MASONERIA W EUROPIE, MASOŃSCY PREZYDENCI USA

Obrazek użytkownika anty bolszewik
Świat

 

Możemy zapoznać się  z dokumentami masońskimi, wskazującymi na ich mafijny charakter powiązań  ze światem polityki, oraz dążenie do stworzenia rządu światowego z totalitarnym systemem sprawowania władzy,   oraz jej wpływ na awanse w kluczowych resortach państwowych, afery gospodarcze, inspirowanie  wojen rewolucji .

 

Na przeszkodzie do tych celów pozostał  jeden przeciwnik- Kościół Katolicki z którym, co jest aż nadto widoczne w zmasowanych atakach liberalnych mediów, masoneria rozpoczęła brutalną walkę za pomocą kłamstw perfidnie wymieszanych z prawdą, jak to ma miejsce z "modnymi" ostatnio przypadkami pedofilii, gdzie incydentalne przypadki  przedstawia się jako plagę występującą  wyłącznie w Kościele Katolickim.

Wystarczy zaobserwować, jak co parę miesięcy metodycznie prowadzona jest  nagonka w tym ulubionym dyżurnym temacie, przez "wyspecjalizowanych" redaktorów Wirtualnej Polski i Onet-u.

Przytoczmy kilka  przypadków dotyczących masonerii:

a) W 1785 roku, Lanz, członek masońskiej sekty “Iluminatów bawarskich", który przenosił tajne dokumenty, został rażony piorunem w Ratyzbonie. Zabierając ciało policja znalazła przy nim papiery tak kompromitujące, że rząd bawarski interweniował natychmiast. Przeprowadzono owocną rewizję w papierach sekty i sprawa zakończyła się słynnym procesem. Przewodniczącemu iluminatów Weishauptowi udało się umknąć. Wszystkie przechwycone dokumenty długo były dostępne do wglądu w archiwach monachijskich. Zostały również przesłane wszystkim rządom europejskim, które nie wzięły ich zresztą pod uwagę.

b) W 1919 roku, po upadku Beli Kuna, przywódcy rewolucji bolszewickiej na Węgrzech, rząd przejął archiwa lóż budapeszteńskich. Ponieważ rola, jaką masoni odegrali w czasie rewolucji, była znacząca, wszystkie loże węgierskie zostały zamknięte, a masoneria zakazana.

          Do jakiej “moralności" doprowadza w praktyce koncepcja człowieka wyzwolonego od wszelkiej reguły, wyższego ponad wszystko?

Mamy przed oczyma dwa uderzające przykłady tej “moralności": zagładę najsłabszych poprzez aborcję i wyuzdanie obyczajowe (dzięki swobodzie seksualnej wyniesionej do rangi złotej reguły nowego społeczeństwa).

Rozwiązłość w dziedzinie seksu stanowi jedną z norm nowego modelu społeczeństwa, zalecanego przez byłego wielkiego mistrza Wielkiej Loży, Pierre'a Simona.

      Wymieńmy kilka innych wydarzeń z ostatnich lat, odsłaniających polityczną i inspirującą rolę masonerii:

 Sierpień 1981- W artykule “Wielki Wschód Francji a lewica", dziennik Le Monde z 13 sierpnia1981 r. stwierdził, że partia socjalistyczna była“głęboko przeniknięta duchem masońskim". Jak się dokonuje te przenikanie?Le Mondewyjaśnił, że wynika ono“z oddziaływania intelektualnego i moralnego, które uformowało mentalność aż do tego stopnia podatną na osmozę, iż nie umielibyśmy dziś powiedzieć dokładnie, kto komu udzielił władzy: partia socjalistyczna Wielkiemu Wschodowi Francji, czy przeciwnie".

 

1981-1984- Pamiętamy skandal, który wybuchł we Włoszech w roku 1981, kiedy ujawnione zostały pewne sprawki loży masońskiej “Propaganda Due" (P2). Komisja parlamentarna, powołana do przeprowadzenia śledztwa w sprawie tej loży, oświadczyła w sprawozdaniu z 12 lipca 1984 roku:

“(...) Loża P2 całkowicie objęła kontrolą główną grupę włoskich firm wydawniczych, dokonując w sektorze prasy codziennej operacji nie mającej nigdzie odpowiednika: skupienia w jednym ręku wielu tytułów. Operacja tego typu, jak to zauważyliśmy, łączyła się z infiltracją z góry ukartowaną i rozległą głównych ośrodków władzy, zarównocywilnych, jak wojskowych, oraz ze stałym naciskiem na kręgi polityczne ".

Wrzesień 1984- Wielki mistrz Wielkiego Wschodu ujawnia obecność dziesięciu masonów wgabinecie Fabius'a.

 

Luty 1985- Dwaj masoni, Max Theret i Jean-Pierre Bloch otrzymują stanowiska dyrektorów paryskich pism codziennych:Le MatiniFrance-Soir.

 

Luty 1985- Dekretem z 24 lutego 1985 roku mason Henri Caillavet, były senator z ramienia radykałów departamentu Lot-et-Garonne otrzymuje nominację na prezesa komisji d/s jawności i pluralizmu prasy.

 

Marzec 1986- Nazajutrz po wyborach do ciał ustawodawczych, w których triumfowały RPR i UDF, loże masońskie B'nai B'rith (ekskluzywnie żydowskie) ogłosiły w dziennikuLe Monde z26 marca 1986 r. komunikat, przypominający partiom nowej większości“zobowiązania podjęte na forum B'nai B'rith (...) nie łączenia się w żadnym wypadku z partią Front national". Zobowiązania dotrzymano, a to umożliwiło powrót lewicowej większości w Zgromadzeniu Narodowym w dwa lata później.

 

Październik 1988- L'Expressw cytowanym już artykule (z 7 października 1988 r.) stwierdza, że spośród dwudziestu czterech współpracowników mera Paryża ośmiu jest inicjowanych.

 

1990- Czynniki kierownicze Wielkiego Wschodu Francji biorą czynny udział w reaktywowaniu lóż w Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech.

 

Marzec 1990- Wielki mistrz masonerii włoskiej di Bernardo,  ujawnia w La Stampa  z 23 marca 1990 r., że prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush  jest przewodniczącym loży 33 stopnia masonerii amerykańskiej i nosi tytuł “Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora".

 

1990-1991- Inwazja na Kuwejt i wojna w Zatoce Perskiej. Artykuł wLectures francaisesopisuje sytuację masonerii w Iraku i w państwach muzułmańskich, które wydały wojnę temu krajowi u boku Stanów Zjednoczonych: działalność masonów zakazanajest w Iraku od czasów rewolucji baasistowskiej w 1958 roku, podobnie w Syrii; nastąpiło natomiast zaszczepienie masonerii w Kuwejcie i w Arabii Saudyjskiej poprzez loże zależne od Wielkiej Loży Anglii, Wielkiej Loży Szkocji lub Wielkiej Loży Rhode Island (Stany Zjednoczone); w pełnym zaś rozkwicie jest masoneria w Egipcie i w Turcji, również w powiązaniu z Wielkimi Lożami anglosaskimi.

“Rozumie się, że lobby masońskie silnie zaważyło na wypadkach, działając w tym samym kierunku, co lobby syjonistyczne i naftowe".

 

Marzec 1991- Wielki mistrz Wielkiego Wschodu Włoch w czasie konferencji prasowej z okazji konwentu tej obediencji w taki sposób określa zamierzenia masonerii w Europie Wschodniej:

“Wciągu dwóch lat “światło masonerii" oświeci wszystkie kraje Wschodu i Kościół myli się, jeśli sądzi, że może tam wskrzesić na nowo dogmatyczną wiarę".

Czerwiec 1991- National Hebdo z 13 czerwca 1991 roku stwierdza obecność ośmiu masonów we francuskim gabinecie Edith Cresson: Roland Dumas, Jean Poperen, Jack Lang, Jacąues Mellick, Andre Laignel, Alain Vivien, Jean-Yves Le Drian, Laurent Catha-la..., do których należałoby dołączyć Pierre'a Joxe'a. Te fakty mówiące o współczesnej masonerii potwierdzają zasadność deklaracji, jaką w roku 1979 złożył były wielki mistrz Wielkiego Wschodu, Michel Baroin: “Godzina masonerii wybiła. Mamy w naszych lożach wszystko, czego potrzeba: ludzi i metody".   

Lipiec 2011-norweskie media donoszą, że w momencie dokonywania krwawego ataku terrorystycznego Anders Breivik był już masonem 7-go stopnia, który nosi nazwę "Rycerz Wschodu". Ponadto warto zauważyć, że masoneria norweska pracuje według tak zwanego "Rytu Szwedzkiego",  który różni się od Rytu Szkockiego; tym, że ma 11 stopni a nie 33 stopnie jak to jest w Rycie Szkockim.

 Dlatego 7 stopień oznacza bardzo wysoki status Rycerz Wschodu jest członkiem Kapituły Najwyższej, kierowanej przez Najmądrzejszego Mistrza Zakonu. Jednak według słów ekspertów daleko ważniejszym jest stanowisko zajmowane w Zakonie, a nie stopień. Jakie stanowisko zajmował Breivik, nie jest wiadomo.

Norweska Loża Masońska do tej pory wstrzymuje się w tym temacie od komentarzy.  Tym nie mniej na stronie internetowej organizacji pojawiło się oświadczenie Wielkiego Mistrza Norweskiego Zakonu Masońskiego Ivara Skara, o treści:  "Jestem przerażony potworną brutalnością zamachów terrorystycznych w dzielnicy rządowej Oslo i na wyspie Utoya. Jesteśmy bardzo zasmuceni i współczujemy rodzinom zabitych i rannych. W mediach pojawiły się doniesienia o tym, że oskarżony był członkiem Norweskiego Zakonu Masońskiego. Został on natychmiast wykluczony".             

MASOŃSCY PREZYDENCI USA

15. Gerald Rudolph Ford, Jr. (1974 - 1977)

    38 Prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Omaha (Nebraska) 14 VI 1913, właśc. imię i nazwisko: Leslie Lynch King; większą część życia przeżył w Grand Rapids (Michigan). Zasiadał w Izbie Reprezentantów w latach 1948-1973, wybierany z 5 dystryktu stanu Michigan. Od 1973 r. wiceprezydent USA w administracji Richarda Nixona. Po jego przymusowej rezygnacji objął urząd 9 VIII 1974. ? Inicjowany w Malta Lodge Nr 465, Grand Rapids (Michigan) 30 IX 1949, stopień mistrza uzyskał w Columbia Lodge Nr 3 (District Columbia) 18 V 1951, nadal będąc członkiem loży macierzystej. W 1957 przystąpił w Grand Rapids do Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego (Jurysdykcja Pn USA). Honorowy 33 stopień uzyskał 26 X 1962 w Filadelfii (Pennsylwania). Należy także do Shrine i DeMolay Legion of Honor.   

14. Lyndon Baines Johnson (1963 - 1969)

    
36 Prezydent USA, Demokrata. - Ur. w Stonewall (Texas) 27 VIII 1908. Zaprzysiężony 22 XI 1963 po zamordowaniu w Dallas (Texas) przez nieznanych sprawców Johna F. Kennedy'ego. Rok później wygrał zdecydowanie wybory i pełnił urząd w kadencji od I 1965 do I 1969. Nie ubiegał się o powtórny wybór. ? Inicjowany w Johnson City (Texas) 30 X 1937. W tydzień później uzyskał w wyborach mandat do Izby Reprezentantów i w toku kariery politycznej nie przyjął już żadnych stopni poza stopniem Ucznia. Z tego względu opinie co do zasadności nazywania go "masońskim prezydentem" są wśród wolnomularzy USA podzielone.   
13. Harry S. Truman (1945-1953) 

33 prezydent USA, Demokrata. - Ur. 8 V 1884 r. w LaMar, hrabstwo Barton, w stanie Missouri. Prezydentem został 12 kwietnia 1945 r., zaprzysiężony przez sędziego sądu najwyższego Harlana Stone w dwie i pół godziny po śmierci Franklina Delano Roosevelta. ? Po raz drugi w historii USA prezydentem został Były Wielki Mistrz Wolnomularstwa. ? Inicjowany w Belton Lodge Nr 450 (Missouri) 9 III 1909. W 1911 był już Mistrzem Katedry (przewidniczącym) loży Grandview Nr 618. W latach 1925-1930 pełnił funkcję Zastępcy Wielkiego Mistrza i Zastępcy Wielkiego Wykładowcy. W 1940 został Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Missouri. Najwyższe stopnie rytu amerykańskiego otrzymał 15 VI 1923 w Komturii Palestine Nr 17 w Independence (Missouri). Najwyższe stopnie rytu szkockiego uzyskał w Konsystorzu Zachodniego Missouri w Kansas City. Honorowy 33 stopień otrzymał 21 XI 1941 od Wielkiego Komandora Melvina M. Johnsona (Rada Najwyższa Jurysdykcji Północnej). W 1945 r. uhonorowała go w ten sam sposób Rada Najwyższa Jurysdykcji Południow

12. Franklin Delano Roosevelt (1933 - 1945)
 

 
 
 
 

