Mój antyfaszystowski odzew

Obrazek użytkownika wojcicki
Idee

Mój antyfaszystowski odzew

 1. Dzisiaj front faszystowski stanowi socjal-liberalne lewactwo, posługujące się terrorem poprawności politycznej.
 2. Terror polit-poprawności jest narzędziem faszyzacji życia, ograniczenia swobody wypowiedzi i represyjnego panowania nad opinią publiczną przy pomocy grożenia konsekwencjami karnymi.
 3. Liberalne lewactwo tak jak naziści z III Rzeszy czy bolszewicy z NKWD porusza się już wyłącznie na płaszczyźnie zła kierując się regułami eugenicznego w swej istocie morderstwa aborcyjnego, włączenia organów państwa do dokonywania zabójstw o charakterze eutanazyjnym (por. odpowiednie zezwolenia na eutanazję, wydawane przez Kancelarię III Rzeszy).
 4. Najpaskudniejszą oznaką nazistowskiego faszyzmu był czynny antysemityzm, który w dzisiejszych kręgach socjal-faszystowskich przyjął formę zaciekłego anty-izraelizmu, tak właśnie środowiska lewackie wyrażają swą polityczną nienawiść do broniącego swej niepodległości, otoczonego przez wrogów, Państwa Izrael.
 5. Pozornie demokratyczni i tolerancyjni fatyganci z kręgów lewackiego faszyzmu nie wahają się porównywać Izraela, walczącego z muzułmańskim totalitaryzmem do Niemiec rządzonych przez NSDAP, a budowania obronnych murów, których istnienie wydatnie zmniejszyło ilość zamachów terrorystycznych do wznoszenia muru berlińskiego przez komunistów lub otaczania wysokimi ogrodzeniami obozów koncentracyjnych.
 6. Nie dziwimy się więc, że i w Polsce faszystowskie lewactwo ma czelność organizować przedsięwzięcia przybierające nazwę antyfaszystowskich, a będącym w rzeczywistości działaniem odsuniętej od władzy grupy interesów.
 7. Organizowanie ruchu terroru politycznej poprawności jakoby w imię zwalczania wymyślonego ideologicznego celu (rzekomego faszyzmu) mamy prawo uważać za postepowanie wyjątkowo uwłaczające, pomimo jego skrajnej absurdalności (to trochę tak jakby faszyści pożerali swój własny niesmaczny bo faszystowski ogon).
 8. Przeciwdziałanie opisanemu zjawisku zniewolenia społeczeństwa polityczną poprawnością powinno się zacząć od wyraźnego wskazania, kto naprawdę przejął spadek po faszystach z przeszłości i w jaki sposób to dziedzictwo kontynuuje.
 9. Jeśli już wskażemy kto zacz i co wyrabia, powinniśmy tych osobników wymienić z imienia i nazwiska, tak jak przestępców, których mamy się wystrzegać.
 10. To powinno wystarczyć, ale jak ostatnio powiedział p. Timmermans o Katalonii, podjudzanej przez takie właśnie lewactwo, tam gdzie państwo demokratyczne jest zagrożone, to … i podał wzbogaconą wersję odzewu.
 11. Miejmy świadomość i pamiętajmy!!! Dzisiaj zagrażają nam faszyści spod lewacko-liberalnego znaku.

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)

Komentarze

Jakże zwięźle i klarownie, dosłownie w jedenastu punktach, wyłożył Pan istotę dzisiejszego zmutowanego faszyzmu, wskazał kto się za nim ukrywa i w jaki perfidny sposób maskuje, również podał sposoby z nim walki.  

Pozdrawiam  

Vote up!
4
Vote down!
0

jan patmo

#1549635

Powyższy antyfaszystowski konspekt pisałem z obawą  o dobre zrozumienie u Czytelników, nie dlatego, że w nich nie wierzę, tylko dlatego, ze w tym wypadku zrozumienie i celne działanie wydaje mi sie społecznie i politycznie priorytetowe. Dlatego dziekuję za głos w tej sprawie....

Vote up!
2
Vote down!
0

Piotr W.

]]>Długa Rozmowa]]>

]]>Foto-NETART]]>

#1549649

albo faszystowscy lewacy, albo lewaccy faszyści.

Najciekawsze jest to, iż oni na swoich przeciwników - inaczej myślących - mówią "faszyści, tak jak ich nauczył batka Stalin. Może faktycznie nadszedł czas, ażeby zmienić określenia, zwłaszcza w mowie potocznej.

Vote up!
4
Vote down!
0

Apoloniusz

#1549678

Faszyści.

"W Rumunii powstała Partia Jedności Narodowej Rumunii na czele z George Funarem (burmistrzem Cluj), która głosiła hasła walki przeciw cudzoziemcom i pozbycia się Cyganów z kraju. W swoim programie jawnie odwoływała się do haseł Żelaznej Gwardii. Podobnie na Bałkanach, w Serbii powstała Serbska Partia Radykalna na czele z Vojizlavem Sešeljem, Chorwacka Partia Praw Historycznych pod przywództwem Dobroslava Paragi, nawiązująca do Ustaszy Ante Pavelića.

Na Węgrzech po 1989 r. powstała Partia Sprawiedliwości i Życia na czele z Istvanem Csurką  jawnie odwołuje się do neonazizmu m. in. do Złamanych Strzał – organizacji z lat 1944/1945. Do neonazistów zaliczyć można Węgierską Akcję Narodowo-Socjalistyczną, Narodową Powszechną Partię Władzy, Powszechne Stowarzyszenie Woli Społecznej, a także Partię Interesu Węgierskiego z Isabellą Kiraly na czele, która głosi hasło czystej węgierskości oraz postulat usunięcia z kraju wszystkich cudzoziemców.

