Kukiz u Wiplera Połączymy siły i rozpirzymy ich w dym

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

„Wśród priorytetów programowych stowarzyszenia, przedstawionych na sobotniej konwencji, są: likwidacja PIT, ZUS i OFE, wprowadzenie emerytury obywatelskiej, zmniejszenie regulacji, uproszczenie systemu podatkowego, obniżenie kosztów pracy. Republikanie proponują prorodzinne ulgi podatkowe w podatku dochodowym; dwuletni urlop wychowawczy dla obojga rodziców i bon wychowawczy. „....”Zmniejszenie liczby przepisów i biurokracji, reforma podatków, jednomandatowe okręgi wyborcze są wśród propozycji przedstawionych przez uczestników konwencji stowarzyszenia Republikanie. Złamiemy kartel partii politycznych - deklarował Przemysław Wipler „...”organizacji współpracujących z "Republikanami". Wśród nich są m.in. Fundacja Republikańska, stowarzyszenie KoLiber, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.Szef Republikanów Przemysław Wipler przekonywał, że Polska jest w trudnym momencie; 2,5 mln Polaków wyjechało z kraju, kolejni zastanawiają się nad wyjazdem, a dzieci stały się "towarem luksusowym".....”Polskie życie gospodarcze, polityczne, to życie kartelowe. Rządzi nami kartel partii politycznych, które żywią się z naszych pieniędzy. Nam się uda. Złamiemy ten kartel, żeby pomóc odblokować polską gospodarkę, przedsiębiorczość, system emerytalny - zapewniał. „.....”- Polska się budzi. Budzi się czynnik obywatelski. Musimy połączyć siły. Każdy z nas ma zupełnie innych ludzi. Do innych ludzi docieram ja, do innych Przemek (Wipler), Jarosław Gowin i inne podmioty. Działajmy równolegle dla dobra naszej ojczyzny, dzieci i wnuków. Przyjdzie taki moment, że połączymy siły i rozpirzymy ich w dym - mówił Kukiz. „.....”Prezes Związków Przedsiębiorców i Pracodawców Prywatnych Cezary Kaźmierczak przypomnia, że w Polsce jest 4 800 dużych firm, a małych i średnich przedsiębiorstw - dwa miliony. "To małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą trzy czwarte miejsc pracy i sześćdziesiąt siedem procent PKB, a mimo to dla rządzących nie istnieją" - podkreślił. „....(źródło )
 
Punkty programowe Kongresu Nowej Prawicy Korwina Mikke
 
Wzorem p.Wiktora Orbána na Węgrzech: chcemy zmienić obecną, skorumpowaną i niesprawiedliwą, III Rzeczpospolitą na Państwo Polskie. „....”Wolny rynek. Zlikwidujemy wszelką ingerencję rządu we gospodarkę. Po zmianie systemu nowe ustawy będą wchodziły w życie w 6 lat od chwili uchwalenia. „.....”Radykalnie uprościmy i obniżymy podatki; zniesiemy PIT, CIT oraz podatki od darowizn i kupna-sprzedaży – w celu radykalnego obniżenia kosztów i uproszczenia funkcjonowania przedsiębiorstw,
2. Obniżymy akcyzy do granic dopuszczanych przez UE. Być może będziemy za to musieli podnieść VAT.
3. Uwolnimy energię obywateli – zniesiemy bariery biurokratyczne, powrócimy do założeń ustawy Wilczka. W normalnej gospodarce jest miejsce dla wszystkich.
3. Skończymy z dyskryminowaniem małych i średnich przedsiębiorców, państwo polskie musi w końcu docenić drzemiący w tej grupie potencjał.
4. Nie dopuścimy do faworyzowania obcych przedsiębiorców pod jakimkolwiek pretekstem.
5. Radykalnie zredukujemy biurokrację – w celu obniżenia kosztów działalności państwa oraz ułatwienia życia obywatelom; urzędy są dla ludzi, a nie na dla urzędników,
6. Zlikwidujemy wszelkie agencje celowe.
7. Pozwolimy firmom działać bez wymaganych w obecnej sytuacji pozwoleń, licencji, koncesji, etc.
8. Zrównoważymy budżet – zaprzestaniemy zadłużania państwa (budżety bez deficytów), nie dopuścimy do życia na koszt przyszłych pokoleń; naszym dzieciom i wnukom chcemy zostawić sprawne państwo zamiast ogromnych długów. „....”Prezydentura. KNP opowiada się za silnym prezydentem. Godzimy się zarówno na model francuski, jak i amerykański.
„....”Uzdrowimy system wymiaru sprawiedliwości upraszczając prawo - i usuniemy skorumpowanych sędziów. „.....”Zasadniczo zreformujemy prokuraturę - uwalniając ja od wpływów politycznych; prokuratorzy rejonowi będą wybieralni. „....”Uznajemy rodzinę za podstawę życia społecznego.a) Będziemy chronić rodzinę, nie pozwolimy na ingerencję urzędników w jej życie”....”Nie dopuścimy, by zrównano małżeństwa z innymi związkami seksualnym,i i semi-seksualnymi. Ten status prawny przyznawany może być wyłącznie związkom mogącym płodzić dzieci. „....”Każdy będzie miał wybór ubezpieczyć się – w dowolnej firmie – lub nie. „....”Każdy ma prawo się urodzić i umrzeć naturalną śmiercią - z wyjątkiem morderców, którzy to prawo utracą. Państwo nie może angażować się w ułatwianie ludziom popełniania samobójstwa ani dopuszczać, by czynili to lekarze. „....”Oddamy ludziom pieniądze płacone na oświatę (na początek w formie „bonu oświatowego”) i umożliwimy każdemu tym samym dostęp do dobrej prywatnej oświaty. „....” za niedopuszczalne uważamy cenzurowanie pod różnymi pretekstami mediów, szczególnie internetu; swoboda krytyki władz jest jednym z fundamentów wolnego państwa. „....(więcej )
 