32 prezydent USA, Demokrata. - Ur. w Hyde Park, w stanie Nowy Jork, 30 I 1882. Inicjowany 10 X 1911 w Holland Lodge Nr 8, New York City. W tym samym roku, 14 i 28 listopada, otrzymał stopnie Czeladnika i Mistrza. Stopnie rytu szkockiego otrzymał 28 II 1929 w Albany, stan Nowy Jork. Należał do Grotto i Tall Cedars. Od 21 XI 1919 członek honorowy Loży Stansbury Nr 26 (Waszyngton). 17 II 1933 w nowojorskiej Architect Lodge Nr 519 przewodniczył obrzędom nadania stopnia mistrza swojemu synowi, Elliottowi, wygłaszając mowę o wadze zasad masońskich dla przyszłości narodu i o swojej wierze w "amerykanizm" sztuki królewskiej. Zmarł 12 IV 1945 w Warm Spring (Georgia), pochowany w miejscu urodzenia.
11. Warren Gamaliel Harding (1921 - 1923)
29 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 2 XI 1865 w Morrow County (Ohio). Inicjowany 28 VI 1901 w Marion Lodge Nr 70, w miejscowości Marion (Ohio). Stopień czeladnika przyjął dopiero 13 VIII 1920, a do stopnia mistrza został podniesiony w dwa tygodnie później 27 VIII 1920. Wkrótce, 5 I 1921 w Columbus (Ohio) otrzymał wszystkie stopnie szkockie, od 4 do 32. W Marion (Ohio) 13 I 1921 przyjął w Kapitule Nr 62 pierwsze stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (York), a 1 III 1921 w Komturii Nr 36 w Marion otrzymał tam także wszystkie stopnie rycerskie. Stopni kryptycznych rytu, które także chciano mu przekazać w Radzie Nr 22 w Marion, nie zdążył przyjąć przed śmiercią. 4 V 1921 został Honorowym Członkiem Loży Albert Pike Nr 36 w Waszyngtonie, a 22 IX 1921 Rada Najwyższa Jurysdykcji Północnej USA zdecydowała o nadaniu mu stopnia 33. Z powodu choroby nie przybył jednak na planowaną ceremonię. Członkostwa i zaszczyty otrzymał także w strukturach Shrine, Tall Cedars, Grotto i National Sojourners. Publicznie kilkakrotnie występował w czasie uroczystości masońskich, m.in. 9 V 1921 w waszyngtońskiej Almas Temple przemawiał do członków Shrine, w 1923 r. wizytował placówki rytu szkockiego w St. Augustine (Floryda), a w czerwcu tego roku położył kamień węgielny pod Świątynię Loży Ketchikan Nr 159 (Alaska). Zmarł w San Francisco 2 VIII 1923, pochowany 10 VIII w Marion (Ohio).
10. William Howard Taft (1909 - 1913)


27 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 15 IX 1857 w Cincinnati (Ohio). Inicjowany w sposób wyjątkowy wśród Prezydentow-Masonów: w specjalnie w tym celu utworzonej loży w Cincinnati 18 II 1909. Obrzędom przewodniczył ówczesny wielki mistrz Wielkiej Loży Ohio, Charles S. Hoskinson. Działo się to o godz. 17, a jeszcze tego samego wieczoru Taft otrzymał także stopień mistrza, udzielony mu przez lożę Kilwinning Nr 356. Członkiem tej loży został dopiero 14 IV 1909 [!]. Już 22 IV 1909 wystąpił jako główny żałobnik w obrzędach loży Temple-Noyes Nr 32 w Waszyngtonie D.C., upamiętniając śmierć członka tej loży i swojego przyjaciela, majora Archiego Butta, jednej z ofiar katastrofy statku Titanic. Uczestniczył następnie w kilku okolicznościowych spotkaniach masońskich, m.in. 15 VI 1910 odwiedził lożę American Union Nr 1 w Marietta (Ohio), a 13 V 1911 ? lożę St John's Nr 1 w Newark (New Jersey) z okazji 150-lecia jej istnienia. Przemawiał też do członków Wielkiej Loży Massachusetts 27 XII 1914 r. oraz 5 VI 1918 do loży Crescent Nr 25 w Cedar Rapids (Iowa), w której tamtego dnia uzyskał honorowe członkostwo. Zmarł 8 III 1930.

9. Theodore Roosevelt (1901 - 1909)

 
26 prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Nowym Jorku 27 X 1858. Inicjowany 2 I 1901 w loży Matinecock Nr 806 w Oyster Bay (New York). W tej samej loży otrzymał stopnie czeladnika (27 III 1901) i Mistrza (24 IV 1901). Od 1903 r. był honorowym członkiem Masońskiego Stowarzyszenia Weteranów Illinois, a od 1904 ? loży Pentalpha Nr 23 (D.C.). ? Jako prezydent bardzo często dawał publiczny wyraz swojemu zainteresowaniu życiem lożowym. Odwiedzał loże nie tylko w USA, lecz i zagranicą. 2 XI 1902 uczestniczył w uroczystościach Wielkiej Loży Pennsylvanii, zorganizowanych dla uczczenia inicjacji G. Washingtona w Filadelfii. W stolicy, 21 II 1903 uczestniczył w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod War College. 26 V 1903 rozpoczął symbolicznie budowę Świątyni w Spokane (stan Washington), 14 IV 1906 w stolicy wziął udział w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budynek Izby Reprezentantów. Przemówienie wygłoszone wówczas przekazał na piśmie wielkiemu mistrzowi Walterowi A. Brownowi, z podpisem: "Dla Wielkiego Mistrza, od brata Teodora Roosevelta". W pełnym stroju rytualnym wystąpił publicznie 8 VI 1907, kładąc kamień węgielny pod New Masonic Temple w Waszyngtonie, D.C. Zmarł w Oyster Bay (New York) 6 I 1919.


8. William McKinley (1897 - 1901)

 
25 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 29 I 1843 w Niles (Ohio). Był porucznikiem armii Unii, a do wstąpienia do loży skłonił go fakt lepszego traktowania przez lekarza niektórych rannych jeńców armii Konfederatów. O przyjęcie do loży poprosił, gdy dowiedział się, że łączy tych ludzi przynależność do masonerii. Inicjowany w loży Hiram nr 21 w Winchester (Virginia). Stopnie symboliczne przyjął w ciągu trzech dni: 1, 2 i 3 V 1865. Tego samego dnia opuścił macierzystą lożę, zgłaszając się dopiero 21 VIII 1867 do loży Canton nr 60 w Canton (Ohio). W dwa lata później, 2 VI 1869, został wpisany na listę członków loży Eagle nr 431 w Canton (obecnie: loża William McKinley nr 431). Stopnie kapitularne rytu amerykańskiego przyjął 28 XII 1883, w Kapitule nr 84 w Canton. Stopnie piętra rycerskiego przyjął rok później, 23 XII 1884 w Komturii nr 38 w Canton. W 13 rocznicę tej inicjacji wybrano go dożywotnim członkiem komturii Washington nr 1. 26 X 1898 został honorowym członkiem Masońskiego Stowarzyszenia Weteranów Illinois. ? Pełniąc urząd prezydenta przyjmował dwukrotnie, 6 V 1897 i 11 X 1900, z Białego Domu paradę Templariuszy (ostatniego stopnia rycerskiego piętra rytu York). 19 V 1899 złożył wizytę w loży macierzystej w Winchester (Virginia). 14 XII 1899 uczestniczył w masońskich obchodach stulecia śmierci George'a Washingtona. 22 V 1901 uczestniczył w ceremonii otwarcia komturii California nr 1 w San Francisco. Zmarł 14 IX 1901 w Buffalo (New York), nie odzyskawszy zdrowia po zamachu na swoje życie w dniu 6 IX 1901.
       
7. James Abram Garfield (1881)

 
20 prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Orange (Ohio) 19 XI 1831. Inicjowany w loży Magnolia Nr 20 w Columbus (Ohio) 19 XI 1861. Dwa tygodnie później otrzymał stopień Czeladnika. Mistrzem został dopiero trzy lata później, czego przyczyną była jego służba wojskowa. Stopień ten otrzymał 22 XI 1864 w loży Columbus Nr 30 w Columbus (Ohio), na prośbę loży macierzystej. Z dniem 1 VIII 1865 opuścił swoją lożę, a 10 X 1866 stał się członkiem loży Garrettsville Nr 246 w Garretsville (Ohio), gdzie w latach 1868-1869 pełnił funkcję kapelana. 4 V 1869 został wpisany na listę członków loży Pentalpha Nr 1. Kapitularne stopnie rytu York (amerykańskiego) przyjął 18 IV 1866 w kapitule Columbia Nr 1 w Waszyngtonie D.C. Stopnie rycerskie przyjął dokładnie miesiąc później 18 V 1866, w komturii Columbia Nr 2, a 14 stopień Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego otrzymał 2 I 1872 w Południowej Jurysdykcji USA. Stopnie od 6 do 13 zostały mu przekazane przez Alberta Pike'a. Po zamachu na jego życie (2 VII 1881) otrzymał 19 VI 1881 hionorowe członkostwo w komturii Hanselmann Nr 16 w Cincinnati (Ohio). Zmarł 19 IX 1881. Komturia Columbia nr 2 (Dystrykt Columbia) przewiozła jego ciało do Cleveland, gdzie pochowany został przy licznym udziale wolnomularzy.

6. Andrew Johnson (1865 - 1868)
 


17 prezydent USA, Demokrata, unionista. - Ur. 29 XII 1808 w Raleigh. Stopnie symboliczne przyjął w loży Greenville nr 119 w Greenville (Tennessee) w roku 1851. Data dzienna jego inicjacji nie jest znana. Dość powszechne jest przekonanie, że przyjął także stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (York), ale nie znana jest nazwa kapituły, w której miało się to odbyć. Stopnie rycerskie tego rytu otrzymał 26 VII 1859, w komturii Nashville nr 1. Był pierwszym prezydentem USA, który przyjął stopnie rytu szkockiego. Odbyło się to w Białym Domu 20 VI 1867. Udzielili mu ich dwaj aktywni członkowie Rady Najwyższej RSDiU Południowej Jurysdykcji, Benjamin B. French 33 i A.T.C. Pearson 33. Jako prezydent uczestniczył w pięciu publicznych ceremoniach masońskich położenia kamieni węgielnych: 6 IX 1866 ? kamień węgielny pod pomnik Stephena Douglasa w Chicago (Illinois); 20 XI 1866 ? pod Świątynię w Bostonie (Massachusetts); 24 VI 1867 ? pod kolejną masońską Świątynię, również w Bostonie; 17 X 1867 ? pod cmentarz państwowy w Antietam (Maryland); 20 V 1868 ? pod Świątynię w Waszyngtonie D.C. Na tę ostatnią uroczystość zezwolił opuścić miejsca pracy wszystkim masonom zatrudnionym w służbach i na stanowiskach państwowych, maszerując wśród nich w czasie parady w stroju Mistrza. Zmarł 31 VII 1875, pochowany z dopełnieniem wszelkich rytuałów przez lożę Greenville nr 119. Uroczystościom przewodniczył G. C. Connor, zastępca Wielkiego Mistrza Tennessee, w obecności członków czterech lóż symbolicznych oraz komturii Coeur de Lion nr 9 z Knoxville, której przedstawiciele odprawili także swój "templariuszowski" obrzęd.

5. James Buchanan (1857 - 1861)

 
15 prezydent USA, Demokrata. ? Ur. 23 IV 1791 nieopodal miejscowości Mecersburg (Pennsylvania). W 1813 r. zgłosił się do Loży Nr 43 w Lancaster (Pennsylvania). Inicjowany został 11 XII 1816. Stopnie Czeladnika i Mistrza uzyskał 24 I 1817. Funkcję Młodszego Dozorcy objął 13 XII 1820, a Przewodniczącym Loży został wybrany 23 XII 1822. Jego inicjacja odbyła się 12 III 1823. W tym samym jeszcze roku, 27 grudnia, został zastępcą Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Pensylwanii na hrabstwa Lancaster, Lebanon i York. 20 V 1826 przyjął kapitularne stopnie rytu York w kapitule Royal Arch Nr 43 w Lancaster. Jako prezydent, w 1858 r. otrzymał dożywotnie członkostwo tej kapituły, a 22 II 1860 przemawiał na masońskiej uroczystości odsłonięcia pomnika pierwszego prezydenta USA na Washington Circle, w stolicy USA. Zmarł 1 VI 1868 r., a pogrzeb odbył się według masońskiego rytuału, obrzędy odprawiła jego loża w Lancaster.

4. James Knox Polk (1845 - 1849)

 
11 prezydent USA, Demokrata. - Ur. w listopadzie 1795 w Mecklenburg County (Karolina Północna). Inicjowany 6 VI 1820 w loży Columbia Nr 31 w Columbia (Tennessee). Stopień czeladnika otrzymał 7 VIII, a stopień mistrza 4 IX tego samego roku, w tejże loży. W październiku 1820 r. objął funkcję Młodszego Diakona (Junior Deacon), a od 3 XII 1821 ? Młodszego Dozorcy. Nie ma informacji źródłowych mogących potwierdzić to, że był kiedykolwiek przewodniczącym tej loży. W 1825 r. otrzymał stopień Royal Arch w kapitule Lafayette Nr 4, w Columbia (Tennessee). W 1840 r. brał udział w uroczystościach świętojańskich obchodzonych przez loże Columbia Nr 8 i Hiram nr 7 w Nashville. Jako prezydent dnia 1 V 1847 wziął udział w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod Instytut Smithsoniański w Waszyngtonie D.C. Zmarł w Nashville (Tennessee) 15 VI 1849.

