Imigranci zaczynają uciekać z upadającej Unii

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Piotr Jendroszczyk „Tylko dzięki imigrantom ludność RFN wzrosła w ubiegłym roku o prawie 400 tys. Największy w tym udział Polaków. „...”W roku ubiegłym Niemcy opuściło więcej Turków niż przybyło. Za to rekordy biją imigranci z Grecji, Hiszpanii czy Portugalii. To młodzi ludzie nierzadko z dyplomami wyższych uczelni. W roku ubiegłym przybyło ich do Niemiec dwa razy więcej niż przed kryzysem. „...”Przybyło do kraju niewiele ponad milion imigrantów, o jedną szóstą więcej niż rok wcześniej. Wyjechało o 387 tys. mniej. Takie dane niezwykle cieszą niemieckich polityków. „.....”Świeża krew jest Niemcom potrzebna jak nigdy, gdyż jak wynika z prognoz demograficznych, do 2060 roku Niemcy stracą jedną piątą obywateli z obecnych 82 mln „....”Od lat 60. ubiegłego stulecia przez niemal trzy dziesięciolecia przewinęło się przez Niemcy ponad 30 milionów imigrantów przybywających z Turcji, Włoch, Portugalii czy Grecji, bez których niemiecki cud gospodarczy by się nie zdarzył. Gdy Niemcy stanęły gospodarczo na nogi, pozbyli się gastarbeiterów bez skrupułów. „....”Musimy być otwarci na młodych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, gdyż już dzisiaj wiemy, że w 2025 roku będziemy mieli sześć milionów pracowników mniej – powtarza kanclerz Angela Merkel. Niemcy już w 2011 roku zastąpiły Wielką Brytanię jako główny cel imigrantów zarobkowych w Europie. „....”Benjamin Elsner z Instytutu Przyszłości Pracy w Bonn. Zwraca także uwagę, iż jest mało prawdopodobne, aby imigranci pomogli wyjść Niemcom z demograficznej zapaści. „....(źródło)
 
„Rosną stawki za wynajem mieszkań w Niemczech. Część mieszkańców dużych miast musi przenosić się na przedmieścia. „....”Czynsze w Niemczech rosną bardzo szybko. W górę idą też ceny nieruchomości. Podczas gdy w Europie w ostatnich pięciu latach ceny mieszkań spadały średnio o 3,7 proc. rocznie, w Niemczech poszły w górę o 23 proc. Czynsze zaś wzrosły o ok. 15 proc.
Tymczasem średnia płaca w przemyśle wynosiła ok. 3,9 tys. euro. Wzrosła o 12 proc. Realna płaca w zestawieniu z kosztami związanymi z utrzymaniem mieszkań spadła więc o 3 pkt proc.'....(źródło)
 
Instytut Wolności„Niemcy są jednym z najbiedniejszych narodów w Europie-majątek przeciętnego obywatela jest mniejszy niż jest to w przypadku np. Greków czy Cypryjczyków. „....”średnia wysokość majątku posiadanego przez gospodarstwa niemieckie była równa połowie majątku domostw greckich czy jednej piątej cypryjskich„......”Włosi, mimo niskich dochodów, są bogaci jeśli brać pod uwagę wartość ziemi, którą posiadają. Raport Banku Centralnego może w związku z tym być narzędziem nacisku na Włochy, by podnieść podatek od nieruchomości, „.....”kraje strefy euro, które są mocno zadłużone, powinny wprowadzić tzw. podatek majątkowy. "Przez okres dziesięciu lat, bogaci musieliby np. oddawać część swojego bogactwa.....(więcej)
 
Niemcy dyskryminują Turków, zakazują im posiadania podwójnego obywatelstwa i nie ułatwiają życia w drugiej ojczyźnie – stwierdził premier Turcji przed wizytą w Berlinie. „....”Nie zgodzimy się na podwójne obywatelstwo, gdyż takie rozwiązanie nie ułatwi integracji – odpowiedział natychmiast Erdoganowi szef niemieckiego MSW. „...”Turcji. Sam premier Erdogan nie traci żadnej okazji, aby przypomnieć swym rodakom, że są przede wszystkim Turkami i powinni sprzeciwiać się wszelkim próbom asymilacji. „...(więcej)
 
