Dlaczego "polski" rząd boi się PRAWDY o holokauście?

Obrazek użytkownika Dariusz Grudziecki
Kraj

Dwa dni temu na konferencji w Monachium Ronen Bergman, żydowski propagandzista (i nie tylko), wygłosił deklarację – wykreowaną, wypisz wymaluj, według schematu Jerzego Kosińskiego (o czym będzie dalej) – o tym, że jego rodzina została zamordowana przez gestapo, bo została wydana przez Polaków.

Więcej na ten temat w artykule pod linkiem: (]]>http://kontrowersje.net/ronen_bergman_ydowski_nacjonalista_i_k_amca_specjalista_od_mossadu_i_propagandy]]>)

Potem zadał Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu pytanie, czy zgodnie z ustawą o IPN mógłby być za swoją "opowieść" ścigany.

 

Co powinien odpowiedzieć Mateusz Morawiecki, gdyby interes narodu polskiego – w rozumieniu "etnicznym"! – był dla niego "najwyższym nakazem"?

 

Ano, powinien powiedzieć, że gdyby było to KŁAMSTWO (w ustawie o IPN jest zapis: "wbrew faktom"), to oczywiście Bergman byłby ścigany i powinien także zostać ukarany.

M. Morawiecki powinien też dodać, że nikt, kto głosi PRAWDĘ, nie ma żadnych podstaw do jakiejkolwiek obawy przed tą ustawą.

Itd., itd....

 

A co wygłosił po angielsku "nasz" premier?

Ano taką "pseudoprawdę" - a de facto ordynarne KŁAMSTWO - o czasach II Wojny Światowej:

" Oczywiście nie będzie to karane, jeżeli ktoś powie, że byli polscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), tak jak byli żydowscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), tak jak byli rosyjscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), ukraińscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), nie tylko niemieccy"

 

(W oryginale padło słowo z jezyka prawniczego: "perpetrator" – czyli właśnie, przestępca, sprawca przestępstwa)

 

Oczywiście, po tej wypowiedzi został uruchomiony na cały świat żydowski propagandowy jazgot, ochoczo podchwycony przez polskojęzyczne gadzinówki, ulokowane w naszym kraju.

 

To z kolei wywołało reakcję Kancelarii Premiera RP, która na Twitterze opublikowała oświadczenie rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej. Pomijam zawarte tam potulne "merdanie ogonkiem". Najciekawszy jest taki oto fragment:

"Oszczerstwem, z którym należy odważnie i zdecydowanie walczyć, są wszelkie próby zrównywania, czy mieszania niemieckich organizatorów i sprawców zbrodni z narodami Ofiar, w szczególności narodem żydowskim, romskim i polskim, które padły ofiarą straszliwych prześladowań i mordów ze strony Niemców"

(]]>http://natemat.pl/230347,skandal-po-slowach-morawieckiego-w-monachium-rzad-odpowiada]]>)

 

Niestety, na konferencji w Monachium Mateusz Morawiecki właśnie ZRÓWNAŁ Niemców (niemieckich przestępców), z przestępcami z innych krajów!!!

 

I w tym zestawieniu – na zasadzie RÓWNOŚCI – umiejscowił "polskich przestępców"!!!

 

Jest to ordynarne kłamstwo!

I z tego to powodu tu, w naszym kraju, powinno zapanować powszechne oburzenie!

A tu co?

Z jednej strony pro-żydowski propagandowy jazgot, a z drugiej strony – ZACHWYT, bo M. Morawiecki ośmielił się powiedzieć drobny promil PRAWDY, że wśród żydów byli przestępcy – co jest "tajemnicą poliszynela", albo cytując "klasyka": "oczywistą oczywistością"!

 

Dokonywanie jakichkolwiek zestawień na zasadzie równości, pomiędzy systemowymi, zaplanowanymi i dokonywanymi w całym majestacie państwa, zbrodniami Niemców, a przestępstwami popełnionymi pod okupacją niemiecką przez polskich kryminalistów, powinno być wystarczającą podstawą do dymisji!

 

Tym bardziej, że wiele z tych rzeczywistych przestępstw (tych, które faktycznie miały miejsce) przypisywanych Polakom, było dokonane nie przez Polaków, a przez osoby o polsko - brzmiących nazwiskach, które wcale nie były etnicznymi Polakami; choć, oczywiście, przed II WŚ osoby te najczęściej były jednak obywatelami II RP.

(Więcej w tekście: "Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście"?

]]>https://ppfln.pl/news/8d212f88-14d2-11e8-a4bf-525400e16d32]]> )

 

To zagadnienie wymaga jeszcze gruntownych badań naukowych, a... ich wynik może być ogromnym zaskoczeniem!

Przy czym dla NAS – Polaków zaskoczeniem pozytywnym, czego dowodzi poznawanie CAŁEJ PRAWDY i TYLKO PRAWDY o kolejnych zdarzeniach; przykładem choćby Jedwabne.

Więcej o tym w tekście: "Początek końca KŁAMSTWA o Jedwabnem..."

(]]>http://naszeblogi.pl/49464-poczatek-konca-klamstwa-o-jedwabnem-lub]]>)

 

A przy skali spreparowanych oszczerstw wymierzonych w NAS–POLAKÓW, absolutnie nie musimy obawiać się PRAWDY!

Wprost przeciwnie – poznanie i rozgłoszenie "wszem i wobec" PRAWDY o II Wojnie Światowej jest absolutną koniecznością wypływającą wprost z polskiego interesu narodowego.

 

Mateusz Morawiecki powiedział, że byli żydowscy przestępcy.

Oczywiście, to jest fakt – byli nie tylko żydowscy przestępcy, ale byli też żydowscy zbrodniarze, odpowiadający za śmieć często tysięcy osób, jak Rumkowski, a w Rosji nawet setek tysięcy osób (np. Jagoda, Beria...)

(]]>https://niezlomni.com/izraelski-dziennikarz-ktory-pisuje-tez-dla-gw-przypomina-zydzi-wsrod-najwiekszych-mordercow-w-historii-izraelscy-uczniowie-nie-znaja-ich-nazwisk/]]>)

 

Mateusz Morawiecki dokonał jednak zrównania zbrodni dokonanych przez pewną część żydów, ze zbrodniami Niemców, czyli tych, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za całość zbrodni na terenach pod ich okupacją, w tym za takie totalitarne ukształtowanie rzeczywistości, w której zbrodnie popełniane przez żydów były możliwe. A to jest KŁAMSTWO.

 

Oczywiście, Mateusz Morawiecki mógł powiedzieć –i byłoby to prawdą - o współodpowiedzialności żydów, głównie amerykańskich, ale też niemieckich i brytyjskich:

  • za umożliwienie Hitlerowi dojścia do władzy;

  • za zbudowanie niemieckiego potencjału przemysłowego, w tym przemysłu zbrojeniowego.

A także o skali tego finansowego i technologicznego wsparcia, bez którego Hitler, zamiast budować swój Wermacht i "cudowną broń", ciułałby marki na spłatę obciążających Niemcy reparacji za I Wojnę Światową. Bez tego wsparcia, jeśliby Hitler najechał Polskę, to najprawdopodobniej "dostałby łupnia" a Polacy po kilku tygodniach świętowaliby w Berlinie zwycięstwo.

