Endlösung Modrzejewskiego nie będzie ostateczny

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski
Kraj

Sprawa Stanisława Modrzejewskiego nie skończy się wraz z jego śmiercią, na co liczyli jego zabójcy z sądu i prokuratury. Teraz to ona dopiero się zacznie

W sierpniu 2013 r. „sędziowie” i „prokuratorzy” zabili (doprowadzili do samobójstwa) Stanisława Modrzejewskiego, emerytowanego górnika, społecznie udzielającego się w komitetach wyborczych opozycji. Najpierw został uznany winnym win przez prokuratora najpewniej zmyślonych. Wniosek ten jest prawdopodobny przez utajnienie jego rozprawy, choć sam Modrzejewski żądał jawności; i fakt że w Polsce co najmniej 30% wyroków - a być może i 80% - nie ma podstaw faktycznych i/lub prawnych (zob. https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/powstanmy-z-podleglosci-polacy-nie-pogodza-sie-z-dyktatem )

W roku 2011 publikowaliśmy reportaż z pikiety w obronie S. Modrzejewskiego. Wówczas nie wiedzieliśmy jeszcze, że chodzi o obronę życia. Zob.:

http://www.youtube.com/watch?v=UbolNvj-bFg

http://www.youtube.com/watch?v=Bn8ogW_zHPE

http://www.youtube.com/watch?v=UVX6C_HyNfI

 

Usiłowaliśmy też sfilmować przebieg rozprawy, w czasie której Sąd Okręgowy w Katowicach konfiskował dobytek S. Modrzejewskiego. Sąd ten wyrzucił nas z sali i ukrył przebieg rozprawy przed opinią publiczną. Zob.:

http://www.youtube.com/watch?v=KGIhMGC5nV4

http://www.youtube.com/watch?v=Y-AsKGOkvvY

http://www.youtube.com/watch?v=9QUk6_FsbA8

 

Szerszy opis tragedii S. Modrzejewskiego - zob.:

https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/-sad-w-katowicach-i-endloesung-stanislawa-modrzejewskiego

 

W reportażu filmowym S. Modrzejewskiego wspominają przyjaciele:

 

Sprawa ta ma swój dalszy ciąg. „Wolny Czyn” skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę S. Modrzejewskiego; Stanisław Jankowski – pismo do CBA.

 

Katowice, 23 września 2013 r.

WOLNY CZYN. Pismo KPN Obszaru V

Mariusz Cysewski (adres)

ppraworzadnosc@gmail.com

kom. 511 060 559

https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

 

Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód

 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

1. Wg moich informacji, od 2004 r. Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód prowadziła akcję zaszczuwania niepełnosprawnego (chodził o kulach) emerytowanego górnika Stanisława Modrzejewskiego z Katowic. Ostatnim akordem tej akcji było sprokurowanie przez przekupionego prokuratora fałszywej opinii sądowo-psychiatrycznej w celu uwięzienia S. Modrzejewskiego (PR Katowice Zachód, sygn. 2 DS 716/10). Akcja grupowego zaszczuwania człowieka niewinnego i niepełnosprawnego spełnia znamiona szeregu czynów, które kodeks karny określa jako przestępstwa. Są to nade wszystko:

- art. 235 kk (Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo (…) albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze… itd.)

- art. 231 § 2 kk (przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej i w związku z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej) – czyn tak kwalifikowany zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

2. Wg A. Seremeta, w okupowanej Polsce marionetkowe „sądy” w sfingowanych „procesach” zatwierdzają ponad 98% wniosków prokuratury. Nic dziwnego, że zbrodniarze opisani w pkc. 1 dopięli swego celu i w roku 2012 uwięzili Stanisława Modrzejewskiego we współczesnym „polskim” obozie koncentracyjnym, psychuszce zlokalizowanej w Bolesławcu. Hitlerowskie doktryny prawne narzucone okupowanej Polsce stanowią, że przymusowe uwięzienie w obozie koncentracyjnym służy szczęściu ofiar; lecz dla celów prawa europejskiego, S. Modrzejewskiemu przysługiwały wszystkie prawa osoby „pozbawionej wolności” w rozumieniu Art. 5 § 1 „e” Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.; „Konwencja”). Poza bezprawnym pozbawieniem wolności, w psychuszce S. Modrzejewskiego poddano „torturom” w rozumieniu Art. 3 Konwencji.

3. Torturowanie więźniów to zbrodnia wyjątkowo odrażająca. Stosownie do tego, art. 247 § 2 kk stanowi, że Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą prawnie pozbawioną wolności, jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

4. Przez cały czas uwięzienia w psychuszce wgląd w tragiczną sytuację S. Modrzejewskiego lub wręcz nadzór penitencjarny sprawowało wielu zbrodniarzy. W szczególności idzie o „sędziów” „Sądu” Katowice Zachód, na bezprawnie utajnionych posiedzeniach odrzucających w 2012 r. wnioski ofiary o okazanie litości i resztek człowieczeństwa; ale i „sędziów” „Sądu” Okręgowego, którzy postanowili dodatkowo obrabować ofiarę (26.02.2013, IV Ca 666/12). Prócz tego co zwykle, czyli grupowego przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej, kwalifikacja tego rodzaju zezwierzęcenia obejmuje zapewne szereg form pomocnictwa, współudziału, sprawstwa kierowniczego; ale i art. 162 § 1 kk (Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo… itd.) oraz art. 160 § 1 kk (Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu… itd.)

5. Siepacze zakończyli torturowanie ofiary w końcu lipca b. r. Gdyby nie wystarczył im artykuł 247 § 2 kk, za który należy im się do 10 lat, to skutki jakie osiągnęli warto ocenić z punktu widzenia art. 156 § 1 pkt 2 kk (Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej… itd.)

6. 23 sierpnia b. r. Stanisława Modrzejewskiego odnaleziono powieszonego w jego garażu.

Doprowadzenie Stanisława Modrzejewskiego do śmierci miało więc kilka etapów i licznych sprawców działających tak w ramach procedur standardowych, jak i ich wersji autorskich.

Żądam wymierzenia kary zbrodniarzom.

Mariusz Cysewski

WOLNY CZYN. Pismo KPN Obszaru V

Kontakt: tel. 511 060 559

ppraworzadnosc@gmail.com

https://sites.google.com/site/wolnyczyn

http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn

http://mariuszcysewski.blogspot.com

 

Brak głosów