Zmiany prawne w medycynie, nauce i prawie

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Świat
Wnioski prawne

Konieczność wprowadzenia zmian prawnych w medycynie, nauce i prawie

W poniższych publikacjach przedstawiono: Znowelizowany wniosek dotyczący zmian w Kodeksie Karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych oraz Znowelizowany wniosek dotyczący koniecznych zmian prawnych w medycynie i nauce w zakresie medycyny naturalnej a w szczególności dotyczących bioenergoterapii oraz parapsychologii zwanej psychotroniką.

http://niepoprawni.pl/blog/stan-rzeczy/znowelizowany-wniosek-dotyczacy-scigania-przestepstw-mentalnych

http://niepoprawni.pl/blog/stan-rzeczy/znowelizowany-wniosek-dotyczacy-zmian-prawnych-w-medycynie-i-nauce

Wnioski te zostały skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia oraz innych Instytucji.

Obecnie te wnioski zostały znowelizowane z uwzględnieniem nasilenia się w ostatnich latach nowego typu manipulacji mentalnej, to jest manipulacji cyber-elektronicznej.

Do wniosków zostały załączone przykłady przestępstw mentalnych dokonanych przez grupę manipulantów mentalnych. Przestępstwa te zostały wyśledzone korzystając z pomocy jasnowidzów.

Jasnowidzenie jest uznaną metodą wspomagającą śledztwo. Wykrycie wpływu obcych energii na umysł człowieka jest możliwe korzystając z pomocy jasnowidzów. Jasnowidze mają zdolności i potrafią postrzegać różnego typu bioenergie oraz potrafią określić źródło ich pochodzenia.

W przedstawionych przykładach mamy do czynienia z grupą manipulantów mentalnych i wampirów energetycznych. Do głównych przedstawicieli tej grupy manipulantów należą Andrzej i Halina oraz inni.

Ta grupa manipulantów pod przewodnictwem Andrzeja jest bardzo niebezpieczna. Brali udział między innymi w zamachu na samolot prezydencki pod Smoleńskim, wykolejeniu pociągu pod Sandiego w Hiszpanii, użyciu broni chemicznej w Syrii, dodatkowo dochodzi przemyt narkotyków i wyłudzanie majątków. Sprawą tą winny zająć się odpowiednie Służby państwowe korzystając z pomocy jasnowidzów współpracujących z Policją lub ze Służbami, które posiadają swoje komórki parapsychologiczne.

Innym przykładem jest głośna sprawa Brunona Kwietnia, doktora z Akademii Rolniczej z Krakowa. Przygotowywał on z grupą studentów materiały wybuchowe które miały być zdetonowana pod Sejmem w Warszawie a także pod innymi obiektami głównie izraelskimi. Wyglądało to na prowokację polityczną. Media podawały że Brunona nakłonił do tego i z nim współpracował jakiś manipulant. Bardzo to przypominało Andrzeja, ponadto on swoją bazę w Polsce miał w Krakowie oraz współpracował z niektórymi służbami lub ich przedstawicielami. Z wypowiedzi jasnowidzów wynikało że to mógł być Andrzej. Sprawą tą winny zająć się odpowiednie Służby państwowe korzystając z pomocy jasnowidzów.

Ostatnio dziwnie zachowujący się sprawca dokonał śmiertelnego ataku nożem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wygląda to na zaplanowany zamach, i że w przygotowaniu tego zamachu mogło brać udział więcej osób, są różne sugestie na ten temat Zamachowiec wyglądał, że mógł być pod wpływem manipulacji mentalnej. Czy to manipulacji cyber-elektronicznej, czy też grupy manipulantów mentalnych pod kierownictwem Andrzeja lub kogoś innego jemu podobnego. Wiadomo jest, że Andrzej współpracował z niektórymi służbami lub ich przedstawicielami. Sprawą tą winny zająć się odpowiednie Służby państwowe korzystając z pomocy jasnowidzów.

Temat możliwości udziału manipulacji mentalnej w tym zamachu przedstawia program publikowany na Youtube: Zaprogramowany morderca zabójcą prezydenta Gdańska, oraz kolejny program: Zabójstwo Prezydenta Adamowicza - programowanie zabójców w zakładach karnych. Pod programami podane są linki do innych publikacji na ten temat.

Aby wyjaśnić poglądowo i naocznie na czym polega manipulacja mentalna przytoczono jako przykład film Skanerzy.

Na filmie Skanerzy przedstawiono, jak w wyniku podawania leku uspokajającego o nazwie Ephemerol kobietom w ciąży, urodziły się dzieci o specjalnych zdolnościach posiadające dużą moc psychiczną, która dawała im nadludzie możliwości do oddziaływania psychicznego, inaczej mentalnego na innych ludzi.

Jest tam pokazane jak działa magia a konkretnie pewien rodzaj magii. Skanerzy siłami psychicznymi poprzez telepatyczny przesył energii potrafili wprost zabijać ludzi oraz manipulować nimi mentalnie.

