Boże Narodzenie - święto afirmacji człowieka.

Obrazek użytkownika x Marek Czech
Idee

    Czego to nie powiedziano o wielkości, godności, wyjątkowości i wspaniałości człowieka!? A czego to nie uczyniono dla wywyższenia człowieka? Ile podniosłych tudzież wzniosłych deklaracji wydano? Wiek XX był gigantyczną demonstracją kultu człowieka.. Jak bardzo człowieka wywyższali marksiści?  Podobnie, jak ich ideowi bliźniacy - narodowi socjaliści - postulowali  kreowanie tzw. nowego człowieka.  W obu przypadkach ten homo novus miał być wolny od Boga. 

   Czym to zaowocowało? Wiemy bardzo dobrze - tysiące obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, terror i ludobójstwo na skalę niewyobrażalną; wywołana przez oba diaboliczne systemy wojna światowa i dziesiątki wojen lokalnych; mega gigantyczne zniszczenia i - w sumie - ponad 150 000 000 ofiar śmiertelnych(sic!!!). Do tego trzeba dodać dziesiątki milionów okaleczonych - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Straszliwą cenę zapłaciła ludzkość za obłędne  wizje wywyższenia człowieka i zbudowania dla niego "nowego wspaniałego świata".

   O wielkości, godności, wyjątkowości i wspaniałości człowieka, świadczy bowiem tylko Bóg - Bóg Prawdziwy - TEN KTÓRY JEST. Już w Księdze Rodzaju (pierwszej księdze Starego Testamentu) oznajmia - poprzez natchnionego autora - że  "człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże". Żadni tzw. bogowie (ani tzw. boginie) w żadnych innych tzw. świętych księgach niczego podobnego nie mówią. Na przestrzeni historii Starego Testamentu zawiera przymierze z narodem wybranym i obiecuje zesłanie Mesjasza (Chrystusa) - Kogoś wyjątkowego - Syna Bożego. Zawiera też liczne przymierza z pojedynczymi ludźmi, których traktuje poważnie, podobnie jak traktuje naród wybrany, któremu jest wierny. 

   Niestety, gorzej znacznie wygląda wierność narodu wybranego. Jednak Bóg wciąż swój lud napomina, apeluje do niego, jako do narodu ludzi wolnych, a czasami pozwala im doświadczyć konsekwencji swoich niewierności.  Wciąż także ponawia zapowiedzi o zesłaniu na ziemię Mesjasza (Chrystusa).

   "Pełnia czasów" - Wcielenie Syna Najwyższego Boga - Boże Narodzenie w ludzkim ciele ("Ty łączysz w Boskiej Osobie dwie natury różne sobie" - śpiewamy w kolędzie "Pójdźmy wszyscy do stajenki") - to wielkie potwierdzenie ważności i godności człowieka!  Sam Bóg - przez Wcielenie swojego Syna - to zaświadcza.

   Rzeczywiście "człowiek to brzmi dumnie" - ale tylko dlatego, że sam Bóg prawdziwy - TEN KTÓRY JEST zaświadcza tak poprzez swojego Syna, który jednocześnie stał się Synem Człowieczym.

   Boże Narodzenie jest Świętem wielkiej miłości Boga do człowieka ((jej apogeum celebrujemy w Triduum Paschalne i w Wielkanoc) a jednocześnie Świętem afirmacji człowieka.

   Rzeczona prawda - Dobra Nowina (Ewangelia) zostaje objawiona całemu światu poprzez mędrców ze Wschodu (zw. Trzema Królami). Wcielony Bóg przekracza granice narodu wybranego i zaczyna formować nowy "naród wybrany"(Kościół), gdzie kryterium przynależności jest wiara w Boga, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał".

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)

Komentarze

Drogi ks. Marku Czech gorąco dziękujemy za to słowo o tych przepięknych dniach, kiedy afirmujemy miłość zrodzoną dla nas w opłakanej stajni i w nejmniejszym z żydowskich miasteczek. Niepokorna jest ludzka natura, lecz Bóg bogaty w miłosierdzie i dobroć, niezmiennie cierpliwie przychodzi do nas, by raz jeszcze nas podnosić z naszych upadków, a potem wieść nas cierpliwie za rączki, nas swoje owce na zielone pastwiska, tam raz jeszcze możemy odpocząć i cieszyć się pięknem kwiatów i leśnych strumieni. W tym niezwykłym czasie składamy z żoną Marią najserdeczniejsze życzenia świąteczcne, upraszając dobrego Boga o wszelekie łaski potrzebne na tak pięknej i trudnej drodze życia kapłańskiego. Niech Bóg szczdrze błogosławi we wszelkich cnotach i talentach. Sław i Marija

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1555009