Bezpieczeństwo Zdrowia: Trująca Żywność

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Schemat ten nie jest dziełem przypadku, lecz może służyć jako jeden z elementów zamierzonej depopulacji Mieszkańców ziem Rzeczypospolitej.

 

Bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, polega – zdaniem Myśli konserwatywnej, - także na takich czynnikach, jak jakość żywności dopuszczanej do obrotu towarowego, a która w systemie wzajemnych zależności gospodarczych, jakie występują nagminnie w przywiślańskim państwie prawa, ociera się o granice Oszustwa, gdyż jak inaczej określić To wszystko, co - doprawione „do smaku” solą drogową - znajduje się w produkowanej i oferowanej w sklepach, tak zwanej „kiełbasie” i innych produktach, zanurzonych w – udającym dym - barwniku i zwanych „wędlinami”.
 
 
Problem fałszowania wyrobów spożywczych jest tak stary jak socjalizm i jego niechlubne plany pięcioletnie, fatalna organizacja Pracy i kombinacje, czemu dała wyraz niegdysiejsza Karuzela, publikując rysunek satyryczny, komentujący premierę filmu „Nóż w wodzie” (1962), na którym pani Ekspedientka sklepu mięsnego kroi kiełbasę, z której wypływa kropla wody.
 
50 lat później Konsument, o którego interes i ochronę, toczy nieustanne boje państwo prawa może tylko pomarzyć o jakości Tamtej, „dociążonej” tylko czystą wodą Wędliny, której zapach i smak, jak wszelkie wspomnienia z dzieciństwa, nikną powoli w mroku głębin czasu, grzebiących świat, który już nie powróci.
 
 
Nagminne fałszerstwo produktów spożywczych, mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, poprzez – dla przykładu - nienaturalne sposoby konserwacji wędlin (chemia, zamiast prawdziwego wędzenia dymem i suszenia), jest powodem powstawania wielu chorób nie tylko przewlekłych, ale i bardzo kosztownych w leczeniu, podobnie jak dodawanie wszelkiego rodzaju ”tanich wypełniaczy”, z których najbardziej złowrogim wydaje się być masowo produkowana na świecie soja, posiadająca właściwości powodujące bezpłodność u Mężczyzn (z powodu zawartego w niej Estrogenu), a także – poprzez niekontrolowane i nie-docelowe spożycie – wywołująca choroby przewlekłe, typu: kamica nerkowa (poprzez zawarte w soi szczawiany), kardiomiopatia przerostowa (także u Mężczyzn - HCM), a także hamując działanie leków, stosowanych przy terapii raka piersi, etc., etc.
 
 
Tak wielkiego ryzyka zachorowań nie byłoby, gdyby nie istniały normy i przepisy, czyli święty Graal państwa prawa, zezwalające na produkcję i dystrybucję szkodliwej dla zdrowia żywności, która - zdaniem Myśli konserwatywnej – dla tego jest tak złej jakości, iż musi być „tania”. Jak inaczej, bowiem  „wyżywić” źle opłacaną, żyjącą na skraju Ubóstwa, większość Obywateli?
 
 
Z powyższego, rysuje się zadziwiający schemat zasady funkcjonowania systemu przywiślańskiego: z jednej strony dbającego o niski poziom wynagrodzeń („nadpodaż” na rynku pracypowiększana celowo poprzez działania państwa prawa oraz zalew „magistrów od wszystkiego”), czym generuje dodatkowy „przychód” gospodarce nomenklaturowej; z drugiej zaś przyzwolenie na czerpanie zysków z produkcji i dystrybucji szkodliwej dla bezpieczeństwa zdrowia żywności, jako jedynie dostępnej  gospodarstwom o niskim budżecie, czyli przeciętnej, polskiej Rodzinie. Czy schemat ten jest dziełem przypadku, czy też służyć może jako jeden z elementów zamierzonej depopulacji Mieszkańców ziem Rzeczypospolitej, pozostawiam do rozstrzygnięcia Czytelnikowi.
 
 
Celowo użyłem, w akapicie powyżej słowa „zasady”, gdyż bez jej funkcjonowania niemożliwa byłaby skala tego procederu, a zwłaszcza już dystrybucja, gdyż naturalnym odruchem Właścicieli sklepów, w warunkach cywilizowanych, jest odrzucenie towarów o podejrzanej jakości, lub świeżości.
 
 
Natomiast, w sklepach na całym obszarze ziem Rzeczypospolitej, obserwowany jest zalew fałszowanych produktów spożywczych, dla przykładu: kiełbasy zawierającej 40% mięsa, w tym kurzych odpadów, czy wyrobów sero-podobnych, lub czekoladowo-podobnych (zawierających kwas solny!), tudzież jogurtu owocowego, czyli dziwnego,  wzbogaconego chemikaliami płynu, lub innych produktów mlecznych zagęszczanych zwykłą mąką, etc., etc., etc., za pełną zgodą i współpracą w tej dziedzinie, właścicieli punktów handlowych.
 
