Kopacz i Platforma tarza się w gównie Behemota gender

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

„Współżycie seksualne między dorosłym rodzeństwem jest w RFN karalne. Niemiecka Rada Etyki zaleca, by ten paragraf zmienić, bo celem prawa karnego nie może być ugruntowywanie społecznego tabu. „...”Podstawowe prawo dorosłego rodzeństwa do samostanowienia w kwestiach seksualnych należy w tym przypadku przedkładać ponad abstrakcyjną ochronę rodziny - napisano w opinii, „...”Stosunki seksualne za obopólną zgodą rodzeństwa nie powinny być uznawane za czyn karalny także wtedy, gdy jeden z partnerów nie skończył jeszcze 18 lat i jeżeli nie żyją oni "praktycznie we wspólnocie rodzinnej", która przez to mogłaby doznać szwanku. „...”Opinię Rady Etyki skrytykowali m.in. politycy chadecji, zaznaczając, że z punktu widzenia polityki rodzinnej ich opinia jest "niezrozumiała", jak powiedział rzecznik klubu CDU/CSU ds. polityki rodzinnej Marcus Weinberg. Dzieci i młodociani muszą mieć pewność, że wciąż obowiązuje to, że "kontakty seksualne między rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem są prawnie zakazane i społecznie piętnowane" „..]]>.(źródło ) ]]>

„Uczennice jednej z katolickich szkół w kanadyjskim Toronto są zmuszone korzystać z toalet razem z chłopcem. Jego matka, lesbijka, "zidentyfikowała" go jako dziewczynkę.
Matka chłopca powołuje się na ustawę o równości płci. Nie zgodziła się na propozycję szkoły, by dziecko korzystało z łazienek dla niepełnosprawnych lub dla nauczycieli.Dyrekcja szkoły poinformowała rodziców uczniów, że na życzenie matki od tej chwili chłopiec ma być traktowany jak dziewczynka.Matka jednej z uczennic, zaniepokojona sytuacją, próbowała przedstawić dyrekcji swoje zastrzeżenia. Spotkała się jedynie ze zdziwieniem, że sprawa ta kogokolwiek obchodzi. Matka uczennicy twierdzi, że pracownicy szkoły są zastraszeni przez matkę-lesbijkę i obawiają się, że jeśli nie spełnią jej życzeń, kobieta zaskarży ich do Trybunału Praw Człowieka.”...]]>(źródło ) ]]>

Lekcje seksu dla czterolatka”...”Edukacji seksualnej powinny być poddane już małedzieci – wynika z konferencji współorganizowanej przez MEN „.....”Już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks",”....”Była poświęcona prezentacji „standardów edukacji seksualnej w Europie", które WHO opracowało z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej. „...”edukację należy rozpocząć przed czwartym rokiem życia. W tym okresie dziecko należy nauczyć umiejętności, takich jak „rozmowa dotycząca prokreacji z wykorzystaniem określonego słownictwa". Dziecko powinno umieć też „wyrażać własne potrzeby, życzenia i granice, na przykład w kontekście zabawy w lekarza". „.....”Standardy WHO określają, co w dziedzinie seksu powinny umieć dzieci w kolejnych przedziałach wiekowych. Między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno nauczyć się już „skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości". Powinno też umieć „brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne". „.....”WHO radzi, by dziecko miedzy 12. a 15. rokiem życia potrafiło samo zaopatrywać się w antykoncepcję. Zdaniem WHO młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.". „.....”Ryszard Legutko z PiS. – To wprowadzanie seksu w świadomość bardzo młodego człowieka. Eksperci WHO to szkodliwi durnie „.....”wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, która złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładającej edukację seksualną od pierwszej klasy podstawówki (obecnie wychowanie do życia w rodzinie są zajęciami nadobowiązkowymi od piątej klasy). ' „..( ]]>http://naszeblogi.pl/42452-kluzik-rostkowska-zabiera-sie-za-seksualizacje-dzieci]]> )

2012 „Duńczycy rozpoczęli dyskusję na temat zmian w prawie, które doprowadziłyby do tego, że kazirodztwo przestałoby być przestępstwem obyczajowym. Za zmianami w prawie opowiada się Lista Jedności - koalicja ugrupowań lewicowych i zielonych „....To staroświeckie i groteskowe podejście do spraw seksu i rodziny - przekonuje Pernille Skipper, posłanka i rzeczniczka Listy Jedności „.. ]]>(więcej ) ]]>

2009 rok „Rumunskie Ministerstwo Sprawiedliwosci rozważa między innymi depenalizację dobrowolnych stosunków kazirodczych między osobami dorosłymi  Francji, Hiszpanii i Portugalii stosunki takie nie są od dawna karalne. „...]]>(więcej )]]>

