Czego nam potrzeba do odnowy Polski?

Obrazek użytkownika idź Pod Prąd
Idee

Bóg dał nam odpowiedź na to pytanie...

Nauczanie pastora Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie - Pawła Chojeckiego dnia 18.03.2012r.
Rozważania wokół tekstu Księgi Izajasza 6,1-8.
Pozostałe teksty użyte w studium:
Iz.1,3-7; Iz.1,11-15; Iz.1,21-23; Iz.30,1-3; Obj.4,8-11; Hebr.10,10-14

Ocena wpisu: 
Brak głosów