Wywiad z prof. Andrzejem Nowakiem - zapowiedź

Obrazek użytkownika jwp
Blog

Szanowni blogerzy i komentatorzy, proszę o pytania do prof. A. Nowaka.

W najbliższym czasie przeprowadzę wywiad z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Panem Andrzejem Nowakiem.

Za Wikipedią (www.pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Nowak_%28historyk%29).

Andrzej Nowak (ur. 12 listopada 1960 w Krakowie)[1] - polski historyk, publicysta, sowietolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, docent w Instytucie Historii PAN (kierownik pracowni Dziejów Rosji i ZSRR w IH), członek Polskiej Akademii Umiejętności, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Arcana". Poza tym dwumiesięcznikiem jego teksty publikuje "Nasz Dziennik", "Rzeczpospolita", "Gazeta Polska", "Nasza Polska", "Dziennik Polski" oraz "Najwyższy Czas!".

Proszę zatem o przesyłanie pytań do Pana Profesora Andrzeja Nowaka na moją pocztę wewnętrzną (www.niepoprawni.pl/privatemsg/msgto/1821) lub do admina ( http://niepoprawni.pl/contact ).

Spośród wszystkich pytań wybiorę minimum 10 najciekawszych, które posłużą do przeprowadzenia wywiadu.

Wskazane jest unikanie pytań sztampowych, z tezą i zbyt osobistych.

A tu dla przykładu jeden z wywiadów z prof. Andrzejem Nowakiem.

www.krakowiacy.org/Strony%20Nowsze/Nowak.htm

Mam nadzieję, iż to nie pierwszy i nie ostatni wywiad jaku uda mi się przygotować, przeprowadzić i opublikować dla nas, na "naszym portalu".

Pozdrawiam serdecznie

jwp

I kilka wystąpień profesora Andrzeja Nowaka.

Data publikacji: 12.10.2010r.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

To bardzo mądry i rzetelny naukowiec, warto jest popularyzować to, co pan prof. ma do powiedzenia w wielu interesujących Polskę sprawach.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

miro

#93505

Taką mam intencję.

Osiem Cnót Bushido
I. Prawość lub Sprawiedliwość
Tu Nitobe nawiązuje do prawości sztuki walki, ale później często odnosił się do prawości osobistej: zachowania w zgodzie w absolutną moralnością, taką która wykracza poza zwykłą logikę.
Prawość lub Sprawiedliwość jest najsilniejszą z cnót Bushido. Pewien bardzo znany samuraj zdefiniował ją w następujący sposób: ‘Prawość jest to moc decydowania o kierunku postępowania w zgodzie w rozumem, bez wahania; umrzeć kiedy śmierć jest właściwa, uderzyć kiedy uderzenie jest właściwe’. Inny wypowiadał się o niej w następujących słowach: ‘Prawość to szkielet, który daje twardość i posturę. Bez kości głowa nie mogłaby spoczywać na szczycie kręgosłupa, nie ruszyły by się ręce ani nie stanęły stopy. Bez Prawości ani talent ani nauka nie uczynią z człowieka samuraja.’

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#93538

Krzysztof J. Wojtas
Jako zaczepka jedno pytanie:

różnica między polskim, a rosyjskim rozumieniem czym jest wolność.

Pozdro

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Krzysztof J. Wojtas

#93616

Nie tylko wspaniały profesor historii,ale pod każdym względem człowiek z klasą.Na jednym biegunie są takie szmaciaki po studiach z historii jak Tusek,Gajowy,Grzesio,Adaś,czy towarzysz Nałęcz,na drugim właśnie profesor Andrzej Nowak.

Bardzo dobra inicjatywa.

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Korsak

#93660

Niech i tak będzie. Bardzo ciekawa inicjatywa.

Pytania-zaczepki :-)

czy rzeczywiście można nadal mówić o azjatyckim trójkącie:
Chiny-Rosja-Iran?

w jakim układzie międzynarodowych relacji (pomiędzy państwami G-8 dla przykładu) widzi szasnę na niepodległość Polski?

czy polskie środowiska niepodległościowe, a zarazem antyputinowskie nadal liczą na Stany Zjednoczone? jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

czy istnieje jeszcze możliwość, po wzmożeniu się z powrotem wewnętrznego nacisku na obywateli, na rozpad Rosji? (w kontekście Dugina i jego koncepcji utrzymania za wszelką cenę Powołża) Czy istnieją jeszcze poważne koncepcje wskrzeszenia idei Idel-Uralu?

