Niemcy domagają się od USA zgody na usuniecie Anglii z UE ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Obama wesprze Camerona. "Poprzemy silną Wielką Brytanię w silnej Unii Europejskiej"”...”Podczas rozmowy telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem prezydent Barack Obama zapewnił go o poparciu USA dla kontynuacji członkostwa "silnej Wielkiej Brytanii w silnej Unii Europejskiej" - poinformował rzecznik Białego Domu. ...]]>(źródło )]]>

'Projekt porozumienia między Wielką Brytanią a UE będzie kluczową kwestią piątkowej wizyty brytyjskiego premiera Davida Camerona w Warszawie. Z szefową rządu Beatą Szydło będzie on rozmawiać m.in. o propozycji ograniczenia świadczeń socjalnych dla imigrantów.„...”asnym jest to, że wszyscy Polacy, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, którzy przecież pracują na budowanie PKB brytyjskiego, powinni mieć prawo do korzystania na takich samych zasadach jak Brytyjczycy ze świadczeń, które Wielka Brytania realizuje” - zaznaczyła premier.Jasne jest dla mnie jedno: że wszyscy musimy podjąć wysiłek, żeby Wielka Brytania pozostała w UEpodkreśliła Szydło.”..]]>.(źródło )]]>

2009 Brzeziński : „Dla Obamy Europa jest Europą. Najważniejsze skrzypce grają w niej oczywiścieNiemcy, Brytyjczycy i Francuzi.”….” Nie ma też, co istotne, tendencji do koniunkturalnego wykorzystywania polskich resentymentów geopolitycznych, co miało miejsce za czasów administracji Busha.”… Strona polska uznała jednak, że taktycznie, czy też nawet strategicznie, można to wykorzystać dla wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce – nie w związku z Teheranem, lecz w związku z Moskwą.”.. Musimy myśleć strategicznie o naszych relacjach z Rosją, pamiętając przy tym, że era zamkniętych imperiów dawno dobiegła końca. Sama Rosja musi się z tym pogodzić. Także NATO musi określić długoterminowe cele dla swych relacji z Moskwą.”  ( ]]>http://naszeblogi.pl/33772-niesiolowski-bis-brzezinski-pogardza-kaczynskim]]> )

Soros: Europa na skraju załamania „...”Orbán i Kaczyński budują bardzo podobne reżimy. Próbują wykorzystać mieszankę nacjonalizmu etnicznego i religijnego, aby umocnić się u władzy. „...” Naród niemiecki jest w stanie przeciwdziałać temu, by spełniła się ponura przepowiednia kanclerz Merkel, że kryzys imigracyjny może zniszczyć Unię. Niemcy pod jej przewodnictwem osiągnęły pozycję hegemonistyczną, jednak tanim kosztem. Zwykle hegemoni muszą pilnować nie tylko swoich własnych interesów, ale też interesów tych, którzy są pod ich ochroną. Przyszedł czas, by Niemcy zdecydowali, czy chcą wziąć na siebie odpowiedzialność wynikającą z tego, że są dominującą w Europie potęgą.”.. ]]>(więcej )]]>

Europa i Stany Zjednoczone mają ograniczony czas otwarcia „okienka”, na wynegocjowanie umowy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). „...”Choć sam proces prowadzenia rozmów jest przejrzysty, to jednak nie brakuje opinii środowisk przeciwnych TTIP. Wyrazem tego był międzynarodowy protest zorganizowany w minioną sobotę, w której w Warszawie uczestniczyło ok. 300 osób.”..”Kontestujący przyszłą ustawę to ludzie żyjący mitami i emocjami, a nie twardą analizą danych - powiedział Howard Chase, dyrektor ds. rządowych Dow Europe. - Jest to jednak problem, który muszą rozwiązać rządy państw negocjujących, prowadząc odpowiednią kampanię wyjaśniającą.”...”Grzegorz Kozłowski, dyrektor Departamentu Ameryki MSZ, przypomniał, że umowa TTIP ma daleko większe znaczenie niż tylko gospodarcze, szczególnie dla Polski. To układ o wymiarze geopolitycznym, umożliwiającym rzucenie drugiej kotwicy dla współpracy transatlantyckiej. Jej pomyślne zagrożenie będzie też pewną formą zatrzymania uwagi biznesu amerykańskiego na Europie, bowiem może się ona odwrócić, jeżeli zostanie zakończona negocjowana równolegle umowa o wolnym handlu 11 krajów w strefie Pacyfiku.”...”TTIP da też szansę na wprowadzenie standardów we współpracy gospodarczej, której nie potrafiła wypełnił Światowa Organizacja Handlu .]]>.(więcej )]]>

