Horrendalny wyrok i kłamstwa w sprawie Alicji Tysiąc

Obrazek użytkownika MD
Kraj

Proces Alicji Tysiąc wytoczony Tomaszowi Terlikowskiemu jest kolejną okazją do "odgrzania" orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie powódki przeciw Polsce z 20 marca 2007 roku. W wielu publikacjach na ten temat pojawia się skandaliczna informacja, iż pani Tysiąc otrzymała odszkodowanie od skarbu państwa za uniemożliwienie jej zabicia nienarodzonego dziecka.

Przypomnijmy, pani Tysiąc cierpiąc na bardzo poważną wadę wzroku zaszła po raz trzeci w ciążę i obawiając się całkowitej utraty wzroku podjęła starania aby usunąć ciążę. Do jej wniosku przychylił się lekarz internista, który wydał opnie w tej sprawie na piśmie. Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym w tej kwestii, aby móc przeprowadzić "przerwanie ciąży" potrzebna jest zgodna opinia specjalisty ginekologa i specjalisty w zakresie medycyny właściwej ze względu na chorobę ciężarnej. W tym przypadku winien orzec to lekarz okulista.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

Orzeczenia wskazanych lekarzy specjalistów były jednoznaczne, obaj uznali że pogorszenie wzorku następuje niezależnie od ciąży a rzeczywistym zagrożeniem jest poród naturalny toteż zalecili poród poprzez cesarskie cięcie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej sprawie orzekł, że nie może zasądzić żądanego przez panią Tysiąc odszkodowania za domniemany wpływ ciąży na stan zdrowia, gdyż nie badano nawet zasadności  decyzji lekarzy.

 151. Trybunał zauważa, iż roszczenie skarżącej z tytułu szkody majątkowej zostało oparte na domniemanym negatywnym wpływie na zdrowie skarżącej, doznanym na skutek odmowy przerwania ciąży. W tym zakresie, Trybunał przypomina, iż stwierdził, że nie może rozważać teoretycznie, czy prawidłowa była decyzja lekarzy w przedmiocie tego, czy ciąża skarżącej mogła lub nie doprowadzić do pogorszenia jej wzroku (zob. paragraf 119 powyżej). W związku z powyższym, Trybunał odrzuca roszczenie skarżącej o zadośćuczynienie z tytułu szkody majątkowej.

Trybunał zasądził jednak odszkodowanie dla pani Tysiąc, którego tłumaczenia nie jestem w stanie się podjąć więc również przytaczam cytat.

152. Z drugiej strony, mając na względzie wnioski skarżącej, Trybunał stoi na stanowisku, iż musiała ona doznać istotnego bólu i cierpienia, w tym obaw o jej fizyczną zdolność do opieki nad kolejnym dzieckiem i zabezpieczenia jego dobra i szczęścia, dla którego samo stwierdzenie naruszenia Konwencji nie byłoby zadośćuczynieniem. Mając na względzie okoliczności sprawy postrzeganej całościowo i podejmując decyzję na zasadzie słuszności, Trybunał przyznaje skarżącej 25,000 euro z tytułu szkody niemajątkowej.

Ponadto w tymże orzeczeniu Trybunał zawarł horrendalny zarzut pod adresem państwa polskiego, iż uniemożliwia odwołanie się ciężarnej od decyzji lekarzy. Zarzut byłby zasadny, gdyby rozporządzenie ministra wskazywało konkretnych lekarzy. Tymczasem stawia się tam tylko warunek aby byli to lekarze specjaliści konkretnych specjalności. Nie ma żadnego zastrzeżenia co do przypadku gdyby specjalista orzekł, iż nie zaleca przerwanie ciąży. Na podstawie tego aktu prawnego pani Tysiąc mogła mieć sześćdziesiąt opinii negatywnych od ginekologów i nawet jeszcze więcej od okulistów, ale jeśli znalazłaby choć jednego specjalistę ginekologa i jednego specjalistę okulistę, którzy zaleciliby przerwanie ciąży to wówczas miałaby do tego prawo. Tymczasem pani Tysiąc miała w tej sprawie tylko opinię internisty, która z punktu widzenia rozporządzenia nie ma żadnego znaczenia w tej kwestii a Trybunał uznał to już za spór między lekarzami.

Horrendalne jest, że aż sześciu sędziów było tego zdania. Jeden tylko miał zdanie przeciwne. Był to sędzia z Hiszpanii Francisco Javier Borrego, który w orzeczeniu napisał:

...W dniu dzisiejszym Trybunał orzekł, iż istota ludzka urodziła sie w wyniku naruszenia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zgodnie z tym tokiem rozumowania, żyje w Polsce dziecko, które obecnie ma sześć lat, a którego prawo do narodzin jest sprzeczne z Konwencją.

Nigdy nie pomyślałbym, iż Konwencja może sięgać tak daleko i uważam to za zatrważające.

 PS

Treść tegoż orzeczenia Trybunału na stronie:

bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/index.html

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Niedawno jeszcze na ustach Polski była morderczyni-kasia..Teraz znowu mamy następną celebrytkę niejaką-alicje..Już widzę ten-tysiąc-siedzącą w studio u siwej moniki w tvn-i bluzgającą na kościół katolicki..

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Marika

#384594

 

 Bo Alicja wolność tysiącami mierzy :(

 

 

 

 

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

#384609

 "Nie chciałam Cię, chciałam Cię zabić, bo ważniejsze od Ciebie były dla mnie 2 dioptrie!" Pozdrawiam smutno, bo nie jestem pewien, czy to biedne dziecko nie ma teraz wyrzutów sumienia z powodu tej "matki".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#384629

Czuła mamuśka! Dziecko będzie miało w życiu przechlapane, kiedy się dowie, jak bardzo nie powinno żyć.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#384679