3. Andrew Jackson (1829 - 1836)

 
7 prezydent USA, Demokrata. - ur. 15 III 1767 w Waxhaw Settlement (Karolina Północna). Nie zachowały się dane źródłowe o tym, gdzie i kiedy przyjęty został do wolnomularstwa. Jego przynależność nie budzi jednak żadnych wątpliwości. Na pierwszym spotkaniu loży North Carolina nr 41 (obecnie: Tennessee nr 2), które odbyło się 24 III 1800 w Love's Tavern, w Knoxville (Tennessee), Jackson był obecny jako członek loży North Carolina nr 29 (obecnie: loża Harmony nr 1 w Nashville). Być może w tej właśnie loży przyjął stopnie symboliczne. Rok później (5 IX 1801) występował w funkcji Starszego Dozorcy na pierwszym spotkaniu loży North Carolina nr 43 (obecnie: Greenville nr 3). Był pierwszym Byłym Wielkim Mistrzem, który objął prezydenturę USA. Piastował urząd Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Tennessee od 7 X 1822 do 4 X 1823. W 1825 r. wprowadził Markiza de Lafayette (1757-1834) do Wielkiej Loży Tennessee. Miał także stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (rytu York), nieznana jest jednak data ich przyjęcia i afiliacja. O wielkiej karierze w strukturach rytu świadczy fakt, że 3 IV 1826, gdy zakładano Wielką Kapitułę Tennessee, figurował wśród jej wysokich urzędników jako Zastępca Generalny Wielkiego Arcykapłana. Nieznana jest też data przyznania mu honorowego członkostwa w loży Jackson nr 1 w Tallahassee (Floryda). Honorowym członkiem Wielkiej Loży Florydy został 15 I 1833. 4 I 1839 r. otrzymał honorowe członkostwo w Loży Federalnej nr 1 w Waszyngtonie D.C. W tym samym roku asystował przy instalacji oficerów kapituły Cumberland nr 1 w Nashville. Jako prezydent wziął udział 6 V 1833 w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod pomnik matki George'a Washingtona w Fredricksburgu. Ceremonię odprawiała tamtejsza macierzysta loża pierwszego prezydenta USA (obecnie: loża nr 4 stanu Virginia). 11 I 1836 kładł kamień węgielny pod Jackson City, zakładane po drugiej stronie rzeki, pod Waszyngtonem D.C. Zmarł 8 VI 1845 w posiadłości "The Hermitage" pod Nashville.

2. James Monroe (1817 - 1824)
 

5 prezydent USA, Demokratyczny Republikanin. - Ur. 28 IV 1752 w Westmoreland Z zachowanych dokumentów wynika że 6 XI 1775, w wieku lat 17 i 6 miesięcy, został przedstawiony loży Williamsburg nr 6 (Virginia) jako kandydat, a trzy dni później, 9 XI 1775 otrzymał pierwszą inicjację. Około 1780 roku otrzymał stopień Czeladnika, a Mistrzem został w jednej z lóż wojskowych w czasie Rewolucji. Nie potwierdzone źródłowo, lecz dość powszechne i dawne przekazy mówią o członkostwie w loży Kilwinning Cross nr 2 w Port Royal (Virginia). Niewiele wiadomo o jego działalności masońskiej. Jako prezydent odwiedził lożę Cumberland nr 8, na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu 8 VI 1819 w Nashville (Tennessee). Zmarł w Nowym Jorku 4 VII 1831.

1. George Washington (1789 - 1797)

 1 prezydent USA, bezpartyjny, sympatyk Federalistów. Inicjowany 4 XI 1752 w loży w Fredricksburgu, która obecnie nosi numer 4 na liście Wielkiej Loży stanu Virginia. W tej samej loży otrzymał 3 III 1753 stopień Czeladnika a 4 VIII 1753 stopień Mistrza. 24 VI 1784 został honorowym członkiem loży Aleksandria nr 39. Gdy jego loża macierzysta we Fredricksburgu zmieniła obediencję, oddając patent (dokument założycielski) Wielkiej Loży Prowincjalnej Pensylwanii i przyjmując nowy od Wielkiej Loży Virginii (28 IV 1788) Waszyngton został wybrany jej mistrzem katedry, oraz potwierdzony w wyborze na to stanowisko 20 XII 1788. W 1789 r. honorowe członkostwo nadała mu także loża Holland nr 8 (stan New York). Był jedynym prezydentem, który podczas pełnienia urzędu sprawował jednocześnie funkcję przewodniczącego swojej loży. Bardzo liczne świadectwa różnorodnej masońskiej aktywności G. Waszyngtona zajmują grube tomy. Do najważniejszych jego publicznych wystąpień masońskich należała ceremonia położenia kamienia węgielnego pod stolicę Stanów Zjednoczonych 8 IX 1793, której przewodniczył na życzenie tymczasowego Wielkiego Mistrza lóż stanu Maryland. Zmarł 14 XII 1799. Pochowany został 18 XII przez lożę Aleksandria nr 22 z pełnym ceremoniałem masońskim. Loża ta zmieniła później nazwę na lożę Aleksandria Washington nr 22.
 

Brak głosów

Komentarze

Nie do kupienia!

Co tu się dzieje? Nikt chyba nie wie!
Obcy złodzieje Są tu "u siebie"!
Oni są "Polska". Ja jestem obcy?
A kumple z wojska - "do bicia" chłopcy.

Co tu się dzieje? Sami eksperci!
Wiedzą skąd wieje i co tu śmierdzi.
Mnie się tu o nic nikt nie zapyta,
Choć też mi dzwoni i też mi świta!

Przyszli tu hurtem prosto ze stoczni.
Są modnym nurtem. Głosem wyroczni.
Pomiędzy siebie rozdali atu
Tańcują w niebie samych chałatów.

Tańcują sobie na mojej biedzie.
Człowiek się skrobie, a od nich jedzie
zapaszkiem takim, że aż mnie skręca.
Oni są wszystkim - ja jestem nędzarz.

Długo to wszystko chyba nie potrwa.
Zmiany są blisko. Oni chcą dotrwać.
Ukradli nazwę "Polska" dla siebie!
Co tu się dzieje? Chyba nikt nie wie!

Nazwa powinna być zastrzeżona!
Jak moja ziemia, matka, lub żona.
Nie może każdy, kto pierwszy zgłosi
Mój napis "Polska" na pejsach nosić.

Ktoś się pod wszystko chyba podszywa
To uzurpacja jest już prawdziwa.
Trzeba tak prawo u nas pozmieniać,
by Polska była nie do kupienia!

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Gajowniczek

#246616

anty bolszewik @ marekgwwa- Pełna zgoda i mam podobne zdanie, o wpływie antypolaków o żydowskim rodowodzie, na wyprzedaż Polski, co zaowocuje gigantycznym bezrobociem.
Jeśli chodzi o moją notkę, to o dziwo po 10 minutach została zdjęta i pozostał tylko tytuł: "MASONERIA W EUROPIE, MASOŃSCY PREZYDENCI USA". Widocznie cenzorowi nie spodobały się fakty na temat masonerii. Ocenzurowanie zgłosiłem administracji i czekam na odpowiedź. Jak na razie bez echa...

Vote up!
0
Vote down!
0

anty bolszewik

#246620

Szanowny Panie,

Od momentu kiedy zauważyłęm notkę posiada ona wyłącznie tytuł.
Gdyby pański wpis naruszał w znaczący sposób regulamin w pierwszym rzedzie zostałby zdjęty ze strony głownej - ale w dalszym ciągu byłby dostępny. W przypadku bardziej drastycznej sytuacji zostałby, jak mówimy w slangu, "odpublikowany" - czyli przeniesiony do archiwum, nie wymazany. Nie widzę go w archiwum.
Ponadto - nikyt z redakcji nie ma w zwyczaju edytować notki, poprzez usuwanie cześci bądź całości jej treści.

Pozwolę sobie jeszcze sprawdzić detale, ale na obecną chwilęz 99% pewnością mogę stwierdzić, że redakcja Np.pl nie ma z tą kwestią nic wspólnego.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#246625

anty bolszewik @ Max

W takim razie zamieszczam w ramach odpowiedzi na Pana komentarz całą notkę, która rano zniknęła w niewytłumaczalny sposób:

 MASONERIA W EUROPIE, MASOŃSCY PREZYDENCI USA

Możemy zapoznać się  z dokumentami masońskimi, wskazującymi na ich mafijny charakter powiązań  ze światem polityki, oraz dążenie do stworzenia rządu światowego z totalitarnym systemem sprawowania władzy,   oraz jej wpływ na awanse w kluczowych resortach państwowych, afery gospodarcze, inspirowanie  wojen rewolucji .

Na przeszkodzie do tych celów pozostał  jeden przeciwnik- Kościół Katolicki z którym, co jest aż nadto widoczne w zmasowanych atakach liberalnych mediów, masoneria rozpoczęła brutalną walkę za pomocą kłamstw perfidnie wymieszanych z prawdą, jak to ma miejsce z "modnymi" ostatnio przypadkami pedofilii, gdzie incydentalne przypadki  przedstawia się jako plagę występującą  wyłącznie w Kościele Katolickim.

Wystarczy zaobserwować, jak co parę miesięcy metodycznie prowadzona jest  nagonka w tym ulubionym dyżurnym temacie, przez "wyspecjalizowanych" redaktorów Wirtualnej Polski i Onet-u.

Przytoczmy kilka  przypadków dotyczących masonerii:

a) W 1785 roku, Lanz, członek masońskiej sekty “Iluminatów bawarskich", który przenosił tajne dokumenty, został rażony piorunem w Ratyzbonie. Zabierając ciało policja znalazła przy nim papiery tak kompromitujące, że rząd bawarski interweniował natychmiast. Przeprowadzono owocną rewizję w papierach sekty i sprawa zakończyła się słynnym procesem. Przewodniczącemu iluminatów Weishauptowi udało się umknąć. Wszystkie przechwycone dokumenty długo były dostępne do wglądu w archiwach monachijskich. Zostały również przesłane wszystkim rządom europejskim, które nie wzięły ich zresztą pod uwagę.

b) W 1919 roku, po upadku Beli Kuna, przywódcy rewolucji bolszewickiej na Węgrzech, rząd przejął archiwa lóż budapeszteńskich. Ponieważ rola, jaką masoni odegrali w czasie rewolucji, była znacząca, wszystkie loże węgierskie zostały zamknięte, a masoneria zakazana.

          Do jakiej “moralności" doprowadza w praktyce koncepcja człowieka wyzwolonego od wszelkiej reguły, wyższego ponad wszystko?

Mamy przed oczyma dwa uderzające przykłady tej “moralności": zagładę najsłabszych poprzez aborcję i wyuzdanie obyczajowe (dzięki swobodzie seksualnej wyniesionej do rangi złotej reguły nowego społeczeństwa).

Rozwiązłość w dziedzinie seksu stanowi jedną z norm nowego modelu społeczeństwa, zalecanego przez byłego wielkiego mistrza Wielkiej Loży, Pierre'a Simona.

      Wymieńmy kilka innych wydarzeń z ostatnich lat, odsłaniających polityczną i inspirującą rolę masonerii:

 Sierpień 1981- W artykule “Wielki Wschód Francji a lewica", dziennik Le Monde z 13 sierpnia1981 r. stwierdził, że partia socjalistyczna była“głęboko przeniknięta duchem masońskim". Jak się dokonuje te przenikanie?Le Mondewyjaśnił, że wynika ono“z oddziaływania intelektualnego i moralnego, które uformowało mentalność aż do tego stopnia podatną na osmozę, iż nie umielibyśmy dziś powiedzieć dokładnie, kto komu udzielił władzy: partia socjalistyczna Wielkiemu Wschodowi Francji, czy przeciwnie".

 

1981-1984- Pamiętamy skandal, który wybuchł we Włoszech w roku 1981, kiedy ujawnione zostały pewne sprawki loży masońskiej “Propaganda Due" (P2). Komisja parlamentarna, powołana do przeprowadzenia śledztwa w sprawie tej loży, oświadczyła w sprawozdaniu z 12 lipca 1984 roku:

“(...) Loża P2 całkowicie objęła kontrolą główną grupę włoskich firm wydawniczych, dokonując w sektorze prasy codziennej operacji nie mającej nigdzie odpowiednika: skupienia w jednym ręku wielu tytułów. Operacja tego typu, jak to zauważyliśmy, łączyła się z infiltracją z góry ukartowaną i rozległą głównych ośrodków władzy, zarównocywilnych, jak wojskowych, oraz ze stałym naciskiem na kręgi polityczne ".

Wrzesień 1984- Wielki mistrz Wielkiego Wschodu ujawnia obecność dziesięciu masonów wgabinecie Fabius'a.

 

Luty 1985- Dwaj masoni, Max Theret i Jean-Pierre Bloch otrzymują stanowiska dyrektorów paryskich pism codziennych:Le MatiniFrance-Soir.

 

Luty 1985- Dekretem z 24 lutego 1985 roku mason Henri Caillavet, były senator z ramienia radykałów departamentu Lot-et-Garonne otrzymuje nominację na prezesa komisji d/s jawności i pluralizmu prasy.