Pozdrawiam i życzę owocnej dyskusji z Panem Profesorem.

Uczciwy człowiek po to żyje, aby mieć wrogów.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!

#94157

jaki tytuł ma i gdzie można odnaleźć pełny tekst cytowanej przez dr. Nowaka, tzw. doktryny Miedwiediewa?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#94221

Oto część doktryny z komentarzem.

Za - www.prawica.net/opinie/22493

Doktryna Miedwiediewa

5 II b. r. została ogłoszona w postaci dekretu prezydenta Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej. Ze względu na to, że w języku polskim bezustannie rozpowszechnia się (gołosłownie, bo nie wskazując mających o tym świadczyć punktów) twierdzenia jakoby był to jakiś program przygotowań do agresji oraz użycia broni jądrowej wg widzimisię z Kremla, uznałem za konieczne przytoczenie wreszcie przynajmniej kilku kluczowych fragmentów tego dokumentu i dodanie minimum komentarza:

"Pod pojęciem bezpieczeństwo wojskowe Federacji Rosyjskiej należy rozumieć stan skutecznej ochrony żywotnych interesów jednostek ludzkich, społeczeństwa i państwa przed zewnętrznym i wewnętrznym zagrożeniem o charakterze wojskowym, związanym z użyciem siły zbrojnej albo groźbą jej użycia, którego skutkiem jest brak zagrożenia wojennego lub też zdolność odparcia takiego zagrożenia." (rozdział I, punkt 6, podpunkt a)

W 8 punkcie (II rozdziału; podstawowy jest podział na punkty, rozdziały z podtytułami, oznaczone cyframi rzymskimi zostały dodane dla ułatwienia czytania) wymieniono główne wojskowe zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, a mianowicie: "dążenie do przydzielenia Organizacji Paktu Północnego Atlantyku funkcji stróża porządku na całym świecie w sposób odbywający się z naruszeniem prawa międzynarodowego i przybliżenia struktur wojskowych tego paktu ku granicom Rosji, w tym w drodze dalszego rozszerzania tego bloku" (podpunkt a). "Tworzenie i rozmieszczanie systemów strategicznej obrony antyrakietowej, naruszających globalną stabilizację i istniejący stosunek sił w dziedzinie rakietowo-jądrowej, a także militaryzacja przestrzeni kosmicznej, rozmieszczanie strategicznych niejądrowych systemów broni precyzyjnej." (podpunkt c; w alfabetach cyrylickich jest w tym miejscu litera g). Zwracam uwagę na określenie: strategicznej (obrony antyrakietowej). Podpada pod nie wyraźnie tarcza projektowana przed administrację Busha, ta Obamowska już o wiele mniej, co daje pole do gry dyplomatycznej zamiast tylko przeciwdziałania wojskowego, aczkolwiek i to drugie (rakiety balistyczne o nieprzewidywalnej zmiennej krzywej lotu końcowego) zostało podjęte.

W dalszych podpunktach wskazuje się w sumie rzecz biorąc na działalność zwolenników tzw. światowego kalifatu oraz inne próby doprowadzenia do walk zbrojnych na tle różnic etnicznych, rasowych, religijnych i wyznaniowych. Poświęca się temu znacznie więcej miejsca niż NATO i jego głównemu mocarstwu, ponieważ najzwyczajniej w świecie jest to zagrożenie o wiele bardziej namacalne i bezpośrednie. Gdyby komuś miało się udać na szeroką skalę napuścić jedne narody Rosji na drugie, byłby to bez wątpienia gwarantowany początek końca tego, co wciąż jeszcze stanowi największe terytorialnie państwo na świecie.