 

Współudział międzynarodowego kapitału, w tym w bardzo dużym stopniu kapitału żydowskiego, w budowaniu potencjału Hitlera aż do końca 1941 roku, czyli do rozpoczęcia wojny amerykańsko – niemieckiej (a de facto poprzez firmy z państw neutralnych i potem) jest wstydliwie skrywanym faktem, nie tylko przez żydów, ale także przez Amerykanów.

Nasz polski interes narodowy polega na tym – aby tę współpracę wyciągnąć na światło dzienne i nagłośnić!

 

Mateusz Morawiecki mógłby także powiedzieć o kolaborowaniu Agencji Żydowskiej (namiastka żydowskiego rządu przed powstaniem Izraela) i części niemieckich żydów z Hitlerem w ramach m.in. porozumienia Haavara, którego istotą było przeszkolenie na terenie III Rzeszy, a potem wysyłka, ochotników do osiedlenia się w Palestynie.

Ostatni ośrodek funkcjonował jeszcze w 1942 roku!

W ramach tego porozumienia około 60 tysięcy żydów znalazło się w Palestynie.

Tylko 60 tysięcy, a więc zaledwie około 10 % całej populacji niemieckich żydów, bo... większość wcale nie miała ochoty nigdzie wyjeżdzać.

Wielu z nich czuło się Niemcami, a Niemcy uważali za swoją ojczyznę.

Fakt ten potwierdza, między innymi, udział około 150 tys. żydów, pół – żydów i ćwierć – żydów w hitlerowskich formacjach militarnych: głównie w Wermachcie, ale też w formacjach Waffen SS itd.

(Książka M. Rigga: "Żydowscy żołnierze Hitlera")

 

Mateusz Morawiecki mógłby także powiedzieć o kolaborowaniu polskich żydów z hitlerowcami – kolaborowaniu do końca 1941 roku w przygniatającej większości zupełnie dobrowolnym; więcej – o ich zachwycie z uzyskania namiastek państwowości.

W tym, że kolaboracja ta była częścią i wynikiem tej kolaboracji, którą prowadzili z Hitlerem: Agencja Żydowska, żydowskie organizacje w Niemczech oraz żydowscy przedsiębiorcy i finansiści z Ameryki.

 

Przy czym musiałby tu powiedzieć także o żydowskich koncepcjach budowy państwa żydowskiego na ziemiach polskich, zgodnie z teorią Herzla sformułowaną pod koniec XIX wieku, że żydzi powinni budować nie tylko jedną "Jerozolimę" (jedno państwo żydowskie), ale "swoje Jerozolimy" we wszystkich tych państwach, gdzie aktualnie mieszkają.

 

Musiałby wtedy mówić także o koncepcji Judeopolonii – stąd, zresztą, dzisiejsze Polin m.in. (P)ADa – oficjalnie zaproponowanej przez żydów Niemcom w czasie I Wojny Światowej.

 

Musiałby też powiedzieć o domaganiu się przez żydów "autonomicznych prowincji" na polskim sejmie ustawodawczym po I Wojnie Światowej.

 

Bo dopiero przy takim minimum wiedzy staje się jasnym, dlaczego żydzi we wrześniu 1939 roku witali wkraczających Niemców bramami triumfalnymi, a potem

cieszyli się ze swoich autonomicznych dzielnic - tradycyjnie nazywanych gettami -

gdy tymczasem wszędzie wokół Niemcy mordowali Polaków.

 

Pisał na ten temat, między innymi, A. Szumański w bardzo dobrym artykule pod tytułem: "Żydzi mordowali żydów" ( ]]>https://www.mpolska24.pl/post/15827/zydzi-mordowali-zydow]]>), choć są w nim też błędy powielające żydowską propagandę, np. o tysiącletniej ich obecności na NASZYCH ziemiach.

 

O wielu innych bzdurach wygłaszanych na temat "narodu" żydowskiego i obecności żydów na ziemiach polskich pisałem w tekstach:

  1. "Naród" żydowski?.. Jaki naród Panie (P)AD!" ( ]]>http://naszeblogi.pl/48964-narod-zydowski-jaki-narod-panie-pad]]>)

  2. "Czy Matka Boska była Żydówką?" ]]>http://naszeblogi.pl/49083-czy-matka-boska-byla-zydowka]]>

 

O tych wszystkich - zaledwie zasygnalizowanych powyżej - faktach polski premier, polski rząd i inni polscy "oficjele" powinni trąbić na cały świat!

A oni?

Nawet się na ten temat "nie zająkną"!

A dlaczego?

To jest właśnie pytanie, nad którym warto długo się zastanowić!

 

Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi ZRÓWNAŁ przestępstwa popełniane przez polskich kryminalistów, ścigane przez polskie państwo (podziemne), które nigdy nawet nie rozważało możliwości jakiejkolwiek współpracy z Hitlerem, ze zbrodniami popełnionymi przez żydowskie warstwy przywódcze, które z Niemcami Hitlera kolaborowały "systemowo" (podobnie jak np. francuski rząd w Vichy): najpierw zupełnie dobrowolnie, a potem od 1942 roku pod wpływem okoliczności.

 

Jak można ZRÓWNAĆ to, co było dokonane przez nielicznych i "rozproszonych" Polaków, głównie przez element przestępczy, któremu Niemcy stworzyli dogodne okoliczności do działania, z trwającą prawie 3 lata systematyczną i zorganizowaną POMOCĄ dla Niemców w wymordowaniu prawie wszystkich innych żydów: swych "braci w wierze" (żydowskiej), a także w wymordowaniu większości osób uznanych przez Niemców i Judenraty za żydów (z powodu przodków wyznających religię żydowską) – czyli z UDZIAŁEM w wymordowaniu milionów ludzi?

 

Oczywiście, jest bezspornym, że zarówno zaplanowanie holokaustu żydów, zorganizowanie całego systemu mordowania żydów oraz kierowanie tym systemem, było tylko i wyłącznie dziełem Niemców.

Ale pomocnikami w dokonaniu holokaustu żydów byli głównie żydzi.

 

Dla przykładu - w gettcie warszawskim około 300 tysięcy ludzi (80 % ogółu) zostało w 1942 roku wytypowanych do wywózki, wywleczonych z domów na Umschlagplatz i załadowanych do pociągów jadących do niemieckich obozów zagłady, głównie do Treblinki, zaledwie w 2 miesiące!

Dokonały tego autonomiczne władze żydowskie z Judenratu oraz około 2 tysięcy urzędników tego Judenratu i policja żydowska (Jüdischer Ordnungsdienst - dosł. Żydowska Służba Porządkowa), której liczebność wynosiła najprawdopodobniej około 2,5 - 3 tysięcy.

Wyjątkowo przejmujący obraz tych wydarzeń oraz obraz wyjątkowego zezwierzęcenia bezpośrednich ich wykonawców, czyli policjantów żydowskich, przedstawił Icchak Kacenelson w wierszu: "O bólu mój"

( ]]>http://niezwykle.com/icchak-kacnelson-i-poemat-o-bolu-moj/]]> )

 

Podobny proces, choć bardziej rozłożony w czasie, miał miejsce w drugim największym getcie na ziemiach polskich, czyli w getcie łódzkim.