Skanerzy potrafili siłami psychicznymi poprzez telepatyczny przesył energii manipulować mózgiem innych ludzi. Na filmie bardzo jaskrawo przedstawione są nadludzkie zdolności i możliwości skanerów - manipulantów. Podobną manipulację mentalną mogą wykonywać w mniejszym stopniu ludzie, którzy mają określone zdolności psychiczne i którzy zostaną w tym wyszkoleni, tak jak ktoś kto ma zdolności muzyczne i skończy szkołę czy kursy muzyczne. To tyczy się pewnej grupy ludzi o określonych predyspozycjach, którzy żyli od zaranie dziejów na świecie i nadal żyją, a nie o jakichś sztucznie wyhodowanych ludzi. To są właśnie manipulanci mentalni.

Na filmie Skanerzy 2 pokazane jest między innymi jak manipulant mentalny zmanipulował burmistrz miasta aby wybrała na szefa policji inną osobę niż wcześniej planowała. Pokazane jest też jak można zmusić człowieka aby wziął pistolet, przyłożył sobie do głowi i strzelił.

Na filmie Skanerzy 3 pokazane jest jak manipulantka potrafiła zmusić człowieka aby na przyjęciu w restauracji rozebrał się i tańczył. Rada nadzorcza została zmuszona przez manipulantkę aby to ona została wybrana na prezesa firmy. Pokazane jest też jak można zmusić człowieka aby wziął pistolet, przyłożył sobie do głowi i strzelił, tym samym można zmanipulować danego człowieka aby zabił inną osobę.

Drugim rodzajem manipulacji mentalnej jest manipulacja cyber-elektroniczna. Za pomocą odpowiednich radio-elektronicznych urządzeń teleinformatycznych można przesyłać do mózgu danego człowieka lub grupy ludzi negatywne programy lub wzorce zachowań. Ta kontrola umysłu poprzez sterowanie mentalne zależy od wali i założeń ludzi którzy te urządzenia zaprogramowali lub kazali zaprogramować. Urządzenia te działają za pośrednictwem telepatii psychotronicznej, umożliwiają przesyłania do mózgu odpowiednio zmodulowanych fal energetycznych w paśmie częstotliwości fal mózgowych..

Ostatnio wiele się mówi i pisze na ten temat. Dla przykładu można podać niektóre programy publikowane na Youtube: WAT o tajnych broniach kontroli umysłu; Rozwój kontroli umysłu w Polsce - Ewa Pawela; Ewa Pawela: Kontrola Umysłu zaszła dużo dalej niż Orwell przewidywał.

Innym tematem z zakresu parapsychologii znanym od zarania dziejów jest opętanie i manipulacja mentalna człowieka czyniona przez duchy opętujące.

Wszystkie te trzy rodzaje manipulacji mentalnej: manipulacja mentalna czyniona bezpośredni przez ludzi, manipulacja cyber-elektroniczna, oraz opętanie; określane są jak wpływ obcej energii na umysł człowieka. Znawcy ezoteryki z tego zakresu twierdzą, że zdecydowana większość ludzi uznawanych za psychiczne chorych w rzeczywistości jest pod wpływem obcej energii a w szczególności opętanych, a nie chorych psychicznie w pojęciu medycyny. W diagnostyce psychiatrycznej konieczne jest korzystanie z pomocy jasnowidzów, którzy potrafią postrzegać wpływy obcych energii na umysł człowieka.

Zjawiska wpływu obcych energii na człowieka niedouczeni w zakresie psychotroniki psychiatrzy w diagnozowaniu choroby psychicznej w ogóle nie biorą pod uwagę. Tematyka ta nie jest nauczana więc na tym się nie znają lub udają, że się nie znają. Wszystkie objawy niby chorobowe wynikłe z wpływu obcych energii traktowane są schematycznie jako choroby psychiczne.

Należy dodać, że wpływ manipulacji mentalnej na człowieka może być okresowy w zależności od potrzeb manipulantów. Mogą człowieka manipulować czyli programować na czas wykonywania przez niego danych zadań a później wpływ takiej energii manipulacyjnej ściągać. Ale jasnowidze są w stanie to też wykryć.

Cała przeszłość a w tym czyny i intencje poszczególnych ludzi są zapisywane w przestrzeni energetycznej, podobnie jak informacje na dysku komputera, a jasnowidze są w stanie z pewnym prawdopodobieństwem odczytać zapisane tam informacje.

Manipulacja mentalna jest to kontrola umysłu czyniona poprzez telepatyczne sterowanie ludźmi. Manipulacja mentalna odbywa się za pośrednictwem oddziaływań polegających na wysyłaniu do umysłu danej osoby lub grupy ludzi za pośrednictwem i na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów, programów i wzorców zachowań; jest to manipulacja pośrednia-niekonwencjonalna.

Manipulacja mentalna może być prowadzona bezpośrednio przez ludzi poprzez wysyłanie energii manipulacyjnej od umysłu manipulanta lub grupy manipulantów do umysłu manipulowanej osoby lub grupy ludzi.

