co dalej...Konstystucja Drugiej Rzeczypospolitej 01/09/1939

Obrazek użytkownika gorylisko
Idee

Cejrowski w wywiadzie w ]]>Telewizji Republika]]> mówi prawdziwe słowa o konstytucji. Przede wszystkim przypomniał kto był, tfu, tfu, tfu...twórcą obcenej tzw. konstytucji  RP.

Podkreślił fakt, że kwaśniewski to był sowiecki/rosyjski służalec... konstytuacje nie powinno sie zmieniać tylko... i tu jest własnie spiritus movens... wrócic do Konstytucji Rzeczypospolitej Pierwszego Września 1939 roku. Dlaczego ?  Bo ta konstytucja przywraca ciągłość państwowa pomiędzy II rzeczypospolia a IV Rzeczypospolitą... co wiecej chyba do przeprowadzenia tej zmiany niepotrzebna bedzie iększość konstytucyjna... 
Utworzyć Ruch Konstytucji Pierwszego Wrzesnia 1939 roku, zebrać podpisy pod  referendum gdzie padnie pytanie Czy chcesz przywrócenia ciągłości państwowej z Druga Rzeczypospolitą poprzez przywrócenie konstytucji z dnia Pierwszego Wrzesnia 1939 roku.
Zebrac wiekszość wystarczajaca do przeprowadzenia referendum, przeprowadzic referendum i wdrożyć wole ludu wyrażona w referendum... oczywiście przeprowadzić w tym samym czasie aktywna kampanie promocyjną, najlepiej tak, zeby pełooo z reszta bała sie pierdnąć przeciw w obawie o brak demokracji czy zdrady interesu polskiego... to by sie dało zrobić...oczywiście furia różnego rodzaju hien politycznych w Polsce i za granicą urosnie do rangi walki z faszyzmem prawdziwym jak cholera ale w rojeniach róznego płazu postempaków z kręgów zbliżonych do gw***a...ale jak będa pozbawieni dochodów ze spółek skarbu państwa...to beda tylko żałosne...za przeproszeniem wiatry z tylnej części ciała...

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (4 głosy)

Komentarze

O potrzebie Nowej Konstytucji dla nowej Konstytucyjnej Republiki Polskiej pisałem tutaj:

http://niepoprawni.pl/blog/zdzich/skonczmy-z-demokracja-socjalistyczna

Po spałowaniu mnie przez pięciu socjalistów, artykuł szybko zjechał do piwnicy. :(

Czy warto pisać więcej?

Vote up!
2
Vote down!
-1

Zdzich

#1497110

USTAWA KONSTYTUCYJNA

z dnia 23 kwietnia 1935 r.

I. Rzeczpospolita Polska.

Art. 1.

(1)  Państwo Polskie jest wspólnem dobrem wszystkich obywateli.

(2)  Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie.

(3)  Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa.

(4)  Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim, honorem i swojem imieniem.

Art. 2.

(1)   Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.

(2)   Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historji za losy Państwa.

(3)   Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata.

(4) W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Art. 3.

(1)   Organami Państwa, pozostającemi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej, są:

Rząd,

Sejm,

Senat,

Siły Zbrojne,

Sądy,

Kontrola Państwowa.

(2)   Ich zadaniem naczelnem jest służenie Rzeczypospolitej.

Art. 4.

(1)   W ramach Państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa.

(2)   Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.

(3)   Państwo powoła samorząd terytorjalny i gospodarczy do udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego.

Art. 5.

(1)   Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.

(2)   Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.

(3) Granicą tych wolności jest dobro powszechne.

Art. 6.

Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.

Art. 7.

(1)  Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.

(2)   Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość nie mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień.

Art. 8.

(1)   Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej.

(2)   Państwo roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warunkami.

Art. 9.

Państwo dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnem współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego.

Art. 10.

(1)   Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Państwa, wyrażonemi w jego prawach.

(2)   W razie oporu Państwo stosuje środki przymusu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Całóść na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19350300227

Vote up!
1
Vote down!
0
#1497155

38 dekret Prezydenta Mościckiego: W Polsce zakazana jest wszelka działalność organizacji i stowarzyszeń o niejawnej strukturze (masoni, itp.).

Klauzula:

Obywatel Konstytucyjnej Republiki Polskiej, który czerpie korzyści z przynależności do tej Republiki zobligowany jest przestrzegać mobilizujące prawa lojalności do własnego narodu polskiego. Rezydenci Konstytucyjnej Republiki Polskiej, których zachowanie lub czynności wykazują lojalność do obcych nacji, a zwłaszcza organizacji totalitarnych, syjonistycznych, globalistycznych, itp. nie moga być obywatelami Konstytucyjnej Republiki Polskiej, ani podlegać prawom jej obywateli. 

Vote up!
2
Vote down!
0

Zdzich

#1497185