Kaczyński znalazł młot na czerwoną hołotę Referendum

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Kazimierz Ujazdowski „ Deficyt demokracji to jedna z głównych wad systemu politycznego w Polsce. Nie chodzi tylko o to, że brak warunków autentycznej konkurencji politycznej a pluralizm mediów jest fikcją. W Polsce demokracja bezpośrednia jest martwa. „....”Konstytucja wprowadziła referendum, ale całkowicie uzależniła je od większości parlamentarnej. Referendum jest całkowicie martwe, po 1997 roku nie zastosowano tej instytucji ani razu, choć w przypadku inicjatywy Solidarności w sprawie emerytur zebrano ponad 2 miliony podpisów, a pod projektem referendum edukacyjnego Akcji "Ratuj Maluchy" - blisko milion. „.....”W reakcji na to PIS chce ożywić demokrację bezpośrednią widząc w aktywnej opinii publicznej sprzymierzeńca dobrej polityki. Zgłoszony do laski marszałkowskiej projekt zmian w Konstytucji zakłada urealnienie referendum i więcej praw dla obywateli występujących z projektami ustaw. W tym pierwszym wypadku referendum będzie obligatoryjne po zebraniu 1 miliona podpisów (z wyłączeniem zmiany Konstytucji i dziedzin dotyczących bezpieczeństwa państwa). W przypadku ludowej inicjatywy ustawodawczej wprowadzamy zakaz jej odrzucenia w I czytaniu (a więc konieczność prac merytorycznych) i równe prawa w postępowaniu legislacyjnym. Chcemy również, żeby obywatele mieli prawo do inicjowania zmian w Konstytucji. „...(źródło)
 
Powinniśmy jak Kalifornia wziąć kija na posłów i rządUSToday.com w artykule „ Posłowie nie dostaną diet dopóki nie uchwalą budżetu bez deficytu „ opisał sposób, w jaki Kalifornijczycy wzięli za przysłowiowy „ pysk” swoich nieudolnych i mających złą wolę posłów.   „ US Today „ Los Angeles .Kalifornijski kryzys budżetowy staje się problemem dotykającym osobiście posłów. Zostają odcięci od swoich diet poselskich do czasu , aż nie uchwalą zrównoważonego budżetu . Stanowy Kontroler John Chiang wprowadził dzisiaj w życie zatwierdzoną w referendum „ poprawkę 25 „ Wyborcy zdecydowali w niej ,że wybrani posłowie i senatorowie Kalifornii nie będą mieli wypłaconych diet , jeśli nie wywiążą się z obowiązku uchwalenia zbilansowanego budżetu do dnia 15 czerwca , konstytucyjnego terminu.  
Kontroler Chiang odrzucił twierdzenia posłów ,że w tamtym tygodniu uchwalili zrównoważony budżet . Kontroler stwierdził ,że budżet oparty jest na sztuczkach ,nierealistycznych założeniach i błędnych wyliczeniach . Liczby po prostu się nie zgadzają i posłowie utracili z mocy prawa swoje prawa do diety , dopóki nie wyślą zrównoważonego budżetu do gubernatora. Tak powiedział Chiang . Gubernator ,demokrata, Jerry Brown powiedział , wetując ostatni budżet powiedział , że oparty jest on na budżetowych sztuczkach . Na mocy „ Propozycji 25 „ posłowie mogą otrzymać pieniądze , pomimo weta, jeśli uchwalą zrównoważony budżet i wyślą go do gubernatora , czego ocena jest w rękach wybranego w wyborach Kontrolera”...(więcej)
 
-----
Mój komentarz
 
 
„Raz sierpem , raz młotem czerwoną hołotę” …..” Raz sierpem , raz ...referendum czerwoną hołotę”
 
Lewactwo boi się referendum jak sabat czarownic święconej wody . Instytucja referendum w swej istocie jest republikańska , prawicowa i konserwatywna . Przesuwa prawo , praktyki urzędnicze i sam ustrój państwowy w kierunku wolnorynkowym i konserwatywnym .
 
Jeśli Kaczyński rzeczywiście wprowadzi instytucję referendum jako IV władzę to przy jego pomocy zreformuje , zdekomunizuje kraj , wprowadzi więcej wolnego rynku , zabezpieczy interes rodzin i strzaska kręgosłup lewactwu . Małżeństwa homoseksualne, seksualizacja dzieci od przedszkola przez socjalistów , czy chore , bandyckie podatki odejdą w przeszłość , znajdą się na śmietniku historii .
 
Oczywiście lewactwo tak łatwo się nie podda . W USA Sąd Najwyższy blokuje rewolucje polityczną jaka jest wzrost znaczenia referendum . W Polsce Kaczyński i Polacy mogą mieć problem z Trybunałem Konstytucyjnym , ale Orban pokazał ,że można trybunałowi wyrwać socjalistyczne kły .
 
Projekt zmian prawa dotyczący referendum powinien jeszcze co jest rzeczą przesądzającą o skuteczności znieść wymóg uczestnictwa 50 procent uprawnionych , aby referendum było ważne .
 
Już widzę jak Polacy likwidują w referendum PiT , CiT , obniżają , apotem likwidują VAT , przymusowe ubezpieczenia społeczne , a w miejsce to wprowadzają podatki transakcyjne , jak wyrywają dzieci ze szponów lewaków i ich socjalistycznych szkół , a w końcu przeprowadzają referendum w sprawie wyjścia z niemieckiej IV Rzeszy.
 
Już słyszę wyobraźnią duszy potępieńczy jazgot lewaków, socjalistów politycznej poprawności , funkcjonariuszy stronnictwa pruskiego .
 