Manipulacja mentalna może być także prowadzona pośrednio jako manipulacja cyber-elekttoniczna. Manipulacja cyber-elektroniczna dokonywana jest za pomocą odpowiednich radio-elektronicznych urządzeń teleinformatycznych, działających za pośrednictwem i na zasadzie telepatii psychotronicznej.

Badanie bioenergoterapeutyczne polega na postrzeganiu i odbiorze spektrum energetycznego – aury wokół człowieka i wokół poszczególnych jego organów. Ponadto sprawdza się energię w otoczeniu energetycznym człowieka dla określa możliwości istnienia wpływ obcych energii.

Jasnowidzenie jest to zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziału ]]>percepcji ]]>]]>zmysłowej. ]]> Przez jasnowidzów postrzegane jest zachowanie osób i ich intencje, aura człowieka oraz wysyłana na zasadzie telepatii energia manipulacyjna, jak również jej wpływ na osobę lub grupę ludzi do których jest kierowana.

Bioenergoterapia jest uznanym zawodem przez Państwo i przez prawo. Jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą śledztwo. Bioenergoterapia jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą medycynę konwencjonalną. Jasnowidzenie jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą śledztwo. Komórki parapsychologiczne tworzone są przy organach ścigania, jasnowidze współpracują z Policją i są przez Policję akredytowani.

Początek wszelkich chorób zaczyna się w ciałach energetycznych człowieka (eterycznym, astralnym i mentalnym) powiązanych z ciałem fizycznym. Dopiero później choroby te ujawniają się w ciele fizycznym. Bioenergoterapeuci w swojej diagnostyce badają ciała energetyczne i określają rodzaj i zaawansowanie chorób w ciele fizycznym. Potrafią wykryć choroby które jeszcze nie ujawniły się w ciele fizycznym, a które w przyszłości się ujawnią. W leczeniu chorób fizycznych i psychicznych, bioenergoterapeuci leczą ciała energetyczne człowieka a nie ciało fizyczne. Medycyna konwencjonalna bada, diagnozuje i leczy tylko ciało fizyczne. Bioenergoterapia i medycyna konwencjonalna nie są z sobą w konflikcie lecz są z sobą w symbiozie.

Postrzeganie przez jasnowidzów szacuje się jako pewne prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia. Przy prowadzeniu śledztwa informacje od jasnowidzów pokazują kierunki w którym śledztwo powinno iść i na jakie zdarzenia winno zwrócić się uwagę. Gdy dane zdarzenie potwierdzi co najmniej dwóch niezależnych jasnowidzów, daje to dużo większe prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie miało miejsce. Wtedy należy poprowadzić śledztwo konwencjonalne w tej sprawie.

W przypadku określania diagnozy choroby przez bioenergoterapeutów czy jasnowidzów a jeszcze bardziej przez jasnowidzów-bioenergoterapeutów prawdopodobieństwo poprawności opinii jest dużo większe. Zwłaszcza, gdy istnieje bezpośredni kontakt z pacjentem. Ale lekarz prowadzący winien tą diagnozę sprawdzić na podstawie badania konwencjonalnego. W przypadku psychiatrii, trzy analizy: psychiatry, psychologa i jasnowidza-bioenergoterapeuty dają szansę w miarę pewnej diagnozy.

Z przeprowadzonych badań i analizy porównawczej parapsychologii-psychotroniki i bioenergoterapii do medycyny konwencjonalnej wyciągnięto wnioski na te tematy. Ogólnie lekarze ogólni oraz lekarze psychiatrzy, o ezoteryce, a w tym o bioenergoterapii i parapsychologii-psychotronice mają bardzo małe, a wręcz znikome pojęcie. Nie wiedzą na czym to polega i o co w tym chodzi. Bioenergoterapia jest dziedziną która jest metodą uzupełniającą i wspomagającą medycynę konwencjonalną, nie jest w konflikcie z medycyną konwencjonalną ale jest z nią w symbiozie. Bioenergoterapia jest częścią medycyny naturalnej i tak jak cała medycyna naturalna stoi u podstaw medycyny. A to jest zgodne z zasadą Hipokratesa.

W medycynie w wielu przypadkach spotykamy się z błędnymi diagnozami i błędnym leczeniem, a później z dochodzeniem do poprawnej diagnozy i poprawnego leczenia. Ogólnie 33% pacjentów uważa że w ich leczeniu nastąpiły błędy medyczne, to są ci pacjenci którzy są tego świadomi, ale wielu jest tego nieświadomych. Dlaczego tak się dzieje, jaka jest przyczyna błędnych diagnoz i błędnego leczenia. Odpowiedzi należy szukać w ignorowaniu medycyny naturalnej. Pod uwagę należy wziąć elementy ezoteryki, które dotyczą medycyny naturalnej, między innymi parapsychologię zwaną psychotroniką, budowę energetyczną człowieka i bioenergoterapię. Bioenergoterapeuci mają podobne specjalizacje jak lekarze, tak z zakresu różnych specjalizacji medycyny ogólnej jak i psychiatrii oraz psychologii. Dyplomowani bioenergoterapeuci są zrzeszeni w Cechach Bioenergoterapeutów. Cechy te zorganizowane są podobnie jak Izby Lekarskie. Szkolą oraz pogłębiają wiedzę swoich członków w swojej dziedzinie oraz czuwają nad etyką zawodową. Istnieją zatwierdzone przez Państwo Szkoły kształcące terapeutów i fachowców z zakresu parapsychologii-psychotroniki oraz z zakresu bioenergoterapii i radiestezji. Można wejść na stronę internetową Cechu Bioenergoterapeutów aby się o tym przekonać.