 

Dlaczego KŁAMSTWO Mateusza Morawieckiego, polegające na ZRÓWNANIU udziału Polaków i żydów w przestępstwach II Wojny Światowej, MUSI być przez NAS, Polaków, nazywane wprost KŁAMSTWEM – wyjątkowo ordynarnym i zasługującym na wszelkie potępienie KŁAMSTWEM?

 

Z bardzo wielu powodów.

Pierwszy jest oczywisty – bo to jest KŁAMSTWO.

Powód następny jest taki, że to KŁAMSTWO, podobne jak jeszcze inne KŁAMSTWA, jak na przykład te, o których pisałem w tekście: "Dlaczego żydzi boją się PRAWDY O HOLOKAUŚCIE", umożliwiają szkalowanie Polski i Polaków!

 

Gdyby bowiem PRAWDA o II Wojnie ŚWIATOWEJ była powszechnie znana – w Polsce i na świecie, w tym gdyby była znana CAŁA PRAWDA i TYLKO PRAWDA o żydach w okresie II Wojny Światowej, ale także o ich udziale w tych okolicznościach, które do tej wojny doprowadziły, to żadna żydowska propagandowa agresja na Polskę nie byłaby możliwa!

 

Żydzi ocaleni z holokaustu przedstawiają siebie tylko i wyłącznie jako ofiary.

Niestety, niewiele to ma wspólnego z PRAWDĄ!

 

W przypadku tych polskich żydów, którzy przeszli przez obozy zagłady, ogromna większość, jeśli nie prawie wszyscy, przetrwali tylko dlatego, że dostali się do obozu pod koniec wojny.

A kto został najdłużej, na przykład, w getcie łódzkim?

Proszę zdobyć tę wiedzę samemu, bo wiedza ta dzisiaj jest już łatwo dostępna!

 

Nie jest tak, że ofiary były tylko i wyłącznie ofiarami.

Często przedtem w gettach – a nierzadko także w obozach zagłady – byli KATAMI (ZBRODNIARZAMI).

Oto film, który opowiada o jednym z nich: ]]>https://niezlomni.com/zobacz-wstrzasajacy-izraelski-film-o-zydowskich-kapo-ktory-zostal-ocenzurowany-niemczech-we-francji-wywolal-gwaltowne-protesty-ze-program-zostal-zdjety-anteny-wideo/]]>

 

Jedną z dwóch najliczniejszych grup żydów, którzy przeżyli II Wojnę Światową byli ci, których uratowali Polacy.

Część z nich zaraz po wojnie wyjechała z Polski: na Zachód lub do Izraela.

Reszta została w Polsce i wraz z tymi, którzy ocaleli z obozów, a także z żydami, którzy "przyjechali na sowieckich czołgach", zaczęła zaprowadzać w Polsce nowy porządek.

Oczywiście, krwawymi metodami, łamiąc opór polskich patriotów, niszcząc polskie podziemie patriotyczne.

 

Podstawą PKWN, czyli pierwszego "komunistycznego" rządu, był utworzony w Związku Sowieckim tzw. Związek Patriotów Polskich, który "polski" był tylko z nazwy.

Leszek Żebrowski ustalił, że w momencie, kiedy powstała PZPR, to co najmniej 70% składu osobowego Komitetu Centralnego, a także około połowa składu osobowego organów bezpieczeństwa (z reguły osób ulokowanych na najwyższych stanowiskach) to były osoby pochodzenia żydowskiego.

(]]>https://www.youtube.com/watch?v=1Z0FmUJ7q0I&feature=youtu.be]]>)

 

Osoby te same siebie uznawały wprost – pod wpływem nacjonalistycznych i skrajnie rasistowskich żydowskich teorii z końca XIX wieku - za Żydów (np. Jakub Berman), choć żydzi nigdy nie byli i nie są (w Izraelu są Izraelczycy, z których część wyznaje religie żydowskie - więc są żydami) żadnym narodem, a jedynie grupami wyznaniowymi.

 

Zresztą podobnie nacjonalistyczne poglądy prezentowane są do dzisiaj wprost przez obecnych izraelskich rządzących polityków, jak na przykład, przez Panią Minister Sprawiedliwości, która mówi, że żydowska większość w Izraelu musi być utrzymana nawet za cenę łamania praw.

( ]]>https://kresy.pl/wydarzenia/izraelska-minister-sprawiedliwosci-musimy-zachowac-zydowska-wiekszosc-nawet-kosztem-praw/]]> )

 

W momencie powstania PZPR żydzi (tu w znaczeniu: ludzie uważający się za żydów) stanowili w Polsce mniej niż 1 % ogółu populacji.

Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie twierdzić, że jakieś naturalne procesy mogłyby doprowadzić do obsadzenia co najmniej 70% składu osobowego najważniejszego organu w ówczesnym państwie.

 

Działał inny bardzo prosty, w swej istocie prymitywny, ale być może przez to wyjątkowo skuteczny mechanizm: Stalin postawił u góry ( w rządzie) na żydów, bo na lojalność szerszego grona Polaków, jak widać, za bardzo nie mógł liczyć.

Ci żydzi z kolei obsadzali dalej od góry - według klucza narodowościowego - kolejne urzędy.

I tak dalej, aż do samego dołu.

Oczywiście, na samym szczycie posadzili szabes-goja, którym sterował Jakub Berman.

 

Wygląda to znajomo, prawda?

 

(Dla tych, którzy żadnych podobieństw nie dostrzegają tekst: ]]>http://naszeblogi.pl/49237-morawiecki-premierem-wojna-chazarow-z-szabes-gojami]]> )

 

Co to ma wspólnego z żydami ocalonymi przez Polaków?

Oto wyjaśnienie na przykładzie rodziny Lewinkopfów - Kosińskich.

 

" Kosińscy (po ucieczce w Warszawy – wyjaśnienie moje) otrzymali fałszywe metryki chrztu od katolickiego księdza (naprawdę nazywali się Lewinkopf).

Nie chowali się w ziemiankach, ani w stogach siana, ale wynajmowali mieszkanie na wsi, a Mieczysław Kosiński, ojciec Jerzego, pracował w punkcie skupu i uczył wiejskie dzieci w zamian za żywność.

Mieszkańcy wsi wiedzieli, że Kosińscy są Żydami.

A jednak nikt ich nie wydał, nikt ich nie szantażował, a ci rzekomo prymitywni, zboczeni i okrutni wieśniacy uratowali ojca Kosińskiego, gdy chciał go zastrzelić szef miejscowej żandarmerii niemieckiej.

 

Jak Kosińscy odpłacili polskim chłopom?

Mieczysław Kosiński związał się z komunistami i został kompanem sowieckiej starszyzny pułkowej po wkroczeniu do wsi Armii Czerwonej w 1944 roku.

Jako zaufany towarzysz aktywnie włączył się w budowanie władzy ludowej. Jednym z pierwszych aresztowanych przez NKWD był związany z AK Andrzej Warchoł, u którego Kosińscy mieszkali przez dwa i pół roku. A przecież gdyby Niemcy dowiedzieli się o tym, Warchoł zostałby rozstrzelany!