JF Libicki „Przemysław Wipler ma ambicje. To naturalne. Wolno mu. Pytanie tylko czy dziś – mając je – jest w stanie się „posunąć”? Czy rozumie, że dla tego – wypowiedzianego bardziej z zapałem młodzieńca niż polityka programu - musi szukać sojuszników. Sojuszników – cóż za paradoks, gdy widzi się jego antyrządową retorykę – których najwięcej znajdzie paradoksalnie właśnie po stronie szeroko rozumianego obozu rządowego. „.....(źródło)
-----
 Mój komentarz
 
Jak widzimy program gospodarczy Korwina Mikke jest programem , który skoczyłby epokę państwa opartego o pańszczyźniany model ekonomiczny . Program Korwina Mikkego jest bardziej „ludzki „ przywraca Polakom więcej godności i wolności niż program Wiplera .
 
Więc o co chodzi , dlaczego Wipler nie przyłączył się do Kongresu Nowej Prawicy . Bo Kongres Nowej Prawicy i Korwin Mikke nie dadzą Wiplerowi władzy, pozycji wodza .
 
Jednomandatowe okręgi są Polsce i Polakom potrzebne , i ideowa , ciężka praca Kukiza jest nie do przecenienia ale jak pokazuje przykład Wielkiej Brytanii jow nie zablokowały drogi do jej homoseksualizacji ( http://naszeblogi.pl/38885-kukiz-nie-zapobiegl-homoseksualizacji-wielkiej-brytanii )
 
Nawet dodanie do jow systemu prezydenckiego jak to ma miejsce w USA nic nie pomogło . Lewactwo niczym buldog wgryzło się w krtań Ameryki i dusi ją na śmierć. ( http://mojsiewicz.salon24.pl/387953,hans-bader-polityczna-poprawnosc-likwiduje-demokracje-w-usa )
 
Proszę zwrócić uwagę w programie Korwina Mikke na postulat wyboru prokuratorów okręgowych przez Polaków . Ze względów doktrynalnych Korwin Mikke nie wprowadził postulatu wyboru sędziów.
 
Tamę lewactwu może postawić jedynie ustrój oddający obywatelom cała władzę nad krajem , czyli jow plus system prezydencki , plus silna instytucja referendum plus kontrola nad sądami , czyli wybór sędziów i prokuratorów przez obywateli . To wszystko musi być bronione przy użyciu broni przed zakusami władzy , czyli prawie do jej posiadania przez obywateli .
 
Postulaty ekonomiczne i gospodarcze Korwina Mikke i Wiplera jak również Tuska sprzed 7 lat ( 3x15 ) , są jak najbardziej słuszne. Każdy z nich , a najbardziej Korwin Mikke przywracały godność Polakom i rozszerzały ich wolność .
 