 
Konserwatyzm etyczny, na Sejmie Wielkim, sugerować będzie nie tylko sprawdzenie legalności stosunków własnościowych w przemyśle spożywczym, ale także całkowite odrzucenie obowiązujących w państwie prawa norm dotyczących produkcji, transportu oraz sprzedaży żywności, a także dążyć będzie do prześwietlenia kulis powstania wszelkich regulacji i przepisów prawnych w tym zakresie, postulując  odpowiedzialność karną i finansową ich Autorów.
 
Oprócz podstawowych produktów spożywczych, fałszowaniu – z chęci zysku – podlegają także wszelkiego rodzaju Używki, w tym te „legalne”: jak alkohol i wyroby tytoniowe o czym, pomimo ogromnej skali tego procederu nie będę w tym miejscu pisał, jako o zjawisku zbyt oczywistym, tak samo jak i o masowym fałszerstwie lekarstw, kosmetyków, etc., etc., etc., skutkujących przyjmowaniem - poprzez spożycie lub przenikanie przez skórę - najróżnorodniejszych trucizn (metale ciężkie, fosforany i inne, dawkowane bez ograniczeń, niebezpieczne związki chemiczne) posiadających wpływ na występowanie powikłań i rozwój chorób przewlekłych: ograniczając tym, i to w stopniu znacznym, bezpieczeństwo zdrowia Obywateli. 
 

 

 

Brak głosów

Komentarze

To bardzo ważny temat, dziękuję za ten tekst!
Zyski producentów "taniej" żywności są niegodziwe; jeżeli kiełbasa zawiera 40% mięsa, to znaczy, że realna cena tego mięsa, jaką płaci biedne społeczeństwo jest horrendalna!
Uwaga też na suplementy leków - to bardzo często substancje nie do końca przebadane - w dawkach zbyt małych, by mogły zaszkodzić.
Ode mnie '10'!!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#322797

Dziękuję za dobrą ocenę :-)
napisałem tylko prawdę o Niegodziwości
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
__________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#322802

Prawdę o niegodziwości? Po agitce sponsorowanej przez narkobiznes pora się uwiarygodnić "troską o żywność". A za pięć minut co pan zaproponuje? Hurtowy import Żydów do Polski: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/09/polsko-zydowskie-braterstwo-broni/ ?

Czy "prawdę" o tym, że ubeccy kaci nie byli Żydami: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/18/katoliccy-budowniczy-judeopolonii-czyli-antypolska-dzialalnosc-agenturalna-oraz-zdemaskowanie-operacji-planowego-zatruwania-studni/ ?

Vote up!
0
Vote down!
0
#322987

:-)___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#323107

Fałszowanie żywności jest owszem stare jak socjalizm ale mechanizmy społeczno ekonomiczne pozwalające nie tylko na fałszowanie ale na legalizowanie żywności trującej czy promowanie produkcji żywności za-chemizowanej to drugie. Co w takim wypadku należy czynić? Otóż nie oglądając się na regulacje prawne ( choć nie twierdzę iż nie należy o nie walczyć) uświadamiać ROdaków co jedzą i jakie mogą być tego konsekwencje nie tylko zdrowotne ale i społeczne. A przede wszystkim promować produkcję własną to znaczy z jednej strony zachęcać do uprawy ziemi metodami wydajnymi i ekologicznymi zarazem ( Owszem są takie!!!) a z drugiej namawiać do zaopatrywania się w produkty wyhodowane metodami ekologicznymi lub choćby gospodarskimi. Dodam iż takie produkty żywnościowe są tańsze i lepiej się przechowują. Należy jedynie zrobić rekonesans wśród okolicznych małych gospodarstw ogrodniczo - rolnych. Właściciele małych , podupadających często gospodarstw rolnych , którzy z konieczności stosują nawozy i środki ochrony roślin na bardzo małą skalę - chętnie sprzedadzą w cenie detalicznej swoje płody ziemi albo zwierzątko jakieś od królika czy baranka począwszy a na śwince czy krówce skończywszy. Niestety jeżeli mamy okupację brukselską czyli IV Rzeszę to musimy sami wozić żywność ze wsi jak na Polaków przystało:) Bardzo wielu moich znajomych zaczęło się tak zaopatrywać bądź uprawiać ziemię czy to " u cioci pod miastem" czy to na działkach. A tym , którzy trują konsumentów i na to pozwalają - pod Sąd Polowy!!! P.S> To bardzo potrzebny i pożyteczny wpis. Dziękuję!

Vote up!
0
Vote down!
0

Nie jestem pewien czy podążam we właściwym kierunku , więc na wszelki wypadek nie zbaczam z kursu.

