Kaczyński robi sobie żywne jaja z Merkel i lewackiej hołoty

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Ruch Kukiz‘15 chce, by rząd zmienił decyzję dotyczącą przyjęcia przez Polskę imigrantów. Posłowie przygotowali projekt uchwały  Sejmu w tej sprawie. Poinformował o tym poseł  Ruchu Robert Winnicki. „..'olska musi odmówic przyjęcia narzuconych przez KE kwot migrantów
— czytamy w projekcie.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd premier Beaty Szydło do zmiany stanowiska Polski w sprawie migrantów, przybywających do Unii Europejskiej z obcych kręgówkulturowych „...”Według autorów projektu, Polska „wykazując solidarność z pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej i mając na względzie bezpieczeństwo obywateli, musi odmówić przyjęcia narzuconych przez Komisję Europejską kwot migrantów”.
Jednocześnie wzywamy rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przedstawienia na forum Rady Europejskiej planu pomocy uchodźcom wojennym w krajach bezpośrednio sąsiadujących ze strefami konfliktów”..]]>.(źródło )]]>

Macierewicz Każdy musi teraz ocenić, jak wielkim błędem jest próba osiedlania dużych zbiorowości islamskich imigrantów w Polsce
-– mówił poseł Antoni Macierewicz, wskazując, że „działanie, które nie może i nie będzie w Polsce kontynuowane Zdaniem przyszłego szefa MON polskie służby nie byłyby w stanie zagwarantować Polakom bezpieczeństwa.
Sytuacja w polskich służbach specjalnych wskazuje że przez osiem lat rządów Platforma Obywatelska nie przygotowała ich, by mogły sprostać takim działaniom 
-– tłumaczył.
Ta sytuacja tylko potwierdza, iż nie możemy przyjmować tak dużej liczby imigrantów, bo nie jesteśmy w stanie dokonać rzeczywistej selekcji i zagwarantować Polakom, że byłoby to działanie bezpieczne  „.]]>..(więcej )]]>

„to, co się dzieje we Francji - mówię o dyskusji, czy zamykać granice - pokazuje, że rozwiązania narzucone przez polityków europejskich nie odpowiadają rzeczywistości