Poza nim aresztowano i wywieziono okolicznych sołtysów oraz bogatych chłopów. Wiedząc o bliskiej współpracy Kosińskiego z „ludową władzą” żony zatrzymanych prosiły o pomoc. Nie pomógł! Mieczysław Kosiński okazał się donosicielem NKWD. Został wydany na niego wyrok, ale uciekł ze wsi wraz z rodziną, gdy dowiedział się, że szukają go partyzanci.

Jego syn, Jerzy Kosiński, wyjechał z Polski do USA w 1957 roku.

Nie uciekał przed rzekomym polskim antysemityzmem. Wyjechał na stypendium!

I to w USA Jerzy Kosiński napisał obrzydliwą, antypolską powieść „Malowany ptak”."

(Fragment z tekstu: ]]>http://wprawo.pl/2018/02/18/powstaje-antypolski-paszkwil-filmowy-malowany-ptak-klamstwo-pojdzie-swiat-a-polskie-wladze-spia/]]> )

 

Czy już teraz wiemy, dlaczego żydzi tak gwałtownie protestują przeciwko ustawie IPN, wprowadzającej możliwość karania za opowiadanie bzdetów o Polakach mordujących żydów?

Bzdetów – bo za opowiedzenie faktów, czyli PRAWDY, ustawa nie przewiduje, co oczywiste, żadnych możliwości karania.

Bzdetów – które w przytłaczającej większości zostały stworzone nie przez tych żydów, którzy zostali ocaleni przez Polaków i nie mają nic na sumieniu, ale przez tych, którzy opowieściami o rzekomych zbrodniach Polaków, chcieli przesłonić ogrom swoich rzeczywistych, faktycznych zbrodni – popełnianych w czasie wojny na innych żydach, a po wojnie na Polakach.

Żydowski przemysł holokaustu z pełną premedytacją nie tylko podtrzymuje te KŁAMSTWA, ale je wyolbrzymia, między innymi poprzez opakowywanie ich w artystyczną formę.

Dzisiaj jest już powszechnie wiadomym, że opowieść J. Kosińskiego "Malowany ptak" to jedynie obrzydliwy paszkwil, nie mający żadnych potwierdzeń w polskiej okupacyjnej rzeczywistości.

A właśnie tworzony jest film z międzynarodowym udziałem, na podstawie tej książki. Oczywiście, film ten zaraz zostanie rozgłoszony jako arcydzieło, pewnie dostanie Oskara, a przynajmniej nominację do tej statuetki.

No i będzie dowodem na to, jak polscy zboczeni i sadystyczni chłopi pastwili się nad żydami. A potem będzie można wyciągać ręce po kolejne miliardy.

Wydawałoby się, że w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, polski rząd powinien "wywalić całą kawę na ławę".

On tego jednak nie robi! Co więcej, niby walczy z fałszywymi określeniami o rzekomych "polskich obozach zagłady", ale jednocześnie nadal KŁAMIE o Polakach mordujących żydów w Jedwabnem (M. Morawiecki) itd.

O co tu chodzi?

No cóż, po pierwsze, wystarczy włączyć telewizję i popatrzeć, kto w większości komentuje obecną sytuację.

Po drugie, trzeba sięgnąć głębiej i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest rodowód rządzących w Polsce od prawie 30 lat (a de facto od ponad 70 lat) formacji.

I na koniec jedno rozróżnienie, które powinno ułatwić dla wielu osób głębszą percepcję obecnej polskiej rzeczywistości: to, że ktoś kreuje siebie na polskiego patriotę, nie zawsze oznacza, że rzeczywiście jest polskim patriotą.

A nawet jeśli faktycznie jest on polskim patriotą (czyli identyfikuje się z Polską jako swoją ojczyzną), absolutnie wcale nie musi jednocześnie to oznaczać, że ten ktoś identyfikuje się także z narodem polskim - w rozumieniu etnicznym – i z interesami tego narodu!

Bo dla niego inny "naród" i inny interes "narodowy" może być dużo ważniejszy.

Lub najważniejszy!!!

Warto o tych rozróżnieniach pamiętać także w nadchodzącym czasie.

 

..........

Inne artykuły autora na:

  1. ]]>www.ppfln.pl]]>

  2. ]]>http://grudziecki.salon24.pl/]]>

  3. ]]>http://naszeblogi.pl/blog/5461]]>

  4. http://niepoprawni.pl/blogi/dariusz-grudziecki

  5. ]]>http://www.mpolska24.pl/blog/demokracja-czy-postmonarchia]]>

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (18 głosów)

Komentarze

Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. 

Owoc nie ple­ni się szlachet­ny, gdzie chwas­tem zaszło pole. 

~ Alighieri Dante

Vote up!
6
Vote down!
0

casium

#1558316

  Witam!  Wystarczy przyjrzeć się zasiadającym na ławach sejmu i senatu przez pryzmat kilku ostatnich rządów, kto tak naprawdę skrywa się pod Polsko brzmiącymi nazwiskami. I mamy odpowiedż na świadome zaniechania kwestii Żydowskiej. Autorowi podziękowania, za przypomnienie faktów. Pozdrawiam!

Vote up!
8
Vote down!
0

ronin

#1558333

Dzień dobry, już dawno nie czytałem tak trafnej i zwięzłej " diagnozy" No , Panie Dariuszu jest Pan kolejnym Klejnotem na Niepoprawnych , tym razem mężczyzna zapełnia ten skarbiec. Pisze Pan zwięźle, konkretnie,  bardzo trafne i całościowe ujęcie tematu, ukazuje te zagmatwane kłamstwa słowem piszę Pan PRAWDĘ  i dlatego z taką przyjemnością można Pana czytać. Percepcja jakiej Pan użył w stosunku do Morawieckiego jest doskonała i bardzo przejrzyście ukazuje tego człowieka. To co kiedyś było normalne ,trzeba szukać dzisiaj niczym igły w stogu siana.Pisze tu o rozpoznawaniu prawdy, z którą większość ma wielkie problemy.Ostatnio dochodzę do wnioski, że to muszą być uwarunkowania genetyczne.Nie odnoszę się szczególnie do meritum, gdyż napisał Pan ten artykuł po prostu perfekcyjnie i nic dodać nic ująć... więc siłą rzeczy nie pozostawia Pan wiele placu do manewru, zresztą po co ? Doskonałość sama w sobie jest stworem  skończonym. Może dodam jedynie taką refleksję,  ktora przyszła mi na myśl, gdy Pana czytałem. Informacje historyczne, którymi posłużył się Pan na swoim blogu , na jednym z wielu polskich portali internetowych jakim są Niepoprawni są ogólnie dostępne, ciekawym jest więc, że informacje te nie są znane polskim politykom wszelkiej maści tj.również z tej dzisiejszej opcji.Ciekawe jest, że to co Pan ujął w tak oczywisty sposób  ( bo prawdziwe, a prawda nie potrzebuje adwokatów i upiększania  stylistycznego czy też krasnomowczego)premier Morawiecki nadał taki pokraczny kontekst. Trudno założyć,  że jest skończonym głupcem, tak samo jak trudno założyć,  że są nimi pozostali politycy dzisiejszej areny podłości i kłamstwa. Serdecznie pozdrawiam Krzysztof 

Vote up!
5
Vote down!
-3

chris

#1558334

Bo na żyda nikt z Polaków by nie głosował.

