Soviet Active Measures in Putin’s Russia; Rozmaite ruchy pokojowe, organizacje praw człowieka, grupy obywatelskie a nawet media były zinfiltrowane przez Sowietów

Obrazek użytkownika Andy-aandy
Nazwa serwisu: 
wpolityce.pl
Cytat: 

(... ) W 1981 roku w ramach Departamentu Stanu utworzono Interagency Active Measures Working Group, w skład której wchodzili przedstawiciele Centralnej Agencji Wywiadowczej, Federalnego Biura Śledczego, Agencji Wywiadu Obronnego (wywiad wojskowy USA), Departamentu Sprawiedliwości i Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych. W toku prac tej grupy roboczej zinwentaryzowano i zmapowano wiedzę instytucji wchodzących w skład grupy na temat sowieckich metod dezinformacji i decepcji [4]. Okazało się wówczas, ku zdumieniu uczestników, że do tej pory wymiana informacji pomiędzy amerykańskimi instytucjami Wspólnoty Wywiadowczej (Intelligence Community) na temat sowieckich dezinformacji prawie nie istniała [5]. Na skutek intensywnych prac, w 1986 roku opublikowano publicznie raport stworzony na podstawie wcześniejszych opracowań wewnętrznych [6]. Dokument ten w 1986 roku dotarł do Kongresu i został ujawniony opinii publicznej. Przedstawiono w nim wykryte sowieckie środki aktywne, opisano sposoby wywierania wpływu przez Sowietów na społeczeństwa wolnego świata. Trzeba powiedzieć, że nawet dzisiaj, po prawie 40 latach dokument ten robi wrażenie na czytelniku pamiętającym okres zimnej wojny.

Okazało się, że rozmaite ruchy pokojowe, organizacje praw człowieka, grupy obywatelskie a nawet media były zinfiltrowane przez Sowietów by wywierać wpływ na proces rozbrojeniowy, przejąć kontrolę nad Międzynarodowym Ruchem Kobiet, zinfiltrować środowiska medialne, przede wszystkim aby zdyskredytować Inicjatywę Obrony Strategicznej (SDI). W konsekwencji Stany Zjednoczone podjęły szereg przedsięwzięć, aby ograniczyć możliwości sowieckiego oddziaływania.

Po tzw. „upadku komunizmu” czujność w stosunku do spadkobiercy ZSRS – Rosji spadła, pomimo pełniej świadomości, że w dziedzinie bezopastnosti zmiany w Rosji są pozorne. Atmosfera „końca historii” i upojenie zwycięstwem w Zimnej Wojnie wraz z nadchodzącymi nowymi zagrożeniami – przede wszystkim terroryzmu islamskiego – usunęła na bok zachodnie obawy przed Rosją, a ta wraz z końcem Zimnej Wojny uzyskała dostęp do wszystkich, do tej pory zakazanych dla niej, technologii, w tym do technologii pochodzenia militarnego, jaką jest Internet.

W konsekwencji rosyjskie doświadczenia w dezinformacji, decepcji i środkach aktywnych zostało wykorzystane do realizacji strategicznych celów państwa rosyjskiego – wedle znanej formuły Lenina – „kapitaliści sprzedadzą nam sznur na którym ich powiesimy”. Internet – amerykańska technologia pochodzenia wojskowego służy obecnie do destabilizacji świata Zachodu, a szczególnie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z NATO – zgadzają się z tą tezą badacze problemu i jest to w tej chwili truizm.

(…) Rosyjskie aktywne środki w mediach społecznościowych i te nikczemne, ciemne kampanie, które pojawią się w przyszłości, będą wymagały pięciu uzupełniających się funkcji mediów społecznościowych, aby prowadzić skuteczne kampanie mające wpływ na media społecznościowe o pełnym spektrum: rozpoznanie, utrzymanie, umieszczanie, propagacja i nasycenie (…).

Etap utrzymania (hosting) polega na dostarczaniu toksycznych informacji w takie miejsca, do których sięgną zidentyfikowane osoby i społeczności. Watts daje tu przykład rosyjskiego kanału telewizyjnego Russia Today. (...)

Informacja, którą Rosjanie chcą rozprzestrzenić zjawia się niejako „po drodze” użytkownika, którego poddaje się jej wpływowi i ten podaje ją dalej. Służą temu właśnie fałszywe konta na TT czy FB, fałszywe tożsamości, które są w jakiś sposób „zalegendowane”, tak aby nie być na pierwszy rzut oka rozpoznanymi jako fałszywe czy hejterskie. (...)

I tu ostatnio Rosjanie uzyskali właśnie taki sukces – spektakularny wręcz sukces operacji „Rtęć”, gdy fejnknius – moim zdaniem wypuszczony pod „fałszywą flagą” jako niemiecki został gwiazdą mediów mainstramowych. Moim zdaniem była to próba wzbudzenia niepokojów społecznych na wielka skalę, do której przyłączyli się prominentni politycy totalnej opozycji, w nadziei na obalenie rządu niepodległościowego. (...)

------------------

Fragment książki pt. „Hejt 2.0 czyli uzbrojona narracja przeciwko Polsce”. Active Measures - co to jest?

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)