  • mówiła premier Beata Szydło w pierwszym wywiadzie po zaprzysiężeniu.”..”Do piątku myślałam że to będzie zupełnie inne expose. Wyobrażaliśmy sobie, by nacisk był na rozmowę na gospodarce, rozwoju - tym, co jest dla nas najważniejsze. Ale od piątku sytuacja uległa zmianie i sprawy się przedefiniowały. Dla każdego obywatela w Polsce, a na pewno dla nas, którzy bierzemy odpowiedzialność za sprawy polskiego państwa, najważniejsze jest bezpieczeństwo”...”Wierzę głęboko, że Polacy są bezpieczni, ale sytuację będę mogła ocenić, gdy poznam szczegóły. Nasi ministrowie zaczęli pracę tuż po zaprzysiężeniu. Wszyscy pojechali do swoich resortów i nad tym pracujemy. Trzeba zastanowić się, co zrobić, by to bezpieczeństwo było jeszcze większe. (…) Trudno jest przewidywać, co się stanie, ale mogę zagwarantować jedno; zrobimy wszystko, by Polacy czuli się bezpieczni „...”rzeba przestać rozważać na poziomie debaty i podejmować skuteczne kroki. Jeśli w tej chwili jest tak duże  zaangażowanie i próba dyskusji na poziomie ministrów, to w Europie budzi się refleksja. Procedury, które są w tej chwili, nie są wystarczające. My w Polsce będziemy mogli powiedzieć, co należy zrobić, gdy nasi ministrowie posiądą pełną wiedzę. (…) Trzeba zapoznać się z tym, do czego się zobowiązaliśmy. Potrzebna jest rozwaga i spokój „...”Zadeklarowaliśmy podczas debaty  w parlamencie, pan premier Kaczyński powiedział wyraźnie - pomoc humanitarna tak, natomiast musimy mieć refleksje , czy propozycja, która została przyjęta (narzucona) jest dobra. To, co się dzieje we Francji - mówię o dyskusji, czy zamykać granice - pokazuje, że rozwiązania narzucone przez polityków europejskich nie odpowiadają rzeczywistości”...”Czy przyjmiemy uchodźców? Honorujemy decyzje, które zapadają na poziomieUE i rozumiemy to, ale… Uchodźcy, którzy uciekają przed zagrożeniem życia - to jedno. A ci, którzy uciekają z powodów ekonomicznych to drugie. Jest też kwestia tego, czy wśród nich nie ma tych, którzy powodują zagrożenie. (…) Jeżeli te zobowiązania będzie można wykonać bez narażania bezpieczeństwa Polaków, to zgodzimy się je wykonać. Ale nie zgodzimy się na to, by bezpieczeństwo było zagrożone „...”Dla nas jest jasne, że dzisiaj ten problem musi być rozwiązany, ale decyzje, który zostały podjęte do tej pory, nie rozwiązały problemu. (…) Jak pomóc? Pomoc finansowa, humanitarna tam, gdzie jest problem. Dzisiaj proponowalismy pomoc , i od początku byliśmy jednoznaczni, humanitarną „..”Dla nas jest jasne, że dzisiaj ten problem musi być rozwiązany, ale decyzje, który zostały podjęte do tej pory, nie rozwiązały problemu. (…) Jak pomóc? Pomoc finansowa, humanitarna tam, gdzie jest problem. „..”Nasz rząd nie wycofa się z kwestii bezpieczeństwa Polski. Pan minister Szymański zwrócił uwagę na ważną rzecz, o której mówi się w wielu krajach  europejskich, w tym w Polsce. Od piątku zmieniły się okoliczności w Europie „...”Nie tak jak poprzedni rząd, gdy minister Piotrowska nie jeździła na takie szczyty. (…) Będziemy przygotowywali agendę, z którą pojedziemy do Brukseli. Najważniejszą agendą jest bezpieczeństwo Polski. Jeśli uznamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo Polski i UE, to będziemy przekonywać, by przyjąć takie działania, które te bezpieczeństwo zwiększą „...]]>(źródło)]]>