Na szczególną uwagę zasługują bioenergoterapeuci-jasnowidze. Łączą oni w sobie dwa dary, dar bioenergoterapii i dar jasnowidzenia. Tacy bioenergoterapeuci oprócz bioenergoterapii ogólnej związanej z różnymi specjalizacjami medycy ogólnej, specjalizują się również w zakresie chorób związanych z psychiatrią. Specjalizują się także w usuwaniu wpływu obcych energii, są to tematy z zakresu opętania przez istoty duchowe oraz manipulacji mentalnej dokonywanej przez ludzi którzy taką manipulację uprawiają w tym manipulacji cyber-elektronicznej.

Są prawa nauki i zjawiska jeszcze oficjalnie nie uznane lub do końca nie uznawane przez oficjalną naukę. Nieoficjalnie prawa te i zjawiska są badane i ukrywane przed opinią publiczną. Jasnowidzenie i telepatia do tych praw i zjawisk się zaliczają.

Znanych jest wielu ludzi jasnowidzących tak świeckich jak i kościelnych. Do najbardziej znanych między innymi należą: Ojciec Andrzej Klimuszko, Ojciec Pio, Stefan Ossowiecki, Krzysztof Jackowski.

Przedstawioną tematyką winny zająć się odpowiednie Służby państwowe i Rządowe z urzędu. Pojedynczy obywatel czy nawet grupa obywateli nie jest w stanie nic zrobić gdy psychiatrzy, prokuratorzy, sędziowie i policja spraw takich nie podejmują tłumacząc się że się na tym nie znają lub nie ma tego w Kodeksie Karnym.

Obecnie w związku z zamachem na prezydenta Gdańska prowadzone są debaty rządowo-sejmowe dotyczące przestępstw czynionych przez ludzi określanych obecnie lub w przeszłości jako chorych psychiczne, lub będący niepoczytalni w chwili popełnienia przestępstwa, lub też opuścili zakład karny za popełnione czyny i istnieje podejrzenie że nadal przestępstwa te będą czynić.

Najwyższa już pora aby wprowadzić postulaty przedstawione w obydwu powyższych wnioskach dotyczących zmian prawnych w medycynie i nauce oraz w Kodeksie Karnym, które pomogą rozwiązać problemy do tej pory nierozwiązywalne.

Obecnie skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia obydwa zaktualizowane wnioski prawne. W piśmie przewodnim przedstawiono powyższe tematy poruszone w niniejszym piśmie.

Należy zwrócić ulgę na Państwo Marinę Mockałło i Bogusława Artua, którzy zajmują się medycyną wielowymiarową i prowadzą programy na ten temat na Youtube. W swoich wystąpieniach poruszają tematy manipulacji mentalnej czynionej przez ludzi oraz manipulacji cyber-elektronicznej. Te typy manipulacji nazywają magią oraz proponują pomoc w uwolnieniu się od wpływu tych obcych energii. 

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.2 (6 głosów)

Komentarze

które dotyczą medycyny naturalnej, między innymi parapsychologię zwaną psychotroniką, budowę energetyczną człowieka i bioenergoterapię. Bioenergoterapeuci mają podobne specjalizacje jak lekarze, tak z zakresu różnych specjalizacji medycyny ogólnej jak i psychiatrii oraz psychologii. Dyplomowani bioenergoterapeuci są zrzeszeni w Cechach Bioenergoterapeutów. Cechy te zorganizowane są podobnie jak Izby Lekarskie. Szkolą oraz pogłębiają wiedzę swoich członków w swojej dziedzinie oraz czuwają nad etyką zawodową. Istnieją zatwierdzone przez Państwo Szkoły kształcące terapeutów i fachowców z zakresu parapsychologii-psychotroniki oraz z zakresu bioenergoterapii i radiestezji. Można wejść na stronę internetową Cechu Bioenergoterapeutów aby się o tym przekonać.

Na szczególną uwagę zasługują bioenergoterapeuci-jasnowidze. Łączą oni w sobie dwa dary, dar bioenergoterapii i dar jasnowidzenia. Tacy bioenergoterapeuci oprócz bioenergoterapii ogólnej związanej z różnymi specjalizacjami medycy ogólnej, specjalizują się również w zakresie chorób związanych z psychiatrią. Specjalizują się także w usuwaniu wpływu obcych energii, są to tematy z zakresu opętania przez istoty duchowe oraz manipulacji mentalnej dokonywanej przez ludzi którzy taką manipulację uprawiają w tym manipulacji cyber-elektronicznej."