Dlaczego w takim razie Wipler kombinuje ze zgniłym konserwatysta Gowinem , który jest zwykłym listkiem figowym lewackiego rządu . ( http://naszeblogi.pl/37044-pawel-kowal-tusk-jest-lewackim-ekstremista )
 
Bo ma szansę na grę w kolonialnym systemie wodzowsko oligarchicznym jaki zafundowali Polakom Niemcy i Rosjanie..
 
Śpiewak „ Taki model polityki oligarchiczno-wodzowski wytworzył się w Polsce. Tak jak za komunizmu polityka jest robiona przez bardzo wąskie grupy przywódcze, reszta może korzystać z tego, że ich ugrupowanie jest przy władzy, ale de facto nie ma większego wpływu na strategię władzy. Innymi słowy oznacza to, że parlament jest całkowicie partyjny.”
 
Wipler che wejść w ten układ polityczny. Istotą jego działania nie jest „publico bono” ale polityczna prywata . Dokładnie taka sama jak Tusk . Stworzenie partii wodzowskiej i otoczenie się kliką .
 
W odróżnieniu od radykalnych organizacji takich jak Ruch Narodowy , czy KNP , których programy raczej nie są nastawione na kompromis program Wiplera już jest „miękki „ , nastawiony na grę wyborcza w protektoracie . Grę wyborcza , której reguły nałożyły Polce kaganiec , a jej przebieg z obywatelskiego obowiązku i zaangażowania przeistoczył się w igrzyska dla motłochu .
 
System oligarchiczno wodzowski miał; być jak w czasach upadku Rzeczpospolitej Jagiellonów gwarantem ,że Polska nie wybije się na realną niepodległość . Wodzowie, kacykowie , baronowie stawali na czele partii i partyjek , które powstawały i upadały razem z nimi .
 
Ale nawet tak podły i prymitywny system jaki zgotowano w konstytucji II Komuny okazało się że miał lukę . W systemach takich istnieje groźba ,że pojawi się przywódca , który ten system wykorzysta . Przykładem jest Orban , niekwestionowany przywódca Węgrów. W Polsce pojawienie się silnego przywódcy próbowano rozwiązać przy pomocy Zamachu Smoleńskiego. Skutki tego są jednak odwrotne .
 
Jedynie silny ośrodka władzy może przeprowadzić zmiany konstytucyjne i zacząć budować nie kolonialny system polityczny . Dlatego powstanie takiego silnego ośrodka władzy jest warunkiem sine qua non wprowadzenia jakichkolwiek zmian . Jedynym realnym przywódcą , wodzem , który może wykorzystać słabość systemu i zbudować niczym Orban silny ośrodek polityczny jest Kaczyński.
 
Co więcej Kaczyński znalazł młot na lewactwo, który pozwoli mu przeprowadzić reformy nawet wbrew swojemu otoczeniu . Kaczyński swoim orężem chce uczynić referendum. Instytucja silnego referendum jest równie ważna dla demokracji jak system jednomandatowy. A wy wypadku przeprowadzania reform i zablokowania pochodu lewactwa jest jeszcze ważniejsza
 
Kazimierz Ujazdowski „ Deficyt demokracji to jedna z głównych wad systemu politycznego w Polsce. Nie chodzi tylko o to, żebrak warunków autentycznej konkurencji politycznej a pluralizm mediów jest fikcją. W Polsce demokracja bezpośrednia jest martwa. „...”W reakcji na to PIS chce ożywić demokrację bezpośrednią widząc waktywnej opinii publicznej sprzymierzeńca dobrej polityki. Zgłoszony do laski marszałkowskiej projekt zmian w Konstytucji zakłada urealnienie referendum iwięcej praw dla obywateli występujących z projektami ustaw.W tym pierwszym wypadkureferendum będzie obligatoryjne po zebraniu 1 miliona podpisów (z wyłączeniem zmiany Konstytucji i dziedzin dotyczących bezpieczeństwa państwa).W przypadku ludowej inicjatywy ustawodawczej wprowadzamy zakaz jej odrzucenia w I czytaniu (a więc konieczność prac merytorycznych) i równe prawa w postępowaniu legislacyjnym.Chcemy również, żeby obywatele mieli prawo do inicjowania zmian w Konstytucji. „...(więcej )
Wipler staje się „pożytecznym idiotą „ lewactwa , które wykorzystuje go przeciw swojemu śmiertelnemu wrogowi , przeciwko Kaczyńskiemu. Przykład Korwina Mikke pokazuje ,że lewactwo skutecznie kontroluje i wykorzystuje swoich „ pożytecznych idiotów „ dla swoich celów .
 