Kaczyński w Sejmie 16 września „ Mamy prawo bronić się przed akcją dyfamacyjną, którą prowadza wrogowie Polski, ludzie oszalały z nienawiści do naszego kraju. Nieczynienie tego jest nie tylko hańbą i skandalem, nie tylko wstydem, ale i błędem politycznym
— mówił Jarosław Kaczyński, który zabrał głos w imieniu PiS w sejmowej dyskusji ws. imigrantów.”..”oniżej pełne przemówienie Jarosława Kaczyńskiego:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, nie ukrywam, że znalazłem się w trudnej sytuacji, bo wypowiedzi, które tutaj uważnie wysłuchałem są cokolwiek sprzeczne. Z jednej strony deklaracje pani premier, a także pana przewodniczącego z filozofii politycznej, a z drugiej strony zapowiedzi budowy twierdzy Europa i twierdzy Polska. Nie wiem, jak to ze sobą pogodzic , ale dobrze by było, gdyby sam obóz rządzący wiedział, o co w gruncie rzeczy chodzi.
Tak naprawdę ważne jest pytanie: czy, mianowicie, rząd ma prawo pod obcym naciskiem, zewnętrznym naciskiem i bez wyraźnie wyrażonej woli narodu podejmować decyzje, które z wysokim stopniem prawdopodobieństwa mogą mieć negatywny wpływ na nasze życie, codzienność, przestrzeń publiczną, na naszą realną sferę wolności. Wreszcie, co tutaj podnoszono, na nasze bezpieczeństwo. Chcę powiedzieć jasno: PiS uważa, że rząd nie ma prawda do podejmowania takiej decyzji.
Co więcej, uważa, że podejmowanie tego typu decyzji bez wyraźnej zgody społeczeństwa jest łamaniem konstytucji, łamaniem zasady suwerenności narodu  i praw obywatelskich. Nie ma tutaj naszej zgody. Nie chodzi tutaj o przyjęcie tej czy innej liczby cudzoziemców. Chodzi o to, że istnieje poważne niebezpieczeństwo, że zostanie uruchomiony proces, który będzie wyglądał tak: najpierw liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później nie przestrzegają oni naszego prawa i obyczajów, a później narzucają swoją wrażliwość i swoje wymogi w przestrzeni publicznej w różnych dziedzinach życia. I to w sposób bardzo agresywny i gwałtowny. Jeśli ktoś mówi, że to nieprawda, to niech się rozejrzy po Europie. Niech spojrzy na Szwecję, na 54 strefy, gdzie obowiązuje szariat. Obawy przed wywieszaniem flagi szwedzkiej na szkołach, bo jest tam krzyż. Szwedzkim uczennicom nie wolno chodzić w krótkich strojach, bo to się nie podoba.
Co się dzieje we Włoszech? Pozajmowane kościoły, traktowane jako toalety. We Francji? Nieustanna awantura, szariat, patrole pilnujące przestrzegania szariatu. (…) Czy chcecie państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce? Żebyśmy przestali być gospodarzami w swoim kraju? Polacy tego nie chcą i nie chce tego Prawo i Sprawiedliwość!
Ale mimo jednoznacznego stanowiska naszej formacji politycznej, sądzę, że warto rozważyć argumenty - także filozoficzne - o których mówił przew. Grupiński. Można w sposób radykalny traktować zasadę współrodzajowości wszystkich ludzi. Tylko w ramach tej zasady, w żadnym razie, nie da się uzasadnić tego, że jednym się pomaga, a drugim nie. Musimy się wtedy otworzyć totalnie - i to nie tylko na tych, którzy cierpią z powodu wojny. Ok. miliarda osób cierpi z powodu głodu - przyjmijmy ich! (…) Takie są tego konsekwencje. Przyjmijmy do każdej zamożnej rodziny biednych, którzy są w naszym kraju . Takie są konsekwencje tej zasady, jeśli się w ogóle myśli i rozumie coś z filozofii politycznej.
W tej sytuacji musimy szukać zasady innej, która moderowałaby taki radykalizm. Taka zasada istnieje - to porządek miłosierdzia. W ramach tej zasady najpierw są najbliżsi, potem naród, potem inni. Czy z tej zasady wynika, że nie powinniśmy pomagać? Nie! Ale metodą bezpieczną, finansową. Tutaj była mowa, że brakuje 2,8 mld dolarów do utrzymania obozów, z których mamy wielki wypływ ludzi do Europy. Weźmy na siebie część zobowiązania, którą mamy z powodu udziału naszego PKB. To będzie rzeczywista solidarność i droga do rozwiązania tego problemu. Ale jednocześnie, jeżeli patrzymy na ten problem, to trzeba zdecydowanie odróżnić uchodźców, którzy uciekają przed wojną od imigrantów ekonomicznych. A kto stworzył magnes społeczny przyciągania imigrantów? Niemcy. I tutaj Orban miał rację - to ich problem, nie nasz. My możemy pomóc uchodźcom, ale w sposób bezpieczny dla Polaków.
Pada też argument kolonializmu - Polska nie brała w tym udziału. Drugi argument - polityka USA i niektórych państw Zachodu na Bliskim Wschodzie. Polska w tym nie uczestniczyła. Jest argument inny - Juncker go podnosił, to argument odwołujący się do emigracji Polaków. Wielu Polaków wyemigrowało - i w latach poprzednich, i w poprzednim wieku. Czy Polacy emigrując, narzucali w tych miejscach swoje reguły? Czy kogoś terroryzowali? Nie! Ciężko pracowwali często z nadmierną pokorą. Chociaż byli tacy, którzy w XIX wieku walczyli za naszą i waszą wolność, to ta walka tworzy zobowiązania wobec nas,a nie odwrotnie .
Wreszcie jest ten argument, który jest podnoszony - UE nam płaci. To są środki europejskie. Za co nam płaci? Za to, że oddajemy dużym, najsilniejszym państwom europejskim bardzo znaczną część możliwości decydowania o naszych sprawach. Uzyskują potężną moc ingerencji. Nie dostajemy tego za darmo, bardzo tanio kupują to od nas. Dlatego nie mamy powodów do wyrzutów sumienia. Natomiast mamy powody do tego, by bronić naszej suwerenności, by przeciwstawiać się niesłychanym wypowiedziom polityków europejskich z panem Schulzem na czele. Mamy prawo bronić się przed akcją dyfamacyjną, którą prowadzą wrogowie Polski, ludzie oszalały z nienawiści do naszego kraju. Nieczynienie tego jest nie tylko hańbą i skandalem, nie tylko wstydem, ale i błędem politycznym.”..]]>.(źródło)]]>