Krzysztof Mazur „Turcy przygotowują się także do budowy elektrowni atomowej. „....”Biorąc pod uwagę te wskaźniki, OECD umieściła Turcję w swoich prognozach w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. „....”Wzrost tureckiego PKB w 2010 roku wyniósł 8,9 proc., przewyższając nawet tempo chińskie; również wzrost w 2011 roku przekroczył zakładane tempo i wyniósł blisko 8,5 procent „......”Także pod koniec 2011 roku budżet państwa zanotował nadwyżkę – zjawisko dawno zapomniane w finansach krajów UE, w tym niestety także w Polsce – a relacja długu publicznego w stosunku do PKB również oscyluje na bezpiecznym, niespełna 40-procentowym poziomie. Jest to tym bardziej istotne, że jeszcze w 2006 roku relacja ta wynosiła ponad 46 proc., a w latach dziewięćdziesiątych zadłużenie to wynosiło ponad 70 proc. PKB. Czyli jednak można, i to szybko, obniżać zadłużenie, a jednocześnie zwiększać tempo wzrostu gospodarczego. „.....”Tureckie rezerwy złota wynoszą ok. 320 ton (wzrost o 337 proc. w ciągu 10 lat) i są np. trzy razy większe od podobnych rezerw naszego kraju. „....”Lotnisko w Stambule (w 2012 r. obsłużyło prawie 41 mln pasażerów) jest najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Europie, „.....”Turcja jest również jednym z krajów o najwyższym przyroście ludności. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jeszcze w 1960 roku Polska liczyła ciut więcej obywateli (blisko 30 mln) niż ówczesna Republika Turecka, przeżywająca wtedy swój pierwszy powojenny przewrót polityczny. Ale już 15 lat później Polaków było o 35 mln, podczas gdy liczba Turków wzrosła do 40 milionów. Obecnie jest nas, jak wiadomo, niewiele ponad 38 mln, a uwzględniwszy migracje zagraniczne, mieszkańców Polski nawet ubywa, podczas gdy kraj nad Bosforem liczy już blisko 75 mln ludności „....”Turcy stanowią najliczniejsza grupę narodową mieszkającą w Niemczech). Rodzi to zresztą kolejne kontrowersje i niepewności związane z ewentualną akcesją Turcji do UE, gdyż w krótkim czasie mógłby to być najludniejszy kraj w Unii. Dodatkowym problemem jest fakt, że Turcja jest praktycznie w 100 proc. krajem islamskim. „.....”Turcja zaczyna coraz mocniej konkurować w eksporcie produktów rolniczych z krajami UE, wypierając razem z Chińczykami firmy europejskie z ich dotychczasowych największych rynków zbytu, np. z Rosji (dla przykładu: w ostatnim okresie Turcja wyeksportowała do Rosji trzy razy więcej pomidorów niż cała UE). „....”lokomotywą tureckiego eksportu jest właśnie ta gałąź przemysłu, a największe obroty przyniósł tureckim firmom motoryzacyjnym właśnie eksport samochodów „...(więcej )
 
-----
Mój komentarz
Exodus z upadającej socjalistycznej Europy już rozpoczął . Kiedy przewidywałem taki scenariusz kilka miesięcy temu nie spodziewałem się ,że tak szybko znajdzie to potwierdzenie w faktach
„ W roku ubiegłym Niemcy opuściło więcej Turków niż przybyło”
Poczekajmy jeszcze kilka lat , a nie tylko imigranci , ale Europejczycy , w tym Polacy ,Hiszpanie , Grecy zaczną wyjeżdżać z doprowadzonej do nędzy Europy do Turcji , Indii , Chin , a chwilę później do Afryki jako gastarbeiterzy . Po kilku kolejnych latach zaczną uciekać z rodzinami z socjalistycznego ekonomicznego , podatkowego łagru zwanego Unią Europejską. Socjalistyczni panowie Europy w reakcji na masową ucieczkę swoich „ niewolników „ zablokują wyjazdy .
Niemożliwe ? Jeśli było to możliwe pod panowaniem socjalistów PRL i NRD to tym bardziej będzie to możliwe w Europie pod panowaniem socjalistów politycznej poprawności .
Chciałbym przy okazji zwrócić uwagę na reżim niemiecki , w którym oligarchia stworzyła wzorcowy dla Europy model eksploatacji swojego chłopstwa pańszczyźnianego.
Klasa proli niemieckich jest pozbawiona własności . W najbogatszym kraju Unii , Niemczech jego mieszkańcy są nędzarzami w porównaniu do Greków , czy Włochów .
wysokość majątku posiadanego przez gospodarstwa niemieckie była równa połowie majątku domostw greckich czy jednej piątej cypryjskich„......”Włosi, mimo niskich dochodów, są bogaci jeśli brać pod uwagę wartość ziemi, którą posiadają.”
Pomimo wzrostu gospodarczego w Niemczech ciągu kilkunastu lat obniżono płace realne, co oznacza niespotykany transfer nie tylko całego dodatkowo wytworzonego bogactwa w ręce oligarchii, ale również dodatkowe ograbienie mieszkańców Niemiec z ich dotychczasowych dochodów. Oligarchia niemiecka nie dopuszcza do upowszechnienia się własności mieszkań i domów poprzez kontrolę nad bankami , które stawiają zaporowe warunki udzielenia kredytu na zakup mieszkań.
Ale przecież ktoś te mieszkanie , których nie posiadają prole niemieccy posiada. Ktoś płaci czynsz, ktoś spłaca kredyt . Mieszkają w domach niemieckiej oligarchii , płacą czynsz i transferują w ten sposób swoja pracę klasa roboli niemieckich i importowani głównie z Polski parobcy . Dlatego czynsze rosną i ceny mieszań także . Za gwałtowny wzrost bogactwa i zza bajoński luksus oligarhii, czyli Prawdziwych Niemców i socjalistycznych nadzorców zwanych klasą polityczna zapłacą głównie Polacy. Już teraz Polacy zew względu na bandyckie czynsze gnieżdżą się warunkach podobnych do tych w jakich żyli robotnicy przymusowi w socjalistycznej III Rzeszy
Hans Frank „Polska powinna być tak uboga, aby Polacy sami chcieli pracować w Niemczech” „...(więcej)
video „ Spotkanie z Ruchem Narodowym w Biłgoraju Marian Kowalski 27.02.2013 fragmenty „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitt
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
 