Tomasz Gruszecki „W listopadzie 2014 r. EconoMonitor opublikował artykuł (]]>The City of London In a New Geopolitical Order]]>, 2014/11/05), który świadczy, że w Wielkiej Brytanii toczy się poważna dyskusja nie nad abstrakcyjnym Brexit, ale że poważnie bierze się pod uwagę alternatywne scenariusze funkcjonowania kraju poza UE i przygotowuje się związany z tym rachunek korzyści/kosztów.Rozumowanie stojące za tym argumentem można skontrować, że w grę wchodzi grupa interesów, lobby, jakim jest City. Problem w tym, ze to bardzo wpływowa grupa interesów w Wielkiej Brytanii.”..”Po pierwsze – City of London jest jednym ze światowych centrów finansowych (hubs), Nowy Jork w USA, czy Hongkong i Singapur w Azji. City nie chce być jednak tylko regionalnym centrum dla Europy. Kiedyś było najważniejszym finansowym centrum światowym i dalej takim jest na rynku monetarnym. Ma szereg specjalnych przewag: pośrednia pozycja między Europą a Ameryką i położenie na południku 0 (Greenwich) powoduje, że godziny pracy obejmują (nakładają się – overlap) część godzin pracy giełd w USA i Azji.
Po drugie – City, po utworzeniu UE i euro, stało się głównym centrum bankowym i handlu euro, mimo że Wielka Brytania nie należy do strefy euro. O przewadze sektora bankowego w City w stosunku do Europy kontynentalnej świadczy udział w aktywach zagranicznych banków w stosunku do PKB:”....]]>(źródło)]]>

2013 Komisja Europejska ogłosiła ostateczną wersję przepisów dotyczących wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Będzie obowiązywał w 11 krajach Starego Kontynentu, a dochody z niego mają sięgnąć 30-35 mld euro. Polskie banki na razie nie będą płaciły tej daniny”...”Do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych Unia Europejska szykuje się już od wiosny 2011 r. To niezwykle kontrowersyjne przedsięwzięcie, którego przeciwnicy uważają, że może być dla Starego Kontynentu strzałem w kolano. I argumentują, że widmo dodatkowego podatku może skłonić instytucje finansowe do uciekania z Europy i rejestrowania transakcji finansowych tam, gdzie podatku nie będzie. To dlatego w gruzach legł pomysł Komisji Europejskiej, by podatek równocześnie wprowadziły wszystkie kraje Unii. Nie zgodziła się na to m.in. Wielka Brytania ze względu na interesy swego centrum finansowego, czyli londyńskiego city. W skali globalnej przeciwne podatkowi są Stany Zjednoczone. Wyłamało się też wiele innych krajów, a ostatecznie Brukseli udało się namówić do uczestnictwa w projekcie 11 państw. Wśród największych krajów wspólnoty są to Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania, zaś wśród graczy drugoplanowych na europejskiej scenie - Portugalia, Belgia, Austria, Grecja, Estonia, Słowenia oraz Słowacja. W gronie państw wprowadzających podatek nie ma Polski. Nasz rząd od początku był sceptyczny co do pomysłu opodatkowania transakcji finansowych. Co nie oznacza, że polskie Ministerstwo Finansów nie myśli o sięgnięciu do kieszeni bankowców. Rząd zatwierdził niedawno projekt tzw. podatku bankowego, uzależnionego od wartości zgromadzonych aktywów (a dokładniej, tzw. aktywów ważonych ryzykiem).'...”Choć projekt nie obejmie dużej części transakcji finansowych zawieranych w Europie - bo 70 proc. handlu papierami wartościowymi odbywa się w Londynie, a jego stronami są instytucje mające siedziby w tamtejszym city - to i tak ma przynieść najmarniej 30 mld euro w skali roku. Wcześniejsze projekty mówiły jednak o kwotach znacznie wyższych, rzędu 57 mld euro rocznie.”...”Ogłoszona w czwartek przez Komisję Europejską stawka podatku, który ma być pobierany od instytucji finansowych, jest zgodna z wcześniejszymi projektami. Wyniesie 0,1 proc. wartości obrotu akcjami i obligacjami oraz 0,01 proc. obrotu instrumentami pochodnymi, np. ]]>kontraktami terminowymi]]>, opcjami. Algirdas Szemeta, unijny komisarz ds. podatków, liczy na to, że podatek zagwarantuje "sprawiedliwy i znaczący wkład sektora finansowego w dochody publiczne".”...]]>(źródło )  ]]>

2016 Radosław Omachel „ Rachunek za niezależność? Ile Wielka Brytania zapłaci za wyjście z UE?„...”Część banków z londyńskiego City przymierza się do wyprowadzki. Jeśli Brytyjczycy zdecydują się na opuszczenie Unii Europejskiej, to utrzymywanie biznesu na Wyspach straci sens. „....”Jak donosi dziennik „Financial Times” Deutsche Bank, jedna z większych instytucji finansowych w Europie, grupie swoich menedżerów zleciła zbadanie jakie konsekwencje miałby dla tej korporacji Brexit. Niemiecki bank zatrudnia na Wyspach 9 tys. osób, spora część z nich pracuje w londyńskim City, największym w Europie centrum finansowym. Jako, że ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur UE wiązałoby się ze zmianą reguł obrotu różnej maści produktami i instrumentami finansowymi brytyjski biznes Deutsche Banku trzeba by urządzić na nowo. Niemcy zawczasu próbują przewidzieć co się zmieni. „...”Takie analizy poczyniły nieco wcześniej trzy amerykańskie banki: Bank of America, Citigroup i Morgan Stanley. Z przecieków wynika, że zmieni się dużo. I po ewentualnym Brexicie przeniosą swoje londyńskie centrale do któregoś z unijnych krajów. W grę wchodzi Irlandia, z uwagi na stosunkowo niskie koszty przeprowadzki i niskie podatki. Ale też Paryż lub Frankfurt nad Menem.Brexit byłby kłopotliwy nie tylko dla instytucji finansowych i londyńskiego City ale także dla całej brytyjskiej gospodarki. Wielka Brytania po opuszczeniu UE musiałaby na nowo negocjować umowy handlowe z Unią Europejską i nie ma żadnej gwarancji, że udałoby się jej osiągnąć równie wysoki poziom preferencji podatkowych, celnych i prawnych jakim dysponuje teraz jako członek UE.”..]]>.(źródło )]]>