Zbigniew Kuźmiuk „Przypomnijmy także, że szef KE Jean Claude Juncker przedstawił 9 września na posiedzeniu Parlamentu w Strasburgu koncepcję ustanowienia stałych kwot imigrantów dla każdego kraju członkowskiego ze 120 tysięcy przebywających obecnie w ośrodkach we Włoszech, Grecji i na Węgrzech (na Polskę przypada z tej grupy około 12 tysięcy imigrantów) i to nie jako pomysł do dyskusji ale raczej szybkiego przyjęcia.
Koncepcja ta była niezwykle groźna nie dlatego, że ilość imigrantów przewidziana dla Polski wzrosła aż 6-krotnie (do tego momentu twierdziliśmy, że przyjmiemy dobrowolnie 2 tysiące imigrantów) ale dlatego, że ma być to stały system „kwotowania” kolejnych fal imigrantów przybyłych do UE (już w tej chwili szacuje się, że od stycznia tego roku do UE przybyło ponad 500 tysięcy imigrantów).
Teraz na posiedzeniu Rady ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli kwota przypadająca Polsce, to dokładnie 5082 imigrantów ale tylko dlatego, że ze wspomnianych 120 tysięcy podzielono na razie 66 tysięcy imigrantów pozostających w obozach w Grecji i we Włoszech.
Co więcej ta precyzyjna liczba (z dokładnością do jednej osoby), świadczy o tym, że twierdzenia ministrów rządu Kopacz o tym, że na posiedzeniu Rady nie przyjęto algorytmu podziału imigrantów pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, są zwyczajnie nieprawdziwe.
2. Okazuje się także, że precyzyjne pytania dotyczące brukselskich ustaleń wywołują coraz większą panikę wśród ministrów, którzy ponoć tak dzielnie negocjowali sprawy imigrantów.
Takie pytania zadał ministrowi Trzaskowskiemu (albo jakiemukolwiek innemu ministrowi rządu Kopacz, który ma na ten temat wiedzę) redaktor Łukasz Warzecha z tygodnika wSieci i okazało się, że do tej pory aktywny minister, natychmiast zamilkł.
Warzecha zapytał między innymi o szczegóły techniczne rozdzielenia uchodźców od imigrantów, o szczegóły "selekcji" uchodźców, dzięki której Polsce mieliby przypaść ci którzy się najlepiej zintegrują w naszym kraju, o skutki finansowe tej operacji, w tym ile będziemy musieli dopłacić do niej w ciągu najbliższych kilku lat, o ulokowanie i pilnowanie uchodźców, wreszcie o sposoby zajmowania się uchodźcami w tym przeprowadzenie akcji łączenia rodzin i jej skutki.
Na te pytania nie ma niestety odpowiedzi i zapewne nie będzie, bo gdyby się pojawiły obnażyłyby zapewne hipokryzję i zwyczajne kłamstwa ministrów rządu Ewy Kopacz.
Rządzący boją się ujawnienia szczegółów projektu związanego z imigrantami, bo zdają sobie sprawę, że dotarcie tych informacji do opinii publicznej, to utrata przez Platformę kolejnych punktów poparcia w badaniach opinii publicznej.
3. Panika Platformy w tej sprawie narasta także dlatego, że w debacie sejmowej na temat imigrantów prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosił świetne przemówienie, które do tej pory obejrzało już blisko milion internautów i ma ono w zdecydowanie pozytywne komentarze.
Rządzący (w tym szczególnie premier Kopacz) wręcz ze wściekłością zareagowali na to wystąpienie, w którym szef Prawa i Sprawiedliwości przestrzegał przed przyjmowaniem imigrantów według pomysłu forsowanego przez Niemców i Francuzów i sugerował, żeby Polska wyrażając solidarność z uchodźcami (a więc ludźmi uciekającymi ze swoich krajów w celu ratowania zdrowia bądź życia, a nie z imigrantami ekonomicznymi), wsparła finansowo utrzymanie obozów uchodźców z Syrii znajdujących się w Jordanii albo przy granicy z Turcją.
W reakcji na nie premier Kopacz z trybuny sejmowej sugerowała nawet, że prezes Jarosław Kaczyński, chce Polskę w ten sposób wyprowadzić z Unii Europejskiej albo pozbawić możliwości korzystania z europejskich funduszy ale ta riposta wywołała tylko uśmiechy politowania. ]]>(więcej )]]>