Uwierzę że Wipler ma na celu jedynie dobro Polski jeśli wprowadzi system prawyborów na kandydatów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i do samorządów. Jeśli wybory w partii na główne stanowiska będą powszechne, bezpośrednie w regule jednoturowej jow .
 
Ale tak nie będzie. Powstaje następna kanapa z kacykiem na czele , która obietnice zmian rzuci motłochowi niczym kość psu. Wipler bardziej był potrzebny w PiS , aby tam wzmocnić wolnorynkowe skrzydło , niż jako marionetka lewackiego reżimu .
 
I tutaj Kukiz ma rację „ Połączymy siły i rozpirzymy ich w dym „ . Pozostaje pytanie do kogo Wipler się przyłącza i kogo chce rozpirzyć w dym . Bo jak na razie jak sugeruje Libicki Wipler połączy siły z obozem reżimu przeciw Kaczyńskiemu
 
Libicki „ Czy rozumie, że dla tego – wypowiedzianego bardziej z zapałem młodzieńca niż polityka programu - musi szukać sojuszników. Sojuszników – cóż za paradoks, gdy widzi się jego antyrządową retorykę – których najwięcej znajdzie paradoksalnie właśnie po stronie szeroko rozumianego obozu rządowego”
 
video „Pan Wipler jeszcze powinien wrócić do szkoły... - Stanisław Michalkiewicz „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
 
Śpiewak „ Od lat następuje proces oligarchizacji polityki. Trudno wyobrazić sobie PiS bez Kaczyńskiego, Samoobronę bez Leppera czy LPR bez Giertycha. SLD nie istnieje, bo nie ma swojego Kaczyńskiego czy Tuska. Taki model polityki oligarchiczno-wodzowski wytworzył się w Polsce. Tak jak za komunizmu polityka jest robiona przez bardzo wąskie grupy przywódcze, reszta może korzystać z tego, że ich ugrupowanie jest przy władzy, ale de facto nie ma większego wpływu na strategię władzy. Innymi słowy oznacza to, że parlament jest całkowicie partyjny.”…” Cała funkcja parlamentu deliberowania, zastanawiania się nad pomysłami i dochodzenia do konkretnych rozwiązań została sprowadzona do jałowych politycznych pyskówek. Rola parlamentu zostaje zmarginalizowana, a władza przenosi się do jakiegoś ośrodka przyrządowego. Nie do rządu?
Nie do Rady Ministrów. To raczej krąg osób skupionych wokół premiera, który podejmuje główne decyzje strategiczne, a ministrowie je wykonują.”… Uważam, że istotą konstytucji jest zasada równowagi władz, bo władze muszą się kontrolować, musi być jakiś mechanizm, który nie pozwoli, że władza się wyrodzi i stanie się niebezpieczna. W wypadku tych propozycji istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak może się stać. Zakładają one, że partia większościowa ma wszystko: prezydenta, rząd i parlament. I nie ma żadnej instytucji, która może ją kontrolować i hamować. Paradoksalnie wcale nie jest tak, że jak ktoś ma więcej władzy, to lepiej rządzi. Nie ma żadnego dowodu na to, że tak silna władza jest efektywna. „....(więcej )
 
Brak głosów

Komentarze

Jak zwykle kiedy pali się grunt pod nogami agenturze obcej - wyskakują niczym diabeł z pudełka wszelkiej maści " uzdrowiciele" z przepięknym programem naprawy co to może i coś do tej pory pletli co było przeciw polskiej racji stanu ale ... teraz to już na pewno będą dbać o interes Polski.
Sorry bardzo . Na tym portalu przytaczane były do znudzenia przykłady szkodliwej działalności Kukiza i Mikke`go. Kolejna Platforma ratunkowo obywatelska , tyle że zgodnie z mądrością obecnego etapu stworzona pod hasłem republikanizmu przez: dyżurnego pajaca kompromitującego konsekwentnie program o którym rozgłasza od dziesięcioleci oraz nawiedzonego muzyka - polityka co to co sezon zmienia poglądy ale za to bardzo radykalnie na coraz to radykalniejsze i może i byłoby to można przypisać to jego wrodzonej naiwności gdyby nie fakt iż był on na politologii i studiach administracyjnych na wrocławskim prawie. Był więc czas przyswoić sobie to i owo.
No i oczywiści następny " trzeci sopran" bo wszyscy trzej moim zdaniem dosyć cienko acz donośnie politycznie piszczą- - niejaki Wipler. Prezes PERN-u to znaczy przedsiębiorstwo RUSKA PRZYJAŹŃ i wykładowca bezpieczeństwa energetycznego zarazem.
Dla mnie ta cała składanka republikańska to jedna wielka gra operacyjna wypuszczona zawczasu przed przesileniem przez właścicieli wajchy.
Za każdym razem deklaracje takich partii są tyle nierealne do przeprowadzenia po wprowadzeniu przez nich głoszonych postulatów - co piękne by nie rzec demagogiczne.
Ale każde takie posunięcie ma na celu jedno: jeśli nie możemy utrzymać władzy - zróbmy tak aby przeciwnik nie utrzymał jej także. Poprzez rozdrobnienie, niedowład czy prowokację jak to miało miejsce w pseudoaferze gruntowej a w rzeczywistości bardzo poważnej operacji ruskich służb specjalnych na rynku energetycznym Polski.
Tak widzę podłoże takich triumwiratów.