2015 rok „Bank Anglii (Bank of England), czyli brytyjski bank centralny, opublikował w październiku bieżącego roku stustronicowy raport „Członkostwo w Unii Europejskiej i Bank Anglii”, w którym dał ocenę skutków gospodarczych dla Wielkiej Brytanii 42-letniej przynależności do jednolitego europejskiego rynku oraz w jaki sposób ta sytuacja wpłynęła na działalność Banku Anglii jako strażnika stabilności pieniądza i finansów państwa. „...”Największa gospodarka świata
Raport podkreśla się czym jest Unia Europejska na tle światowej gospodarki. Mianowicie, że jest to największy jednolity rynek z 505 milionami konsumentów, i największa gospodarka świata (24 %), większa od amerykańskiej (22%) i chińskiej (13%). Unia jest także największym eksporterem i importerem świata.Dla Wielkiej Brytanii Unia jest największym partnerem handlowym, przypada na nią połowa brytyjskiego obrotu. Na przykład sama Holandia pod tym względem, to jest eksportu i importu, daleko wyprzedza Chiny.Na rynku inwestycyjnym państwa Unii są partnerami dwu trzecich wszystkich inwestycji w świecie. W przepływach inwestycyjnych w obu kierunkach Unia jest największym partnerem Wielkiej Brytanii.Na rynku usług finansowych obszar Unii ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym, a wewnątrz Unii największym graczem jest oczywiście Wielka Brytania ze swym 24 procentowym udziałem.Raport wymienia następujące okoliczności charakteryzujące brytyjską gospodarkę jako związane z przynależnością do Unii Europejskiej.”...]]>(źródło )]]>

2012 Parlament Europejski przegłosował w czwartek rozporządzenie, które zwiększy kontrolę nad rynkiem instrumentów pochodnych, tzw. derywatyw - zwłaszcza tych, których obrót odbywa się poza giełdami. Zakończyło to długi spór w tej sprawie na forum Unii Europejskiej.„...”Unijnemu nadzorowi na rynku derywatów sprzeciwiał się głównie Londyn, który ma ponad połowę udziału w tym rynku „...]]>(źródło )]]>

Łukasz Kaniewski”Luksemburg chce się wzbogacić na kosmosie „..”Rząd najbogatszego państwa Europy planuje pozyskiwanie surowców z asteroid”..”Doradcą luksemburskiego rządu w tej kwestii został Jean-Jacques Dordain, były szef Europejskiej Agencji Kosmicznej. W środę spotkał się on z dziennikarzami. Stwierdził, że europejscy przedsiębiorcy powinni się zainteresować technologią kosmicznego wydobycia, ponieważ konkurencja w USA, firmy Deep Space Industries i Planetary Resources, już prowadzi badania w tej dziedzinie. „....”Zainteresowanie Luksemburga kosmicznym wydobyciem potwierdził wicepremier Etienne Schneider. Stwierdził on, że obawy, jakoby traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. zabraniał górnictwa pozaziemskiego, są bezpodstawne. Traktat zabrania zawłaszczania kosmicznych ciał, a nie korzystania z ich zasobów – twierdzi wicepremier. Polityk porównał to do rybołówstwa na wodach międzynarodowych.
Pionierzy kosmicznego górnictwa liczą przede wszystkim na znalezienie na asteroidach w pobliżu Ziemi metali szlachetnych z grupy platynowców: platyny, irydu, palladu. Platynę, bardzo rzadką na Ziemi, wykorzystuje się m.in. w katalizatorach samochodowych oraz oczywiście w jubilerstwie.
Luksemburg, choć niewielki, ma dość mocny przemysł kosmiczny. Teraz planuje stać się centrum kosmicznego górnictwa w Europie. Już niedługo uchwali przepisy prawne, które zapewnią firmom prawo do surowców wydobytych przez nie w kosmosie.”..]]>.(źródło )]]>