Tak długo, jak długo nie istnieją obiektywne metody oceny tego typu działań, ich skuteczności czy prawdziwości - pozostają one wciąż w sferze okultyzmu: wiedzy tajemnej o korzeniach magicznych, nie-chrześcijańskich. Takie "wypędzanie Diabła - Belzebubem".

A patrząc choćby na "przepowiednie" Jackowskiego (o trafności ~50%) - trudno uwierzyć w wysoką wartość wszelkich owych "elementów ezoteryki".

No i gdzie jest Verita, która tak wojowała z Ruchami Charyzmatycznymi? Tutaj, w "ezoteryce" nic Jej "nie wadzi"?

Pozdrawiam,

Vote up!
3
Vote down!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1579769

ruchy a duchy

 

charyzmatyczne

złe są ruchy

a dobre złe duchy

 

PS Głupota jednak bardzo boli, a i taka "prawda" nikogo nie wyzwoli!

Vote up!
2
Vote down!
-1

jan patmo

#1579776

Czy to wiec znaczy, ze sp.ojciec Czeslaw Klimuszko nasz wspanialy zielarz, astrolog i...jasnowidz,

ktory lata cale w PRLu wspolpracowal z Milicja Obywatelska i to wlasnie jako jasnowidz, tj. na ich zlecenia szukal osoby zaginione ( dzial kriminalny dotknal sciany- zadne metody owczesnej nauki kryminalistycznej nie prowadzily do rozwiazania), znajdowal zwloki i pomagal przy rekonstrukcji zbrodni rowniez pracowal dla Belzebuba ? i to przy calkowitej aprobacie Kosciola w Polsce ? I trzeba dodac, ze nie bylo przy tym zadnych naciskow w tej materii na Kosciol, tj. ze strony komunistow

Nawet wiecej,wlasnie ze wzgledu na te paranolmalne zdolnosci musial pozniej ukrywac sie przed komunistami, bo chcieli go zamordowac...

Katarzyno chyba jednak czeszesz wszystkich jednym grzebieniem...

pzdr.

 

 

 

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

chris

#1580800

Temat tego artykulu traktuje o czyms zgola innym, a mianowicie o zmianie, nowelizacji prawa,

by scigac przestepstwa na tym tle, a nie o belzebubach i czarach...

Wojsko i sluzby z calego Swiata od dawna wykorzystuja bron psychotroniczna i nie jest to zadna tajemnica.

Problem zaczal sie w latach 70-tych , gdy udostepiono to dla uzytku..." prywatnego" czy tez cywilnego...

I o tym jest ta zmiana prawa, a nie o duchach, okultyzmie, Blawatskiej czy o innych Vudu...

Vote up!
1
Vote down!
0

chris

#1580801

Czy wiesz o tym, ze w latach siedemdziesiatych w Warszawie powstalo Towarzystwo Psychotroniczne z wieloma sekcjami i to Towarzystwo tworzyli naukowcy w wiekszosci Warszawskiej Politechniki, tzn. ci , ktorzy w swoich badaniach laboratoryjnych

"dotkneli sciany", gdyz ich przyrzady nie byly w stanie okreslic zjawiska..., a modele przez nich wypracowane i same zjawiska zaistnialy fizycznie... czy Ty Katarzyno slyszalas o takich " cudach" w nauce i to u nas w Polsce, a nie gdzie w duzym Swiecie...

Zrozum w koncu, ze Bog stworca stworzyl wszystko dookola, i Galaktyki stworzyl i wszystko co jest i rowniez to czego nie widzimy...

Biblie przekazywano prawie trzysta lat ustnie...nie trzeba tak kurczowo ja interpretowac...

https://www.youtube.com/watch?v=T1CAz_gRQ38

pzdr.

 

 

Vote up!
1
Vote down!
0

chris

#1580804

O Towarzystwie Psychotronicznym i rożnych jego dokonaniach mogłabym długo...

I "osiągnięcia" czy "sukcesy" tego Towarzystwa nie były "per saldo" ani niewinne, ani bezpieczne, ani pozytywne. Z tego Towarzystwa wyszli także "Rodzimowiercy", np. znany Lech Emfazy Stefański. Dziennikarz, reżyser teatralny, "ofiarnik" itd.

Jeśli zaś ktoś coś powinien zrozumieć - przede wszystkim ci, myślący że Bóg Jedyny, Wszechmogący i Wszechmocny, Ten Który Jest - pozwoli się z Siebie naśmiewać - to, że są w wielkim błędzie.

Zdradzę Ci Zdecydowany Amatorze jeszcze jedną tajemnicę - ci, którzy "nie mają Jezusa" - nie przyjdą do Ojca. Stwórcy Wszechświata, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wszelkich Bytów. Źle byłoby "zagubić się", zejść na manowce, ulec zwiedzeniu. 

Nie mnie oceniać dokonania Ojca Klimuszki, ani też "cuda" dokonywane nie-Bożą mocą (a jakże, są i takie). Rozeznawanie duchów to jeden z darów Ducha Świętego. A jednak - zamiast szukać Jego Światła - wolimy tę "psychotronikę".