Ciekawe i zgodne z naukami z historii ubiegłych 31 lat są punkty 12-15. Mowa w nich o specyficznych cechach współczesnych konfliktów zbrojnych, takich jak atakowanie tylko starannie wybranych celów przy użyciu broni gwarantujących ich dokładne i nieuniknione trafienie, a także ogromna szybkość działań. Z tego powodu nie jest konieczne ani formalne wypowiedzenie wojny ani przeprowadzenie powszechnej mobilizacji. Szczególną uwagę w tej analizie poświęcono przygotowaniom propagandowo-politycznym do wojny napastniczej, których celem jest zohydzenie upatrzonej ofiary w oczach światowej opinii publicznej, tak aby podjęta agresja wyglądała na samoobronę względnie wymierzenie sprawiedliwości. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zasady tzw. globalnej wioski oraz wyciszeniu wszelkich głosów krytycznych wobec narzuconego przez mocniejszych sposobu widzenia danego konfliktu przy użyciu m. in. tzw. psychologii behawioralnej.

Tak oto dochodzimy do punktu 16, w którym zostaje określona rola rosyjskiej broni jądrowej w niedopuszczaniu do podobnych zagrożeń. Przytaczam w całości:

"Broń jądrowa pozostanie ważnym czynnikiem zapobiegania dojściu do konfliktów wojennych o wymiarze jądrowym oraz konfliktów z użyciem konwencjonalnych środków rażenia (wojny pełnoskalowej i wojen lokalnych). W wypadku wybuchu konfliktu wojennego z użyciem konwencjonalnych środków rażenia (wojny pełnoskalowej, wojny o charakterze regionalnym), który postawiłby pod znakiem zapytania samo istnienie państwa, fakt posiadania broni jądrowej może doprowadzić do eskalacji takiego konfliktu do szczebla konfliktu z użyciem broni jądrowej."

Punkt ten warto jednak zestawić z punktem 18 (również w całości): "Federacja Rosyjska zapewnia stałą gotowość Sił Zbrojnych i innych rodzajów wojsk do odstraszania i zapobiegania konfliktom zbrojnym, do zbrojnej ochrony Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników w zgodzie z normami prawa międzynarodowego oraz układami międzypaństwowymi podpisanymi przez Federację Rosyjską. Niedopuszczenie do konfliktu jądrowego jak też jakichkolwiek innych konfliktów zbrojnych jest najważniejszym zadaniem Federacji Rosyjskiej." [2]

Dalszej części doktryny wojskowej Miedwiediewa nie zamierzam w tym miejscu omawiać, ponieważ jest to lektura śmiertelnie nudna, zawierająca nadmiernie obszerne rozważania na temat dlaczego sprawą pierwszorzędnej wagi są mieszkania dla zawodowych oficerów itd. itp. Ogólnie rzecz biorąc można zarzucić temu dokumentowi państwowemu z jednej strony rozwlekłość, a z drugiej brak dokładnych sformułowań akurat tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dlatego też koniecznie trzeba sięgnąć do innych wypowiedzi i działań obecnego głównego lokatora Kremla.

I inne ciekawe linki.

www.platforma.org/aktualnosci/newsy/art738,doktryna-bezpieczenstwa-radoslawa-sikorskiego.html

www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2008-09-04/doktryna-miedwiediewa

www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/889/

www.politykazagraniczna.blox.pl/tagi_b/126248/Doktryna-Miedwiediewa.html

www.prawica.net/node/13488

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#94227

Krzysztof J. Wojtas

"Szczególną uwagę w tej analizie poświęcono przygotowaniom propagandowo-politycznym do wojny napastniczej, których celem jest zohydzenie upatrzonej ofiary w oczach światowej opinii publicznej, tak aby podjęta agresja wyglądała na samoobronę względnie wymierzenie sprawiedliwości. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zasady tzw. globalnej wioski oraz wyciszeniu wszelkich głosów krytycznych wobec narzuconego przez mocniejszych sposobu widzenia danego konfliktu przy użyciu m. in. tzw. psychologii behawioralnej."

Ten fragment jest bardzo interesujący. Nie tylko w odniesieniu do Moskwy, ale innych uczestników sceny politycznej.
Może nawet, przede wszystkim.

Pozdro

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Krzysztof J. Wojtas

#94326

Zapewne tak, w tym stadzie jest więcej wilków.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#94467

Dziękuję. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#94547