Błaszczak ostro też skomentował wypowiedź Martina Schulza, który po opublikowaniu stanowiska Konrada Szymańskiego  skrytykował stanowisko Polski ws. imigrantów. W trakcie niedzielnego wywiadu telewizyjnego, szef PE powiedział:
Kiedy Polska  czuje się zagrożona przez Rosję i domaga się więcej broni, żołnierzy i funduszów, Europa jest solidarna. Ale w takiej sytuacji nie można nagle przyjść i powiedzieć że uchodźcy to tylko problem Niemców i nie ma się z tym nic wspólnego
Wg Błaszczaka:
To kolejny przykład niemieckiej buty. To Niemcy zniszczyli Warszawę, na Woli wymordowali 50 tys. ludzi. To byli funkcjonariusze państwa niemieckiego.Takiej wypowiedzi w stosunku do Izraela Martin Schulz by nie sformułował. My jesteśmy podwykonawcami dla firm niemieckich. Takie wypowiedzi są skandaliczne. Schulz jest oderwany od rzeczywistości, także niemieckiej. Wielotysięczna manifestacja Pegidy pokazuje,że Niemcy nie chcą imigrantów.
Na pytanie czy Polska rzeczywiście wycofa się z ustaleń dotyczących przyjmowania imigrantów Błaszczak  przypomniał, że unijne ustalenia o ich przymusowym rozdziale są jest podważane przez Słowację - w Strasburgu.
Ja czekam na decyzję Trybunału
— powiedział i zadeklarował:
Rząd PiS będzie się kierował bezpieczeństwem Polski  i Polaków. Na żadne kompromisy nie pójdziemy, które miałyby podważać to bezpieczeństwo.
Podkreślił, że nawet francuskie służby specjalne, które mają opinię jednych z najlepszych na świecie - nie zdołały zapobiec tragedii w Paryżu.”...]]>(źródło )]]>

Fundacja Georga Sorosa wydaje przewodnik dla imigrantów? Muzułmanie dostają za darmo instrukcję podróżowania po Europie”..”Czy potężny exodus imigrantów z Bliskiego Wschodu jest wspierany przez Georga Sorosa? Reporter telewizji SKY News znalazł na wyspie Lesbos specjalny przewodnik dla uchodźców, wydawany przez jedną proemigranckich organizacji. „..]]>(więcej )]]>

