Kaczyński o nowej europejskiej wierze politycznej poprawności

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Jarosław Kaczyński „ Musimy powiedzieć jasno: nie jeden raz w polskiej historii było już tak, że byliśmy wyspą wolności. I tą wyspą wolności musimy pozostać. Nie pozwolimy na to, by w Polsce jak w innych krajach, ktoś kto wyznaje wiarę chrześcijańską, kto wyznaje wiarę katolicką był prześladowany, był niszczony, był nawet więziony z tego powodu. A to dziś już w Europie się zdarza. Nie możemy się na to zgodzić „.....” pamiętajmy o słowach marszałka Piłsudskiego - zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Przed nami długa droga, mówił o niej ojciec Rydzyk, przed nami droga do rzeczywistej równowagi sił, także w mediach, bez tej równowagi bez zapewnienia praw katolikom Polska nie będzie krajem demokratycznym, nie będzie krajem, w którym wszyscy mogą swoją wiarę, swoją osobowość wyrażać w sposób równy „....” Jeśli myśleć o polskich sprawach i analizować je w chłodny sposób, to wracamy do prawdy podstawowej: nie ma Polski bez Kościoła, bo Kościół jest jedynym w Polsce dzierżycielem systemu wartości, który Polacy znają. (...) Kiedy tu stoimy - widzimy naszą siłę, jak nas jest wielu. Ale pamiętajcie, że poza tym klasztorem jest Polska i jest w niej wiele do zrobienia. Żeby ostatecznie zwyciężyć, jeszcze raz muszę odwołać się do słów o. dyrektora - musimy być jedno. Jeśli będziemy zjednoczeni, zwyciężymy. Podaję tutaj rękę tym, którzy kiedyś od nas odeszli - tak, musimy być jedno, zwyciężymy „....(źródło )
 
Jarosław Kaczyński „Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: w imię Boga wszechmogącego - podkreślił oklaskiwany prezes PiS. „....”sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny. „....”dawnego systemu broni m.in. "dawny społeczny zasób o tradycjach antyklerykalnych" uzupełniony przez "bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne". Jak wyjaśnił, chodzi o "zasób europejski", czyli Unię Europejską, a także organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi. „....”w dyskusji nad nową organizacją państwa po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość. Elity te, jak mówił Kaczyński, w dużej części ukształtowane były przez komunizm, w innej - wywodziły się z akcji dysydenckich wobec komunizmu, w jeszcze innej były związane z agenturą, a w ostatniej - były związane z "liberalizmem integralnym", czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. „..(więcej)
 
Jarosław Kaczyński „Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '….(więcej)
 
Profesor Ferguson uważa ,że polityczna poprawność jest „ religią państwową „ Zachodu . Profesor D'Alemo systemy takie jak polityczna poprawność określa jak religie polityczne . Socjalistyczna polityczna poprawność jest bękartem dwóch innych totalitarnych socjalizmów . Niemieckiego socjalizmu Hitlera i rosyjskiego socjalizmu Stalina . „...(więcej )
 
-----
Mój komentarz
 
Polecam wysłuchania całego przemówienia Kaczyńskiego w którym mówi on o politycznej poprawności jako o nowej europejskiej wierze , która prześladuje chrześcijan w Europie . Mówiąc o Polsce jako o oazie wolności obiecał że nie dopuści do tego , aby doszło u nas do prześladowań religijnych ludzi wierzących. Mówiąc o politycznej poprawności określił ją jako wiarę stanowiącą zagrożenie dla Polaków, całego społeczeństwa , dla Polski . Polityczna poprawność jest antywrtosci , dekadencji i zniszczenia.
Drugim bardzo ważnym aspektem jego przemówienia było podkreślenie ,że system wartości nie leży w rękach państwa, lecz w rękach instytucji religijnych, w rękach kościoła . Jest to bardzo ważne , gdyż Kaczyński opowiedział się tym samym za budową w Polsce państwa prawa zgodnie z definicja Fukuyamy w której system prawny państwa musi być ograniczany poprzez religijne normy etyczne
 
Przeciwieństwem państwa prawa jest państwo w którym podstawą prawa jest pozytywizm prawny Kelsena, z której to koncepcji wyrósł narodowy socjalizm.
 
Przemówienia Kaczyńskiego są coraz bardziej przemyślane , a jego myśl polityczna coraz bardziej spójna Z pewnością będzie to miało fundamentalne znaczenie dla kontynuatorów jego linii politycznej .
 
 
video „XXI Pielgrzymka RRM na Jasną Górę: Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego „
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
 
 
tezy Fukuyamy. „Wczesne państwa europejskie sprawowały sądy, ale nie dyktowały praw. Źródła praw tkwiły gdzie indziej :,albo w religii ...albo w zwyczajach plemion lub innych społeczności lokalnych . Wczesne państwa europejskie ustanawiały niekiedy nowe prawa , ale ich władza i prawomocność wynikały raczej ze zdolności do do bezstronnego egzekwowania praw niekoniecznie będących ich własnym wytworem. „...”To rozróżnienie pomiędzy prawem i prawodawstwem jest kluczowe dla zrozumienia samych rządów prawa „....”...prawo to zbiór abstrakcyjnych zasad sprawiedliwości , pełniących funkcję spoiwa określonej społeczności . W społeczeństwach przednowoczesnych uważano ,że prawo ustanowione zostało przez władzę wyższą niż jakikolwiek ludzki prawodawca :bóstwo , odwieczny zwyczaj lub naturę . Prawodawstwo natomiast odpowiada temu , co dziś nazywamy prawem pozytywnym , i stanowi pochodną władzy politycznej „.....”O rządach prawa można można mówić jedynie tam , gdzie istniejący uprzednio zbiór praw ma wyższość nad prawodawstwem , co oznacza , że jednostka sprawująca władzę polityczną czuje się związana prawem . Nie chce przez to powiedzieć, że sprawujący władzę prawodawczą nie mogą tworzyć nowych praw . Jeśli jednak mają one funkcjonować w ramach rządów prawa , ich rozporządzenia muszą być zgodne z istniejącym prawem , a nie dyktowane wyłącznie widzimisię. „..” Rządy prawa stanowią odrębny składnik ładu politycznego nakładający ograniczenia na władzę państwa „...(więcej)
 
Profesor Roberto de Mattei  w tekście zatytułowanym „Unia Europejska - banda rozbójników?„ Takie pojmowanie prawa, którego najwybitniejszym teoretykiem był w XX wieku austriacki prawnik Hans Kelsen (1881-1973), legitymizuje porządek legislacyjny jedynie "wydajnością prawną" danej normy bądź praktyką jego stosowania „....”Benedykt XVI jednak w swoim orędziu wygłoszonym w niemieckim parlamencie 22 września 2011 roku skrytykował wprost pozytywizm prawny Kelsena, wskazując, że z tej właśnie koncepcji wyrósł narodowy socjalizm„...”W Unii Europejskiej, podobnie jak w innych wielkich instytucjach międzynarodowych, nadrzędnym źródłem prawa jest norma produkowana przez prawodawcę „...(więcej)
Ocena wpisu: 
Brak głosów