Gajowy Marucha „Eurosodoma legalizuje kazirodztwo „....”Eurosodoma legalizuje kazirodztwo(TVC – rosyjska telewizja federalna). Nie wierzycie własnym uszom? I ja nie wierzę… Ale to prawda! „...”Ludzie będą za to karani. Kara będzie straszna. To jest nieuniknione jak wschód słońca. Coś podobnego już w historii miało miejsce. I to nie raz… Po pierwsze-prawda o prześladowaniach kobiet i mężczyzn w Eurosodomie (Unii Europejskiej). W Europie rozpoczęła się debata nad zalegalizowaniem kazirodztwa.Transkrypt wolnego przekładu poniższego video.A przecież wkrótce, tak to wygląda, trzeba będzie bronić się nie tylko przed propagandą sodomii ponieważ, po cichutku i niezauważalnie, rozpoczęło się w Europie omawianie projektu prawa legalizującego kazirodztwo czyli stosunki seksualne pomiędzy matką a synem, ojcem i córką a także pomiędzy braćmi i siostrami i pomiędzy wszystkimi krewnymi. Legalizującego to, co we wszystkich świętych księgach wszystkich religii (za wyjątkiem judaizmu – tłum.), we wszystkich kodeksach moralnych wszystkich cywilizacji (za wyjątkiem żydowskiej – tłum.) uważa się za najgorszą zbrodnię, która prowadzi do zwyrodnienia, degeneracji i wymarcia gatunku.Teraz niektórzy politycy Europy, w pierwszej kolejności Skandynawii, nazywają kazirodztwo standardem (normą) genderową, przy czym, na podobieństwo homofobii, proponują wprowadzenie takiego pojęcia jak „incestofobia” (niechęć w stosunku do kazirodztwa – tłum.), która będzie karalna. Główni „bojownicy” za tę ideę to neoliberałowie i aktywiści ruchu sodomskiego, liczni deputowani lokalnych parlamentów, którzy przepychają swoje pomysły wszelkimi możliwymi metodami.Szwedzkie i duńskie gazety publikują artykuły na ten temat, bynajmniej nie w krytycznym tonie, a w Norwegii i na Islandii kazirodztwo jest już, w rzeczywistości, zalegalizowane. W Norwegii incestofobów rejestruje się w specjalnie stworzonych ośrodkach, przy czym z 10 spraw dotyczących oskarżenia o incest, które wpływają na policję, 8 z nich nigdy nie jest rozpatrywanych. Liczni ludzie, którzy są sądzeni za kazirodztwo, otrzymują wyroki uniewinniające a ofiary kazirodztwa są leczone jako cierpiące na urojenia.Właśnie tam, w Norwegii, szczególną popularnością cieszył się film zatytułowany „Ja śpię ze swoją siostrą”. Debaty na temat kazirodztwa miały miejsce w parlamencie Szwajcarii. Tam, nawiasem mówiąc, był już stworzony precedens. W 2010 roku rozgorzał skandal na skalę krajową po tym jak z nowego Kodeksu Karnego w cudowny sposób zniknął artykuł orzekający karę za kazirodztwo ale już po gwałtownym wzburzeniu społeczeństwa tenże artykuł wprowadzono do Kodeksu Karnego z powrotem, prawdopodobnie nie na długo.”...”Rysuje się straszliwy obraz. Z ludźmi z którymi, w zasadzie, nie ma o czym i nie ma po co rozmawiać, część europejskiego establishmentu gotowa jest do poszukiwania wspólnego języka. Na początku legalizują „małżeństwa” sodomskie, następnie legalizują adopcję dzieci przez te „małżeństwa” sodomskie” i wychowywanie dzieci w surowo określonym schemacie, zresztą podobne wychowanie jest już realizowane, i to nie tylko w „rodzinach” sodomickich. W jednej tylko Norwegii 19 tysięcy niepaństwowych stowarzyszeń wyjaśnia dzieciom, że pojęcia „mężczyzna” i „kobieta” są ciemnymi przesądam „...”Według danych oficjalnych, w 2011 roku, niemiecki Jugendamt odebrał tradycyjnym, normalnym rodzinom, i przekazał „rodzinom sodomickim”, 38500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) dzieci, w tym także rosyjskich. Jugendamt to jedna z najbardziej złowrogich służb świata z którą boi się zadzierać nawet niemiecka policja kryminalna. „ .]]>..(więcej )]]>

Agata Łukaszewicz „Feministka do resortu sprawiedliwości „...”Kontrowersyjna 
prof. Monika Płatek może 
zostać wiceministrem sprawiedliwości „...”Najgłośniej o zamianie mówi się na stanowisku wiceministra odpowiedzialnego za resortową legislację i zmiany w prawie karnym. Chodzi o Michała Królikowskiego.Ten 37-letni prawnik jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006–2011 kierował Biurem Analiz Sejmowych. Jest oblatem benedyktyńskim. Przyszedł do resortu z Jarosławem Gowinem i został osobą odpowiedzialną za legislację i prawo karne”...”Od przełomu roku środowiska lewicy żądają dymisji Królikowskiego. Powód? W grudniu wraz z abp. Henrykiem Hoserem wydał książkę – wywiad rzekę z hierarchą. Ponadto na podstawie przygotowanych przez Królikowskiego opinii Gowin – ówczesny minister – kwestionował zasadność ratyfikowania przez Polskę konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Argumentował, że dokument zniszczy tradycyjny model małżeństwa.Lewica ma za złe wiceministrowi, że kieruje się sumieniem i nie ukrywa katolickich poglądów. Nowy minister sprawiedliwości zdążył już skrytykować w mediach swojego zastępcę za „nadmierne zaangażowanie ideowe"....]]>(źródło ) ]]>