W Czechach w latach dziewięćdziesiątych powstała Partia Republikańska pod przywództwem Miroslava Sladka wzywająca do wyrzucenia obcokrajowców oraz (jako jedyna) negująca secesję Słowacji. Na Słowacji zaś zanotowano Związek Ludu Słowackiego czerpiący inspiracje z reżimu Tiso i dążący do jego rehabilitacji. Także Ukraina nie jest wolna od tendencji neofaszystowskich. Współczesne  organizacje  działające  we Lwowie wprost odwołują się do restauracji kultu SS Galicja z czasów II wojny światowej.

Jakie elementy akcentują współcześni neofaszyści?

 Wybitny znawca problematyki Walter Laqueur  w pracy "Faszyzm" stwierdza, że dzisiejszy neofaszyzm posiada następujące wyróżniki:

a) Chęć dominacji politycznej i cywilizacyjnej: „faszystów nie interesuje teraźniejszość Europy, są pochłonięci «pewną ideą Europy», która jeszcze nie istnieje, ale w końcu, jak twierdzą, powstanie pod ich przywództwem”,

b) Wyolbrzymiany antykomunizm,

c) Protest przeciwko „kulturze coca-coli” i „Mc Donaldyzmowi”,

d) Krytyka demokracji zachodniej,

e) Elitaryzm,

f) Pogarda dla homoseksualistów, pomimo że np. zmarły na AIDS przywódca neonazistów niemieckich Michael Kühnem był homoseksualistą,

 g) Antyreligijność i antychrześcijańskość (takie hasał głosił Giulio Evola 1898−1972),

 h) Odwoływanie się do mitów i instynktów: żądza krwi i władzy.

Neofaszyzm posiada następujące cechy i perspektywy rozwoju:

-Nowy faszyzm europejski jest raczej defensywny niż ofensywny.

-Wszystkie partie neofaszystowskie i skrajnie prawicowe są nacjonalistyczne,

-Faszyzm międzynarodowy jest nie do pomyślenia.

Współcześnie nie jest możliwe stworzenie ścisłej definicji faszyzmu.

Terminu tego używa się w bardzo szerokim znaczeniu. Dwa obecnie najważniejsze fakty, to zneutralizowanie się neofaszyzmu i powstanie ruchów podobnych do faszystowskich, które poza Europą działają pod sztandarami:

- ultra nacjonalizmu,

- fundamentalizmu religijnego,

-   funkcjonowanie w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie faszyzmu klerykalnego, który pod pewnymi względami podobny jest do faszyzmu historycznego.

Terminu faszyzm używano zbyt swobodnie tak, aby skompromitować przeciwników politycznych, np. w NRD. Antyfaszyści narobili dużo zła, czyniąc zjawisko i pojęcie faszyzmu niejasnym. Za faszystów uznawano Konrada Adenauera i Charles’a de Gaulle’a. Antyfaszyzm jest także odpowiedzialny za złą politykę imigracyjną w krajach Europy Zachodniej, co z kolei doprowadziło do poczucia niebezpieczeństwa politycznego, moralnego, kulturowego i gospodarczego.

 Faszyzm powstaje w czasie kryzysu ekonomicznego, społecznego i politycznego, gdy istniejący system wydaje się bezradny wobec rozmaitych wyzwań. Są to warunki wstępne.

 Czy faszyści albo neonaziści potrafią wykorzystać sprzyjające warunki?

 Brak pracy i perspektyw życiowych dla ludzi młodych i w średnim wieku w Europie może doprowadzić do wzrostu znaczenia ekstremistycznych i populistycznych ruchów. Ponadto etniczne i klasowe konflikty potęgują zapotrzebowanie na silną władzę."

Skrót artykułu Macieja Marszała, który m.in. 30 marca 2016 został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii związanych z zaistniałym w 2015 kryzysem wokół TK (zespół złożył raport 1 sierpnia 2016)

PS

Nowi faszyści wierzą w polityczny, kulturowy i ekonomiczny kryzys Zachodu, jego niezdecydowanie i ogólną słabość, wtedy też mogą zaistnieć warunki odpowiednie do realizacji ich przesłań.

Literatura Bankowicz Marek, Kozub-Ciembroniewicz Wiesław, Dyktatury i tyranie Szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2006; Cesarz Maciej, Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy: faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 2006; Felice Renzo de, Interpretacje faszyzmu, Warszawa 1978; Kornat Marek, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918−1939), Kraków 2003; Laqueur Walter, Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998; Musielak Michał, Nazizm w interpretacjach polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, Poznań 1997; Ryszka Franciszek, Państwo autorytarne, [w:] Dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej 1918−1939,Wrocław−Warszawa−Kraków −Gdańsk, 1973; Sierpowski Stanisław, Faszyzm we Włoszech 1919−1926, Wrocław 1973; Skarzyński Ryszard, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., Warszawa 2002; Totalitaryzm a zachodnia tradycja, pod. red. Miłowita Kuninskiego, Kraków 2006; Wielomski Adam, Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech, Warszawa 2011;Zmierczak Maria, Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988 r.

Vote up!
2
Vote down!
0

casium

#1549726