 

Marzec 1986- Nazajutrz po wyborach do ciał ustawodawczych, w których triumfowały RPR i UDF, loże masońskie B'nai B'rith (ekskluzywnie żydowskie) ogłosiły w dziennikuLe Monde z26 marca 1986 r. komunikat, przypominający partiom nowej większości“zobowiązania podjęte na forum B'nai B'rith (...) nie łączenia się w żadnym wypadku z partią Front national". Zobowiązania dotrzymano, a to umożliwiło powrót lewicowej większości w Zgromadzeniu Narodowym w dwa lata później.

 

Październik 1988- L'Expressw cytowanym już artykule (z 7 października 1988 r.) stwierdza, że spośród dwudziestu czterech współpracowników mera Paryża ośmiu jest inicjowanych.

 

1990- Czynniki kierownicze Wielkiego Wschodu Francji biorą czynny udział w reaktywowaniu lóż w Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech.

 

Marzec 1990- Wielki mistrz masonerii włoskiej di Bernardo,  ujawnia w La Stampa  z 23 marca 1990 r., że prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush  jest przewodniczącym loży 33 stopnia masonerii amerykańskiej i nosi tytuł “Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora".

 

1990-1991- Inwazja na Kuwejt i wojna w Zatoce Perskiej. Artykuł wLectures francaisesopisuje sytuację masonerii w Iraku i w państwach muzułmańskich, które wydały wojnę temu krajowi u boku Stanów Zjednoczonych: działalność masonów zakazanajest w Iraku od czasów rewolucji baasistowskiej w 1958 roku, podobnie w Syrii; nastąpiło natomiast zaszczepienie masonerii w Kuwejcie i w Arabii Saudyjskiej poprzez loże zależne od Wielkiej Loży Anglii, Wielkiej Loży Szkocji lub Wielkiej Loży Rhode Island (Stany Zjednoczone); w pełnym zaś rozkwicie jest masoneria w Egipcie i w Turcji, również w powiązaniu z Wielkimi Lożami anglosaskimi.

“Rozumie się, że lobby masońskie silnie zaważyło na wypadkach, działając w tym samym kierunku, co lobby syjonistyczne i naftowe".

 

Marzec 1991- Wielki mistrz Wielkiego Wschodu Włoch w czasie konferencji prasowej z okazji konwentu tej obediencji w taki sposób określa zamierzenia masonerii w Europie Wschodniej:

“Wciągu dwóch lat “światło masonerii" oświeci wszystkie kraje Wschodu i Kościół myli się, jeśli sądzi, że może tam wskrzesić na nowo dogmatyczną wiarę".

Czerwiec 1991- National Hebdo z 13 czerwca 1991 roku stwierdza obecność ośmiu masonów we francuskim gabinecie Edith Cresson: Roland Dumas, Jean Poperen, Jack Lang, Jacąues Mellick, Andre Laignel, Alain Vivien, Jean-Yves Le Drian, Laurent Catha-la..., do których należałoby dołączyć Pierre'a Joxe'a. Te fakty mówiące o współczesnej masonerii potwierdzają zasadność deklaracji, jaką w roku 1979 złożył były wielki mistrz Wielkiego Wschodu, Michel Baroin: “Godzina masonerii wybiła. Mamy w naszych lożach wszystko, czego potrzeba: ludzi i metody".   

Lipiec 2011-norweskie media donoszą, że w momencie dokonywania krwawego ataku terrorystycznego Anders Breivik był już masonem 7-go stopnia, który nosi nazwę "Rycerz Wschodu". Ponadto warto zauważyć, że masoneria norweska pracuje według tak zwanego "Rytu Szwedzkiego",  który różni się od Rytu Szkockiego; tym, że ma 11 stopni a nie 33 stopnie jak to jest w Rycie Szkockim.

 Dlatego 7 stopień oznacza bardzo wysoki status Rycerz Wschodu jest członkiem Kapituły Najwyższej, kierowanej przez Najmądrzejszego Mistrza Zakonu. Jednak według słów ekspertów daleko ważniejszym jest stanowisko zajmowane w Zakonie, a nie stopień. Jakie stanowisko zajmował Breivik, nie jest wiadomo.

Norweska Loża Masońska do tej pory wstrzymuje się w tym temacie od komentarzy.  Tym nie mniej na stronie internetowej organizacji pojawiło się oświadczenie Wielkiego Mistrza Norweskiego Zakonu Masońskiego Ivara Skara, o treści:  "Jestem przerażony potworną brutalnością zamachów terrorystycznych w dzielnicy rządowej Oslo i na wyspie Utoya. Jesteśmy bardzo zasmuceni i współczujemy rodzinom zabitych i rannych. W mediach pojawiły się doniesienia o tym, że oskarżony był członkiem Norweskiego Zakonu Masońskiego. Został on natychmiast wykluczony".             

MASOŃSCY PREZYDENCI USA

15. Gerald Rudolph Ford, Jr. (1974 - 1977)

    38 Prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Omaha (Nebraska) 14 VI 1913, właśc. imię i nazwisko: Leslie Lynch King; większą część życia przeżył w Grand Rapids (Michigan). Zasiadał w Izbie Reprezentantów w latach 1948-1973, wybierany z 5 dystryktu stanu Michigan. Od 1973 r. wiceprezydent USA w administracji Richarda Nixona. Po jego przymusowej rezygnacji objął urząd 9 VIII 1974. ? Inicjowany w Malta Lodge Nr 465, Grand Rapids (Michigan) 30 IX 1949, stopień mistrza uzyskał w Columbia Lodge Nr 3 (District Columbia) 18 V 1951, nadal będąc członkiem loży macierzystej. W 1957 przystąpił w Grand Rapids do Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego (Jurysdykcja Pn USA). Honorowy 33 stopień uzyskał 26 X 1962 w Filadelfii (Pennsylwania). Należy także do Shrine i DeMolay Legion of Honor.   

14. Lyndon Baines Johnson (1963 - 1969)

    
36 Prezydent USA, Demokrata. - Ur. w Stonewall (Texas) 27 VIII 1908. Zaprzysiężony 22 XI 1963 po zamordowaniu w Dallas (Texas) przez nieznanych sprawców Johna F. Kennedy'ego. Rok później wygrał zdecydowanie wybory i pełnił urząd w kadencji od I 1965 do I 1969. Nie ubiegał się o powtórny wybór. ? Inicjowany w Johnson City (Texas) 30 X 1937. W tydzień później uzyskał w wyborach mandat do Izby Reprezentantów i w toku kariery politycznej nie przyjął już żadnych stopni poza stopniem Ucznia. Z tego względu opinie co do zasadności nazywania go "masońskim prezydentem" są wśród wolnomularzy USA podzielone.   
13. Harry S. Truman (1945-1953) 

33 prezydent USA, Demokrata. - Ur. 8 V 1884 r. w LaMar, hrabstwo Barton, w stanie Missouri. Prezydentem został 12 kwietnia 1945 r., zaprzysiężony przez sędziego sądu najwyższego Harlana Stone w dwie i pół godziny po śmierci Franklina Delano Roosevelta. ? Po raz drugi w historii USA prezydentem został Były Wielki Mistrz Wolnomularstwa. ? Inicjowany w Belton Lodge Nr 450 (Missouri) 9 III 1909. W 1911 był już Mistrzem Katedry (przewidniczącym) loży Grandview Nr 618. W latach 1925-1930 pełnił funkcję Zastępcy Wielkiego Mistrza i Zastępcy Wielkiego Wykładowcy. W 1940 został Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Missouri. Najwyższe stopnie rytu amerykańskiego otrzymał 15 VI 1923 w Komturii Palestine Nr 17 w Independence (Missouri). Najwyższe stopnie rytu szkockiego uzyskał w Konsystorzu Zachodniego Missouri w Kansas City. Honorowy 33 stopień otrzymał 21 XI 1941 od Wielkiego Komandora Melvina M. Johnsona (Rada Najwyższa Jurysdykcji Północnej). W 1945 r. uhonorowała go w ten sam sposób Rada Najwyższa Jurysdykcji Południow

12. Franklin Delano Roosevelt (1933 - 1945)
 

 
 
 
 
32 prezydent USA, Demokrata. - Ur. w Hyde Park, w stanie Nowy Jork, 30 I 1882. Inicjowany 10 X 1911 w Holland Lodge Nr 8, New York City. W tym samym roku, 14 i 28 listopada, otrzymał stopnie Czeladnika i Mistrza. Stopnie rytu szkockiego otrzymał 28 II 1929 w Albany, stan Nowy Jork. Należał do Grotto i Tall Cedars. Od 21 XI 1919 członek honorowy Loży Stansbury Nr 26 (Waszyngton). 17 II 1933 w nowojorskiej Architect Lodge Nr 519 przewodniczył obrzędom nadania stopnia mistrza swojemu synowi, Elliottowi, wygłaszając mowę o wadze zasad masońskich dla przyszłości narodu i o swojej wierze w "amerykanizm" sztuki królewskiej. Zmarł 12 IV 1945 w Warm Spring (Georgia), pochowany w miejscu urodzenia.
11. Warren Gamaliel Harding (1921 - 1923)

29 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 2 XI 1865 w Morrow County (Ohio). Inicjowany 28 VI 1901 w Marion Lodge Nr 70, w miejscowości Marion (Ohio). Stopień czeladnika przyjął dopiero 13 VIII 1920, a do stopnia mistrza został podniesiony w dwa tygodnie później 27 VIII 1920. Wkrótce, 5 I 1921 w Columbus (Ohio) otrzymał wszystkie stopnie szkockie, od 4 do 32. W Marion (Ohio) 13 I 1921 przyjął w Kapitule Nr 62 pierwsze stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (York), a 1 III 1921 w Komturii Nr 36 w Marion otrzymał tam także wszystkie stopnie rycerskie. Stopni kryptycznych rytu, które także chciano mu przekazać w Radzie Nr 22 w Marion, nie zdążył przyjąć przed śmiercią. 4 V 1921 został Honorowym Członkiem Loży Albert Pike Nr 36 w Waszyngtonie, a 22 IX 1921 Rada Najwyższa Jurysdykcji Północnej USA zdecydowała o nadaniu mu stopnia 33. Z powodu choroby nie przybył jednak na planowaną ceremonię. Członkostwa i zaszczyty otrzymał także w strukturach Shrine, Tall Cedars, Grotto i National Sojourners. Publicznie kilkakrotnie występował w czasie uroczystości masońskich, m.in. 9 V 1921 w waszyngtońskiej Almas Temple przemawiał do członków Shrine, w 1923 r. wizytował placówki rytu szkockiego w St. Augustine (Floryda), a w czerwcu tego roku położył kamień węgielny pod Świątynię Loży Ketchikan Nr 159 (Alaska). Zmarł w San Francisco 2 VIII 1923, pochowany 10 VIII w Marion (Ohio).

10. William Howard Taft (1909 - 1913)


 

27 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 15 IX 1857 w Cincinnati (Ohio). Inicjowany w sposób wyjątkowy wśród Prezydentow-Masonów: w specjalnie w tym celu utworzonej loży w Cincinnati 18 II 1909. Obrzędom przewodniczył ówczesny wielki mistrz Wielkiej Loży Ohio, Charles S. Hoskinson. Działo się to o godz. 17, a jeszcze tego samego wieczoru Taft otrzymał także stopień mistrza, udzielony mu przez lożę Kilwinning Nr 356. Członkiem tej loży został dopiero 14 IV 1909 [!]. Już 22 IV 1909 wystąpił jako główny żałobnik w obrzędach loży Temple-Noyes Nr 32 w Waszyngtonie D.C., upamiętniając śmierć członka tej loży i swojego przyjaciela, majora Archiego Butta, jednej z ofiar katastrofy statku Titanic. Uczestniczył następnie w kilku okolicznościowych spotkaniach masońskich, m.in. 15 VI 1910 odwiedził lożę American Union Nr 1 w Marietta (Ohio), a 13 V 1911 ? lożę St John's Nr 1 w Newark (New Jersey) z okazji 150-lecia jej istnienia. Przemawiał też do członków Wielkiej Loży Massachusetts 27 XII 1914 r. oraz 5 VI 1918 do loży Crescent Nr 25 w Cedar Rapids (Iowa), w której tamtego dnia uzyskał honorowe członkostwo. Zmarł 8 III 1930.


9. Theodore Roosevelt (1901 - 1909)

 

 

26 prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Nowym Jorku 27 X 1858. Inicjowany 2 I 1901 w loży Matinecock Nr 806 w Oyster Bay (New York). W tej samej loży otrzymał stopnie czeladnika (27 III 1901) i Mistrza (24 IV 1901). Od 1903 r. był honorowym członkiem Masońskiego Stowarzyszenia Weteranów Illinois, a od 1904 ? loży Pentalpha Nr 23 (D.C.). ? Jako prezydent bardzo często dawał publiczny wyraz swojemu zainteresowaniu życiem lożowym. Odwiedzał loże nie tylko w USA, lecz i zagranicą. 2 XI 1902 uczestniczył w uroczystościach Wielkiej Loży Pennsylvanii, zorganizowanych dla uczczenia inicjacji G. Washingtona w Filadelfii. W stolicy, 21 II 1903 uczestniczył w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod War College. 26 V 1903 rozpoczął symbolicznie budowę Świątyni w Spokane (stan Washington), 14 IV 1906 w stolicy wziął udział w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budynek Izby Reprezentantów. Przemówienie wygłoszone wówczas przekazał na piśmie wielkiemu mistrzowi Walterowi A. Brownowi, z podpisem: "Dla Wielkiego Mistrza, od brata Teodora Roosevelta". W pełnym stroju rytualnym wystąpił publicznie 8 VI 1907, kładąc kamień węgielny pod New Masonic Temple w Waszyngtonie, D.C. Zmarł w Oyster Bay (New York) 6 I 1919.