Profesor Krystyna Pawłowicz „wPolityce.pl: Sejm zajmie się dziś słynną konwencją ds. zwalczania przemocy wobec kobiet. Na ile jej ratyfikacja może zmienić sytuację rodzin w Polsce? Wielu ludzi ma wciąż wątpliwości, czy niesie ona z sobą więcej złego czy dobrego… „...”W Konstytucji też jest mowa o godności człowieka. A przepisy, które rozbijają rodzinę, które pozwalają tworzyć jakieś związki jednopłciowe, które pozwalają demoralizować dzieci, bo ta edukacja na tym właśnie będzie polegała – naruszają godność dziecka. Naruszają godność rodziny. Naruszają też przepis Konstytucji, który daje rodzicom władze nad dzieckiem.
W Niemczech już mamy kary administracyjne, a nawet kodeksu karnego, wobec rodziców, którzy nie godzą się  na demoralizację swoich dzieci. Konwencja powołuje też organ zewnętrzny – lewacko- feministyczny - który ma nadzorować polskie władze i stosować sankcje, jeśli państwo nie będzie walczyło  z Kościołem i rodziną, z polską obyczajowością....]]>(źródło ) ]]>

Profesor Michał Wojciechowski „ W postmodernistycznej humanistyce zanikł szacunek dla rozumu, faktów i w ogóle zdrowego rozsądku „...”Współczesna lewica, gdy już nie może mordować wrogów klasowych i przeciwników przodującego ustroju, nadal wzorem bolszewików propaguje ułatwienia dla zabijania dzieci poczętych „.....”o tyle w ostatnich latach przynajmniej część z jego radykalnych przekonań stała się podstawą programów partii politycznych. I to nie tylko w Europie Zachodniej, ale też nad Wisłą. „.....”Naczelne tezy tego profesora filozofii są w największym skrócie takie, że dzieci można by zabijać po urodzeniu, a nie tylko przed nim, ponieważ są mało świadome, oraz że eutanazja jest dozwolona. Natomiast dorosłe zwierzęta wyższe powinny być chronione tak jak ludzie. Dodatkowo, że religia jest źródłem zbrodni i zacofania. „.....” Singer idzie w stronę przewidzianą w słynnym opowiadaniu science fiction „Przedludzie" („Pre-Persons", Philip K. Dick), w którym z woli Kongresu USA aborcja jest dopuszczalna do wieku, w którym dzieci zaczynają myśleć abstrakcyjnie, ustalonego na 12 lat. A u nas Palikot już o „przedludziach" mówił i do Singera się odwoływał. Tak zwana późna aborcja, czyli zabijanie dzieci zdolnych do życia poza organizmem matki, jest w niektórych krajach dozwolona. „....”że w świetle genetyki już od poczęcia jesteśmy istotami ludzkimi o określonych cechach, tyle że na wczesnym stadium rozwoju. Dekretuje, że można zabijać dzieci do  trzeciego miesiąca życia i tyle (a licytacja trwa, niejaki Marc Mercer, też „filozof", przedłużył to do 18 miesięcy). „. (]]>więcej )]]>

„Nie ma zgody w Sejmie ws. ratyfikacji konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Po burzliwej dyskusji PiS, PSL i SP odrzuciły w środę wieczorem projekt ustawy ratyfikacyjnej. Zdaniem posłów z tych ugrupowań konwencja godzi w tradycję i religię chrześcijańską. „...” Robert Biedroń (Twój Ruch) podkreślał, że przemoc ma płeć i nieprzypadkowo ofiarami przemocy są w większości kobiety, a sprawcami - w większości mężczyźni. - Jeśli państwo rzeczywiście uważacie się za chrześcijan, to dzisiaj waszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by przemoc wyeliminować - dodał, zwracając się do posłów PiS, którzy krytykowali zapisy konwencji, wskazując m.in., że godzi ona w tradycję i religię chrześcijańską. „...”Konwencja "godzi w polską rodzinę i polską kobietę"PiS i klub Sprawiedliwa Polska zaproponowały poprawki do projektu. Małgorzata Sadurska (PiS) przekonywała, że należy przeciwdziałać przemocy, tylko nie można pod pozorem walki o prawa kobiet, walki z przemocą i wsparcia dla ofiar wprowadzać zapisy niezgodne z polskim porządkiem prawnym, polską konstytucją oraz z nadrzędnymi wartościami, na których opiera się polska tradycja i tożsamość”...”Kontrowersyjna konwencjaPolska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 r. W kwietniu br. Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy.”...]]>(źródło ) ]]>