I tak żydowskie partie, UW, UD, PO dorwały się do władzy, niszcząc i wysprzedając za pół darmo Polskę, pod Balcerowiczem vel Aron Buholtz  i Lewandowski vel Aron Langman, oraz Tuska.

Stare przysłowie mówi, "jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze"  a te są nie małe, PO-PSL obiecało żydom 64 miliardy dolarów, za majątek pozostawiony w Polsce, który, to zniszczyli i ukradli szwaby.

A który ten zniszczony majątek odbudowali Polacy po drugiej wojnie światowej.

Niemcy już zapłacili żydom za te zniszczone i ukradzione majątki w Polsce i w Europie, ale pazerność i chciwość żydowska nie zna granic i teraz ponownie chcą zapłaty ale teraz od Polski, co już został zapłacone przez szwabów.

I stąd te ataki na Polskę, że mordowała żydów i jest antysemicka, to jest tylko zasłona dymna przez żydów.

Główny cel to wypłata odszkodowań i przywrócenie na nowo rządu PO, który jest gwarantem interesów żydowskich w Polsce, by dalej mogli okradać i niszczyć Polskę.

I teraz zobaczymy czy rząd ma jaja, czy padnie na kolana, już nie będzie tłumaczenia.

A żydom dziękujemy, że jednoczyli naród Polski, za te ataki na Polskę.

Vote up!
7
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1558342

Nie będę ekstra wklejal lecz polecam na Youtube ostatni filmik z Panią dr.Ewa Kurek ( świeży dosłownie kilka dni i Jest na temat Morawieckiego & Co.) Zacnego Finkenstein-a zapewne znasz, ja dodałem  ( w innym miejscu - myślę że u Lotna)  informację na temat człowieka o nazwisku ILAN PAPPE . Jest żydem,  jako dziecko emigrowal wraz z rodzicami do Usraela i żyli w bardzo wygodnym getcie tj.tylko żydowscy emigranci z Niemiec.Dopiero gdy poszedł do wojska poznał Izrael i problemy z Palestynczykami. Zdobyl wykształcenie,  nauczyciel akademicki i autor wielu krytycznych książek na temat terrorystycznego powstania Państwa Izrael.Człowiek ten pracował nad dialogiem pojednania Izraelitow i Palestyńczyków. Zwolniony z uczelni ( wilczy bilet) wielokrotne groźby utraty życia,  emigracja do UK, gdzie nadal pracuje i żyje. Syjonistyczne Żydostwo to nie cierpi,  a jest medialnie bardzo " ruchliwy"... jego książki są po angielsku i niemiecku...bardzo polecam, bo jako historyk opierał się na faktach izraelskiego Rząd u zabunkrowanych gdzieś na ostatniej półce w archiwum i tego właśnie nie chcą mu wybaczyć , tzn.że posłużył się izraelskim dokumentami...pzdr.

Vote up!
4
Vote down!
-3

chris

#1558343

Oglądałem i czytam Ewę Kurek, bo to moja rodzinna historia, żydzi, kacapy, banderowcy wymordowali mi dużą cześć rodziny.

Dziadek pułkownik przeżył niemiecki oflag dla oficerów, Katynia by nie przeżył jak jego brat major.

Pisałem to przed wczoraj, moją rodzinę zakapowali żydzi do NKWD, gdy kacapy weszły do Polski 17 września 1939 r .i zostali wywiezieni na Sybir i do Kazachstanu, gdzie część zmarła, ciężko pracując i z głodu. 

Zostało tam wielu Polaków, a dziś już potomkowie i tym powinien zając się rząd, by ich sprowadzić ponownie do Polski.

A rząd woli wydawać 100 milionów na cmentarze żydowskie i miliony na przyjmowanie banderowców do Polski, niż naszymi rodakami ze wschodu,

Co to za rząd co dba o obce interesy, bo żydom i banderowcom trzeba dać, a w dupie ma swoich rodaków ze wschodu i tylko im umie obiecywać, że ich ściągnie.

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1558348

Wczoraj byłem krótko u Ciebie i czytałem, późno było więc zostawiłem komentarz na później. Pamiętam z naszego popisywamia na PW, pamiętam ,żeś Waćpan Szlachcic i Ziemianin ,... te czasy wywózki i mordy polskiej Inteligencji. Ta żydowsko-komunistyczna swołocz pospolu z naszym Żydostwem lokalnym jako ich potomkowie dobrze służą amerykańskiemu Żydostwie by wyłudzić od RP pieniądze. Syjonisci z Usraela tj. Koneset i potomkowie tych żydowskich oficerów i podoficerów,  którzy uciekali masowo z polskiego wojska lat II ws. by poprzez akty terrorystyczne i mordowanie Palestyńczyków stworzyć Państwo Izrael umiejętnie " pouczają " dzisiaj Polaków co mają czynić,  by ich nie drażnić...Żydostwo zapomniało z kim mają do czynienia...pzdr.

Vote up!
4
Vote down!
-2

chris

#1558351

Oczywiście, motywem przewodnim są miliardy prawdopodobnie obiecane przez POdręcznych. I to nie jest tak, że PO c*ś obiecało, a PiSowi się sfajdało! Wynika to z legalizmu i ciągłości prawnej w zasadzie tych samych ludzi trzymających władzę. Oni się tylko wymieniają zmieniając skórkę jak kameleony w chwili, gdy mosty się walą  a grunty pod nogami palą! 

Wykorzystując przywary narodowe (zwłaszcza tzw. "antysemityzm") oraz słabość jednych i drugich do mamony sprytna ptica przygotowała zasadzkę. Tym łatwiej, że przy okazji swoje cele strategiczne osiągnęły oba kartele, które wojują ze sobą, ale ściśle też współpracują zwłaszcza kiedy chodzi o szmal!

Czy taki scenariusz był możliwy? Trzeba zapytać mądrej pticy jaką niewątpliwie jest ... sowa.

Ja dzisiaj miałam sen. Jak się obudziłam - pióro gęsie zamaczałam w inkauście i spisałam all na wołowej skórze.

Wyszło takie c*ś :-))

~ SOWA ~  (parafraza wiersza Jana Brzechwy). Autor - ccassiumm7 (casium).

Na południe od Rogowa
Mieszka w leśnej dziupli sowa,
Która całą noc, do rana,
Tkwi nad książką, zaczytana.

Sowa to jest mądry ptak,
Wymyśliła sobie tak:
"U-hu, u-hu, u-hu,
Nie brzęcz mi przy uchu,
Jestem sowa płowa,
Sowa mądra głowa,
Badam dzieje Słowian L’jude
I znam dobrze ich obłudę! .

Sowa bardzo mądry ptak,
Wymyśliła sobie tak:

Oberżnięto rentę starczą

To niech L’jude na się warczą

I niech pejsy wyrywają

Oraz kałem obrzucają!

Od batiuszki przyszedł rak

Sowa skrzydłem dała znak

Dla rentierów sto tysięcy

Albo nawet dużo więcej.

Szum się zrobił na świat cały

Gdy agendy zaistniały.

Oba L’jude poszły w kanał

Przez przywary znanej banał

Bowiem kto jest merkantylny

Ten w rachunkach jest omylny.