#322817

Konserwatysta wspiera alternatywy cywilizacyjne, o których Pan wspomniał
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#322818

Bezpieczeństwo życia...
- bez pieczenia zdrowia -> POdstępnym PO-żywieniem...

BEZPRAWIA k...Łamania - PN: Polskich Norm i elementarnych norm „gAstronomicznych”…

W „Stanie prawnym” (nadzwyczajnym ?)…

„Do 31 grudnia 1993 roku stosowanie PN było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów.
Nieprzestrzeganie postanowień PN było naruszeniem prawa.

Od 1 stycznia 1994 roku stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym do 31 grudnia 2002 istniała możliwość, przez właściwych ministrów i w pewnych przypadkach nakładania obowiązku stosowania PN. Od 1 stycznia 2003 stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne (DzU z 2002 r nr 169 poz 1386, ustawa o normalizacji), z wyjątkiem działań wykonywanych ze środków publicznych, podlegających ustawie "Prawo zamówień publicznych", która nakłada obowiązek ich uwzględnienia oraz innych ustaw i rozporządzeń 'ministrów”...

Pozdrawiam + „10”

Vote up!
0
Vote down!
0
#322823

 

to nieszczęście, ale daj Boże taką żywnośćjaka mieliśmy wtedy. A propos noża w wodzie, to widocznie były już w 1962r. wiadomości o działalnosci mafii mięsnej, przed procesem w 1964r. Ci sami co wymuszali łapówki, wymuszali też "rozmnazanie" wyrobow przy pomocy wody.

Żywnosć nie różni sie od innych artykułów konsumpcyjnych. Globalizacja wymusza postarzanie i psucie towarow pzemyslowych na rowni z żywnościa. To nie jest działanie karygodne, to jest dzialanie normalne w nowoczesnym swiecie.

Pozdrawiam

cui bono

Vote up!
0
Vote down!
0

cui bono

#322844

Ludzie zupełnie nie wiedzą co kupują.
Na uwagi słyszę odpowiedzi - kupuję tanie bo mnie nie stać, czyli nie wie co kupuje.
Żaden argument nie przebija się, aby włączyć myślenie. Od 30 lat reklamy bazowały na hasłach "tanie...", najtaniej... i wyszło, że tanie najlepsze. Tłumaczę, że producent, ani handlowiec nic darmo nie daje, musi być uszczerbek na jakości. Słyszę: no tak, ale promocja.
O GMO można nie mówić... fantastyka.

"Depopulacja postępuje na naszych oczach i większość ludzi nawet tego nie widzi"

Z wszystkich stron wciąż słyszymy o tym, że liczba ludności jest za duża. W tym kontekście coraz częściej słyszymy takie słowo jak depopulacja. W niektórych częściach świata przeludnienie jest istotnym problemem, ale nie w Europie.

Ludziom wydaje się, że depopulacja będzie się odbywała w sposób stanowiący odwzorowanie praktyk nazistowskich. Wielu Amerykanów wierzy w to, że FEMA, agencja do spraw wydarzeń nadzwyczajnych, przygotowuje wielki holokaust dla części obywateli USA. Jednak ani oni ani Europejczycy nie dostrzegają tego, że depopulacja w krajach zachodnich trwa na całego. Jest to proces związany z promowaniem hedonizmu, jako stylu życia, co samo w sobie powoduje zmniejszenie ilości narodzin dzieci, bo przecież dziecko przeszkadza w zabawie.

Setki milionów ludzi w Europie i poza nią decyduje świadomie o nie posiadaniu potomków. Jednocześnie zniechęcanie ludzi do posiadania dzieci odbywa się na płaszczyźnie fiskalnej. Rozmaite żenujące zasiłki i becikowe nie powodują w żaden sposób poprawy sytuacji rodziny, w której z dwojga rodziców nagle pracuje jedno a wydatki rosną dwukrotnie. Młodzi ludzie kalkulują i nie chcą mieć dzieci. Ci, którzy je mają traktowani są często, jako dziwacy czy wręcz dziecioroby.

Intrygująca jest tez wiara społeczeństw, w tym naszego, że system emerytalny i tak zwane bezpieczeństwo socjalne będzie trwało wiecznie. Skoro już teraz pracujący muszą oddawać ponad połowę tego, co wypracowują to skoro Polska się wyludnia i młodzi po prostu stąd wyjeżdżają to, kto zapłaci składki emerytalne, z których będzie finansowana emerytura aktualnych trzydziesto i czterdziestolatków? Ktoś, kto wierzy w emeryturę z ZUS jest idiotą, a ktoś, kto nie ma dzieci z wygody ryzykuje swoją starością o ile nie inwestuje mądrze.