Zbiorowe samobójstwo Bracia Karnowcy pytają: „Dlaczego zaborcom tak zależało na legalizacji zaborów?”. „Władcy trzech mocarstw – odpowiada Rymkiewicz – chcieli powiedzieć Europie, że […] to sami Polacy im wszystko oddali i zgodzili się na likwidację swojego państwa”. Ale tak naprawdę, to chodziło „choć może do końca nie zdawali sobie sprawy, o zalegalizowanie, w sferze polityczności, zwierzęcych praw natury, o to aby jakieś argumenty prawne , a w konsekwencji moralne, usprawiedliwiły pożeranie słabszego. […] I w tym miejscu wyjawia się nam głęboki sens działania Reytana. […] Chodziło mu więc tylko o to, żeby sami Polacy nie wyrazili na to zgody – żeby zwierzęca dzikość, zwierzęce okrucieństwo nie zatryumfowały nad prawem wolnych Polaków do wolnego istnienia”. Gest Reytana owocował przez cały okres zaborów i okresie II wojny światowej. To był non possumus zamiast liberum veto. To był Reytan zamiast Sicińskiego.Na pytanie, jak odczytać dzisiejszą antypolska propagandę, Rymkiewicz odpowiada wprost: „Celem wściekłej, zwierzęcej antypolskiej propagandy […] jest przekonanie i zmuszenie Polaków, żeby sami się zlikwidowali, przestali być Polakami zrezygnowali ze swojej polskości – to znaczy ze swojej wolności. Ta propaganda skierowana przeciw naszemu istnieniu, mówi nam, że Polak, to jest jakiś stwór nikczemny, nieudany, podrzędny – już nie człowiek, lecz jakiś podczłowiek […] powinien wstydzić się, że istnieje, a wstydząc się samego siebie, gardząc swoim polskim istnieniem, powinien sam się zlikwidować – jak najszybciej wyrzekając się swojej polskości”.I dalej: „Utrata niepodległości nie jest już tylko zagrożeniem. To się dokonuje na naszych oczach, bardzo podstępnie, bo niemal niewidocznie.[…] Gdzieś w jakiejś Brukseli zadecydują, że twór tak słaby i niepotrzebny nie może istnieć i trzeba go z czymś połączyć lub do czegoś włączyć. Ktoś się przychyli do tej prośby o zlikwidowanie i wkroczą siły porządkowe, jak w XVIII w.”. Mamy więc okazję wyjść na takich durniów, jakich świat nie widział!”....(]]>źródło ) ]]>

Rymkiewicz „Nawet jeśli wreszcie się okaże, że wewnętrznych Moskali jest tutaj więcej niż nas, to może przyjdzie taka chwila, a może przyjść musi – że będziemy musieli trochę zaryzykować „....”Mówiąc wyraźnie: to nie jest polska formacja polityczna i polska formacja duchowa. To jest obce. To jest coś w rodzaju – odwołam się tu do mojego ulubionego filmu – coś w rodzaju ósmego pasażera „Nostromo”. Jakieś obce smoki.Jeszcze inaczej:to są namiestnicy czegoś, przysłani tu przez coś, po to, żeby czymś tu zarządzaćżeby nas, powolutku-powolutku, zlikwidować; żebyśmy, powolutku-powolutku, zniknęli w smoczej paszczy „.....”To jest coś innego – coś, co się zalęgło i odwiecznie istnieje w głębi polskiej duszy. (...) Ta mongolska idea – że bezpieczniej, czyli lepiej jest być carskim niewolnikiem niż wolnym Polakiem, polskim anarchistą – ta idea, zagnieździwszy się w duszy polskiej, rozrastała się i szukała dla siebie, przez wieki, różnych politycznych, ideowych, a nawet estetycznych, ale przede wszystkim życiowych, praktycznych uzasadnień „.....”Różnica duchowa jest minimalna albo żadna – wszyscy oni, i ci, co gadają w telewizorze, i ci, którzy bezmyślnie wierzą w to, co gadają ci gadający, są niewolnikami. A jeśli są niewolnikami, no to zdradzili, wyzbywając się wolności, najświętszą, najważniejszą, fundamentalną ideę naszej Rzeczypospolitej.Tym samym zdradzili wspólnotę wolnych Polaków – nas zdradzili„.....”Było bowiem tak,że po każdym powstaniu, po każdym rozlewie krwi polskość odradzała się i przemieniała.Tak było po Konfederacji Barskiej, po Powstaniu Listopadowym, tak było po tym najstraszniejszym z powstań, Powstaniu Styczniowym, i tak było po Rewolucji 1905 roku „.....”Przeszłość, nasza przeszłość narodowa, mówi, że jeśli chce się godnie istnieć, to trzeba coś, od czasu do czasu, tu,w naszych warunkach, między Moskalami a Prusakami – trzeba coś zaryzykować. Wszystkie nasze powstania – od Baru do Warszawy – to były imprezy ryzykanckie. Ja uważam, że na tym naszym ryzykanctwie nieźle żeśmy wychodzili. Nie ma wolności bez ryzyka, można nawet powiedzieć, że wolność, sama w sobie, to straszne ryzyko. Dzikie ryzykanctwo. Taka jest więc – może trochę niewyraźna – odpowiedź przeszłości na Pani pytanie. Nawet jeśli wreszcie się okaże, że wewnętrznych Moskali jest tutaj więcej niż nas, to może przyjdzie taka chwila, a może przyjść musi – że będziemy musieli trochę zaryzykować „.. ]]>(więcej )]]>