Niezwykle łatwo "przejechać się" na tzw. "wiedzy tajemnej".Czasem już nie sposób "wrócić": Zły tak łatwo nie puszcza "zdobyczy". Warto poszukać świadectw ludzi, którzy "siedzieli" w takiej pułapce. Czasem publikował je, na tym blogu, Jacek Mruk.

Pozdrawiam serdecznie,

Vote up!
2
Vote down!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1580809

A kto powiedzial i kto to wie, ze owe zdolnosci nie sa wlasnie od Ducha Swietego ?

Kto potrafi oddzielic ziarno od plewu ?

Dlaczego oceniasz, zdolnosci sp.ojca Klimuszko jako nie reka Boza ?

Skad ta pewnosc ?

I ze jako zakonnik nie mial Jezusa w sercu ?

Kobieca przekora idealnie wpisuje sie w riposte odnosnie TP w W-wie.

Ja o naukowcach, Ty o cywilach...owszem tacy rowniez byli... i co z tego ?

Ilu ludzi jest w Kosciele ? wszyscy sa czystego serca ?

A coz to za argumenty ?

Slonce swieci, bo swieci ...?

rowniez pozdrawiam serdecznie

a do tego

Szczesc Boze

 

Vote up!
1
Vote down!
0

chris

#1580813

Daj Boże!

"Z jakim przestajesz, takim się stajesz". Proszę - czytaj ze zrozumieniem (niektórzy na tym blogu także mają z tym problem).

Chyba wyraźnie napisałam, że nie mnie oceniać dokonania Ojca Klimuszki.

Pozwól, że zacytuję: "Źle byłoby "zagubić się", zejść na manowce, ulec zwiedzeniu. 

Nie mnie oceniać dokonania Ojca Klimuszki, ani też "cuda" dokonywane nie-Bożą mocą (a jakże, są i takie)."

Choć - znam "prosty" sposób "rozróżniania duchów" - gdy jakieś "dziwne cuda" dzieją się w mojej obecności. Jednak - nie o tym.... A może? Jest takie pytanie - do każdego, kto "czyni cuda" - "Czyją mocą tego dokonujesz?" Nie mogę odpowiedzieć - czyją mocą działał Ojciec Klimuszko. Ale na przykład - czyją mocą - Baba Wanga, Jackowski, różni "tarociści", Józefina Pellegrini, wróżka Aida, Barbara, wróż Maciej...

Dar proroctwa - to dar Boży, jasnowidzenie - niestety nie.

A może znałeś, lub choćby słyszałeś o dr Przemysławie Kiszkowskim? I badaniach dotyczących radiestezji?

Zapewniam Cię, że nie "z kobiecej przekory" ostrzegam przed "psychotroniką". Rozum i wolna wola to Boże dary, ale sposób ich używania - to nasz wybór.

Serdecznie pozdrawiam,

Vote up!
1
Vote down!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1580909

cyt: Proszę - czytaj ze zrozumieniem

No staram sie, staram.

cyt: (niektórzy na tym blogu TAKZE mają z tym problem).

Dziekuje uprzejmie...

cyt: Nie mnie oceniać dokonania Ojca Klimuszki, ani też "cuda" dokonywane nie-Bożą mocą (a jakże, są i takie).

Moze i czytam bez zrozumienia, ale jak dla mnie to jest podtekst, czy tez aluzja bardzo tendencyjna..., bo przeciez nie napisze, ze manipulacja...

Nauka ok. , para nauka-psychotronika diabel...

 

Przyjalem do wiadomosci.Dalsza dyskusja nie jest mozliwa.

A to z uwagi na Twoje zawezenie tematu, czy tez w ogole horyzontu.

Szczesc Boze

 

 

 

 

 

 

 

Vote up!
1
Vote down!
0

chris

#1580915

Daj Boże!

Wyrywanie zdań z kontekstu - to zapewne (twoim zdaniem?) metoda "poszerzania horyzontu". Bo - bez żadnego podtekstu - nie ma w tym oczywiście "żadnej aluzyjności"!

Masz rację - w ten sposób nie da się dyskutować.

Nie mniej - wspomniany przeze mnie dr Przemysław Kiszkowski pokazywał, na przykładzie radiestezji - w jaki sposób działa szatańskie zwiedzenie (nawet w świecie Nauki).

Pomyśl przez chwilę - czy właśnie w tym momencie nie otrzymałeś tzw. poważnego ostrzeżenia.

A przy okazji - zaskakuje mnie (negatywnie) twoja "sympatia" - Verita. Ta która walczy z "Odnową Charyzmatyczną" ale na temat para-nauki, czy psychotroniki to już "woda w usta". Boi się stracić twoją sympatię? Czy - brak Jej Prawdy? Albo - Wiedzy i zdolności rozeznawania. Czy wreszcie  - brak Jej Przewodnika Duchowego?

Osobiście - znam przykłady tzw. "ludzi Kościoła", którzy byli (może nawet nieświadomie) na usługach Złego. I - nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że ci "ludzie Kościoła" zajmując się psychotroniką - nadal służą Panu Bogu. [Była np. taka zakonnica, w ok. Sobótki pod Wrocławiem, z wykształcenia chyba dentystka, która przez pewien czas słynęła jako "uzdrowicielka". Pisać nie warto!] Byli też księża-jasnowidze (nie prorocy!). Uciekać od takich!