 
Jarosław Giziński „ Rządząca w Turcji umiarkowanie islamska Partia Sprawiedliwości i Postępu (AKP) po zaskakująco szybkiej procedurze parlamentarnej doprowadziła do przyjęcia ustawy ograniczającej sprzedaż  i reklamę alkoholu. „...”W praktyce AKP wprowadza jednak do życia publicznego wiele elementów wywodzących się z doktryny religijnej islamu. W minionych latach przez kraj przetoczyły się spory dotyczące zgody na publiczne noszenie przez kobiety chust, wprowadzenia do programów szkolnych elementów religii albo zaostrzenia prawa dotyczącego aborcji. „.....(źródło )
 
 
Kokos „Z akt STASI
SZYFROGRAM AMBASADORA NRD W WARSZAWIE DO KIEROWNICTWA NRD Z 2 GRUDNIA 1981 ROKU
Tow. Ciosek, minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi, oświadczył w rozmowie z 1 grudnia [1981 roku]:
„ Nie wierzyłem własnym uszom. Geremek oświadczył, że dalsza pokojowa koegzystencja pomiędzy "Solidarnością" w obecnej formie a socjalizmem realnym już niemożliwa. Konfrontacja siłowa nieuchronna. Wybory do rad narodowych muszą zostać przesunięte. Aparat "Solidarności" musi zostać zlikwidowany przez państwowe organy władzy. Po siłowej konfrontacji „Solidarność” mogłaby na nowo powstać, ale jako rzeczywisty związek zawodowy bez Matki Boskiej w klapie, bez programu gdańskiego, bez politycznego oblicza i bez ambicji sięgnięcia po władzę. Być może - kontynuował Geremek - tak umiarkowane siły jak Wałęsa mogłyby zostać zachowane. Po konfrontacji nowa władza państwowa mogłaby w innej sytuacji politycznej kontynuować pewne procesy demokratyzacyjne.” ….(źródło )
 
„Skute lodem przez 400 lat proste organizmy zaczęły ponownie funkcjonować
w laboratorium „....”Kanadyjski lodowiec topi się bardzo szybko. Jak oceniają naukowcy, od 2004 roku cofa się on w tempie 3–4 metrów rocznie. Odsłania tereny, które były przykryte od czasów tzw. Małej Epoki Lodowej (trwającej mniej więcej od XIV do połowy XIX w.). „....(źródło )
 