8. William McKinley (1897 - 1901)

 

 

25 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 29 I 1843 w Niles (Ohio). Był porucznikiem armii Unii, a do wstąpienia do loży skłonił go fakt lepszego traktowania przez lekarza niektórych rannych jeńców armii Konfederatów. O przyjęcie do loży poprosił, gdy dowiedział się, że łączy tych ludzi przynależność do masonerii. Inicjowany w loży Hiram nr 21 w Winchester (Virginia). Stopnie symboliczne przyjął w ciągu trzech dni: 1, 2 i 3 V 1865. Tego samego dnia opuścił macierzystą lożę, zgłaszając się dopiero 21 VIII 1867 do loży Canton nr 60 w Canton (Ohio). W dwa lata później, 2 VI 1869, został wpisany na listę członków loży Eagle nr 431 w Canton (obecnie: loża William McKinley nr 431). Stopnie kapitularne rytu amerykańskiego przyjął 28 XII 1883, w Kapitule nr 84 w Canton. Stopnie piętra rycerskiego przyjął rok później, 23 XII 1884 w Komturii nr 38 w Canton. W 13 rocznicę tej inicjacji wybrano go dożywotnim członkiem komturii Washington nr 1. 26 X 1898 został honorowym członkiem Masońskiego Stowarzyszenia Weteranów Illinois. ? Pełniąc urząd prezydenta przyjmował dwukrotnie, 6 V 1897 i 11 X 1900, z Białego Domu paradę Templariuszy (ostatniego stopnia rycerskiego piętra rytu York). 19 V 1899 złożył wizytę w loży macierzystej w Winchester (Virginia). 14 XII 1899 uczestniczył w masońskich obchodach stulecia śmierci George'a Washingtona. 22 V 1901 uczestniczył w ceremonii otwarcia komturii California nr 1 w San Francisco. Zmarł 14 IX 1901 w Buffalo (New York), nie odzyskawszy zdrowia po zamachu na swoje życie w dniu 6 IX 1901.

 

       


7. James Abram Garfield (1881)

 

 

20 prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Orange (Ohio) 19 XI 1831. Inicjowany w loży Magnolia Nr 20 w Columbus (Ohio) 19 XI 1861. Dwa tygodnie później otrzymał stopień Czeladnika. Mistrzem został dopiero trzy lata później, czego przyczyną była jego służba wojskowa. Stopień ten otrzymał 22 XI 1864 w loży Columbus Nr 30 w Columbus (Ohio), na prośbę loży macierzystej. Z dniem 1 VIII 1865 opuścił swoją lożę, a 10 X 1866 stał się członkiem loży Garrettsville Nr 246 w Garretsville (Ohio), gdzie w latach 1868-1869 pełnił funkcję kapelana. 4 V 1869 został wpisany na listę członków loży Pentalpha Nr 1. Kapitularne stopnie rytu York (amerykańskiego) przyjął 18 IV 1866 w kapitule Columbia Nr 1 w Waszyngtonie D.C. Stopnie rycerskie przyjął dokładnie miesiąc później 18 V 1866, w komturii Columbia Nr 2, a 14 stopień Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego otrzymał 2 I 1872 w Południowej Jurysdykcji USA. Stopnie od 6 do 13 zostały mu przekazane przez Alberta Pike'a. Po zamachu na jego życie (2 VII 1881) otrzymał 19 VI 1881 hionorowe członkostwo w komturii Hanselmann Nr 16 w Cincinnati (Ohio). Zmarł 19 IX 1881. Komturia Columbia nr 2 (Dystrykt Columbia) przewiozła jego ciało do Cleveland, gdzie pochowany został przy licznym udziale wolnomularzy.

 

6. Andrew Johnson (1865 - 1868)

 

 

 


 

17 prezydent USA, Demokrata, unionista. - Ur. 29 XII 1808 w Raleigh. Stopnie symboliczne przyjął w loży Greenville nr 119 w Greenville (Tennessee) w roku 1851. Data dzienna jego inicjacji nie jest znana. Dość powszechne jest przekonanie, że przyjął także stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (York), ale nie znana jest nazwa kapituły, w której miało się to odbyć. Stopnie rycerskie tego rytu otrzymał 26 VII 1859, w komturii Nashville nr 1. Był pierwszym prezydentem USA, który przyjął stopnie rytu szkockiego. Odbyło się to w Białym Domu 20 VI 1867. Udzielili mu ich dwaj aktywni członkowie Rady Najwyższej RSDiU Południowej Jurysdykcji, Benjamin B. French 33 i A.T.C. Pearson 33. Jako prezydent uczestniczył w pięciu publicznych ceremoniach masońskich położenia kamieni węgielnych: 6 IX 1866 ? kamień węgielny pod pomnik Stephena Douglasa w Chicago (Illinois); 20 XI 1866 ? pod Świątynię w Bostonie (Massachusetts); 24 VI 1867 ? pod kolejną masońską Świątynię, również w Bostonie; 17 X 1867 ? pod cmentarz państwowy w Antietam (Maryland); 20 V 1868 ? pod Świątynię w Waszyngtonie D.C. Na tę ostatnią uroczystość zezwolił opuścić miejsca pracy wszystkim masonom zatrudnionym w służbach i na stanowiskach państwowych, maszerując wśród nich w czasie parady w stroju Mistrza. Zmarł 31 VII 1875, pochowany z dopełnieniem wszelkich rytuałów przez lożę Greenville nr 119. Uroczystościom przewodniczył G. C. Connor, zastępca Wielkiego Mistrza Tennessee, w obecności członków czterech lóż symbolicznych oraz komturii Coeur de Lion nr 9 z Knoxville, której przedstawiciele odprawili także swój "templariuszowski" obrzęd.


5. James Buchanan (1857 - 1861)

 

 

15 prezydent USA, Demokrata. ? Ur. 23 IV 1791 nieopodal miejscowości Mecersburg (Pennsylvania). W 1813 r. zgłosił się do Loży Nr 43 w Lancaster (Pennsylvania). Inicjowany został 11 XII 1816. Stopnie Czeladnika i Mistrza uzyskał 24 I 1817. Funkcję Młodszego Dozorcy objął 13 XII 1820, a Przewodniczącym Loży został wybrany 23 XII 1822. Jego inicjacja odbyła się 12 III 1823. W tym samym jeszcze roku, 27 grudnia, został zastępcą Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Pensylwanii na hrabstwa Lancaster, Lebanon i York. 20 V 1826 przyjął kapitularne stopnie rytu York w kapitule Royal Arch Nr 43 w Lancaster. Jako prezydent, w 1858 r. otrzymał dożywotnie członkostwo tej kapituły, a 22 II 1860 przemawiał na masońskiej uroczystości odsłonięcia pomnika pierwszego prezydenta USA na Washington Circle, w stolicy USA. Zmarł 1 VI 1868 r., a pogrzeb odbył się według masońskiego rytuału, obrzędy odprawiła jego loża w Lancaster.


4. James Knox Polk (1845 - 1849)

 

 

11 prezydent USA, Demokrata. - Ur. w listopadzie 1795 w Mecklenburg County (Karolina Północna). Inicjowany 6 VI 1820 w loży Columbia Nr 31 w Columbia (Tennessee). Stopień czeladnika otrzymał 7 VIII, a stopień mistrza 4 IX tego samego roku, w tejże loży. W październiku 1820 r. objął funkcję Młodszego Diakona (Junior Deacon), a od 3 XII 1821 ? Młodszego Dozorcy. Nie ma informacji źródłowych mogących potwierdzić to, że był kiedykolwiek przewodniczącym tej loży. W 1825 r. otrzymał stopień Royal Arch w kapitule Lafayette Nr 4, w Columbia (Tennessee). W 1840 r. brał udział w uroczystościach świętojańskich obchodzonych przez loże Columbia Nr 8 i Hiram nr 7 w Nashville. Jako prezydent dnia 1 V 1847 wziął udział w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod Instytut Smithsoniański w Waszyngtonie D.C. Zmarł w Nashville (Tennessee) 15 VI 1849.


3. Andrew Jackson (1829 - 1836)

 

 

7 prezydent USA, Demokrata. - ur. 15 III 1767 w Waxhaw Settlement (Karolina Północna). Nie zachowały się dane źródłowe o tym, gdzie i kiedy przyjęty został do wolnomularstwa. Jego przynależność nie budzi jednak żadnych wątpliwości. Na pierwszym spotkaniu loży North Carolina nr 41 (obecnie: Tennessee nr 2), które odbyło się 24 III 1800 w Love's Tavern, w Knoxville (Tennessee), Jackson był obecny jako członek loży North Carolina nr 29 (obecnie: loża Harmony nr 1 w Nashville). Być może w tej właśnie loży przyjął stopnie symboliczne. Rok później (5 IX 1801) występował w funkcji Starszego Dozorcy na pierwszym spotkaniu loży North Carolina nr 43 (obecnie: Greenville nr 3). Był pierwszym Byłym Wielkim Mistrzem, który objął prezydenturę USA. Piastował urząd Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Tennessee od 7 X 1822 do 4 X 1823. W 1825 r. wprowadził Markiza de Lafayette (1757-1834) do Wielkiej Loży Tennessee. Miał także stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (rytu York), nieznana jest jednak data ich przyjęcia i afiliacja. O wielkiej karierze w strukturach rytu świadczy fakt, że 3 IV 1826, gdy zakładano Wielką Kapitułę Tennessee, figurował wśród jej wysokich urzędników jako Zastępca Generalny Wielkiego Arcykapłana. Nieznana jest też data przyznania mu honorowego członkostwa w loży Jackson nr 1 w Tallahassee (Floryda). Honorowym członkiem Wielkiej Loży Florydy został 15 I 1833. 4 I 1839 r. otrzymał honorowe członkostwo w Loży Federalnej nr 1 w Waszyngtonie D.C. W tym samym roku asystował przy instalacji oficerów kapituły Cumberland nr 1 w Nashville. Jako prezydent wziął udział 6 V 1833 w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod pomnik matki George'a Washingtona w Fredricksburgu. Ceremonię odprawiała tamtejsza macierzysta loża pierwszego prezydenta USA (obecnie: loża nr 4 stanu Virginia). 11 I 1836 kładł kamień węgielny pod Jackson City, zakładane po drugiej stronie rzeki, pod Waszyngtonem D.C. Zmarł 8 VI 1845 w posiadłości "The Hermitage" pod Nashville.

 

2. James Monroe (1817 - 1824)

 

 

 


5 prezydent USA, Demokratyczny Republikanin. - Ur. 28 IV 1752 w Westmoreland Z zachowanych dokumentów wynika że 6 XI 1775, w wieku lat 17 i 6 miesięcy, został przedstawiony loży Williamsburg nr 6 (Virginia) jako kandydat, a trzy dni później, 9 XI 1775 otrzymał pierwszą inicjację. Około 1780 roku otrzymał stopień Czeladnika, a Mistrzem został w jednej z lóż wojskowych w czasie Rewolucji. Nie potwierdzone źródłowo, lecz dość powszechne i dawne przekazy mówią o członkostwie w loży Kilwinning Cross nr 2 w Port Royal (Virginia). Niewiele wiadomo o jego działalności masońskiej. Jako prezydent odwiedził lożę Cumberland nr 8, na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu 8 VI 1819 w Nashville (Tennessee). Zmarł w Nowym Jorku 4 VII 1831.

1. George Washington (1789 - 1797)

 1 prezydent USA, bezpartyjny, sympatyk Federalistów. Inicjowany 4 XI 1752 w loży w Fredricksburgu, która obecnie nosi numer 4 na liście Wielkiej Loży stanu Virginia. W tej samej loży otrzymał 3 III 1753 stopień Czeladnika a 4 VIII 1753 stopień Mistrza. 24 VI 1784 został honorowym członkiem loży Aleksandria nr 39. Gdy jego loża macierzysta we Fredricksburgu zmieniła obediencję, oddając patent (dokument założycielski) Wielkiej Loży Prowincjalnej Pensylwanii i przyjmując nowy od Wielkiej Loży Virginii (28 IV 1788) Waszyngton został wybrany jej mistrzem katedry, oraz potwierdzony w wyborze na to stanowisko 20 XII 1788. W 1789 r. honorowe członkostwo nadała mu także loża Holland nr 8 (stan New York). Był jedynym prezydentem, który podczas pełnienia urzędu sprawował jednocześnie funkcję przewodniczącego swojej loży. Bardzo liczne świadectwa różnorodnej masońskiej aktywności G. Waszyngtona zajmują grube tomy. Do najważniejszych jego publicznych wystąpień masońskich należała ceremonia położenia kamienia węgielnego pod stolicę Stanów Zjednoczonych 8 IX 1793, której przewodniczył na życzenie tymczasowego Wielkiego Mistrza lóż stanu Maryland. Zmarł 14 XII 1799. Pochowany został 18 XII przez lożę Aleksandria nr 22 z pełnym ceremoniałem masońskim. Loża ta zmieniła później nazwę na lożę Aleksandria Washington nr 22.