Nie twierdzę , że w każdym przypadku ludzie ci mają pełne rozpoznanie konsekwencji własnych działań i jestem przekonany, że wielu jest zatrudnionych etatowych i niejawnych pracowników po naszej oraz wschodniej i zachodniej stronie granicy - biorących sute pensje za to aby nigdy oni takiej wiedzy na temat własnych działań nie nabrali.

P.S> Rzadko posługuję się cytatem z prasy reżimowej ; niemniej jednak:
Jak podała Polityka .pl
"Ponad 15 lat temu młody Wipler dostał od Sławomira Nowaka książkę z taką dedykacją: „Przyszłemu premierowi, przyszły prezydent”. To było podziękowanie za pomoc w zwycięskiej kampanii wyborczej Donalda Tuska na senatora."
Mnie więcej nie trzeba aby być bardzo , bardzo ostrożnym w obdarzaniu zaufaniem Wiplera.
Jak dla mnie to jest to następny po PJN owcach i Kluzikowcach .
Tak się jakoś dziwnie składa , że im bliżej do wizji utraty władzy przez PO - tym więcej partii alternatywnych się tworzy i coraz bardziej egzotyczne się rodzą mezalianse... .

Vote up!
0
Vote down!
0

Nie jestem pewien czy podążam we właściwym kierunku , więc na wszelki wypadek nie zbaczam z kursu.

#365672

NIC UJAC !
Cos to wszystko demobilizujace (a moze takie ma toto byc ?), te wojny rydzykowo-sakiewiczowe, teraz PJN BIS,
Eeeee,a wszystkiemu winne: barak lustracji , dekomunizacji i deubekizacji ...
Truizmy pisze.

richo

Vote up!
0
Vote down!
0

richo

#365682

I to by było na tyle w temacie dotyczącym ...obu panów.
Dzięki za wyśmienite podsumowanie..

pozdrawiam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
Andruch z Opola
http://andruch.blogspot.com

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#365699

Jednak mam jedną wątpliwość. Jeśli mają zamiar zlikwidować PIT to w jaki sposób chcą realizować ulgi prorodzinne w podatku dochodowym (PIT)? Skoro nie ma PIT to i nie ma ulg w PIT.

Jak dla mnie kolejna kiełbacha bez:
1. Realnej wizji
2. Spójności
3. Hasła za którymi nie stoją tak naprawdę konkrety.

Ci naiwni niech się w to pakują.

Vote up!
0
Vote down!
0
#365696

[quote=JKM]2. Obniżymy akcyzy do granic dopuszczanych przez UE. Być może będziemy za to musieli podnieść VAT.[/quote]

Ten facet jest nienormalny.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#365752

To nie czub to funkcjonariusz. Nieźle charakteryzuje go Synak na swoim bogu

Vote up!
0
Vote down!
0

Nie jestem pewien czy podążam we właściwym kierunku , więc na wszelki wypadek nie zbaczam z kursu.

#365755

Dla mnie zbyt zagmatwana ta propozycja zmian w polskiej gospodarce, polityce. Korwin -Mikke ze swoją chorą filozofią na pewno nie zdołałby doprowadzić do równowagi tych dziedzin. Tu trzeba prostszych rozwiązań - one zawsze są zdrowsze i efektywniejsze, nadto zrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba, a on właśnie jest WYBORCĄ , którego należy przekonać do lepszych i korzystniejszych dla niego rozwiązań

Vote up!
0
Vote down!
0
#365780