Już widzę jak „zwolennik” referendum Palikot rękami i nogami broni się przed referendum w sprawie związków i małżeństw homoseksualnych , parytetów , obscenicznych parad i innych lewackich urojeń .
 
Kaczyński w reformowaniu kraju nie będzie musiał liczyć się z pruską i socjalistyczną opozycją w Sejmie. Kłody stawiane przez „prusaków „ i lewaków usunie odwołując się do woli , Narodu . Jego „imperium „ wyrażonego w referendum .
 
video „Platforma Oburzonych - Marcin Zieleniecki o referendum „...”Wykład Pana Marcina Zielenieckiego na spotkaniu Platformy Oburzonych o aspektach prawnych referendum. „
 
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
 
Podobnie w przypadku referendum krajowego (art. 125) wskazuje się na praktyczne zamarcie tej instytucji. Jej stosowanie uzależnione jest całkowicie do woli większości parlamentarnej. Doktryna prawa konstytucyjnego identyfikuje wady tego rozwiązania.[2] Trzeba dodać, że obywatele nie mają prawa inicjowania procesu zmian w Konstytucji. Takie ograniczenie udziału obywateli w wykonywaniu władzy konstytuującej pozostaje w sprzeczności z art. 4 Konstytucji i nigdy nie zostało racjonalnie uzasadnione.
Wnioskodawcy uważają, że poszerzenie praw obywateli do bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej wpłynie dodatnio na zaufanie do państwa i jakość polityki państwowej. Podtrzymywanie sprzeciwu wobec demokracji bezpośredniej, które u zarania europejskiego konstytucjonalizmu uzasadniane było niskim stopniem edukacji społeczeństwa nie ma dziś oparcia w rzeczywistości. Wręcz odwrotnie to ożywienie demokracji partycypacyjnej jest jedną z dróg ulepszenia ładu publicznego. Z tych też względów wnioskodawcy przedstawiają projekt nowelizacji zakładający zmiany w trzech sferach :
1) umocnienia statusu obywatelskiego projektu ustawy. W tym celu proponuje się by pełnomocnikowi komitetu zgłaszającego obywatelski projekt ustawy przysługiwały te same prawa, co innym wnioskodawcom projektów ustaw, a projekt ustawy zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej nie mógł być odrzucony w pierwszym czytaniu. Ponieważ inicjatywa obywatelska nie jest związana z reżimem kadencji Sejmu i Senatu proponuje się, by w jej przypadku nie obowiązywała zasada dyskontynuacji prac parlamentu.
2) wprowadzenia instytucji obligatoryjnego referendum krajowego w przypadku gdy z inicjatywą zarządzenia referendum występuje grupa co najmniej 1 000 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Jesteśmy przekonani, że w przypadku zgromadzenia tak wielkiego poparcia dla inicjatywy referendalnej respekt dla wysiłku obywateli wymaga tego, by ich prawa do podejmowania decyzji w drodze referendum były rzeczywiste i nie podlegały weryfikacji przez większość polityczną w Sejmie.
 
W myśl nowelizacji nie będzie można przeprowadzać referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w Konstytucji, budżetu  państwa, udziału w operacjach militarnych i obronności państwa oraz amnestii. Wyłączenie dotyczy zmiany Konstytucji, która realizowana jest w odrębnym trybie (rozdział XII), budżetu w przypadku, którego monopol inicjatywy ustawodawczej posiada Rada Ministrów oraz sfer o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i polityki zewnętrznej. Nowelizacja nie narusza możliwości zastosowania trybu referendalnego do wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej na podstawie której Rzeczypospolita przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 3 Konstytucji). Wypada zauważyć, że nowelizacja proponuje zdefiniowanie zakresu referendum krajowego w Konstytucji, nie zaś w ustawie zwykłej jak to ma miejsce w chwili obecnej. Uważamy, że jest to rozwiązanie lepsze z punktu widzenia trwałości i dobrego funkcjonowania instytucji konstytucyjnych.
 
3) przyznaniu obywatelom prawa do występowania z inicjatywą zmian w Konstytucji. Nowelizacja likwiduje deficyt demokracji w tej sferze. Nie ma żadnych aksjologicznych i pragmatycznych racji, które mogłyby uzasadniać pozbawienie obywateli prawa do czynnego udziału w wykonywaniu władzy konstytuującej w jej pierwszej fazie. Logicznym następstwem przyznania obywatelom inicjatywy konstytucyjnej jest wyposażenie pełnomocnika komitetu zgłaszającego obywatelski projekt zmiany Konstytucji w przysługujące innym podmiotom (Prezydentowi Rzeczypospolitej, grupie posłów, Senatowi) prawo żądania,w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.
Wnioskodawcy projektu wyrażają przekonanie, że wszystkie przedstawione propozycje zmian zmniejszają deficyt demokracji i wpłyną dodatnio na jakość prawa i funkcjonowania państwa.
Ponadto informujemy, iż projektowana regulacja rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. Projekt jest zgodny z przepisami prawa europejskiego i nie powoduje konieczności zwiększenia wydatków  budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. „...(źródło )
 video „Platforma Oburzonych - Marcin Zieleniecki o referendum „...”Wykład Pana Marcina Zielenieckiego na spotkaniu Platformy Oburzonych o aspektach prawnych referendum. „
 
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
 
Jarosław Kaczyński,pis, referendum , konstytucja, demokracja , demokracja bezpośrednia , mojsiewicz
Ocena wpisu: 
Brak głosów