Vote up!
0
Vote down!
0

anty bolszewik

#246629

anty bolszewik @ Max.  W takim razie zamieszczam w ramach odpowiedzi na Pana komentarz część mojej notki, która rano zniknęła w niewytłumaczalny sposób: " MASONERIA W EUROPIE, MASOŃSCY PREZYDENCI USA. Możemy zapoznać się z .dokumentami masońskimi, wskazującymi na ich..."

Zamieściłem tylko urywek notki, gdyż poprzednia w ramach odpowiedzi na pana komentarz też nie weszła jako całość o godzinie 16.59 (patrz powyżej). Dlatego dałem  to wycięcie całości i o dziwo wycinek się pojawił.

Vote up!
0
Vote down!
0

anty bolszewik

#246633

Brawo za odwagę.

Vote up!
0
Vote down!
0

markiza

#246634

Są widać na portalu rzeczy,o których nie śniło się filozofom...

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#246640

Z tego co patrzyłem. Notka pojawiła się pierwotnie o godzinie 10.58. Następnie edytował ją Pan jeszcze kilkukrotnie, między godziną 11 a 11.30 - mniej więcej.

Ponieważ teraz też się nie wkleja, możliwe, że przyjęty format tekstu nie "podoba się" witrynie.

Natomiast do samej notki, przeglądając log dotyczacy kolejnych wizyt na Pana blogu jestem w stanie dotrzeć - to dodam niejako na pocieszenie, gdyby Pan nie miał kopii.

Muszę teraz niestety odejść od komputera, pojawię się natomiast wieczorem i spróbuję sprawę rozwiązać.

Stawiałbym na kłopoty z edytorem, ew. tzw. czynnik ludzki. Proszę zauważyć, że gdybyśmy nawet chcieli wyciąć Pana notkę "po cichu" - zrobilibyśmy tak z całością, a nie, jak ostatni amatorzy, zostawili tytuł i tagi. :))

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#246647

Nie było ingerencji w tym ani innym wpisie.
Bardzo bym prosił o odwołanie zarzutów i nie stawianie nieuzasadnionych podejrzeń. Jako administracja portalu mamy prawo bronić się przed pomówieniami i będziemy korzystać z naszego prawa.

**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#246662

Na 99% są to problemy techniczne. Radziłbym wkleić notkę jeszcze raz i sprawdzić, czy edytor ją "przyjmuje".
Gdyby Pańska notka naruszała Regulamin, zostałby Pan poinformowany o przyczynach jej usunięcia.

pozdrowienia

Gadający Grzyb

Vote up!
0
Vote down!
0

pozdrowienia

Gadający Grzyb

#246666

Nie mogłem znaleźć podobnej notki na oryginalnym blogu (salon24.pl).
Czy to nowa notka autora?
http://rak.salon24.pl/search/2?q=MASONERIA%20W%20EUROPIE,%20MASO%C5%83SCY%20PREZYDENCI%20USA
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#246670

anty bolszewik
Tę notkę o masonerii zamieściłem 19.04.2012- jako pierwszą na blogu w niepoprawni.pl i jak na razie jest to jedyny blog gdzie się ukazała. Pozdrawiam
W uzupełnieniu wypowiedzi: w 2 dni później 21.04.2012r., identyczną kopię umieściłem w Salon24 na moim blogu i pański link- to ona.

Vote up!
0
Vote down!
0

anty bolszewik

#248713

Ale gdzie tekst?

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#246644

może gdzieś zaplątał się jakiś trójkątny nawias, który powoduje zniknięcie tekstu?

Vote up!
0
Vote down!
0
#246672

Przyczyn znikania oryginału należy szukać w formatowaniu.

Możemy zapoznać się z dokumentami masońskimi, wskazującymi na ich mafijny charakter powiązań ze światem polityki, oraz dążenie do stworzenia rządu światowego z totalitarnym systemem sprawowania władzy, oraz jej wpływ na awanse w kluczowych resortach państwowych, afery gospodarcze, inspirowanie wojen i rewolucji .

Na przeszkodzie do tych celów pozostał jeden przeciwnik- Kościół Katolicki z którym, co jest aż nadto widoczne w zmasowanych atakach liberalnych mediów, masoneria rozpoczęła brutalną walkę za pomocą kłamstw perfidnie wymieszanych z prawdą, jak to ma miejsce z "modnymi" ostatnio przypadkami pedofilii, gdzie incydentalne przypadki przedstawia się jako plagę występującą wyłącznie w Kościele Katolickim.

Wystarczy zaobserwować, jak co parę miesięcy metodycznie prowadzona jest nagonka w tym ulubionym dyżurnym temacie, przez "wyspecjalizowanych" redaktorów Wirtualnej Polski i Onet-u.

Przytoczmy kilka przypadków dotyczących masonerii:

a) W 1785 roku, Lanz, członek masońskiej sekty “Iluminatów bawarskich", który przenosił tajne dokumenty, został rażony piorunem w Ratyzbonie. Zabierając ciało policja znalazła przy nim papiery tak kompromitujące, że rząd bawarski interweniował natychmiast. Przeprowadzono owocną rewizję w papierach sekty i sprawa zakończyła się słynnym procesem. Przewodniczącemu iluminatów Weishauptowi udało się umknąć. Wszystkie przechwycone dokumenty długo były dostępne do wglądu w archiwach monachijskich. Zostały również przesłane wszystkim rządom europejskim, które nie wzięły ich zresztą pod uwagę.

b) W 1919 roku, po upadku Beli Kuna, przywódcy rewolucji bolszewickiej na Węgrzech, rząd przejął archiwa lóż budapeszteńskich. Ponieważ rola, jaką masoni odegrali w czasie rewolucji, była znacząca, wszystkie loże węgierskie zostały zamknięte, a masoneria zakazana.

Do jakiej “moralności" doprowadza w praktyce koncepcja człowieka wyzwolonego od wszelkiej reguły, wyższego ponad wszystko?

Mamy przed oczyma dwa uderzające przykłady tej “moralności": zagładę najsłabszych poprzez aborcję i wyuzdanie obyczajowe (dzięki swobodzie seksualnej wyniesionej do rangi złotej reguły nowego społeczeństwa).

Rozwiązłość w dziedzinie seksu stanowi jedną z norm nowego modelu społeczeństwa, zalecanego przez byłego wielkiego mistrza Wielkiej Loży, Pierre'a Simona.

Wymieńmy kilka innych wydarzeń z ostatnich lat, odsłaniających polityczną i inspirującą rolę masonerii:

Sierpień 1981- W artykule “Wielki Wschód Francji a lewica", dziennik Le Monde z 13 sierpnia1981 r. stwierdził, że partia socjalistyczna była“głęboko przeniknięta duchem masońskim". Jak się dokonuje te przenikanie?Le Mondewyjaśnił, że wynika ono“z oddziaływania intelektualnego i moralnego, które uformowało mentalność aż do tego stopnia podatną na osmozę, iż nie umielibyśmy dziś powiedzieć dokładnie, kto komu udzielił władzy: partia socjalistyczna Wielkiemu Wschodowi Francji, czy przeciwnie".

1981-1984- Pamiętamy skandal, który wybuchł we Włoszech w roku 1981, kiedy ujawnione zostały pewne sprawki loży masońskiej “Propaganda Due" (P2). Komisja parlamentarna, powołana do przeprowadzenia śledztwa w sprawie tej loży, oświadczyła w sprawozdaniu z 12 lipca 1984 roku:

“(...) Loża P2 całkowicie objęła kontrolą główną grupę włoskich firm wydawniczych, dokonując w sektorze prasy codziennej operacji nie mającej nigdzie odpowiednika: skupienia w jednym ręku wielu tytułów. Operacja tego typu, jak to zauważyliśmy, łączyła się z infiltracją z góry ukartowaną i rozległą głównych ośrodków władzy, zarównocywilnych, jak wojskowych, oraz ze stałym naciskiem na kręgi polityczne ".

Wrzesień 1984- Wielki mistrz Wielkiego Wschodu ujawnia obecność dziesięciu masonów wgabinecie Fabius'a.

Luty 1985- Dwaj masoni, Max Theret i Jean-Pierre Bloch otrzymują stanowiska dyrektorów paryskich pism codziennych:Le MatiniFrance-Soir.

Luty 1985- Dekretem z 24 lutego 1985 roku mason Henri Caillavet, były senator z ramienia radykałów departamentu Lot-et-Garonne otrzymuje nominację na prezesa komisji d/s jawności i pluralizmu prasy.

Marzec 1986- Nazajutrz po wyborach do ciał ustawodawczych, w których triumfowały RPR i UDF, loże masońskie B'nai B'rith (ekskluzywnie żydowskie) ogłosiły w dziennikuLe Monde z26 marca 1986 r. komunikat, przypominający partiom nowej większości“zobowiązania podjęte na forum B'nai B'rith (...) nie łączenia się w żadnym wypadku z partią Front national". Zobowiązania dotrzymano, a to umożliwiło powrót lewicowej większości w Zgromadzeniu Narodowym w dwa lata później.

Październik 1988- L'Expressw cytowanym już artykule (z 7 października 1988 r.) stwierdza, że spośród dwudziestu czterech współpracowników mera Paryża ośmiu jest inicjowanych.

1990- Czynniki kierownicze Wielkiego Wschodu Francji biorą czynny udział w reaktywowaniu lóż w Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech.

Marzec 1990- Wielki mistrz masonerii włoskiej di Bernardo, ujawnia w La Stampa z 23 marca 1990 r., że prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush jest przewodniczącym loży 33 stopnia masonerii amerykańskiej i nosi tytuł “Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora".

1990-1991- Inwazja na Kuwejt i wojna w Zatoce Perskiej. Artykuł wLectures francaisesopisuje sytuację masonerii w Iraku i w państwach muzułmańskich, które wydały wojnę temu krajowi u boku Stanów Zjednoczonych: działalność masonów zakazanajest w Iraku od czasów rewolucji baasistowskiej w 1958 roku, podobnie w Syrii; nastąpiło natomiast zaszczepienie masonerii w Kuwejcie i w Arabii Saudyjskiej poprzez loże zależne od Wielkiej Loży Anglii, Wielkiej Loży Szkocji lub Wielkiej Loży Rhode Island (Stany Zjednoczone); w pełnym zaś rozkwicie jest masoneria w Egipcie i w Turcji, również w powiązaniu z Wielkimi Lożami anglosaskimi.

“Rozumie się, że lobby masońskie silnie zaważyło na wypadkach, działając w tym samym kierunku, co lobby syjonistyczne i naftowe".

Marzec 1991- Wielki mistrz Wielkiego Wschodu Włoch w czasie konferencji prasowej z okazji konwentu tej obediencji w taki sposób określa zamierzenia masonerii w Europie Wschodniej:

“Wciągu dwóch lat “światło masonerii" oświeci wszystkie kraje Wschodu i Kościół myli się, jeśli sądzi, że może tam wskrzesić na nowo dogmatyczną wiarę".

Czerwiec 1991- National Hebdo z 13 czerwca 1991 roku stwierdza obecność ośmiu masonów we francuskim gabinecie Edith Cresson: Roland Dumas, Jean Poperen, Jack Lang, Jacąues Mellick, Andre Laignel, Alain Vivien, Jean-Yves Le Drian, Laurent Catha-la..., do których należałoby dołączyć Pierre'a Joxe'a. Te fakty mówiące o współczesnej masonerii potwierdzają zasadność deklaracji, jaką w roku 1979 złożył były wielki mistrz Wielkiego Wschodu, Michel Baroin: “Godzina masonerii wybiła. Mamy w naszych lożach wszystko, czego potrzeba: ludzi i metody".

Lipiec 2011-norweskie media donoszą, że w momencie dokonywania krwawego ataku terrorystycznego Anders Breivik był już masonem 7-go stopnia, który nosi nazwę "Rycerz Wschodu". Ponadto warto zauważyć, że masoneria norweska pracuje według tak zwanego "Rytu Szwedzkiego", który różni się od Rytu Szkockiego; tym, że ma 11 stopni a nie 33 stopnie jak to jest w Rycie Szkockim.

Dlatego 7 stopień oznacza bardzo wysoki status Rycerz Wschodu jest członkiem Kapituły Najwyższej, kierowanej przez Najmądrzejszego Mistrza Zakonu. Jednak według słów ekspertów daleko ważniejszym jest stanowisko zajmowane w Zakonie, a nie stopień. Jakie stanowisko zajmował Breivik, nie jest wiadomo.

Norweska Loża Masońska do tej pory wstrzymuje się w tym temacie od komentarzy. Tym nie mniej na stronie internetowej organizacji pojawiło się oświadczenie Wielkiego Mistrza Norweskiego Zakonu Masońskiego Ivara Skara, o treści: "Jestem przerażony potworną brutalnością zamachów terrorystycznych w dzielnicy rządowej Oslo i na wyspie Utoya. Jesteśmy bardzo zasmuceni i współczujemy rodzinom zabitych i rannych. W mediach pojawiły się doniesienia o tym, że oskarżony był członkiem Norweskiego Zakonu Masońskiego. Został on natychmiast wykluczony".