Miał być bilion, miał być raj

Wyszło wielkie aj waj, waj!

Śmieje się batiuszka pan

Figla spłatał tu i tam,

Śmieje się scomber w tomacie

Bo euro nie ma w temacie.

Rentier w szachy gra spokojnie

I przygląda się tej wojnie.

Bo na słowa wojna trwa

Ale będzie… tra ta ta!

"U-hu, u-hu, u-hu,
Zmiataj, łapiduchu,
Jestem sowa płowa,
Sowa mądra głowa,
 

Przeczytałam ksiąg czterdzieści

Dowiedziałam się z ich treści:

- Kto w przywary celnie trafia

Temu nie zaszkodzi mafia;

- O co idzie cała gra;

- Kto na trąbce … tra ta ta!

Vote up!
8
Vote down!
0

casium

#1558397

Teraz przez te weta Dudy i zmianę rządu, wszystko się pierdzieli, zaczynają się zgrzyty między starymi PiS-owcami, a przybłędami z UW i PO, spod skrzydła Gowina.

Co dzieje się teraz w sądach obarczają za to Dudę i Gowinowców, którzy rozpierdzieli dobrze pracującą machinę, w postaci B, Szydło i A. Macierewicza i ją wręcz zatrzymali i nie pozwolili by zniszczyć zydo-komunę 

Nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę.

I jaką role odegrał Kaczyński, zgadzając się na te zmiany??? I czy jemu złamali kręgosłup moralny ???

Mogliśmy już mieć sądy Polskie sprawiedliwe i nie zależne, ale tego nie chcieli Duda, Gowin i Kaczyński, wetując ustawy o sądach i rozwalając rząd patriotów, a na to miejsce wsadzając przybłędów z wrogiej UW i PO.

Ładny wiersz napisałeś.

Pozdrawiam

 

Vote up!
4
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1558470

Złapałeś byka za rogi, precyzyjnie... nic ująć, nic dodać.

Dziękuję za ocenę wiersza.

Napisałam wiele wierszy - większość liryczne, ale nie tylko.

Część była publikowana w Zeszytach Naukowych szacownej uczelni...

Ostatnio nie czułam weny - nie pisałam.

Wczoraj musiałam napisać bo jak już wiesz miałam... sen.

Sen o ~ Sowie ~

  Jjj - cechuje  Cię analityczne myślenie... 

Pozdrawiam.

 

 

Vote up!
5
Vote down!
0

casium

#1558472

Kto finansował Hitlera?
W czyich rękach był przemysł chemiczny i farmaceutyczny, który uśmiercał więźniów w obozach niemieckich?
Kto kooperował gospodarczo z III Rzeszą Niemiecką?
Kto był właścicielem banków udzielających gigantycznych kredytów na budowę krematorium w Auschwitz?

Wydaje mi się,że rząd "polski" unika wszelkiej prawdy, nie tylko o holokauście, bo ciągle obowiązuje zasada - "my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych". Ale ciągle pojawiają się "polacy" co chcą murem stać za tym rządem.

https://www.youtube.com/watch?v=zf7e4haxFIU
https://www.youtube.com/watch?v=-jdSOkbnr-Q https://www.youtube.com/watch?v=bWBR9kGlVqA
https://www.youtube.com/watch?v=bWBR9kGlVqA

Vote up!
7
Vote down!
-1

Verita

#1558359

Cześć, ano są jeszcze tacy i trzeba by zadać sobie pytanie dlaczego są ? Co chcą osiągnąć ? Że " doktuuuur" że profesuuur, to jeszcze nic nie znaczy, a może nawet odwrotnie...dzisiaj  często, to jest nawet wstyd... taki Targalski na ten przykład...kompletny kretyn,  Staniszkis kolejna utytuowana mądrala ...po prostu cała plejada ...dookoła osaczeni jesteśmy ofiarami ( na własne życzenie)  postkomunistycznym ówczesnym praniem mózgu... owi adebci są dzisiaj już w statecznym wieku i po wielu latach uważają,  że starość obliguje ich do ...do czegokolwiek. Głupota pozostanie głupotą,  a nawet z wiekiem może być jeszcze gorzej... co widzimy na co dzień np.w parlamencie, w mediach, słowem dookoła...Dlatego właśnie coś takiego jak Michnikowszczyzna mogła w ogóle w Polsce zaistnieć. Partyjne układy i władza w rękach postkomuchów ( jakże często o koszernym zabarwieniu) i Świat polskich uczelni z umoczonym po uszy ciałem akademickim , a ci którzy nie byli do końca umoczeni, to ostatnie blisko 30 lat " czapkowali " rektorom,   by nie stracić stanowiska pracy...jednak czy to w telewizji, radiu, czy też w Internecie wygłaszają wielkie patriotyczne mowy, dodając sobie animuszu... No cóż daleko wam robaki do Finkelsteina czy też Pappe... za młodych lat wspieliscie się na kilka górek i rzuciliscie kilka kamieni w stronę PRL i jedziecie na tym całe życie...zwykłe yntelektualna cioty...z tymi naukowymi tytułami,  to jak z nagrodą Nobla, od czasów Wałęsy dają ją za karę,  albo jak w przypadku Obamy za jakieś wyimaginowane pierdoły,  choroba psychiczna...pzdr.

Vote up!
8
Vote down!
-2

chris

#1558377

i prawdziwy tekst, chociaż bardzo smutny, dzięki też komentatorom za ich rzeczowe komentarze.

Niestety zgadzam się z Twoją oceną wystąpienia Premiera i różnych zachowań dotyczących bezczelnych, antypolskich i kłamliwych wypowiedzi żydostwa światowego i nie bardzo rozumiem jak to można wytłumaczyć. Nadal nie mogę uwierzyć, a może nadal nie chcę, że jest w tym zła wola, jakaś służalczość wobec obcych, po prostu póki co nie mogę dać wiary, że to jakaś kolejna zmowa, ustawka, że ktoś znowu kosztem Polaków usiłuje się wzbogacić, a polskie władze na to nic i tylko jakieś nieśmiałe, letnie protesty, trochę tak żeby nikogo prawdą nie urazić.

A wszytko to przez wielu komentatorów na różnych forach określane jako zasłona dymna, a w drugim planie, po cichu, cichuteńku procedowany projekt dużej ustawy prywatyzacyjnej, która jest gigantycznym skokiem na majątek polski, nie tylko te resztki, które zostały po prawie 30 latach złodziejskich rządów, układów, manipulacji, zaprzaństwa polityków, działań UBecji, postkomuchów, nibybiznesu itd., ale także na to co do tych Polaków jeszcze należy, na ich prywatną własność!

Wprowadzenie takiego projektu ustawy reprywatyzacyjnej jest określane mianem IV rozbioru Polski, dlaczego? - bo jak twierdzą niektórzy w wyniku wprowadzenia takich przepisów 80 % majątku przejdzie w obce ręce, bo celowo, potajemnie zapewniono największy udział w tej reprywatyzacji niby byłym obywatelom Polski, czyli Żydom!!

Czy te obawy są przesadne, oby tak było, ale jeśli nie, to jest poważne zagrożenie dla Polaków!!!