Profesor Ryszard Legutko ”natomiast zbudujemy cenzurę myśli i słów prowadzącą do nowego despotyzmu. Szwecja już się stała Arabią Saudyjską politycznej poprawności. Tam, jeżeli ktoś nie pójdzie na coroczną paradę homoseksualistów, będzie miał wielkie nieprzyjemności. Zupełnie jak u nas za czasów PRL, gdy ktoś nie poszedł na pochód pierwszomajowy. „...”Uniwersytety są raczej lewicowe 
i propagują gender jak opętane „...”Gender to ideologiczna zaraza. Genderyzm stał się oficjalną doktryną UE. Pakują tę ideologię wszędzie, do każdego dokumentu, niezależnie od tego, czego dotyczy. A za genderyzmem mogą iść i często idą represywne regulacje prawne oraz gigantyczny aparat cenzurujący wszystko, co się da. Niedawno dowiedziałem się, że nasze ministerstwo zablokowało podręcznik tylko z powodu zdania „mama krząta się po kuchni". Kiedyś nie wolno było kwestionować przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, a dziś nie wolno napisać o mamie, że krząta się po kuchni. I te wszystkie zakazy i nakazy dotyczą spraw coraz bardziej drobiazgowych i coraz bardziej prywatnych. „ „...]]>(więcej ) ]]>

Jakub Jałowiczor „Krasnoludki nie płacą . Lewice sponsoruje biznes Coca Cola sponsorowała Paradę Równości, Microsoft finansował kampanie na rzecz „ ślubów” homoseksualnych, a Konfederacja Pracodawców Lewiatan szukała sponsorów Kongresu Kobiet. Rewolucja obyczajowa kosztuje miliony. Lewica dostaje je od kapitalistów. „...”Walkę o przywileje dla homoseksualistów popierają najważniejsze firmy informatyczne. W czerwcu tego roku w paradzie homoseksualistów w San Francisco wzięła udział 700-osobowa grupa pracowników Facebooka. Przewodził jej twórca serwisu Mark Zuckerberg. „....”W Microsofcie działa oficjalnie grupa pracowników będących homoseksualistami GLEAM. Podobna grupę, zwaną Gayglers, ma Google. Prezes Apple'a, Tim Cook znalazł się na pierwszym miejscu listy najbardziej wpływowych gejów Stanów Zjednoczonych opublikowanej przez adresowany do homoseksualistów magazyn „Out”. Tim Cook nie opowiada publicznie o swoich upodobaniach seksualnych, ale nie oponował wobec publikacji pisma „Out”, a jego firma jest znana z poparcia dla ruchu na rzecz przemian obyczajowych. Najlepszym tego przykładem było wyłożenie 100 tys. dolarów na rzecz kampanii na rzecz utrzymania „ślubów” homoseksualnych w Kalifornii. „....”„Małżeństwa” gejowskie ustanowiono w tym stanie w 2008 r. Po kilku miesiącach obrońcy rodziny zaproponowali poprawkę do konstytucji stanowej, mówiącą, że tylko związek kobiety i mężczyzny może być w Kalifornii uznawany za małżeństwo. Zorganizowano w tej sprawie referendum. Oprócz Apple w walce przeciw poprawce wzięło udział kilka dużych firm oraz celebrytów. Według serwisu Lifesitenews.com, Levi's wpłacił na ten cel 25 tys. dolarów, a 100 tys, dał emerytowany szef Levisa Robert Haas. Twórcy Google Sergey Brin i Larry Page przeznaczyli na kampanię 140 tys. dolarów. Po 250 tys. dołożyli: Pacific Gas & Electric, Kalifornijskie Stowarzyszenie Nauczycieli oraz Kalifornijska Rada Pracowników Usług. Telekomunikacyjna firma AT&T dorzuciła 25 tys, a po 100 tys. dali Steven Spielberg i Brad Pitt. „....”Microsoft wsparł także inne referendum. W 2009 r. w Waszyngtonie głosowano w sprawie nadania różnym związkom, w tym homoseksualnym, praw małżeństw. Jak podaje bizjournals.com, firma Billa Gatesa przeznaczyła na kampanię 100 tys. dolarów. Akcję wsparł także Boeing,Nike oraz mniej znane w Polsce Puget Sound Energy(elektryka i gaz), RealNetworks (oprogramowanie komputerowe) i Vulcan Inc (fundusz inwestycyjny należący do Paula Allena, jednego z założycieli Microsoftu). Na kampanię zebrano w sumie 780 tys. dolarów.Firmą z branży informatycznej wspierającą środowiska homoseksualne jest też IBM, który w 2010 r. został głównym sponsorem Parady Równości w Warszawie.”....”Paradę Pride London w 2012 r. wsparła sieć Tesco, a także Smirnoff. Kilka lat wcześniej podobny marsz w Bolonii finansował Mercedes Benz. W Brazylii, gdzie w tym roku ustanowiono „śluby” homoseksualne, tradycyjnym sponsorem marszów gejowskich jest naftowy gigant Pétrobras. Przedsiębiorstwo w 2011 r. zajęło 8. miejsce na liście najdroższych firm świata „....”Oprócz paliwowego molocha pieniądze na manifestacje wykłada rokrocznie państwowy bank Caixa Econômica. „....”Lista firm wspierających gejów w Polsce nie kończy się na wspomnianym już IBM. W 2006 r. Paradę Równości w Warszawie sponsorowała Coca Cola. „....”W 2010 r. do kieszeni sięgnęły Hotel Westin, biuro podróży Mazurkas Travel oraz First Class Fitness. W lewicowe projekty społeczne zaangażowana jest także Konfederacja Lewiatan. ]]>.(więcej )]]>
------------
Ważne
Rymkiewicz „ „Celem wściekłej, zwierzęcej antypolskiej propagandy […] jest przekonanie i zmuszenie Polaków, żeby sami się zlikwidowali, przestali być Polakami zrezygnowali ze swojej polskości – to znaczy ze swojej wolności. Ta propaganda skierowana przeciw naszemu istnieniu, mówi nam, że Polak, to jest jakiś stwór nikczemny, nieudany, podrzędny – już nie człowiek, lecz jakiś podczłowiek […] powinien wstydzić się, że istnieje, a wstydząc się samego siebie, gardząc swoim polskim istnieniem, powinien sam się zlikwidować – jak najszybciej wyrzekając się swojej polskości”