Kryzys imigracyjny – w tle rodzina Rotschildów i George Soros”...”W sierpniu 2015 roku austriacki dziennik „Heute” poinformował, iż w 2014 roku rząd przekazał 21 milionów euro prywatnej szwajcarskiej firmie. Kwota miała być przeznaczona na opiekę nad „uchodźcami” już wtedy przebywającymi na terenie kraju, jak i nad tymi, których dopiero się spodziewano. Wspomniana firma to ORS Service z siedzibą w Zurychu, mająca także oddziały w Niemczech i Austrii. Kontrolny pakiet akcji znajduje się w rękach spółki Equistone Partners Europe, będącej z kolei własnością Barclays Bank, globalnej instytucji finansowej nazywanej czasami „pancernikiem Rotschildów „...”Z kolei austriacki magazyn InfoDirekt, powołując się na źródła w wywiadzie wojskowym, pisze o finansowaniu masowej imigracji do Europy przez amerykańskie fundacje powiązane z Georgem Sorosem. Według gazety, koszty sprowadzenia jednego imigranta na Stary Kontynent przewyższają wymienianą w mediach sumę 3000 euro. Osoby zajmujące się przemytem ludzi żądają od 7000 do nawet 14 000 euro za osobę, co dla wielu jest sumą przekraczającą możliwości. Z pomocą mają wtedy przychodzić wspomniane fundacje, współfinansując koszty. „...” Soros jest największym darczyńcą organizacji Human Rights Watch, zajmującej się „ochroną praw człowieka”. Thierry Meyssan, kontrowersyjny, ale z reguły dobrze poinformowany francuski publicysta twierdzi, iż masowy napływ imigrantów do Europy to cel USA i realizacja „strategii chaosu”. Za wojny w interesie USA/Izraela mają płacić Europejczycy. Kryzys imigracyjny, który dziś ma charakter humanitarny, za moment nabierze charakteru ekonomicznego.  „. ...]]>(więcej )]]>

