Ogłoszenia styczniowo/lutowe - eventy!

Obrazek użytkownika Maciej Gnyszka

Obiecałem zareklamować na blogu dwie imprezy bliskie sercu. Jednej jestem absolwentem (nr 1), drugiej absolwentem będę. Druga tylko dla panów, pierwsza - dla płci obojga. A zatem:<strong>1/ Szkoła Zimowa Instytutu Tertio Millenio</strong><p align="justify"><em></em></p><p align="justify"><em>Szkoła Zimowa to unikalne, kilkudniowe seminarium poświęcone nauczaniu społecznemu Kościoła i aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym. Na jego formułę składają się seminaria dyskusyjne oraz wykłady zaproszonych gości – ludzi Kościoła, nauki, kultury i polityki.Szkoła Zimowa daje możliwość:- zdobycia wiedzy od najwyższej klasy wykładowców, spotkania się z licznymi autorytetami w dziedzinach antropologii, polityki, ekonomii, teologii i kultury,- poznania ludzi z różnych środowisk, którzy podzielają troskę o sprawy ważne dla budowania fundamentów demokracji, podnoszenia jakości życia publicznego i wiary.- przygotowania się do uczestnictwa w debacie publicznej oraz zdobycia wiedzy na temat nauczania społecznego Jana Pawła II.W bieżącym roku odbędą się, w Wadowicach:XXVIII Szkoła Zimowa – w dniach 6-10 marca 2009 r.XXIX Szkoła Zimowa – w dniach 10-15 marca 2009 r.Pierwsza Szkoła przeznaczona jest dla doktorantów oraz studentów V roku studiów magisterskich, druga dla maturzystów, studentów młodszych roczników oraz kleryków.Wśród tegorocznych wykładowców znaleźli się m.in. <strong>Jarosław Gowin, Jerzy Sosnowski, Krzysztof Skowroński, Paweł Kowal oraz o. Maciej Zięba OP.</strong>Górna granica wieku uczestników wynosi 32 lata. Uczestnicy za udział w Szkole wnoszą <strong>opłatę w wysokości 100 zł</strong>. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały merytoryczne.Aplikacje można składać na stronie </em><em>www.szkola.tertio.pl</em><em> <strong>do 15 lutego 2009 r</strong>. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: </em><em>szkola@tertio.pl</em><em>.</em></p><p><strong>2/ Kurs Zimowy O.A. "Przy Filtrowej"</strong></p><p align="justify"><em>Zapraszamy studentów i licealistów na II Kurs Zimowy organizowany przez Ośrodek Akademicki Przy Filtrowej.Tematem tej edycji kursu będzie zagadnienie uniwersytetu jako miejsca dociekania prawdy. Tak jak w przypadku poprzednich edycji, gwarantujemy najwyższej klasy specjalistów, ciekawe tematy, a także okazje do poznania wielu osób z różnych miast Polski oraz aktywnego wypoczynku.Wykłady w programie kursu:</em></p><p align="justify"><em><strong>prof. Ryszard Legutko</strong> (UJ), Idea uniwersytetu<strong>prof. Bogdan Szlachta </strong>(UJ), Rola elit i współczesny patriotyzm<strong>prof. Ryszard Tadeusiewicz</strong> (b. Rektor AGH), Ku czemu zmierzają uniwersytety w XXI wieku?<strong>prof. Czesław Porębski</strong> (UJ), Uniwersytet i relacja uczeń-mistrz, model profesora uniwersyteckiego<strong>prof. Wojciech Młynarski</strong> (PAN), Rola uniwersytetu w wychowaniu społecznym i obywatelskim<strong>ks. dr Robert Nęcek </strong>(PAT), Prawda i wolność. Chrześcijanin wobec kompromisu politycznegoA ponadto:</em></p><p align="justify"><em>• Warsztat - Rola i zadania kształcenia uniwersyteckiego, tutoring (prowadzi Piotr Czekierda)• Warsztaty dziennikarskie - jak dobrze przygotować i przeprowadzić wywiad?• Wykład „Co to jest prawda?” - wprowadzenie do teorii poznania dla niefilozofów - w jej tajniki wprowadzi nas dr Jarosław Olesiak oraz Paweł Rojek (UJ)• Warsztaty uczestników międzynarodowej konferencji uniwersyteckiej w Rzymie – UNIV’09 – Universitas, Knowledge without limits.• oraz wycieczka po malowniczej okolicy Beskidu Małego.<strong>Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do 1 lutego na adres: </strong></em><em><strong>kurs.zimowy@gmail.com</strong></em><em><strong></strong><strong>Czas:</strong> od środy 11 lutego (po południu) do niedzieli 15 lutego (wieczorem) - przerwa międzysemestralna</em></p><p align="justify"><em><strong>Miejsce:</strong> Folwark - Marszowice koło Wieliczki</em></p><p align="justify"><em><strong>Koszt udziału: </strong>300 zł</em></p><p align="justify"><em><strong>Termin zgłoszeń:</strong> do 1 lutego</em></p><p align="center"></p>

Ocena wpisu: 
Brak głosów