Jeśli potraficie mnie przekonać, znacie argumenty, które przemawiają za słusznością takich rozwiązań prawnych, jesteście przekonani, że ten projekt nie jest zagrożeniem dla Polaków, że to dla dobra Polaków wprowadza się te przepisy, nie dla dobra obcych, kosztem Polaków jak zwykle, to proszę przedstawcie mi Wasze opinie, przekonajcie mnie, że jest inaczej, bo niestety całkowicie tracę wiarę w obecny rząd!!!

Vote up!
6
Vote down!
0
#1558398

Nie rozumiem wielu Polaków i Polek ...od 89' same rozczarowania, ludzie jak długo można Wami huśtać ? Przecież Polska jest już od dłuższego czasu rozparcelowana, rozsprzedana, sytuacja jest bardziej niż tragiczna, teraz liczy się( i o to walka ) , kto będzie rządził " zasobami ludzkimi" tj.polskim Narodem...to jest już taki nowoczesny zabór ... ślepi?  Głusi ?  Przecież te kłótnie i inny dym, to tylko przejęcie kraju na arenie międzynarodowej...przecież prezydent jawnie Wam mówi o" Rzeczpospolitej Przyjaciół " rozwinął nad tym parasol, a Kaczyński i Morawiecki to realizują... czy doprawdy jesteście ślepi i głusi? Nie dowiary...coś niesłychane...

Vote up!
8
Vote down!
-5

chris

#1558408

Z wiarą wiąże się nadzieja, zaufanie i takie tam inne "pierdoły" niezbędne do życia, a ja urodziłam się, mieszkam, pracuję, po prostu żyję  tu, w Polsce i chciałabym, żeby mojemu dziecku, całej mojej rodzinie, moim znajomym, w końcu wszystkim Polakom żyło się dobrze, coraz lepiej. Zapewne powiesz, że jestem naiwna, ale dlaczego w Polsce nie miałoby być dobrze, a  przynajmniej lepiej niż jest?

I dlatego ja rozumiem doskonale o co chodzi tym "dziwnym" Polakom, że oczekiwali, a właściwie oczekiwaliśmy czegoś więcej, i że jesteśmy rozczarowani tym co dostalismy! Trudno żyć bez pozytywnych emocji, radości i satysfakcji!

I wcale my Polacy nie różnimy się tak zasadniczo od innych nacji, tylko dlaczego ciągle musimy z kimś o coś walczyć, a przynajmniej bronić się przed chamstwem, pazernością, nikczemnością i zaprzaństwem "zewnętrznych, czy wewnętrznych agresorów"?

I pewnie tak jak wielu innych Polaków nie jestem ani ślepa, ani głucha, ani ... głupia, tylko po prostu wiara w dobro, porządek i uczciwość są mi potrzebne do szczęścia, czy to tak trudno zrozumieć?

Vote up!
5
Vote down!
0
#1558476

Cześć,  no dobrze dobrze, ale dzisiaj takie czasy, że trzeba szybko myśleć...jesteśmy oszukiwani, to fakt, więc żadna wiara...tylko walka o swoje z ...podobno ze " swoimi" , bo przed ten byli nie nasi...tylko czy ci dzisiejsi to nasi ? Jaka wiara? A gdzie tu miejsce na wiarę i do kogo? Do rządu?  Gdzie Polacy z Angli? W Angli ! Gdzie podatki? Ano tam gdzie rządowi wygodnie. .. co z długiem publicznym ? Po co jeszcze w EU ? Dlaczego nie wychodzimy ? Bo co ? Strach się policzyć?  Może wyjdzie,  że jesteśmy jednak w mniejszości... no trudno moja Droga, prawda to prawda...lepsza od fałszu i oklamywanie się samemu...Naród ma prawo do prawdy, a nie by był karmiony kłamstwem,  a to właśnie się dzieje. 

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-2

chris

#1558479

szuryzm.

premier nie zrównał niemieckiej machiny wojenno-represyjnej z polskimi zbrodniarzami.

szuryzmem jest też, że polskie reakcje są dla ultranacków potulne, lagodne, uległe etc.

wydawanie Żydów przez jednostki ma sie nijak do ustawy penalizującej "polskie obozy", zalecam przeczytanie fragmentu z frazą "wbrew faktom", czego to dotyczy. zresztą jest tam dalej o rażącym pomniejszaniu odpowiedzialności, co raczej jest prawdziwym powodem kwiku a nie jakaś chęć oskarżania o "polskie obozy". ale tego już wielu nie chce widzieć, bo psuje własną narrację.

nic nie stoi na przeszkodzie, byś sam odpowiedział lepiej wspomnianemu dziennikarzowi, z pewnością kontakt jest w internecie.

interes narodu polskiego – w rozumieniu "etnicznym" nie ma nic do pójscia w zaparte a tym bardziej pogrożenia dziennikarzowi, gdy nie tylko to bezzasadne w rozumieniu ustawy ale jeszcze byłby to wymarzony prezent dla krytyków. dopiero by się działo...

 

tak jeszcze skromnie zauważę, że służysz żydowskiej propagandzie.

porównajmy.

Rabin Schudrich:

Żeby w jednym zdaniu, razem, umieszczać Niemców, Żydów i Polaków – to jest obraźliwe, nie tylko dla Żydów, także dla Polaków. Jak można porównywać sprawców niemieckich i polskich? Państwo niemieckie popełniło ludobójstwo na Żydach, państwo polskie walczyło z Niemcami. Ci Polacy, którzy uczestniczyli w niemieckim ludobójstwie – szmalcownicy, donosiciele, mordercy – czynili to nie tylko wbrew sumieniu, ale i wbrew własnemu państwu.

 

 

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1558420

A to odpowiedź na ten komentarz

http://naszeblogi.pl/49237-morawiecki-premierem-wojna-chazarow-z-szabes-gojami

http://naszeblogi.pl/48964-narod-zydowski-jaki-narod-panie-pad

Vote up!
2
Vote down!
-2

Dariusz Grudziecki
https://grudzieckidariusz.pl/

#1558430

nie jest to odpowiedź i dziwne, gdyby była. 

w pierwszym jest o pochodzeniu morawieckiego i bzdury o chazarach jakichś. godne uwagi jest, że Autor wymyśla tam własną def. chazarów. tu na np też jest jeden taki, niby rozsądny i oczytany normals ale podobnie sobie wymyślił def. syjonisty, że w rozumieniu talmudyzmu itp.

no ludzie, weźcie sie ogarnijcie, jesli to jeszcze możliwe a jak jesteście zaburzeniowcami, to trzeba sie leczyć i narzucić sobie dyscyplinę umysłową, by kompletnie nie ześwirować. jak pod własne teorie zmienia się znaczenie słów, to chyba już czas.

wracając- w pierwszym jest o walce chazarów z szabesgojami. no tak. jak rozumiem, to sugestia, że jest taki spisek związany z morawieckim i jego słowami, które sie nie spodobały i D.G. 

w drugim mamy typowo neonową kichę, ktoś się obraził na słowa PADa i se nie uznaje Żydów za naród. wolno i tak.

tyle ma to wszystko do mojej "korekty", że- jak rozumiem- istnieje jakiś złowrogi spisek żydowski, pardon, chazarów podszywających się za żydów (którzy z kolei podszywają się za innych), najwyższe władze sa jakoś powiązane jako szabes-goje a to wszystko łączy się z cytatem z morawieckiego.