Piotr Kościelniak „Mutacja genu powodem wyrzucenia ze szkoły „...”W genomie szóstoklasisty Colmana Chadama występuje mutacja wskazująca na wyższe ryzyko zachorowania na mukowiscydozę. Choć sama choroba się nie pojawiła – chłopiec jest zupełnie zdrowy – musiał opuścić szkołę w kalifornijskim Palo Al „..”Kwestia dyskryminacji ludzi ze względu na konstrukcję ich genomu jest często podnoszonym zagrożeniem, ale podobne postępowanie jest precedensowe. Z tego powodu interesuje się nim również amerykański Departament Sprawiedliwości – informuje magazyn „Wired" „...”osiadanie genetycznego markera nie oznacza jednak, że choroba się rozwinie. Tak jest w przypadku Colmana. Jednak jego rodzice, zgłaszając go do szkoły, załączyli wyniki testów DNA. „...”Ta informacja w jakiś sposób trafiła również do nauczycieli. A podczas jednej z wywiadówek nauczyciele ujawnili ją innym rodzicom. Tak się składa, że w tej samej szkole są już dzieci z mukowiscydozą. A obecność jeszcze jednego chorego – ich zdaniem – podwyższała zagrożenie infekcjami układu oddechowego. Colman, choć zdrowy, został uznany za zagrożenie. Rodzice dostali polecenie zabrania syna ze szkoły. „...”„Na przykład ubezpieczyciel może odmówić sprzedania polisy kobiecie, u której wykryto zmiany w DNA wskazujące na wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi. Pracodawcy mogliby wykorzystywać tę wiedzę do zatrudniania i zwalniania pracowników" – głosi oficjalna strona National Human Genome Research Institute poświęcona GINA. „Testy genetyczne staną się rutynową czynnością. Informacje pozyskane w ten sposób posłużą do tworzenia zindywidualizowanych terapii, nowych metod diagnostyki i prewencji chorób. Ale póki informacje o DNA nie zostaną objęte ochroną, będzie ich można również użyć do dyskryminowania ludzi". „.]]>..(źródło )]]>

Leszek Balcerowicz: Udział w demonstracjach KOD to obywatelski obowiązek „...”sam uczestniczę w demonstracjach KOD-u. To obywatelski obowiązek. Mniej narzekania, więcej działania  „..]]>(źródło )]]>

Niemiecka ustawa o prostytucji: rejestracja i obowiązkowe prezerwatywy”...”Po wejściu ustawy w życie prostytutki, aby móc legalnie wykonywać swój zawód, będą musiały co dwa lata zgłaszać działalność do odpowiednich urzędów. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie groziła kara do 1000 euro.
Kobiety poniżej 21 lat będą musiały zgłaszać się nawet częściej - co rok. Obowiązkowa będzie też coroczne wizyta w poradni zdrowia.”...”Korzystający z usług prostytutek mają obowiązkowo stosować prezerwatywy. Za naruszenie tego przepisu grozi grzywna w wysokości do 50 tys. euro.Z szacunków policji wynika, że w branży usług seksualnych pracuje kilkaset tysięcy kobiet. Niemiecka feministka Alice Schwarzer twierdzi, że jest ich 700 tys. Większość z nich to dziewczyny z Europy Środkowej i Wschodniej. Z ich usług korzysta codziennie milion klientów. Obroty branży szacowane są na 14 mld euro rocznie.”...(]]>źródło)]]>

Waszczykowski w Budapeszcie. Szef MSZ Węgier: "Sposób, w jaki instytucje europejskie atakują Polskę, jest nie do zaakceptowania"....”Na konferencji prasowej po spotkaniu Waszczykowski i Szijj rtó przekonywali m.in., że mają wspólne stanowiska w niemal wszystkich sprawach dotyczących stosunków polsko-węgierskich, kwestii regionalnych i europejskich. Podkreślali też szczególne znaczenie stosunków polsko-węgierskich i Grupy Wyszehradzkiej dla polityki swoich rządów. „...”Nasze narody, nasze państwa łączy wielowiekowa przyjaźń. (…) Jak przystało na państwa przyjacielskie, narody przyjacielskie, możemy w tej chwili realizować wspólne projekty, zarówno bilateralne, jak i regionalne. Po zmianie rządu w Polsce kilka miesięcy temu, dzisiaj nareszcie mamy możliwość odejścia od tylko retoryki wzmacniania naszej współpracy regionalnej i przypominania, że Grupa Wyszehradzka istnieje od 25 lat, a zająć się realizacją szeregu projektów regionalnych. To dotyczy energetyki, infrastruktury, ekologii i wielu innych

  • wtórował mu Waszczykowski.Szef polskiego MSZ zaznaczył, że w rozmowach z szefem węgierskiej dyplomacji nie udało mu się dotąd znaleźć „sprawy, która by nas dzieliła”.W zasadzie we wszystkich kwestiach, o których rozmawialiśmy, mieliśmy bardzo podobne spojrzenie i bardzo podobne koncepcje, jak rozwiązać, jak pójść dalej w rozwijaniu współpracy regionalnej”..”Szefowie MSZ szczególną uwagę poświęcili podczas konferencji polityce regionalnej, w tym zwłaszcza wspólnym projektom infrastrukturalnym. Wskazywali m.in. na znaczenie połączeń - drogowych, kolejowych i energetycznych - w Europie środkowo-wschodniej na osi północ-południe.Musimy się tak rozwijać, a nie być tylko tranzytem między Wschodem i Zachodem, ale również być „spinaczem”; żeby tutaj ta część Europy Środkowej spinała Europę Północną z Europą Południową”..”Szijj rtó odniósł się też do polityki instytucji UE wobec Polski.Sposób, w jaki instytucje europejskie atakują Polskę, jest nie do zaakceptowania. Narodowi polskiemu i Rzeczpospolitej należy się szacunek; każda instytucja UE i każdy polityk europejski musi szanować decyzje polskiego narodu, który w demokratycznych wyborach zdecydował, żeby ten rząd prowadził teraz Polskę— przekonywał.Waszczykowski podziękował węgierskiemu ministrowi za „solidarność wobec Polski” i przekonywał, że Europa „powinna zajmować się innymi problemami”.Kiedyś nasi królowie wspólnie walczyli o tę część Europy, później gen. Józef Bem walczył za wolność naszą i waszą, w 1956 r. również chcieliśmy wspólnie obalić komunizm. Dzisiaj okazuje się ponownie musimy solidarnie zabiegać o obronę naszej suwerenności w Europie— mówił.Europa ma dziś co robić, a nie zajmować się wyimaginowanymi problemami, które są punktowane w naszych krajach”..]]>.(źródło )]]>