Depopulacja to również promocja nazistowskich metod ubranych w nowe słowa takie jak aborcja czy eutanazja. Nowomowa jest znakiem szczególnym każdego totalitaryzmu a zabijanie jest po prostu zabijaniem i trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Oddziaływanie propagandowe, jakie serwują nam media i kultura masowa jest oczywiście ukierunkowane tak, aby w każdym dobrym lemingu wyzwolić na starość odruch szybkiego skoczenia w dół ze skarpy, aby chociaż trochę ulżyć upadającym systemom emerytalnym. Tak jak w przypadku aborcji tłumaczy się to wygodą matki tak eutanazję można tłumaczyć, jako wybawienie dla dzieci a zwłaszcza dla państwa, które z chęcią spuściłoby w toalecie wyeksploatowanego niewolnika. Najlepiej jest to zrobić humanitarnie, usypiając jak psa. To klasyczny przykład tego, do czego nas doprowadzi przyzwolenie na usypianie ludzi.

Ci, którzy nie dadzą się zabić celowo i tak nie będą żyli dłużej, bo lawinowo rośnie liczba przypadków raka. Już teraz staje się to jedne z głównych powodów śmierci. Gdy patrzy się na ilość powikłań ciążowych to też przeraża. Trucizna sączona w postaci domieszek GMO i innej chemii powoduje, że nasze organizmy nie wytrzymują. Długotrwałe spożywanie wyłącznie produktów obecnych w supermarketach to droga do własnych problemów ze zdrowiem. Mądra zasada mówi, aby nie jeść produktów reklamowanych w telewizji.

Depopulacja jest szczególnie widoczna w Polsce i gdy patrzy się na to, jaka jest skala naszej emigracji to powstaje pytanie, kto zapełni lukę po brakujących kilku milionach ludzi. Proces ten zresztą nie ustaje, więc mnożą się rozmaite spekulacje, że na miejsce Polaków przyjdą tu mieszkać inni. Procesy skutkujące na przykład obecnością żywności GMO w naszej diecie trwają od lat tak jak programowanie kulturowe stwarzające wrażenie, że liczą się tylko homoseksualiści i single a cała reszta jest ciemnogrodem. Przypomina to trochę anegdotę z gotującą się żabą. Jeśli wrzucimy żabę do wrzątku to od razu wyskoczy oparzona, ale gdy wrzucamy ją do garnka z zimną woda, którą powoli podgrzewamy to żaba się ugotuje, nawet nie wiedząc, kiedy. Postawa tych wszystkich ludzi uważających, że depopulacja jest mitem przypomina właśnie ten drugi przypadek.

Źródło: ZmianyNaZiemi.pl

Zobacz też:
Depopulacja w toku
Pomysły Gatesów na walkę z przeludnieniem

tutaj:
http://www.poznajprawde.net/aktualnosci/708-depopulacja-postepuje-na-naszych-oczach.html
**********************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#322845

Krótkowzroczność wyrażana podziałem żywności na ,,do jedzenia,, i ,,na sprzedaż,, , niestety sięgnęła i strzech. Teraz odkręcić ten trend samobójczy będzie niezwykle trudno, bo już stoi za tym całe lewactwo, cały Faszystowski Konglomerat Zbrodni, gotowy sięgać po dowolne narzędzia terroru, szantażu, zastraszeń i wymuszeń, będąc pewnym bezkarności.
Mało tego, Faszystowski Konglomerat Zbrodni, to przede wszystkim skorumpowane waadze i ich nieświęci patronowie z korporacji prywatnych typu ,,diabeł monsanto,, , gotowe w każdej chwili ogłosić dowolny faszystowski akt bezprawia (dla niepoznaki uchwalony nawet przez sejm), zabraniający, lub wymuszający cokolwiek diabeł zechce.

Vote up!
0
Vote down!
0
#322879

Kreci duzo informacji ze nawet to i niektore wielkie firmy to i robia specialnie zeby zatruc i skrocic zycie juz nie potrzebnych tyle ludzi, bo trzemu maja obciazac dodatkowe bezrobotne lub rencisci. 

 

I takie same opinie kreca na temat niektorych lekow co maja sluzyc w podobnych ukrytych celach.

 

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#322913

od 4 lat Pewnego dnia zaczęłam się brzydzić. Myślę , że człowiek czuje co mu szkodzi. Miałam zgorzelinowy wyrostek i zapalenie otrzewnej. Rana pooperacyjna nie goiła się mi około roku , w szpitalu było dużo przypadków podobnych. Podejrzewam , że jesteśmy nasączeni chemią. Do mięsa nie wróciłam. Widok wędlin w sklepach budzi we mnie wstręt. Czytam etykiety i odrzucam towary z żelatyną.

Vote up!
0
Vote down!
0

Konkubina po polsku

#323028