"Zadawanie się" z siłami Zła, choć daje niekiedy (szybko) pozytywne efekty, w dalszej konsekwencji prowadzi zawsze do złych skutków. Czyżbyś dotychczas tego nie zauważył. Spróbuj "przyjrzeć się".

Z Panem Bogiem,

 

Vote up!
1
Vote down!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1580944

Jakie wyrywanie z kontekstu?

Przeciwnie, podstawilem Ci lustro...

Doprawdy na bazie tej przestrzeni, ktora Ty propagujesz, nie widze szansy na porozumienie.

Gdybys miala przez ostatnie stulecia cos do powiedzenia, to i samej nauki by nie bylo, tj. w dzisiejszej formie.

Ty po prostu calkiem nie rozumiesz, ze np. psychotronika jako para-nauka jest lustrzanym odbiciem nauki, stad ta nazwa...

Odbicie w lustrze, ktore ma wiele wymiarow i przestrzenii i to jest cala filozofia i to bez duchow i innych strachow...

W kobiece (  tj. z Twojej strony jak czytam )  insynuacje na temat sympati itd. nie wchodze, bo to sa gierki dla ...?

Widze w tym co piszesz jakas wielka bojazn i malo optymizmu i otwartosci wlasnie na Stworce...

Czy Ty Katarzyno nie masz jakiejs obsesji na temat diabla ? No wiemy wszyscy, ze to on ma tu wladze na tym ziemskim padole, ale nad nim jest Bog Ojciec Wszechmogacy, wiec...?

No coz, moze fakt , ze jestes kobieta, czyni Cie taka strachliwa, podejrzliwa itd.

Chociaz wlasnie Verita, ktora tutaj "uzylas" to kobieta otwarta, odwazna i raczej bardzo rezolutna.Nie ukazuje jakis przesadnych emocjonalnych zawirowan, obiema nogami pozostaje na Ziemi...potrafi jednak tak samo poruszac sie w tematach religijnych, Krolestwa Bozego jak iw  Swiecie nauki i para nauki... Slowem nie zakrywa sobie oczu, jak w zabawie w ciuciu babke.

pozdrawiam serdecznie

z Panem Bogiem

 

Vote up!
1
Vote down!
0

chris

#1580953

Jestem "zawężona" i "strachliwa". I "podejrzliwa"!

Żeby jednak było jasne - "boję się" wyłącznie Boga Jedynego,Wszechmogącego, Wiekuistego! Jego Imię - JEST!

Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jego Ducha, Pocieszyciela, Ognia, Mądrości!

Nie ludzi! Nie - ludzkich opinii. I uznaję granice ludzkich "uprawnień". Czy chcesz mnie przekonywać, że "badania", doświadczenia z ludzkimi zarodkami (z metody "in vitro", albo z "materiałem ludzkim" uzyskanym z morderstwa - aborcji) - przyczyniają się do poszerzenia naszej wolności i pogłębienia wiedzy?

A co do "pokazywania lustra" - znasz chyba powiedzenie "Nie patrz do zwierciadła, bo zobaczysz Diabła".

W lustrze - On się często pokazuje. Warto o tym pamiętać. Należy patrzeć twarzą w twarz!

Czy pamiętasz, jak "promowany był" w kościołach "uzdrowiciel" - Harris? Zapytał go ktoś tak, jak ja czasami pytam - Bracie! A czyją mocą Ty uzdrawiasz? Wiesz, co odpowiedział Harris? Nie odpowiedział! Sądzisz, że to nie ma znaczenia?

A czy może pamiętasz, kto nazwany był, także przez Chrystusa Pana - Księciem tego Świata? I co Zły sam mówił o sobie - wobec Chrystusa - "«Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje»." (Łk 4:6-7)

Ciekawe, bo jesteś pierwszą osobą, wśród wszystkich, które znam - a która zarzuca mi "strachliwość, podejrzliwość i zawężenie".

A "odważna" (inaczej) Osoba - "odważnie" stawia minusy (zza węgła), "odważnie" promowała oszusta Jana Zbigniewa Potockiego, "odważnie" rzuca się na Piłsudskiego, "odważnie" atakuje Odnowę Charyzmatyczną a przy okazji - Sławka Rocha.

Daj Wam, Obojgu, Panie Boże, zdrowie, bo co do rozumu - mam pewne wątpliwości (odnośnie właściwego czasu).

Zostańcie, Oboje, z Bogiem,

Vote up!
1
Vote down!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1580966

cyt:Daj Wam obojgu...

To Ty juz nas swatasz ?

:-))))))

Ach Droga Katarzyno, przeciez nie musisz sie az tak unosic.

Dziekuje jednak za Twoja troske o stan mojego umyslu...mysle, ze jakos sobie radze :-)))))

Lubie Cie czytac... jestes tak samo zasadnicza jak wszystko wiedzaca, a do tego najlepiej...