Brzeziński „Gra polityczna w Polsce stała się nieodpowiedzialna, zmierza do podważenia fundamentów państwa - „....”Trudno nie być przerażonym do jakiego stopnia język polityczny stał się brutalny, do jakiego stopnia gra polityczna stała się nieodpowiedzialna ze strony osób stojących bardzo wysoko na szczeblu politycznym. Właściwie wygląda na to, że zmierza do podważenia fundamentów i szacunku dla państwa, Polski i polskiej demokracji „....”Te ciągłe nieodpowiedzialne bzdury o jakimś zamachu smoleńskim, ..”.....”to jest coś tak wstrętnego i szkodliwego, że, mam nadzieję, osoby bardziej odpowiedzialne w opozycji rządowej jakoś inaczej odniosą się do tego. To jest strasznie wredna robota robiona widocznie przez parę osób cierpiących na jakieś psychologiczne trudności, które, być może, z punktu widzenia ludzkiego są zrozumiałe, ale dla których nie ma miejscu w życiu politycznym „.....”To nieodpowiedzialne. To jest nie tylko szkodliwe, to jest warte pogardy „.]]> (więcej )]]>

Źródło: Foreign Policy, Agnieszka Stelmach. „Brzeziński dostrzega pewne analogie miedzy tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tym, co zdarzyło się w Europie w czasie wojny trzydziestoletniej. Wskazał na wzrost identyfikacji religijnej jako główny motyw działania politycznego. Dodał, że tylko kilka państw z regionu potencjalnie może być w miarę stabilnych, ze względu na tożsamość i poczucie jedności oraz siłę militarną. Do tej grupy zaliczył: Turcję, Iran, Izrael i Egipt.  - Reszta, bardzo liczna jest bardzo niespokojna. Łatwo w nich o destabilizację ze względu na brak spójności i wspólnej tożsamości -  zaznaczył.”..”Nie ma zagrożenie nuklearnego ze strony Iranu Brzeziński opowiada się także za współpracą z Iranem, który jego zdaniem ma wyjątkową rolę do spełnienia w regionie. Iran jest prawdziwym  państwem narodowym, solidnym graczem na arenie międzynarodowej, mogącym stabilizować sytuację w regionie i powstrzymywać aspiracje sunnitów, zwłaszcza z Arabii Saudyjskiej. Zdaniem byłego doradcy Cartera, tzw. zagrożenie nuklearne Iranu jest „sztucznie stworzonym problemem”. Iran potencjalnie może dysponować jedną nieprzetestowaną bombą atomową, a Izrael ma ich od 150 do 200. Stąd, gdyby Żydzi chcieli, mogliby uśmiercić wszystkich Irańczyków.  „...”Waszyngton powinien zawrzeć ciche porozumienie z Pekinem i Moskwą dotyczące tego, co w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki będzie można uznać za niedopuszczalne zagrożenie. Ze względu jednak na słabość Rosji i jej zaangażowanie na Ukrainie, Brzeziński postuluje ściślejszą współpracę z Chińczykami. „...”Wciągnięcie Rosji do UE „w interesie naszego wspólnego dobra” Brzeziński ostro skrytykował  niemoc i samolubstwo Europejczyków, zainteresowanych jedynie „dzieleniem pieniędzy w Brukseli” i nie mających szerszej wizji polityki międzynarodowej. Wyraził jednak nadzieję, że w końcu Rosja zostanie wciągnięta do UE „czując na sobie oddech Chińczyków, co będzie w interesie naszego wspólnego dobra".Dlaczego Brzeziński postuluje ścisłą współpracę z Chińczykami? Uważa on, że między USA i Chinami „nie ma ideologicznego zderzenia, jak to miało miejsce w przypadku konfliktu USA z ZSRR czy z Niemcami hitlerowskimi". Zdaniem byłego doradcy Cartera „Stany Zjednoczone i Chiny są skazane na współpracę, jeśli świat ma mieć system, który jest skuteczny.” Amerykanie jednak nie powinni „obnosić się” z tą współpracą, by nie prowokować jej przeciwników.”...” Odnosząc się do konfliktów nacjonalistycznych w Azji Brzeziński zalecił daleko idącą ostrożność, by nie uwikłać Ameryki w realizację imperialnych interesów odżywających nacjonalizmów, jak np. japońskiego. - W związku z traktatem o niesieniu pomocy myślę, że traktat musi być rozumiany przez strony jako obejmujący podstawowe interesy obu krajów. A to znaczy, że jesteśmy zainteresowani sukcesem demokracji japońskiej i wzrostem jej zdolności wojskowych, o ile mogą przyczynić się one do zwiększenia stabilności globalnej. Nie mamy interesu w tym, aby Japonia wykorzystywała swój potencjał ekonomiczny i militarny do realizacji ściśle określonych celów narodowych – tłumaczył.”..]]>(więcej )]]>

