumnym Polakiem :)

http://wpolityce.pl/kosciol/341679-bielsko-biala-syn-premier-beaty-szydlo-wsrod-13-nowych-kaplanow

serdeczne pozdrowienia :)

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540688

@gość z drogi - 27 Maja, 2017 - 16:23 :)

Wspaniale, szczególnie po tylu latach smuty.

Również serdecznie pozdrawiam :)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540717

Godz. 15:02  - 4.831 głosów poparcia.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540676

Ponad pięć tysięcy!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1540679

teraz czas,by temat zaszczepić na innych stronach internetowych :)

\pozdrowienia  sobotnie :)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540692

Ja zaszczepiam, gdzie mogę :) , np. tu: http://naszsalon24.org/2017/05/27/list-poparcia-sprawie-stanowiska-rzadu-rzeczypospolitej-sprawie-relokacji-imigrantow-krajow-europy-zachodniej/ i tu: http://izaluka.salon24.pl/781485,list-poparcia-w-sprawie-stanowiska-rzadu-rzeczypospolitej-w-sprawie-relokacji-imigrantow-z-krajow-europy-zachodniej/

Na portalach społecznościowych nie mam konta, więc liczę na pozostałych blogerów :)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540720

Przez cztery godziny podwoiło się niemal. Jest w tym momencie 9.384 głosów :)

Serdecznie pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540723

i podziękowania dla  Autorki bloga za podaną Informację :)

czuję się jak za dawnych dobrych lat,czyli znowu w śród Przyjaciół kochających POLSKĘ

i jak za dawnych lat "psy szczekają  karawana idzie dalej do celu :)

a twarze "szczekających i ujadających" ZAPAMIĘTAJMY,ku przestrodze 

Niedzielne pozdrowienia :)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540751

Ale z podpisem się zacięło

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1540702

szkoda,

powinno być więcej,należy po prostu pozwolić na dalsze podpisy  panie Świrski 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540703

@Jacek Mruk & @gość z drogi

Obecnie jest 9.384 i stale rośnie :)

Pozdrawiam obu Panów serdecznie

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540721

no to jedziemy dalej :)

rodzina powiadomiona zaprzyjażnione strony ,TEZ :)

Dobrej Niedzieli,Polsko :)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540752

jestem dawną sonią,więc płeć żeńska :) a że Nik wprowadza w błąd,to fakt :)serdeczności :)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540757

To u mnie Mozilla szwankuje

Zły podwody sobie buduje

By zawładnąć mną lecz bez skutku

Bo nie ulegnę nawet w smutku

Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1540770

Takie listy popierające władze są niezbędne by pokazać zakłamanie totalnych, stale wrzeszczących o łamaniu demokracji i przeciwstawiających Polskę - "pisowskiemu państwu"...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1540725

A po drugie, aby pokazać rządowi siłę poparcia społecznego. To tak samo ważne, a nawet ważniejsze.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540730

Podpisało 10.653 osób. Jakoś idzie...

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1540731

Bardzo jestem ciekawa ostatecznego wyniku.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540734

  Witam! Cieszy udział w dobrej dla Polski inicjatywie. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1540729

Witam, a mamy już ponad 10 tyś. podpisów :), konkretnie: 10.878

Pozdrawiam również

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540733

 Nasza POLSKA KULTURA WIELONARODOWOŚCIOWA zawsze była ponad podziałami religijnymi i etnicznymi. Warunkiem jedynym jakim musiały się podporządkować napływowe grupy było zaakceptowanie i przyjęcie przez nich naszych standardów humanitarnych w których kobieta MATKA POLKA  była zawsze szanowana i równoprawna a nawet stawiana wyżej od męskiej głowy rodu.

 Nie może być miejsca w naszym kraju dla innej kultury w której kobiety są traktowane jak niewolnice a dzieci gwałcone (bo jak inaczej nazwać stan prawny islamisty, który współżyje seksualnie z 13 letnią żoną i to zgodnie z ich prawem!)

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1540746

Serus izaluka. Pozdrawiam serdecznie. Podpisałem ten b. pożyteczny List dwoma rękoma! Absolutnie nie zgadzam się na jakikolwiek szantarz europejskiego kołchozu! Polska jest wolnym krajem i to my decydujemy kogo chcemy przyjąć w nasze progi, a kogo przyjąć nie chcemy. My Polacy bowiem brzydzimy się jakąkolwiek formą niewolnictwa. Europa na czele z Niemcami, Włochami i Grecją popełniły b. wiele i zarazem b. poważnych będów otwierając swoje granice na zupełnie niekontrolowany przepływ ludzi, czego żaden normalny kraj nigdy właściwie nie robi, a teraz oto zmuszają nas Polaków, byśmy razem do spółki z nimi ten pasztet, który się właśnie psuje i już nieco wonie, jedli. Nie ma i nie będzie zgody na takie oto: "róbta co chceta"! Wzywam papieża Franciszka oraz kard. Kazimierza Nycza oraz wszystkich wiernych, normalnych, uczciwych ludzi, by wszelkie działania także te dotyczące nielegalnych, nieobliczalnych uchodźców, by dokonywaly się w duchu miłości i odpowiedzialności, jak uczył nas św. Jan Paweł II, a nie w duchu przymusu i b. niebezpiecznego szantarzu. Z Panem Bogiem

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1540747

ukłony dla Naszego Poety,Lwów47:)

a my dalej,do przodu :)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540753

jak dobrze być dumnym Polakiem :)!!!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540755

Popieram. Podpisalem.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1540795

zebrano  35.805 podpisów.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1540821

Dobrego Dnia :) Wszystkim :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1540833