'Marian Kowalski (ur. 15 sierpnia 1964 r., w Lublinie) Uczęszczał do I Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie z którego został usunięty podczas Stanu Wojennego. Podjął pracę w sklepie swoich rodziców, a po ich śmierci prowadził firmę samodzielnie przez kolejne lata. Obecnie jestem instruktorem sportowym. Stan cywilny - żonaty., rzecznik ONR , członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego .
W 1992 roku był współzałożycielem Ruchu III Rzeczypospolitej, następnie Komitetu Obrony Kupców i Rzemieślników. Od 1993 roku w Unii Polityki Realnej. Założył eurosceptyczne stowarzyszenia Związek Obywatelski oraz Komitetu Polska -- NAFTA. Od 2005 roku byłem prezesem okręgu lubelskiego UPR.Organizował akcje przeciw Unii Europejskiej.Potem jako rzecznik ONR w obronie wolności mediów i potępiające Stan Wojenny. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w zorganizowanym 27 lutego spotkaniu z członkami Ruchu Narodowego z Lublina: Marianem Kowalskim i Krzysztofem Kobylas.
Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia genezy marszów niepodległościowych,a także przypomnienia wzrastającej liczby uczestników na marszach w Warszawie: od 600 w roku 2007, tysiąca w roku 2009, aż do przełomowego roku 2013, kiedy marsz zgromadził kilkadziesiąt tysięcy osób, co bezpośrednio przyczyniło się do powołania Ruchu Narodowego.
Jego założenia, przybliżył zgromadzonym Marian Kowalski, członek Rady Decyzyjnej Ruchu - Demokracja w Polsce to jest teatrzyk, jak serial w tvn. Jeżeli chcemy żeby kiepski serial przestał grać na nasz koszt musimy to wszystko rozpędzić. Dla mnie jest obojętne kto nas sprzedaje obcym. Celem jest to żebyśmy przestali być sprzedawani. My Polacy, jako społeczeństwo i kraj jesteśmy sprzedawani od wielu lat. Za nasze podatki utrzymywani są ubecy i sekretarze partii. Po to był okrągły stół, żeby 40 mln frajerów wydoić jak się da. Obecnie w kraju porządni ludzie to Ci którzy płaca podatki, głosują na PO i siedzą cicho. Dlatego mówimy o sobie, że nie jesteśmy porządni. Jesteśmy zjawiskiem anty systemowym, kontrkulturowym. Partia nie jest celem samym w obie. Nie zależy nam na odsunięciu obecnie rządzących partii od władzy. Naszym celem jest przenicowanie całego systemu, całej Polski znów na tą właściwą stronę - wyjaśniał Marian Kowalski.
Zdaniem przedstawicieli Ruchu Narodowego, to co łączy w ruchu kontrkulturowym to fakt, bycia dumnym z tego, że jest się Polakiem. - Żyjąc w różnych okresach historycznych Polski nigdy nie przeszło mi przez myśl, żeby się wstydzić Polski. Niemcy nie mają wyrzutów sumienia, Anglicy nas dwa razy zdradzili w czasie jednej wojny, a teraz robią sobie z nas parobków. Nigdy jednak nie było mi wstyd Polski. Wiem, że wy czujecie to samo - podkreślił Kowalski.
Kowalski zaznaczył, że zależy mu aby uczestniczący w tym spotkaniu przekazali te informacje dalej do miasteczek i wsi powiatu biłgorajskiego. - Dotrzyjcie do zwykłych ludzi. Powiedzcie im, ze w kraju w którym ginęli ich dziadkowie mają prawo godnie żyć. Nie chodzi o wielkie słowa patriotyzm i tak dalej, mówcie do nich ich językiem. Być może dzięki temu uda się poruszyć sumienia ludzi sprawiedliwych, którzy byli obojętni do tej pory. Proszę wszystkich obecnych na tej sali żeby ponieśli naszą idęę narodową dalej, aby spowodować reakcję łańcuchową - przekonywał Kowalski. Zaproponował także, za redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem, aby choć raz w tygodniu, przez 4 godziny, zrobić coś dla Ojczyzny np. obejrzeć patriotyczny film, podyskutować z przyjaciółmi. - Nie wolno nam się podzielić, dać się skłócić. Wiemy że to co nas gubiło to swary, każdy chciał być hetmanem, choć nie miał wojska, a, jak mówi Ferdek Kiepski, robić nie ma komu - podkreślał rzecznik Ruchu.
Drugi z gości, Krzysztof Kobylas poinformował zebranych, że 25 maja odbędzie się kongres programowy Ruchu w Warszawie i wtedy ogłoszony zostanie dokładny program, który będzie skupiał się na 4 głównych zagadnieniach: 1. tożsamość narodu (zamiast Unii Europejskiej - Europa Wspólnych Narodów); 2. wartości kulturalnych; 3. ekonomia i gospodarka (ułatwienia dla przedsiębiorców); 4. wolność słowa w faktycznym tego znaczeniu, a nie blokowanie ludzi o poglądach narodowościowych.
Obecni na sali wyrazili obawy, że trzeba działać szybko, biorąc za przykład działania podjęte przez naród np. w Bułgarii. Zaproszeni goście uspokajali jednak, że zmiany należy przeprowadzić spokojnie i powoli - Nie możemy stracić tych wypracowanych lat. Musimy zdobyć władzę w sposób demokratyczny. Trzeba działać spokojnie. Jeżeli będziemy chcieli zrobić coś radykalnego w sposób niedemokratyczny, chwila moment będziemy wszyscy za kratkami - przekonywał Kobylas.
Przedstawiciele Ruchu Narodowego podkreślili, że chcą, aby ich zmiana miała charakter trwały. „...(źródło )
 
video „ Spotkanie z Ruchem Narodowym w Biłgoraju Marian Kowalski 27.02.2013 fragmenty „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitt
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
Ocena wpisu: 
Brak głosów