„Nie ma zgody w Sejmie ws. ratyfikacji konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Po burzliwej dyskusji PiS, PSL i SP odrzuciły w środę wieczorem projekt ustawy ratyfikacyjnej. Zdaniem posłów z tych ugrupowań konwencja godzi w tradycję i religię chrześcijańską. „
---------------------
Mój komentarz

Kim są tacy ludzie jak Tusk , Kopacza, Grabarczyk , Kluzik Rostkowska i prawie cały klub parlamentarny Platformy , którzy z zaciekłym fanatyzmem walczą z Polakami , kim są ci ludzie którzy chcą z politycznej poprawności zrobić religię państwową państwa polskiego.

Może lepiej zadać inne pytanie . Kim są ci , którzy piorą mózgi ludziom takim jak Grabarczyk, Kopacz, Tusk , Kluzik Rostkowska i kilkuset posłom Platformy Obywatelskiej . Jakie struktury, kontrolowane prze lichwiarstwo i oligarchów zachodnich typu masoneria kontrolują tych dywersantów , którzy dążą do skurwienia całego Narodu poprzez zmuszenie go do wyznawania politycznej poprawności i gender . Bo lichwiarstwo i oligarchowie już zaangażowali należące do nich koncerny do terroryzowania chrześcijan . Za chwilę Tusk Kopacz , i cała reszta ferajny Platformy w Sejmie razem z palikociarnią będą forsować kazirodztwo jako coś normalnego .

Taki Tusk , Kopacz , Grabarczyk padają na twarz w gówno przed Behemotem gender i politycznej poprawności , obnosząc później utytłana w łajnie twarz jako stygmat zaprzedania .
Na szczęście jest pierwsza jaskółka świadcząca o tym ,że proces lewackiego prostytuowania Sejmu został powstrzymany . Chodzi o nie ratyfikowanie , jak na razie obłąkańczej lewackiej konwencji .
Później przyjdzie czas na rozliczenie tych dywersantów ideologicznych i powsadzanie do więzień tych którzy dokonują agresji seksualnej na polskie dzieci w szkołach nazywając te bandyckie praktyki gender .

video RN: Ideologia gender jako narzędzie wojny z cywilizacją chrześcijańską
video ideologia gender jako dziecko politycznej poprawności – dr Monika Kacprzak

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]>  i ]]>Twitt]]>

]]>Link do Różne takie ]]>

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1]]>„ Dobre złego początki „ ]]>2 ]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali „ ]]>3 ]]>„Nie należy nerwosolu pić na oko ]]>4 ]]>„ O rzeźbie Niosącego Światło ]]>5 ]]>„Impreza u Starskiego „ ]]>6 ]]>„Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ Mutant „ ]]>

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (13 głosów)

Komentarze

Za godny szczególnego podkreślenia uważam ten fragment:

„„ Zbiorowe samobójstwo Bracia Karnowcy pytają: „Dlaczego zaborcom tak zależało na legalizacji zaborów?”. „Władcy trzech mocarstw – odpowiada Rymkiewicz – chcieli powiedzieć Europie, że […] to sami Polacy im wszystko oddali i zgodzili się na likwidację swojego państwa”. Ale tak naprawdę, to chodziło „choć może do końca nie zdawali sobie sprawy, o zalegalizowanie, w sferze polityczności, zwierzęcych praw natury, o to aby jakieś, usprawiedliwiły pożeranie słabszego. […] I w tym miejscu wyjawia się nam głęboki sens działania Reytana. […] Chodziło mu więc tylko o to, żeby sami Polacy nie wyrazili na to zgody – żeby zwierzęca dzikość, zwierzęce okrucieństwo nie zatryumfowały nad prawem wolnych Polaków do wolnego istnienia”. Gest Reytana owocował przez cały okres zaborów i okresie II wojny światowej. To był non possumus zamiast liberum veto. To był Reytan zamiast Sicińskiego.Na pytanie, jak odczytać dzisiejszą antypolska propagandę, Rymkiewicz odpowiada wprost: „Celem wściekłej, zwierzęcej antypolskiej propagandy […] jest przekonanie i zmuszenie Polaków, żeby sami się zlikwidowali, przestali być Polakami zrezygnowali ze swojej polskości – to znaczy ze swojej wolności. Ta propaganda skierowana przeciw naszemu istnieniu, mówi nam, że Polak, to jest jakiś stwór nikczemny, nieudany, podrzędny – już nie człowiek, lecz jakiś podczłowiek […] powinien wstydzić się, że istnieje, a wstydząc się samego siebie, gardząc swoim polskim istnieniem, powinien sam się zlikwidować – jak najszybciej wyrzekając się swojej polskości”.I dalej: „Utrata niepodległości nie jest już tylko zagrożeniem. To się dokonuje na naszych oczach, bardzo podstępnie, bo niemal niewidocznie.[…] Gdzieś w jakiejś Brukseli zadecydują, że twór tak słaby i niepotrzebny nie może istnieć i trzeba go z czymś połączyć lub do czegoś włączyć. Ktoś się przychyli do tej prośby o zlikwidowanie i wkroczą siły porządkowe, jak w XVIII w.”. Mamy więc okazję wyjść na takich durniów, jakich świat nie widział!”....(źródło )” 

Mały błąd: argumenty prawne nie dają w konsekwencji moralnych.

To tylko satanistyczna przewrotność pozwala tu odwracać przyczynę i skutek. Prawo, które od początku nie powstaje w służbie moralności jest bezprawiem.

Jest dokładnie odwrotnie – to to, co jest moralne, prawe i sprawiedliwe rodzi konsekwencje w postaci stanowionego prawa.

 

“Argumenty prawne” mają sens wyłącznie w stosunku do “argumentów bezprawnych”, a nigdy nie mogą ingerować w strefę moralności (tak jak sprawiedliwości, prawości, czy człowieczeństwa) i nigdy nie rodzą konsekwencji moralnych.

Fragment ten uważam za szcególnie ważny przez wskazanie tu na motyw satanistyczny tego Zbiorowego samobójstwa – to zgoda Polaków. Bezpośrednio dotyczy rozbiorów – likwidacji Państwa, tego najważniejszego z dóbr wspólnych Narodu, a więc i wejścia Narodu w samozatracenie, w zatratę tożsamości, a więc i samoświadomości, a więc i bycia sobą i u siebie, i wolności, a nawet wolnej woli, a więc i odpowiedzialności.

Ten motyw, czyli zgoda, to już akceptacja zła, ale przez dobrowolność tego aktu również pochwała zła – czyli sedno satanizmu.

Tak zaczyna się piekło niemożności i samozatracenia.

Pośrednio dotyczy i akcesji do UE i akceptacji jej ewolucji w twór lewacki – faszystowski i satanistyczny zarazem, z samozatraceńczym gender na czele.

 

Druga sprawa z najważniejszych, to obszerne wymienienie przez Autora sponsorów na rzecz „praw” homoseksualistów.  To rodzi podejrzenie graniczące z pewnością, że i to, co się dzieje w ustawodawstwie UE i już się zaczęłó, a teraz już mocno grozi w Polsce to gigantyczna, samozatraceńcza korupcja. Oczywiście dotyczy to i gender w całej rozciągłości.

No i końcówka wymagająca podkreślenia: “Później przyjdzie czas na rozliczenie tych dywersantów ideologicznych i powsadzanie do więzień tych którzy dokonują agresji seksualnej na polskie dzieci w szkołach nazywając te bandyckie praktyki gender”.

 

- praktyki przeobrzydliwe, demoralizatorskie, gorszące i podofilskie i to wobec nie tylko niewinnych, chcących normalnie żyć, gdy życie przed nimi, ale i bezbronnych.

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1442034

Nazywajmy rzeczy po imieniu !

Nazywajmy po imieniu również tych, którzy "w imię nowego porządku" gwałcą porządek! Sorry ale nawet burdel jest wciąż  burdelem tylko dlatego bo panują w nim pewne zasady. Kto próbuje je zmieniać - wylatuje na ryj . A kto robi burdel burdelowi to w najlżejszym przypadku żona się dowiaduje, że jej mąż ciupciał na boku. W cięższym - mąż dostaje syfiliska albo adidaska.Komu Tusk zaaplikował syfilska albo adidaska - już częściowo wiadomo. Kopacz to jednak ofiara i Tuska, i jego toksyczności. Ten syfo-adidas w połączeniu z intelektualną niemocą "namaszczonej"... Koktajl Mołotowa to pikuś pikusia i niewinne łaskotki.