MASOŃSCY PREZYDENCI USA

15. Gerald Rudolph Ford, Jr. (1974 - 1977)

38 Prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Omaha (Nebraska) 14 VI 1913, właśc. imię i nazwisko: Leslie Lynch King; większą część życia przeżył w Grand Rapids (Michigan). Zasiadał w Izbie Reprezentantów w latach 1948-1973, wybierany z 5 dystryktu stanu Michigan. Od 1973 r. wiceprezydent USA w administracji Richarda Nixona. Po jego przymusowej rezygnacji objął urząd 9 VIII 1974. ? Inicjowany w Malta Lodge Nr 465, Grand Rapids (Michigan) 30 IX 1949, stopień mistrza uzyskał w Columbia Lodge Nr 3 (District Columbia) 18 V 1951, nadal będąc członkiem loży macierzystej. W 1957 przystąpił w Grand Rapids do Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego (Jurysdykcja Pn USA). Honorowy 33 stopień uzyskał 26 X 1962 w Filadelfii (Pennsylwania). Należy także do Shrine i DeMolay Legion of Honor.

14. Lyndon Baines Johnson (1963 - 1969)

36 Prezydent USA, Demokrata. - Ur. w Stonewall (Texas) 27 VIII 1908. Zaprzysiężony 22 XI 1963 po zamordowaniu w Dallas (Texas) przez nieznanych sprawców Johna F. Kennedy'ego. Rok później wygrał zdecydowanie wybory i pełnił urząd w kadencji od I 1965 do I 1969. Nie ubiegał się o powtórny wybór. ? Inicjowany w Johnson City (Texas) 30 X 1937. W tydzień później uzyskał w wyborach mandat do Izby Reprezentantów i w toku kariery politycznej nie przyjął już żadnych stopni poza stopniem Ucznia. Z tego względu opinie co do zasadności nazywania go "masońskim prezydentem" są wśród wolnomularzy USA podzielone.
13. Harry S. Truman (1945-1953)

33 prezydent USA, Demokrata. - Ur. 8 V 1884 r. w LaMar, hrabstwo Barton, w stanie Missouri. Prezydentem został 12 kwietnia 1945 r., zaprzysiężony przez sędziego sądu najwyższego Harlana Stone w dwie i pół godziny po śmierci Franklina Delano Roosevelta. ? Po raz drugi w historii USA prezydentem został Były Wielki Mistrz Wolnomularstwa. ? Inicjowany w Belton Lodge Nr 450 (Missouri) 9 III 1909. W 1911 był już Mistrzem Katedry (przewidniczącym) loży Grandview Nr 618. W latach 1925-1930 pełnił funkcję Zastępcy Wielkiego Mistrza i Zastępcy Wielkiego Wykładowcy. W 1940 został Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Missouri. Najwyższe stopnie rytu amerykańskiego otrzymał 15 VI 1923 w Komturii Palestine Nr 17 w Independence (Missouri). Najwyższe stopnie rytu szkockiego uzyskał w Konsystorzu Zachodniego Missouri w Kansas City. Honorowy 33 stopień otrzymał 21 XI 1941 od Wielkiego Komandora Melvina M. Johnsona (Rada Najwyższa Jurysdykcji Północnej). W 1945 r. uhonorowała go w ten sam sposób Rada Najwyższa Jurysdykcji Południow

12. Franklin Delano Roosevelt (1933 - 1945)

32 prezydent USA, Demokrata. - Ur. w Hyde Park, w stanie Nowy Jork, 30 I 1882. Inicjowany 10 X 1911 w Holland Lodge Nr 8, New York City. W tym samym roku, 14 i 28 listopada, otrzymał stopnie Czeladnika i Mistrza. Stopnie rytu szkockiego otrzymał 28 II 1929 w Albany, stan Nowy Jork. Należał do Grotto i Tall Cedars. Od 21 XI 1919 członek honorowy Loży Stansbury Nr 26 (Waszyngton). 17 II 1933 w nowojorskiej Architect Lodge Nr 519 przewodniczył obrzędom nadania stopnia mistrza swojemu synowi, Elliottowi, wygłaszając mowę o wadze zasad masońskich dla przyszłości narodu i o swojej wierze w "amerykanizm" sztuki królewskiej. Zmarł 12 IV 1945 w Warm Spring (Georgia), pochowany w miejscu urodzenia.
11. Warren Gamaliel Harding (1921 - 1923)
29 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 2 XI 1865 w Morrow County (Ohio). Inicjowany 28 VI 1901 w Marion Lodge Nr 70, w miejscowości Marion (Ohio). Stopień czeladnika przyjął dopiero 13 VIII 1920, a do stopnia mistrza został podniesiony w dwa tygodnie później 27 VIII 1920. Wkrótce, 5 I 1921 w Columbus (Ohio) otrzymał wszystkie stopnie szkockie, od 4 do 32. W Marion (Ohio) 13 I 1921 przyjął w Kapitule Nr 62 pierwsze stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (York), a 1 III 1921 w Komturii Nr 36 w Marion otrzymał tam także wszystkie stopnie rycerskie. Stopni kryptycznych rytu, które także chciano mu przekazać w Radzie Nr 22 w Marion, nie zdążył przyjąć przed śmiercią. 4 V 1921 został Honorowym Członkiem Loży Albert Pike Nr 36 w Waszyngtonie, a 22 IX 1921 Rada Najwyższa Jurysdykcji Północnej USA zdecydowała o nadaniu mu stopnia 33. Z powodu choroby nie przybył jednak na planowaną ceremonię. Członkostwa i zaszczyty otrzymał także w strukturach Shrine, Tall Cedars, Grotto i National Sojourners. Publicznie kilkakrotnie występował w czasie uroczystości masońskich, m.in. 9 V 1921 w waszyngtońskiej Almas Temple przemawiał do członków Shrine, w 1923 r. wizytował placówki rytu szkockiego w St. Augustine (Floryda), a w czerwcu tego roku położył kamień węgielny pod Świątynię Loży Ketchikan Nr 159 (Alaska). Zmarł w San Francisco 2 VIII 1923, pochowany 10 VIII w Marion (Ohio).
10. William Howard Taft (1909 - 1913)
27 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 15 IX 1857 w Cincinnati (Ohio). Inicjowany w sposób wyjątkowy wśród Prezydentow-Masonów: w specjalnie w tym celu utworzonej loży w Cincinnati 18 II 1909. Obrzędom przewodniczył ówczesny wielki mistrz Wielkiej Loży Ohio, Charles S. Hoskinson. Działo się to o godz. 17, a jeszcze tego samego wieczoru Taft otrzymał także stopień mistrza, udzielony mu przez lożę Kilwinning Nr 356. Członkiem tej loży został dopiero 14 IV 1909 [!]. Już 22 IV 1909 wystąpił jako główny żałobnik w obrzędach loży Temple-Noyes Nr 32 w Waszyngtonie D.C., upamiętniając śmierć członka tej loży i swojego przyjaciela, majora Archiego Butta, jednej z ofiar katastrofy statku Titanic. Uczestniczył następnie w kilku okolicznościowych spotkaniach masońskich, m.in. 15 VI 1910 odwiedził lożę American Union Nr 1 w Marietta (Ohio), a 13 V 1911 ? lożę St John's Nr 1 w Newark (New Jersey) z okazji 150-lecia jej istnienia. Przemawiał też do członków Wielkiej Loży Massachusetts 27 XII 1914 r. oraz 5 VI 1918 do loży Crescent Nr 25 w Cedar Rapids (Iowa), w której tamtego dnia uzyskał honorowe członkostwo. Zmarł 8 III 1930.

9. Theodore Roosevelt (1901 - 1909)

26 prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Nowym Jorku 27 X 1858. Inicjowany 2 I 1901 w loży Matinecock Nr 806 w Oyster Bay (New York). W tej samej loży otrzymał stopnie czeladnika (27 III 1901) i Mistrza (24 IV 1901). Od 1903 r. był honorowym członkiem Masońskiego Stowarzyszenia Weteranów Illinois, a od 1904 ? loży Pentalpha Nr 23 (D.C.). ? Jako prezydent bardzo często dawał publiczny wyraz swojemu zainteresowaniu życiem lożowym. Odwiedzał loże nie tylko w USA, lecz i zagranicą. 2 XI 1902 uczestniczył w uroczystościach Wielkiej Loży Pennsylvanii, zorganizowanych dla uczczenia inicjacji G. Washingtona w Filadelfii. W stolicy, 21 II 1903 uczestniczył w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod War College. 26 V 1903 rozpoczął symbolicznie budowę Świątyni w Spokane (stan Washington), 14 IV 1906 w stolicy wziął udział w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budynek Izby Reprezentantów. Przemówienie wygłoszone wówczas przekazał na piśmie wielkiemu mistrzowi Walterowi A. Brownowi, z podpisem: "Dla Wielkiego Mistrza, od brata Teodora Roosevelta". W pełnym stroju rytualnym wystąpił publicznie 8 VI 1907, kładąc kamień węgielny pod New Masonic Temple w Waszyngtonie, D.C. Zmarł w Oyster Bay (New York) 6 I 1919.

8. William McKinley (1897 - 1901)

25 prezydent USA, Republikanin. - Ur. 29 I 1843 w Niles (Ohio). Był porucznikiem armii Unii, a do wstąpienia do loży skłonił go fakt lepszego traktowania przez lekarza niektórych rannych jeńców armii Konfederatów. O przyjęcie do loży poprosił, gdy dowiedział się, że łączy tych ludzi przynależność do masonerii. Inicjowany w loży Hiram nr 21 w Winchester (Virginia). Stopnie symboliczne przyjął w ciągu trzech dni: 1, 2 i 3 V 1865. Tego samego dnia opuścił macierzystą lożę, zgłaszając się dopiero 21 VIII 1867 do loży Canton nr 60 w Canton (Ohio). W dwa lata później, 2 VI 1869, został wpisany na listę członków loży Eagle nr 431 w Canton (obecnie: loża William McKinley nr 431). Stopnie kapitularne rytu amerykańskiego przyjął 28 XII 1883, w Kapitule nr 84 w Canton. Stopnie piętra rycerskiego przyjął rok później, 23 XII 1884 w Komturii nr 38 w Canton. W 13 rocznicę tej inicjacji wybrano go dożywotnim członkiem komturii Washington nr 1. 26 X 1898 został honorowym członkiem Masońskiego Stowarzyszenia Weteranów Illinois. ? Pełniąc urząd prezydenta przyjmował dwukrotnie, 6 V 1897 i 11 X 1900, z Białego Domu paradę Templariuszy (ostatniego stopnia rycerskiego piętra rytu York). 19 V 1899 złożył wizytę w loży macierzystej w Winchester (Virginia). 14 XII 1899 uczestniczył w masońskich obchodach stulecia śmierci George'a Washingtona. 22 V 1901 uczestniczył w ceremonii otwarcia komturii California nr 1 w San Francisco. Zmarł 14 IX 1901 w Buffalo (New York), nie odzyskawszy zdrowia po zamachu na swoje życie w dniu 6 IX 1901.

7. James Abram Garfield (1881)

20 prezydent USA, Republikanin. - Ur. w Orange (Ohio) 19 XI 1831. Inicjowany w loży Magnolia Nr 20 w Columbus (Ohio) 19 XI 1861. Dwa tygodnie później otrzymał stopień Czeladnika. Mistrzem został dopiero trzy lata później, czego przyczyną była jego służba wojskowa. Stopień ten otrzymał 22 XI 1864 w loży Columbus Nr 30 w Columbus (Ohio), na prośbę loży macierzystej. Z dniem 1 VIII 1865 opuścił swoją lożę, a 10 X 1866 stał się członkiem loży Garrettsville Nr 246 w Garretsville (Ohio), gdzie w latach 1868-1869 pełnił funkcję kapelana. 4 V 1869 został wpisany na listę członków loży Pentalpha Nr 1. Kapitularne stopnie rytu York (amerykańskiego) przyjął 18 IV 1866 w kapitule Columbia Nr 1 w Waszyngtonie D.C. Stopnie rycerskie przyjął dokładnie miesiąc później 18 V 1866, w komturii Columbia Nr 2, a 14 stopień Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego otrzymał 2 I 1872 w Południowej Jurysdykcji USA. Stopnie od 6 do 13 zostały mu przekazane przez Alberta Pike'a. Po zamachu na jego życie (2 VII 1881) otrzymał 19 VI 1881 hionorowe członkostwo w komturii Hanselmann Nr 16 w Cincinnati (Ohio). Zmarł 19 IX 1881. Komturia Columbia nr 2 (Dystrykt Columbia) przewiozła jego ciało do Cleveland, gdzie pochowany został przy licznym udziale wolnomularzy.