W zadnym razie nie uwazam, ze jestes ograniczona, bo stad to Twoje zachniecie.

Nic podobnego !

Sama jednak prowadzisz rozmowe z pozycji dosyc..., no powiedzmy alfa i omega ;-)

Dlaczego napisalas, ze boisz sie Boga , Ojca Wszystkich rzyczy widzialnych i nie widzialnych?

Przeciez , gdy zyjemy wedlug Jego zasad i grzecznie sie sluchamy, to gdzie tu miejsce na bojazn?

Przeciez, gdy sie Ojca slucha, to nie ma miejsca z Jego strony na kare...natomiast dostepujemy Jego milosci...

Oj Katarzyno, cos chyba przeskrobalas i stad te Twoje ciagle imaginacje na temat Diabla i wszedzie go szukasz...

Naturalnie w ezoteryce jak i w samym Kosciele sa zle moce, ale te jak zreszta podkreslilas sa bardzo latwo do rozeznania...

Nie wszystko dobre co sie swieci, ale i nie wszystko zle czego nie znamy...

Nie trzeba ciagle szukac diabla tam gdzie go nie ma...

Powtarzam z Twoim nastawieniem, nie mielibysmy zadnej nauki, bo ona juz sama w sobie tj. te ciagle poszukiwania we wszystkich dyscyplinach sa wedlug "Twojego Klucza" juz wykroczeniem...

I tu dam Ci prosty przyklad, wrecz dziecinnie prosty.

Nadmienilas, ze Szanowny Malzonek jest neurologiem. Czy to juz nie jest zabawa w fokus pokus?

Przeciez powinnismy jedynie pracowac, zyc po ludzku, a nie " babrac sie" w ludzkiej psychice... Z jakiej niby racji ma to byc nam wolno ? Z jakiej racji my ludzie mozemy ingerowac w psychike drugiego czlowieka ? Bo co ? czy Pan Bog wyrazil na to zgode ? Moj Droga pogubilas sie i to bardzo w tych Twoich domniemaniach.

Nie pisze Tego, by Ci dokuczyc, ale w zdnym razie. Uzmyslawiam jedynie, ze Twoj tok rozumowania prowadzi na manowce...

Sama nauka bezustannie zaprzecza sobie samej? Bedac przy Twoich rozwazaniach mozna natychmiast zauwazyc dzialania diabla, tzn. ze nas omamil... przeciez to jest nonsens...

Istnieja rozne poziomy ludzkiej egzystencji i nie pisze tu jedynie o duchowej. Rozni ludzie zyja na roznym stopniu rozwoju i pojmowania faktow.I to z diablem doprawdy nie ma nic wspolnego, a wlasnie z nauka lub jej brakiem...

serdecznie Cie Katarzyno pozdrawiam i bez urazy prosze...

milego konca tygodnia zycze

 

Vote up!
0
Vote down!
0

chris

#1580971

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Stan Rzeczy nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

W czasie inkwizycji przez ponad 300 lat Kościół będący na usługach szatana tępił pozytywnych jasnowidzów, bioenergoterapeutów i pozytywną wiedzę. Dzięki temu przetrwała czarna magia i jej kapłani. Dzięki temu czarni  Iluminaci czują się bezkarnie bo Kościół daje im ochronę aby ich przypadkiem nie ruszano bo to grzech  i zabobon. I taka wypaczona świadomość została wpojona społeczeństwu  Dlatego świat teraz tak wygląda. 

 

Vote up!
2
Vote down!
-4

Stan Rzeczy

#1579787

W taki, jak wyżej, sposób wciąż i nadal mówią o Inkwizycji lewacy.

Nie istnieje oddzielnie taka "dobra" - Biała Magia oraz "zła", czyli Czarna.

Wszystko razem, czyli Magia - to szatańska inspiracja. A skąd "Biała", która miałaby być "dobra"? Bo gdyby Zły chciał jawnie ofiarować ludziom Zło - raczej nikt by tego nie kupił (może tylko jednostki zainteresowane czynieniem zła).

Daj Złemu "palec" - chwyci za rękę, za ramię - i "wciągnie". Biała Magia - to jeden ze sposobów "wciągania".

Nie możemy pozwolić na "wciąganie" - pod żadną postacią!

 

Vote up!
3
Vote down!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1580763

Z informacji podawanych na temat Iluminatów wiadomo: „W roku 1969, pracownik Rockefellera, dr Richarda Day dyrektor sponsorowanej przez Rockefellera organizacji „Planned Parenthood Federation” przedstawił w Pittsburghu koncepcję „działań, jakie nabiorą rozmachu w XXI wieku”. Opisuje on „nowy system świata”, jaki już został wdrożony, a celem którego było stałe przekształcanie świata w nową formę. Dr Day mówi o manipulowaniu polityków „bez ich wiedzy [manipulacja mentalna]”.

Zarys tych działań podano w artykułach z dnia 13.04 i 04.05.2018; Tajne Stowarzyszenia i Biblia oraz Co planują kontrolerzy świata Iluminaci i Masoni; Armagedon.

Vote up!
2
Vote down!
-3

Stan Rzeczy

#1579789