znaczy, to wszystko jest spiskiem żydowskim, z którym bohatersko walczy sam Autor (może i rabbi Schudrich, który mówi bardzo podobnie?). mimo wszystko nie przekreśla to zauważonych błędów.

sam Autor pewnie zażydzony to nie jest, tylko rozpatruje sprawę z klucza etnicznego, jak Żydzi.

klucz etniczny jest dobry dla wiedzy historycznej, lecz nie dla kwestii odpowiedzialności, czy moralnej, czy prawnej. to nie geny są sądzone, tylko czyny jednostek. odrzucać odpowiedzialność swojego narodu ale skupiać się na "pochodzeniu etnicznym" to również rasistowska odpowiedzialność zbiorowa, czyli wpadnięcie w pułapkę tej gry. tak to Żydzi dzielą ofiary na swoje i nie-swoje. kolaboranci zresztą wykluczali się moralnie sami z naszego narodu oraz ideału polskości, coś jak katolicy sami doprowadzający się do automatycznej ekskomuniki. w przypominaniu nie ma nic obrażającego całą Polskę, jej naród czy państwo. nie były to organizacje reprezentujące rząd czy naród, liczba była niewielka a podlegali karze. 

nawiasem mówiąc, szmalcownictwo obciąża nie tylko jednostki ale i państwo niemieckie. to ono odpowiada za zbrodnie na administrowanym terenie. a żeby współpracować, trzeba wszak mieć z kim.

Żydzi rozgrzeszyli swoich i oburzają sie na wspominanie, nawet w odp. na prowokację. nie bądźmy jak Żydzi.

Vote up!
2
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1558482

Jeżeli zarzucasz autorowi bloga, że jest na usługach, to palancie głupi kim Ty jesteś? Gnido parszywa, nie jesteś wart kurzu z naszej podeszwy...

Vote up!
3
Vote down!
-3

chris

#1558461

Z.A.- zdziwiłbym się, jakbyś napisał coś rzeczowo.

też sie oburzasz na Żydów? a przy okazji na premiera? może to chazarski spisek i kazali mu tak mówić? jednemu przeszkadza zrównywanie polskich sprawców z żydowskimi a żydowi odwrotnie, żydowskich z polskimi ;-) no cyrk. pewnie za mało biją żyda.

Vote up!
1
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1558483

Ty jesteś zwykły statysta  i z Ciebie żaden pożytek...i skończ ciemniaku z tymi Żydami...ja się wśród nich wychowałem, więc komu chcesz tłumaczyć lebiego? I mam ich dookoła, wielu to moi przyjaciele jak wiele innych narodowości...Żyd to nic specjalnego...człowiek,  O ! To inna inszość , to jest wynalazek... Statysta podobnie jak klakier, to zawód gówniany, zajmij się czymś konkretnym, pokaż klasę,  widać młody jeszcze jesteś,  może Ci się uda...tylko przestań w końcu pierdolić te Twoje głupoty i bądź grzeczny do innych bo gówno wiesz i gówno w życiu widziałeś,  zrozumiano ?

Vote up!
2
Vote down!
-3

chris

#1558496

nie, nie zrozumiano.
ale jeśli koniecznie musisz, to popultaj i poczuj się lepszym, pozwalam. może jednak bez wpierania dziwnych rzeczy.
z gratulacjami wobec treści i toku myślenia

Vote up!
0
Vote down!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1559547

Przypomina mi tekst Autora, przepraszam za określenie, wypis z książki życzeń i zażaleń. Do "dyplomatycznego" charakteru wystąpienia premiera ma się jak pięść do nosa. Natomiast jak najbardziej nadawałby się jako lista - jak najbardziej zresztą słusznych - postulatów badawczych do ewentualnego opracowania przez historyków (i nie tylko).

Pozdrawiam 

Vote up!
5
Vote down!
-1

jan patmo

#1558462

Czy Ty rzeczywiście uważnie przeczytałeś powyższy artykuł ???... po prostu ostatnio czytając Twoje komentarze, nie wierzę własnym oczom.. Rzeczpospolita Przyjaciół i " trójkąt bermudzki " Duda, Kaczyński, Morawiecki...Janie komu kibicujesz? szydom ? Ukraińcom? Co się dzieje? inni to są inni...już dawno tu się określili tj.komu kibicują... Ale Waćpan?

Vote up!
2
Vote down!
-2

chris

#1558467

Za rzadko bywasz na tym forum, a jeszcze pewnie rzadziej bywasz w Polsce. Ten drugi zwłaszcza problem dotyczy bardzo wielu emigrantów, "nieco" oderwanych od polskiej rzeczywistości, a mających gotowe panaceum na wszystkie problemy i bolączki Polski. Ten etap mam już dawno za sobą!

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0

jan patmo

#1558473

Czytam Cię na gadaczce i w innych miejscach i widzę rozbieżności. Nie ważne gdzie jestem, percepcja u mnie funkcjonuje... dystans czasami bardzo dobrze robi, człowiek widzi jak w soczewce.Fakty Janie, fakty ! A te są porażające...Polonia walczy z lobbystami, a rząd siedzi cicho... ach o czym tu pisać?...Niepoprawni pełne są faktów pisanych...proszę nie usprawiedliwiaj , bo... " NIE IDŹCIE TĄ DROGĄ "... jak mawiał " klasyk "  

Vote up!
4
Vote down!
-1

chris

#1558477

Poza tym nie znasz mnie i nie wiesz czym się zajmuję i... na ile jestem zorientowany...to tak na marginesie...

Pozdrawiam również 

Vote up!
3
Vote down!
-2

chris

#1558478

Na nikogo zamówienie nie piszę, stąd pewnie to Twoje wrażenie!

Pozdrawiam

PS A o Polonii i jej walce o dobre imię Polski i Polaków napiszę w innym miejscu.

Vote up!
3
Vote down!
0

jan patmo

#1558493

Wrażenie tyczy niespójności. ..tego i tylko tego...że miałbyś pisać na czyjeś zamówienie do głowy,  by mi nie przyszło... już samo poruszenie tego tematu to niesmak i nietakt... nie rozumiem jak możesz nie widzieć całości tej sytuacji... 

Pozdrawiam Janie

Vote up!
2
Vote down!
0

chris

#1558495

Ależ dokładnie o to chodzi - nie trzymam się kurczowo jednej linii - jak powiedzmy - ktoś trzeźwo kalkulujący (z wiadomo jakich powodów)! 

Nie znaczy to wcale, że zachęcam do jazdy po pijanemu!

Pozdrawiam  

Vote up!
3
Vote down!
0

jan patmo

#1558498

A dlaczego mi punktów nie stawiasz, gdy ze mną rozmawiasz ( tak jak ja to czynię) czy chcesz, by Ci którzy mnie tak lubią tutaj minusami mnie zasypali  :-)))) 

Jamie odnośnie tego Twojego... po pijanemu... , to z chęcią poszedłbym z Tobą na wódkę, tzn.pije tylko koniak, ale cóż..., by sobie nawzajem wytłumaczyć...

Vote up!
3
Vote down!
-1

chris

#1558504