 

Idą takie czasy, że burdel okaże się jedynym miejscem, w którym panują zasady.....

 

Pozdrawiam.

 

PS. Chyba zrobię sobie sygnaturkę z ostatniego zdania.

Vote up!
10
Vote down!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1442135

tych pałkarzy? Jeżeli nie stać ich na zwykłą polemikę to przynajmniej dowiedzmy się kto to jest.

Vote up!
1
Vote down!
-1

hobo

#1442328

wyraźnie powiedział, że grabarczyk, jako przyczynę odwołania Go ze stanowiska podał Jego światopogląd.

Grabarczyk nie chciał na to pytanie odpowiedzieć dziennikarzom.

Ciekawe, jakiego wyznania jest grabarczyk, bo nawet gdyby był ateistą, to chyba by mu  nie przeszkadzała przynależność zastępcy do Kościoła katolickiego.

Myślę, że najpoważniejszą przeszkodą jest......rzetelność i uczciwość Pana Ministra M. Królikowskiego.

Ale chyba i Pan minister M. Biernacki nie pasował do stada sępów, które obsiadły wszystkie drzewa nad Polską.

Nie wiem, czy sam zrezygnował, czy też Go odwołał grabarczyk.

Nazwisko stosowne do działania. A propos' czy ten pan to nie zagrabił  jakiejś kasy, kiedy był na stanowisku ministra infrastruktury?

Kopacz Polskę zakopie, a grabarczyk zagrabi, żeby równiutko i ładnie wyglądało.

Bójmy się, bo na miejsce ministra M. Królikowskiego wejdzie gender prof. -  m. płatek.

Jakby ktoś nie wiedział, to jest ta sama osoba, która bardzo broniła trynkiewicza i troszczyła się o jego bezpieczeństwo po opuszczeniu więzienia.

 

 

 

 

Vote up!
7
Vote down!
-6

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442148

Płatne suki!!!!!

WON!!!!!!

Vote up!
7
Vote down!
-8

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442150

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika bursztyn został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Jesteś za głupia, tłumoku, żeby z Polką z kulki grać.

Weź leki, bo od rana jesteś nabuzowana nienawiścią do mądrzejszych od siebie.

Leć po srebrniki, które dostajesz z portalowego znieważania Polaków.

Warujesz, jak wściekła suka.

Już niedługo dyżury wam się skończą, bo trollowanie wasze okazało się  bezużyteczne.

Mózgów Polakom nie wypraliście, a  wasza wściekłość jest wprost proporcjonalna do naszej dumy i radości.

Jesteście już, jak podtrute szczury, które zaczynają się dusić.

Wracaj, szmato na portal, miej odwagę się pokazać.

Pałuj, pałuj blogi i komentarze mądrych ludzi.

Tylko to ci pozostało.

 

Vote up!
5
Vote down!
-9

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442151

panuj nad językiem bo nam uszy więdną.Siłą nie wymusisz plusów dodatnich.Pozostają plusy ujemne i z tym czasem trzeba się pogodzić.

Vote up!
5
Vote down!
-3

Verita

#1442228

Bardzo przepraszam za ostry język, ale....wyobraż sobie, że dopiero ta lektura dotarła do tępaków  i ścierwa niej zniknęli z portalu.

Przysłali swoich zmienników.

Idioci. Myślą, że my dla punktów piszemy. :))) !!!!

Oni - durnie, nawet nie wiedzą, że swoim pałkowaniem oznajmiają czytelnikom:

TO MY JESTEŚMY WROGAMI POLAKÓW !!!!

 

 

 

Pozdrawiam.

 

Vote up!
4
Vote down!
-5

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442329

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika bursztyn nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Panie Marku!

Pragnę Panu podsunąć łamigłówkę do rozwiązania.

Jak Pan myśli?

Jaka mogła byc przyczyna rozpadu partii palikota?

 

Dzisiaj rozsypuje się TRUP -T(fuj) RU(ch)P(alikota).

Było o nim głośno, że jest pod patronatem Rosji.

Mógł być, ale do czasu.

Kiedy Rosja zobaczyła, że TRUP walczy z Kościołem, działa ( i to bardzo agresywnie) na rzecz wprowadzenia ideologii gender i różnych dziwnych ideologii, przed którą Rosja się broni - możliwe, że TRUP-owi cofnęli poparcie i patronat.

Dzisiaj podali informację, że niemiecka eurodeputowana z partii zielonych została zawrócona z moskiewskiego lotniska.

Wybierał się do Rosji Biedroń - nie pojechał.

Wybierał sie Elton John - nie pojechał.

Z Nergalem też sobie poradzili.

 

TRUP raczej nie rozsypał się bez przyczyny. To pewne. Tym bardziej, że zaskoczyli dzisiaj palikota swoimi masowymi wystąpieniami.

12 osób jednocześnie???????

Ciekawe, jakie motywy kierowały tymi, co się ewakuowali z TRUP-iarni.

 

Swój wpis daję Panu pod rozwagę.

 

 

Pozdrawiam.

 

Vote up!
2
Vote down!
-4

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1442252