NIEuchwalona Ustawa sejmu RPrl

Obrazek użytkownika wilre
Idee

Ustawa o Restytucji Niepodległości
(projekt, 1992)
Spis treści
(tytuły artykułów pochodzą od redakcji)
[preambuła]................................................................................2
Art. 1. [zasada suwerenności narodu]...........................................3
Art. 2. [zasada ciągłości państwa]...............................................3
Art. 3. [przegląd umów międzynarodowych i aktów prawnych z
czasów PRL].................................................................................3
Art. 4. [rozwinięcie Nadzwyczajna Komisja Sejmowa] – .................4
Art. 5. [przerwanie biegu przedawnienia niektórych przestępstw;
weryfikacja sędziów, prokuratorów i adwokatów; lustracja].....4
Art. 6. [Naczelny Trybunał Narodowy].........................................5
Art. 7. [zasady transformacji porządku prawnego]......................5

CAŁOŚĆ  na:

http://www.earchiwumkpn.pl/dokumenty_kpn/ustawa_o_restytucji_niepodleglosci_1992.pdf

( )

W tej sytuacji, jest możliwe i zasadne, aby państwo polskie kontynuowało ciągłość prawną II Rzeczypospolitej. Teza ta oparta jest na dwóch głównych faktach.
Po pierwsze, jeden z linii emigracyjnych prezydentów, Ryszard Kaczorowski, nie mianował 22 grudnia 1990 roku swoim następcą na urzędzie prezydenta II RP Lecha Wałęsy w myśl art. 13 i 24 Konstytucji  - a jedynie zakończył swoją działalność prezydencką.
Należy uznać, że w świetle przepisów Ustawy Konstytucyjnej z 1935 roku - Ryszard Kaczorowski zrzekł się swego urzędu prezydenckiego i przekazał Wałęsie insygnia swej władzy.
Po drugie, kolejny z prezydentów na uchodźstwie Juliusz Nowina Sokolnicki 11 listopada 1990 roku przekazał władzę Prezydenta II RP (na Uchodźstwie), przesyłając do Warszawy Akt Przekazania Suwerennej Władzy11. 
Mianowanie Wałęsy, jako następcy prezydenta RP na Uchodźstwie, w myśl art. 23 konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku i zobowiązanie elekta z wyborów prezydenckich do złożenia przysięgi wg brzmienia z ustawy zasadniczej z 1935 roku stanowiłoby akt prawnej ciągłości linii prezydentów II RP z III RP reprezentowaną przez Lecha Wałęsę. Ponadto Wałęsa nie przyjął Aktu Przekazania Suwerennej Władzy Państwowej od Sokolnickiego, oraz przejął insygnia od Kaczorowskiego już po złożeniu przed Zgromadzeniem Narodowym ślubowania wymaganego przez konstytucję.
Także w wydanym Akcie Przekazania Suwerennej Władzy Sokolnicki nie odwoływał się do art. 13 i 24  Konstytucji kwietniowej, nie mianował nikogo personalnie z imienia i nazwiska swym następcą na urzędzie prezydenta.
W wspomnianym dokumencie Sokolnicki przekazywał władzę osobie wybranej na prezydenta w wyborach powszechnych w 1990 roku. Wybrany przez naród polski Wałęsa złożył jednak przysięgę słowami ze znowelizowanej konstytucji stalinowskiej. Ten sam tekst przysięgi składał w 1995 roku kolejny prezydent, którym został Aleksander Kwaśniewski. "
 

To oznacza, że, z punktu widzenia prawa, Polska Rzeczpospolita Ludowa nie skończyła się w 1990 roku, bo nie ma ciągłości prawnej z II Rzecząpospolitą.  Obecna tzw. III Rzeczpospolita jest bezpośrednią kontynuatorką PRL. Zdaniem wielu prawicowych polityków, którzy krytykują zawarte w 1989 roku umowy Okrągłego Stołu, mamy teraz tzw. PRL – bis, będącą spadkobierczynią PRL.

( )

Należy zaznaczyć, że już 5 grudnia 1991 roku KPN wysunęła w Sejmie projekt Ustawy o restytucji niepodległości. 
Po burzliwej dyskusji Sejm odrzucił ten projekt głosami partii „okrągłostołowych” (od SLD, poprzez PSL, UD, KLD, ZChN aż po PC) już w pierwszym czytaniu 31 stycznia 1992 roku; zob. 

http://www.earchiwumkpn.pl/index.html

http://www.earchiwumkpn.pl/dokumenty_kpn/ustawa_o_restytucji_niepodleglosci_1992.pdf

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)