Michalkiewicz” Krok w stronę scenariusza rozbiorowego „....”We wtorek 10 marca Rosja wycofała się z podpisanego w roku 1990 w Paryżu traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie.  „...”Ostatnia inicjatywa przewodniczącego Komisji Europejskiej Jana Klaudiusza Junckera, który w wypowiedzi dla „Die Welt” poparł pomysł utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, może być w tej sytuacji potraktowana jako rodzaj balonu próbnego, przy pomocy którego Niemcy przetestują skłonność Amerykanów do ustępstw na ich rzecz w zamian za przyłączenie się Niemiec do antyrosyjskiej krucjaty, którą Stany Zjednoczone próbują montować w związku z konfliktem na Ukrainie. „...”ecyzja Naszej Złotej Pani, by zbojkotować moskiewskie obchody zakończenia II wojny światowej jest niewątpliwie sygnałem gotowości Niemiec do rokowań w tej sprawie. Warto tedy przypomnieć, że USA dotychczas były niezmiennie przeciwne projektowi utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, traktując to jako pseudonim wyprowadzenia utworzonej w roku 1955 Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli, pod którą trafiła ona w następstwie układów paryskich z roku 1954. Byłoby to uchylenie przez Niemcy kolejnego skutku II wojny światowej, a prawdopodobnie wstępem do uchylenia kolejnego jej skutku w postaci odzyskania „ziem utraconych”, znajdujących się obecnie w granicach polskiego terytorium państwowego jako „ziemie zachodnie i północne”. Wydaje się, że obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji czterech mocarstw w Poczdamie w roku 1945 mogłaby stanowić argument przesądzający o przyłączeniu się Niemiec do amerykańskiej krucjaty antyrosyjskiej i porzuceniu strategicznego partnerstwa z Rosją. „ ]]>(więcej )]]>