6. Andrew Johnson (1865 - 1868)

17 prezydent USA, Demokrata, unionista. - Ur. 29 XII 1808 w Raleigh. Stopnie symboliczne przyjął w loży Greenville nr 119 w Greenville (Tennessee) w roku 1851. Data dzienna jego inicjacji nie jest znana. Dość powszechne jest przekonanie, że przyjął także stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (York), ale nie znana jest nazwa kapituły, w której miało się to odbyć. Stopnie rycerskie tego rytu otrzymał 26 VII 1859, w komturii Nashville nr 1. Był pierwszym prezydentem USA, który przyjął stopnie rytu szkockiego. Odbyło się to w Białym Domu 20 VI 1867. Udzielili mu ich dwaj aktywni członkowie Rady Najwyższej RSDiU Południowej Jurysdykcji, Benjamin B. French 33 i A.T.C. Pearson 33. Jako prezydent uczestniczył w pięciu publicznych ceremoniach masońskich położenia kamieni węgielnych: 6 IX 1866 ? kamień węgielny pod pomnik Stephena Douglasa w Chicago (Illinois); 20 XI 1866 ? pod Świątynię w Bostonie (Massachusetts); 24 VI 1867 ? pod kolejną masońską Świątynię, również w Bostonie; 17 X 1867 ? pod cmentarz państwowy w Antietam (Maryland); 20 V 1868 ? pod Świątynię w Waszyngtonie D.C. Na tę ostatnią uroczystość zezwolił opuścić miejsca pracy wszystkim masonom zatrudnionym w służbach i na stanowiskach państwowych, maszerując wśród nich w czasie parady w stroju Mistrza. Zmarł 31 VII 1875, pochowany z dopełnieniem wszelkich rytuałów przez lożę Greenville nr 119. Uroczystościom przewodniczył G. C. Connor, zastępca Wielkiego Mistrza Tennessee, w obecności członków czterech lóż symbolicznych oraz komturii Coeur de Lion nr 9 z Knoxville, której przedstawiciele odprawili także swój "templariuszowski" obrzęd.

5. James Buchanan (1857 - 1861)

15 prezydent USA, Demokrata. ? Ur. 23 IV 1791 nieopodal miejscowości Mecersburg (Pennsylvania). W 1813 r. zgłosił się do Loży Nr 43 w Lancaster (Pennsylvania). Inicjowany został 11 XII 1816. Stopnie Czeladnika i Mistrza uzyskał 24 I 1817. Funkcję Młodszego Dozorcy objął 13 XII 1820, a Przewodniczącym Loży został wybrany 23 XII 1822. Jego inicjacja odbyła się 12 III 1823. W tym samym jeszcze roku, 27 grudnia, został zastępcą Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Pensylwanii na hrabstwa Lancaster, Lebanon i York. 20 V 1826 przyjął kapitularne stopnie rytu York w kapitule Royal Arch Nr 43 w Lancaster. Jako prezydent, w 1858 r. otrzymał dożywotnie członkostwo tej kapituły, a 22 II 1860 przemawiał na masońskiej uroczystości odsłonięcia pomnika pierwszego prezydenta USA na Washington Circle, w stolicy USA. Zmarł 1 VI 1868 r., a pogrzeb odbył się według masońskiego rytuału, obrzędy odprawiła jego loża w Lancaster.

4. James Knox Polk (1845 - 1849)

11 prezydent USA, Demokrata. - Ur. w listopadzie 1795 w Mecklenburg County (Karolina Północna). Inicjowany 6 VI 1820 w loży Columbia Nr 31 w Columbia (Tennessee). Stopień czeladnika otrzymał 7 VIII, a stopień mistrza 4 IX tego samego roku, w tejże loży. W październiku 1820 r. objął funkcję Młodszego Diakona (Junior Deacon), a od 3 XII 1821 ? Młodszego Dozorcy. Nie ma informacji źródłowych mogących potwierdzić to, że był kiedykolwiek przewodniczącym tej loży. W 1825 r. otrzymał stopień Royal Arch w kapitule Lafayette Nr 4, w Columbia (Tennessee). W 1840 r. brał udział w uroczystościach świętojańskich obchodzonych przez loże Columbia Nr 8 i Hiram nr 7 w Nashville. Jako prezydent dnia 1 V 1847 wziął udział w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod Instytut Smithsoniański w Waszyngtonie D.C. Zmarł w Nashville (Tennessee) 15 VI 1849.

3. Andrew Jackson (1829 - 1836)

7 prezydent USA, Demokrata. - ur. 15 III 1767 w Waxhaw Settlement (Karolina Północna). Nie zachowały się dane źródłowe o tym, gdzie i kiedy przyjęty został do wolnomularstwa. Jego przynależność nie budzi jednak żadnych wątpliwości. Na pierwszym spotkaniu loży North Carolina nr 41 (obecnie: Tennessee nr 2), które odbyło się 24 III 1800 w Love's Tavern, w Knoxville (Tennessee), Jackson był obecny jako członek loży North Carolina nr 29 (obecnie: loża Harmony nr 1 w Nashville). Być może w tej właśnie loży przyjął stopnie symboliczne. Rok później (5 IX 1801) występował w funkcji Starszego Dozorcy na pierwszym spotkaniu loży North Carolina nr 43 (obecnie: Greenville nr 3). Był pierwszym Byłym Wielkim Mistrzem, który objął prezydenturę USA. Piastował urząd Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Tennessee od 7 X 1822 do 4 X 1823. W 1825 r. wprowadził Markiza de Lafayette (1757-1834) do Wielkiej Loży Tennessee. Miał także stopnie kapitularne rytu amerykańskiego (rytu York), nieznana jest jednak data ich przyjęcia i afiliacja. O wielkiej karierze w strukturach rytu świadczy fakt, że 3 IV 1826, gdy zakładano Wielką Kapitułę Tennessee, figurował wśród jej wysokich urzędników jako Zastępca Generalny Wielkiego Arcykapłana. Nieznana jest też data przyznania mu honorowego członkostwa w loży Jackson nr 1 w Tallahassee (Floryda). Honorowym członkiem Wielkiej Loży Florydy został 15 I 1833. 4 I 1839 r. otrzymał honorowe członkostwo w Loży Federalnej nr 1 w Waszyngtonie D.C. W tym samym roku asystował przy instalacji oficerów kapituły Cumberland nr 1 w Nashville. Jako prezydent wziął udział 6 V 1833 w masońskiej ceremonii położenia kamienia węgielnego pod pomnik matki George'a Washingtona w Fredricksburgu. Ceremonię odprawiała tamtejsza macierzysta loża pierwszego prezydenta USA (obecnie: loża nr 4 stanu Virginia). 11 I 1836 kładł kamień węgielny pod Jackson City, zakładane po drugiej stronie rzeki, pod Waszyngtonem D.C. Zmarł 8 VI 1845 w posiadłości "The Hermitage" pod Nashville.

2. James Monroe (1817 - 1824)

5 prezydent USA, Demokratyczny Republikanin. - Ur. 28 IV 1752 w Westmoreland Z zachowanych dokumentów wynika że 6 XI 1775, w wieku lat 17 i 6 miesięcy, został przedstawiony loży Williamsburg nr 6 (Virginia) jako kandydat, a trzy dni później, 9 XI 1775 otrzymał pierwszą inicjację. Około 1780 roku otrzymał stopień Czeladnika, a Mistrzem został w jednej z lóż wojskowych w czasie Rewolucji. Nie potwierdzone źródłowo, lecz dość powszechne i dawne przekazy mówią o członkostwie w loży Kilwinning Cross nr 2 w Port Royal (Virginia). Niewiele wiadomo o jego działalności masońskiej. Jako prezydent odwiedził lożę Cumberland nr 8, na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu 8 VI 1819 w Nashville (Tennessee). Zmarł w Nowym Jorku 4 VII 1831.

1. George Washington (1789 - 1797)

1 prezydent USA, bezpartyjny, sympatyk Federalistów. Inicjowany 4 XI 1752 w loży w Fredricksburgu, która obecnie nosi numer 4 na liście Wielkiej Loży stanu Virginia. W tej samej loży otrzymał 3 III 1753 stopień Czeladnika a 4 VIII 1753 stopień Mistrza. 24 VI 1784 został honorowym członkiem loży Aleksandria nr 39. Gdy jego loża macierzysta we Fredricksburgu zmieniła obediencję, oddając patent (dokument założycielski) Wielkiej Loży Prowincjalnej Pensylwanii i przyjmując nowy od Wielkiej Loży Virginii (28 IV 1788) Waszyngton został wybrany jej mistrzem katedry, oraz potwierdzony w wyborze na to stanowisko 20 XII 1788. W 1789 r. honorowe członkostwo nadała mu także loża Holland nr 8 (stan New York). Był jedynym prezydentem, który podczas pełnienia urzędu sprawował jednocześnie funkcję przewodniczącego swojej loży. Bardzo liczne świadectwa różnorodnej masońskiej aktywności G. Waszyngtona zajmują grube tomy. Do najważniejszych jego publicznych wystąpień masońskich należała ceremonia położenia kamienia węgielnego pod stolicę Stanów Zjednoczonych 8 IX 1793, której przewodniczył na życzenie tymczasowego Wielkiego Mistrza lóż stanu Maryland. Zmarł 14 XII 1799. Pochowany został 18 XII przez lożę Aleksandria nr 22 z pełnym ceremoniałem masońskim. Loża ta zmieniła później nazwę na lożę Aleksandria Washington nr 22.

Vote up!
0
Vote down!
0
#246680

No i sprawa się wyjaśniła.
Mam nadzieję, że sprawa jest ostatecznie wyjaśniona. Oczekuję również komentarza od właściciela bloga.
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#246699

Vote up!
0
Vote down!
0

anty bolszewik

#260352

poprawiłem wpis, ale nie jest to jeszcze ideał. Jakiś element rozwala nadal wpis. Potwierdzam autorowi - przyczyna leży w złym formatowaniu html - proszę zobaczyć swój wklejony kod. Proszę używaj opcji podglądu, unikniesz wtedy odpowiedzialności za bezpodstawne oskarżenia rzucane na portal podchwytywane przez najrózniejszych prowokatorów, których tolerujemy w imię wypełniania zasady wolności, również dla nich. Brak cenzury i wolność poglądów na nppl jest rzeczą bardzo ważną - ważnym elementem naszych dóbr osobistych (portalu). Bez łamania regulaminu cenzura (rozumiana jako totalne wycięcie notki; nie mylić z odpublikowaniem z przyklejonych lub sg i pozostawienie notki na blogu autora) wpisy, komentarze nie są wycinane. Przed formułowaniem tego typu oskarżeń wobec Redakcji, adminów radzę się gruntownie zastanowić, gdyż działanie na szkodę portalu, w tym mieszanie z błotem naszego dobrego imienia jest poważnym naruszeniem Regulaminu i może być ukarane.Niejednokrotnie mieliśmy sytuacje że odmawialiśmy współpracy polskim organom ścigania, które występowały o dane użytkowników dbając o waszą anonimowość i realizując misję wolnej myśli, wolnego sumienia poglądów. Dlatego apeluję - szanujmy się nawzajem.
Vote up!
0
Vote down!
0

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#246796

Co racja to racja, robić aferę ale samemu nie mieć pojęcia o formatowaniu.
Ta notka to z resztą pomyłka, blog to nie encyklopedia.

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeden z Pokolenia JPII

#246810

Anty bolszewik. Jestem trochę przeczulony na punkcie cenzurowania, a to ma związek z ocenzurowaniem przez administratora na Salonie24, gdzie też prowadzę bloga pod identyczną nazwą: anty bolszewik. Dokonał tego współudziałowiec Salonu pan Krawczyk, zdejmując moją notkę o niechlubnej roli Stefana Niesiołowskiego w konspiracyjnej organizacji "Ruch". Jestem pewien, że tym razem nie ukazanie się treści nie było spowodowane ingerencją cenzorską, ale sądzę, że był to jakiś błąd oprogramowania w serwerze, gdyż jeszcze rano nie mogłem wejść do poglądu reklamowanej notki, który wczoraj wieczorem był widoczny. Dzisiaj natomiast notka ukazała się zarówno w pierwotnej wersji jak i w kolejnej próbie zamieszczonej w komentarzu. Niestety, ale to też jakiś błąd programu, nie można wejść do tej pierwotnej, uruchomionej w edycji i tym samym z jej podglądem, który przestał działać, ale to jest nieistotne.  Pozdrawiam założycieli portalu i dziękuję za kontynuację zaszczytnej roli niezależności  od nacisków i prób ograniczania wolności.

Za niesłuszne, pochopne wyciągnięcie wniosków o cenzurze, szczerze przepraszam zarówno administratorów jak i założycieli portalu.             Wasz nadal życzliwy i wierny bloger: anty bolszewik.

Vote up!
0
Vote down!
0

anty bolszewik

#246973

Właściwa, zasługująca na pochwałę reakcja!
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#246974

Nawet najbardziej zasłużeni  w Polsce też mieli słabość do tej żydowskiej loży.

http://iluminaci.pl/bnai-brith/bnai-brith-oplakuje-polskiego-prezydenta

Prawdę się czasami uwalnia,bo nie ona jest najgorsza.Najgorsi są ci,którzy ją głoszą-tych się krzyżuje. Waldemar Łysiak "MW"

Vote up!
0
Vote down!
0

Prawdę się czasami uwalnia,bo nie ona jest najgorsza.Najgorsi są ci,którzy ją głoszą-tych się krzyżuje. Waldemar Łysiak "MW"

#246816

ciekawe jest obecnie to, że w TV puszczają dawno zapomniane Popioły Andrzeja Wajdy. Jest widocznie ku temu korzystna atmosfera  - terka

Vote up!
0
Vote down!
0

 - terka

#246955

Vide także:
http://www.niepoprawni.pl/blog/6011/wstrzasajace-medytacje-dziennikarzy-historykow-w-wegierskiej-telewizji-echotv-o-wolnomular

Szczęść Boże!

redaktor Roland von Bagratuni Budapeszt - zweryfikowany inwalida wojenny 1956, opozycjonista - wróg czerwonych nazistów

Vote up!
0
Vote down!
0

Szczęść Boże!

redaktor Roland von Bagratuni Budapeszt - zweryfikowany inwalida wojenny 1956, opozycjonista - wróg czerwonych nazistów

#254191