Polska przeciw Izraelowi i USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Obrazek użytkownika Apoloniusz
Artykuł

Europejscy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ spotkali się w środę (20 listopada) w związku z decyzją USA o zaprzestaniu uznawania izraelskich osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich za nielegalne.

Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia i Francja we wspólnym oświadczeniu odrzuciły amerykańskie i izraelskie roszczenia.

„Nasze stanowisko w sprawie izraelskiej polityki osadniczej na okupowanym terytorium palestyńskim, w tym we Wschodniej Jerozolimie, jest jasne i pozostaje niezmienione
Wszelka działalność związana z osadnictwem jest nielegalna na mocy prawa międzynarodowego i niszczy wykonalność rozwiązania dwupaństwowego oraz perspektywy trwałego pokoju.
Wzywamy Izrael do zaprzestania wszelkiej działalności osadniczej zgodnie z jego obowiązkami jako mocarstwa okupacyjnego"

W poniedziałek amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił, że izraelskie osiedla „same w sobie nie są niezgodne z prawem międzynarodowym”, występując przeciwko dotychczasowym Rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ – w tym najbardziej znanej uchwalonej z inicjatywy rządu USA rezolucji nr 2334, w której uznano je za nielegalne.
Zmiana polityki została przyjęta z zadowoleniem przez Izrael, ale stawia USA w konflikcie z praktycznie całą resztą społeczności międzynarodowej.

3 dni temu Mike Pompeo oświadczył, że

„Po uważnym przestudiowaniu stanowisk wszystkich stron debaty prawnej ... ustanowienie izraelskich osad cywilnych na Zachodnim Brzegu nie jest samo w sobie niezgodne z prawem międzynarodowym ”.
Pompeo powiedział też, że rząd USA „nie wyraża opinii na temat statusu prawnego jakiejkolwiek indywidualnej ugody” lub „zajmuje się ostatecznym statusem Zachodniego Brzegu lub przesądza o tym”.
Powiedział, że wniosek był „oparty na wyjątkowych faktach, historii i okolicznościach związanych z ustanowieniem osad cywilnych na Zachodnim Brzegu”. Oświadczył też, że to sądy izraelskie a nie międzynarodowe powinny rozstrzygać w kwestii legalności osadnictwa.

Ocena polecanki: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)