Przemysła Henzel „ Podpisanie umowy TTIP doprowadzi do utworzenia najpotężniejszego sojuszu w XXI wieku. Dzięki niej Europa oraz Stany Zjednoczone obronią swoją globalną pozycję, odnosząc znaczne korzyści gospodarcze i geopolityczne. Nowym aspektem jest także wydźwięk "kulturowo-cywilizacyjny" TTIP, który jeszcze bardziej zbliży do siebie partnerów z obu stron Atlantyku. - USA i Europa dadzą wyraźny sygnał całemu światu, że ich sojusz jest żywy, tym bardziej że Zachodowi przybywa konkurencji - stwierdził Damian Wnukowski z PISM. „..”Ale umowa, która ma charakter gospodarczy, będzie miała także skutki polityczne, ponieważ jej stronami będą uczestnicy relacji transatlantyckich, podzielający generalnie wspólne interesy i cele na forum światowym. Zacieśnienie współpracy Europy i USA, opartej na demokratycznych wartościach, będzie mieć także wydźwięk kulturowy, choć ten wątek nie jest zbyt mocno eksponowany przez polityków po obu stronach Atlantyku. „...”W przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji nad TTIP powstanie najpotężniejszy sojusz ekonomiczno-polityczny XXI wieku, biorąc pod uwagę choćby potencjał gospodarczy czy militarny. Jak podkreśla Damon Wilson z Atlantic Council, umowa ta jest "projektem geostrategicznym", który zbliży do siebie nie tylko dwie największe gospodarki świata, ale także partnerów w sensie politycznym. - Jeśli uda nam się wypracować wspólne normy, to powstaną standardy, które zmienią obowiązujące obecnie zasady, a inne kraje będą musiały dostosować się do nas - prognozuje amerykański ekspert. „...”Handel międzynarodowy jest regulowany przez przestarzałe reguły, nawet z lat 50., w rezultacie czego zasady rządzące globalizacją mają niewiele do zaoferowania w zakresie ochrony przed dumpingiem socjalnym - oceniła polityk Partii Pracy. „....”Zdaniem europosłanki, celem TTIP powinno być np. budowanie struktur gwarantujących obronę interesu publicznego. Państwa europejskie mogłyby także efektywniej wyrażać swoje stanowisko w innych kwestiach, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy nacisk na kwestię globalnego postępu społecznego. - W TTIP nie chodzi o walkę o władzę znaną z XX wieku, tylko o wpływ na kształtowanie globalizacji w XXI wieku - zaznaczyła. „...”Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ocenił, że umowa przyczyni się do odnowienia wpływów politycznych i gospodarczych USA oraz Europy w światowej polityce, a także będzie "wyraźnym znakiem danym całemu światu, że sojusz transatlantycki jest wciąż żywy". „..”Jednocześnie, z uwagi na wciąż ogromne znacznie USA i UE w globalnej gospodarce i silne powiązania handlowe z innymi krajami, przyjęcie TTIP może wpłynąć na negocjacje handlowe w innych częściach świata, a nawet na wielostronne rozmowy w WTO w ramach tzw. rundy Doha - zauważył ekspert w rozmowie z Onetem. - Trzeba pamiętać, że UE i USA odpowiadają za ponad 40 proc. światowego PKB, a łącznie przypada na nie około 30 proc. obrotów handlowych na świecie - dodał, odnosząc się do potencjału inicjatywy. „..”Ostatnia szansa na wzmocnienie pozycji Zachodu. Rośnie presja na Europę i USA „...”TTIP będzie mieć także skutki geopolityczne służące umocnieniu pozycji UE i USA, co umożliwi im wyznaczanie standardów w handlu światowym, a potem być może także pewnych standardów politycznych. Rosnąca konkurencja ze strony "wzrastających gospodarek" takich jak Chiny, Indie czy Brazylia powoduje nie tylko konieczność obrony globalnej pozycji państw zachodnich, ale również konieczność reform wewnętrznych. „...”Z kolei niemiecki eurodeputowany Christian Ehler wskazał, że globalna pozycja Europy zależy od jej zdolności eksportowych. - Jeśli nie zawrzemy takiej umowy jak TTIP, to zrobią to państwa Azji. Jestem przekonany, że kluczowe dla całej umowy są zmiany w zakresie standaryzacji. Jeśli Stany Zjednoczone i Unia Europejska nie poprawią jakości swojej współpracy na tym polu, to kraje BRICS rzucą nam poważne wyzwanie w kwestii wyznaczania standardów „...”Umowa z USA to "ostatni dzwonek" dla Europy na polepszenie jej globalnej pozycji. - Pod tym względem TTIP jest dla nas pierwszorzędną okazją, ponieważ decyzje podjęte w ramach tego porozumienia będą mogły służyć za model w całym handlu światowym. Ale istnieje ryzyko, że inne regionalne bloki handlowe lub inne kraje pokonają nas i narzucą nam swoje własne reguły i zasady - w wymiarze globalnym - ostrzegła ze swojej strony Jude Kirton-Darling. „...”W takim scenariuszu konieczne będzie zwiększenie zdolności wojskowych państw europejskich oraz zwiększenie interoperacyjności na polu walki pomiędzy siłami zbrojnymi USA, Kanady i państw europejskich. Konieczne byłoby jednak wsparcie Europy przez Waszyngton w dziedzinie inwestycji, transferu technologii i know-how, co perspektywicznie, umożliwiłoby podejmowanie wspólnych działań zbrojnych np. w Afryce, w celu "wygaszania" konfliktów. Ale, jak na razie, jest to jednak kwestia zbyt "wrażliwa" - z politycznego i wojskowego punktu widzenia. „....”Wess Mitchell, dyrektor Centrum Analiz Polityki Europejskiej, zaakcentował wagę TTIP dla państw Zachodu w aspekcie polityczno-kulturowym, m.in. z uwagi na agresywną politykę Rosji. Jego zdaniem, Zachód musi zmobilizować potencjał ekonomiczny, ideologiczny i wojskowy i "postawić szlaban, by powstrzymać rewizjonistów w XXI wieku". - Moskwa dokonała już (...) wyboru. Po 20 latach nieudanych prób musimy przyznać, że Rosja Władimira Putina nie jest, i nie będzie, częścią świata Zachodu „...”Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że w wyłaniającym się świecie wielobiegunowym Zachodowi przybywa konkurencji w postaci przynajmniej kilku ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturowych. Stanowi to znaczącą zmianę w kontekście dominacji USA w światowej polityce i gospodarce po zakończeniu zimnej wojny - zaznaczył Wnukowski. - Obecnie, mimo wciąż dużej atrakcyjności gospodarczego "modelu zachodniego", formę przeciwwagi dla niego stanowi np. polityka Chin, która może zachęcić państwa rozwijające się do odchodzenia od założeń liberalnego „konsensusu waszyngtońskiego" . ...]]>(więcej )]]>

Umowa o wolnym handlu między UE a USA (TTIP) to wyzwanie dla praw konsumenckich, pracowniczych i europejskiej demokracji, bo to, co dziś wiemy o porozumieniu wskazuje, że skorzystają na nim tylko wielkie korporacje i ponadnarodowy biznes „...”Profesor Leokadia Oręziak z SGH jako przykład umowy zawartej przez nierównych partnerów wskazała zawarty w 1992 roku przez USA, Kanadę i Meksyk Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA). Jej zdaniem porozumienie dla Meksyku okazało się katastrofą: pod wpływem amerykańskiej konkurencji doszło do zniszczenia meksykańskiego przemysłu, a kraj, który pod względem produkcji żywności był samowystarczalny, dziś importuje ze Stanów Zjednoczonych 40 proc. sprzedawanych u siebie artykułów spożywczych. „...”Dla Oręziak TTIP to ograniczenie polityki przemysłowej państwa. Tymczasem przemysł - jak podkreśliła, dając przykład Niemiec - to jedyna podstawa rozwoju gospodarczego.Zauważyła, że konkurencja ze strony USA, które mają niższe koszty pracy i dostęp do taniej energii, wymusi ogromne zmiany na rynku Unii Europejskiej i - choć tego nie ma w umowie - pojawi się presja na ograniczenie płac i praw pracowników.”...”Według profesor unijno-amerykańskie negocjacje przewidują ponadto powołanie ponadnarodowego zgromadzenia ekspertów, tzw. regulacyjnej rady współpracy, która będzie określała, jakie przepisy są sprzeczne z duchem wolnego handlu i inwestycji. Zdaniem Oręziak tym samym rada będzie miała władzę nad państwami i demokratycznymi instytucjami. „...”Katarzyna Szymilewicz z Fundacji Panoptykon ... umowy o partnerstwie transatlantyckim w sposób niedemokratyczny powstają nowe regulacje dotyczące m.in. bankowości, finansów, handlu elektronicznego, żywności i ochrony środowiska. „....”Paneliści jako jedno z największych zagrożeń wskazywali postulowaną w umowie klauzulę o rozwiązywaniu sporów między państwem a inwestorem (ISDS). Dla nich to nic innego, jak jednostronny mechanizm oddziaływania korporacji na państwa, gdzie firmy mogą wszczynać procesy arbitrażowe, a władze tylko się im podporządkować. „...”"Międzynarodowy arbitraż budzi wiele wątpliwości" - mówił prowadzący dyskusję Przemysław Wielgosz, redaktor polskiego wydania "Le Monde Diplomatique". "Czy mamy do czynienia z prywatyzacją wymiaru sprawiedliwości?" - pytał.  ...]]>(więcej )]]>