rban: muzułmańscy uchodźcy zagrażają chrześcijańskiej tożsamości Europy. Bruksela realizuje plan ideologiczny”..”Węgierski premier Viktor Orban po raz kolejny ostrzegł, że fala głównie muzułmańskich uchodźców przybywających do Europy zagraża chrześcijańskim korzeniom kontynentu. Stwierdził także, że rządząca Unią Europejską „lewica” realizuje plan wyniszczania narodów europejskich.Nie możemy zapominać, że ci, którzy przybywają zostali wychowani w innej religii i reprezentują  głęboko odmienną kulturę – przekonywał węgierski przywódca, który gościł w Brukseli we czwartek.”..”- Większość z nich to nie chrześcijanie, lecz muzułmanie. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ Europa i kultura europejska ma korzenie chrześcijańskie – mówił.”..”Również "prezydent" UE, Donald Tusk, nie pozostawił słów węgierskiego lidera bez odpowiedzi, mówiąc, że „dla mnie chrześcijaństwo w życiu publicznym i społecznym oznacza obowiązek wobec naszych braci w potrzebie". „..”Europejska lewica widzi w problemie imigracyjnym szansę dla realizacji swoich ideiEuropejska lewica, drodzy przyjaciele, nie widzi źródła niebezpieczeństwa w problemie imigracji, ale szansę dla siebie. Lewica podkopuje tożsamość narodową i w ogóle ideę narodu. Stoi na stanowisku, że narodowe ramy muszą być ostatecznie osłabione, a nawet wyeliminowane przez eskalację imigracji - tłumaczył dalej premier Węgier.”..”Orban odniósł się do postępowania węgierskich polityków, którzy jeszcze kilka lat temu torpedowali projekty integracji Węgrów mieszkających za granicą, a dziś zapraszają nielegalnych imigrantów z Afryki. - Ci ludzie, ci politycy, po prostu nie lubią Węgrów, właśnie dlatego, że są Węgrami. Podobnie jak ci w centralnych instytucjach finansowych i politycznych w Brukseli. Chcą oni zniszczyć struktury krajowe, osłabić suwerenność i tożsamość narodową. Wystarczy wyobrazić sobie, Panie i Panowie, co by było, gdyby węgierska lewica utworzyła rząd w roku 2014. Po roku lub dwóch latach nie rozpoznalibyśmy naszej ojczyzny. Nasz kraj byłby jednym gigantycznym obozem dla uchodźców, „Marsylią” Europy Środkowej – kontynuował.”..” Zamiast oryginalnych rozwiązań, Europa stworzyła ideologię, która nie analizuje problemów samych w sobie, lecz zastanawia się jedynie, czy dane rozwiązanie będzie osłabiać lub wzmacniać europejski system ideologiczny. W wyniku tego procesu, Europa sama stała się fixe idée. Tak więc coś, co wydaje się rozsądne i skuteczne, ale jednocześnie wzmacnia suwerenność narodową, jest postrzegane jako naganne, a nawet wrogie, i im bardziej wydaje się skuteczne, tym bardziej traktowane jest jako zagrożenie –mówił Orban, podając za przykład swój kraj. „..”- To, co my, Węgrzy, robimy, bez wątpienia jest sukcesem, ale ponieważ proces ten nie jest zgodny z ideologicznym postrzeganiem Brukseli - to znaczy, wzmacnia, a nie osłabia węgierską suwerenność narodową i rządową - jest odrzucane. Premier dodał, że właśnie z powodu ideologicznego postrzegania UE nie upora się z problemem zadłużenia greckiego. Jego zdaniem, grecki kryzys to „problem praktyczny, który musi mieć praktyczne rozwiązanie". „..”Węgierski przywódca chwalił politykę swojego rządu, który zadbał o przedterminową spłatę zadłużenia wobec MFW, o uregulowanie prywatnych kredytów w walutach obcych, co pozwoli uniknąć załamania finansowego w kraju, odzyskał wcześniej sprywatyzowane przedsiębiorstwa strategiczne. Jego zdaniem, wszystko to świadczy o umacnianiu węgierskiej suwerenności narodowej. 
Orban skrytykował politykę wielokulturowości. Zwrócił uwagę na rosnące zagrożenie terrorystyczne i wzrost bezrobocia w Europie z powodu napływu imigrantów z zewnątrz. Wreszcie, powołując się na statystyki policyjne, wykazał, że w dramatycznym tempie rośnie liczba przestępstw – głównie na tle seksualnym - w krajach, które przyjęły imigrantów.Według statystyk ONZ, Szwecja jest drugim po Lesotho państwem o największej liczbie przestępstw seksualnych. Według raportu brytyjskiego parlamentu od 2013 roku liczba - skazanych na Wyspach - muzułmanów odbywających kary więzienia wzrosła o 300 proc., trzykrotnie w ciągu ostatnich piętnastu lat. We Włoszech, w 2012 roku, około jedna czwarta zbrodni popełniona została przez imigrantów. Podsumowując, Orban stwierdził, że nielegalna imigracja stanowi zagrożenie dla Węgier i Europy w równym stopniu. - Stanowi zagrożenie dla naszych wspólnych wartości, naszej wspólnej kultury, a nawet dla naszej różnorodności, a jednocześnie zagraża bezpieczeństwu Europejczyków. Kwestia migracji, wielkiej wędrówki ludów Afryki jest zarówno kwestią rozumu, jak i moralności, serca i intelektu. Jest bardzo złożona i głęboko niepokojąca - mówił. 
Wskazał, iż Węgrzy są zgodni co do tego, że powinny być przyjęte przepisy, które pozwolą na natychmiastową deportację imigrantów. 95 proc. Węgrów jest zdania, że rząd powinien - zamiast imigrantom – pomagać węgierskim rodzinom i dzieciom urodzonym na miejscu.”.]]> (więcej )]]>
----------
Ważne 
Trzeba zapoznać się z tym, do czego się zobowiązaliśmy. Potrzebna jest rozwaga i spokój „...”Zadeklarowaliśmy podczas debaty  w parlamencie, pan premier Kaczyński powiedział wyraźnie - pomoc humanitarna tak, natomiast musimy mieć refleksje , czy propozycja, która została przyjęta (narzucona) jest dobra. To, co się dzieje we Francji - mówię o dyskusji, czy zamykać granice - pokazuje, że rozwiązania narzucone przez polityków europejskich nie odpowiadają rzeczywistości”
--------- 
Mój komentarz

Wszyscy myśleli ,że tacy ludzi jak Kaczyński, Macierwicz , czy Waszczykiewicz to ponuracy, sztywniacy co to nie wiedza co to humor , jak pożartować. To wszystko przez Wybiorczą, która taki nieprawdziwy obraz nam serwowała .

A tu proszę. Waszczykiewicz chce przyjąć muzułmanów . Nawet dużo , ale pod warunkiem ,że nie będzie top zagrażało bezpieczeństwu Polaków. Po czym nabija się z Hollande i pyta retorycznie czy jeśli takie świetne służby jak francuskie nie radzą sobie z bezpieczeństwem Francuzów, to jest niemożliwe,aby polskie siermiężne postuskowskie mogły sobie z bezpieczeństwem Polaków poradzić. A wszyscy wiemy jak poważnie nowy rząd z Kaczyńskim na czele podchodzi do bezpieczeństwa Polaków . 

No i oczywiście sam Kaczyński zadeklarował, chyba Merkel ,że przyjmie uchodźców , ale politycznych ,z certyfikatem prześladowań, udokumentowaną droga represji , oraz dokumentami , które bezspornie potwierdzą tożsamość. A że o to wszystko tak trudno,no to trudna. Kaczyński wykazał dobrą wolę. Teraz Merkel wysyłając muzułmanów musi dołączyć te wszystkie dokumenty .

Waszczykiewicz , stary żartowniś od razy zapowiedział Merkel, Hollande i lewactwu ,że obozów polskich nie będzie w Polsce i że Polacy, którzy przecież tak umiłowali wolność obdarują nią wszystkich uchodźców , którzy jakimś cudem będą mieli wszystkie dokumenty, jakimś drugim cudem ni będą zagrażali bezpieczeństwu Polski i Polaków.

Ba, nie tylko obdarują prawem do swobodnego poruszania się po Polsce, ale i po całej Europie. Ba , kto wie , może sam Waszczykiewicz będzie im wręczał mapy i instrukcje jak najszybciej dostać się do Berlina, Paryża , czy Rzymu.

I kto by pomyślał ,że z tego Kaczyńskiego , Waszczykiewicza , Szydło ,Macierewicza i reszty rządu to tacy jajcarze , bezlitośnie nabijający się z Merkel . Hollande . Schultza , Junckera i reszty tego lewackiego tatałajstwa . Oj, chyba naiwna Merkel  nigdy się nie doczeka przyjęcia  pierwszego muzułmanina przez Kaczyńskiego i rząd Szydło. Pomimo, jak widzimy najszczerszych chęci Polaków od Kaczyńskiego         

video [+18]Państwo Islamskie/ISIS/The Islamic State CZ.2- [Mariusz Max Kolonko,VICE NEWS]
video Mocne przemówienie! Jarosław Kaczyński w Sejmie o imigrantach
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewicz]]> i  na  ]]>Twitt]]>erze  
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści ]]>„ Pas Kuipera”]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego]]>]]>Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant „ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.lamborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> 
 ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Komentarze

Ministra MSZ zagubionego

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1499029