Jędrzej Bielecki „ Sama Ameryka nie podoła Chinom „....”Jeśli Obama nie przekona Kongresu do umowy z Unią, Pekin będzie dyktowały warunki światowego handlu „....”TTIP to będzie takiego drugie NATO – mówiła niedawno „RZ" Ulrike Guerot z berlińskiego oddziału European Council on Foreign Relations. „....”Państwo Środka niedawno stało się największym eksporterem świata, a zdaniem OECD przegoni w 2016 r. pod względem potencjału gospodarczego Stany Zjednoczone. Już teraz w wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej to Pekin, a nie Waszyngton, określa zasady wymiany towarowej. „....”– Model chińskiego kapitalizmu zasadniczo różni się od modelu zachodniego – zwraca uwagę „Rz" Nicolas Veron, ekonomista Instytutu Bruegla w Brukseli. I wymienia ….lekceważenie równych zasad konkurencji, kontrolę przez państwo banków i szerzej kluczowych inwestycji, lekceważenie norm ochrony środowiska i regulacji socjalnych. „....”Eksperci nie mają wątpliwości: w razie utworzenia TTIP to gospodarczemu modelowi Zachodu, a nie Chin podporządkuje się reszta świata. Tak się stanie nie tylko dlatego, że dochód narodowy USA i Unii to razem wciąż blisko połowa światowej gospodarki, a wartość wymienianych każdego dnia przez Atlantyk towarów i usług już teraz przekracza 2 mld euro. Porozumienie zmieni globalny układ gry także dlatego, że dalece wykracza poza zniesienie ceł. Ogromne korzyści z umowy mają wynikać z ustanowienia wspólnych norm towarów, od leków po reflektory samochodowe, od smartfonów po jabłka. „....”Wspólne regulacje miałyby także obejmować usługi, w tym tak ważne jak finanse, gdzie Ameryka i Europa wspólnie kontrolują trzy czwarte globalnego rynku. „....”Komisja Europejska szacuje, że po wejściu w życie porozumienia gospodarka Wspólnoty będzie każdego roku o 0,5 proc. większa (120 mld euro), a amerykańska o 0,4 proc. (95 mld euro). To tak, jakby co kilkanaście miesięcy do transatlantyckiej wspólnoty dołączał kraj o potencjale Austrii.  ...]]>(więcej )]]>

Bilderberg – plany ujawnione: zdesperowana Elita na ratunek Nowego Porządku Świata”...”Wewnętrzne źródła Infowars potwierdzają, że biorąca w niej udział w pięciogwiazdkowym Hotelu Marriott elita skoncentruje się przede wszystkim na tym, jak zapobiec politycznemu, globalnemu przebudzeniu będącego największym i teraźniejszym zagrożeniem dla wielkich planów Grupy Bilderberg w ustanowieniu Nowego Porządku Światowego. Centralizacja władzy w jednym świecie, polityczna federacja i rozszerzenie partnerstwa transatlantyckiego (TTIP- Transatlantic Trade and Investment Partnership) jest bez wątpienia głównym tematem dyskusji na tegorocznym spotkaniu.
TTIP stanowi integralny składnik w planach Bilderberg w ratowaniu Nowego Porządku Świata, poprzez stworzenie ‚światowych firm’ w początkowo wolnej strefie handlu łączącego Stany Zjednoczone z Europą. Podobnie jak to zrobiła Unia Europejska rozpoczynając od utworzenia obszarów wolnego handlu, by ostatecznie nabrać charakteru federacji politycznej kontrolującej ponad 50% praw swoich państw członkowskich i tworząc przepisy z całkowitą pogardą dla ich suwerenności i demokracji. TTIP w założeniu jest przeznaczony do osiągnięcia tego samego celu, tylko na większą skalę.
Sprawę wspiera amerykański pełnomocnik ds. handlu Michael Froman, zaufana postać Wall Street i członek CFR, siostrzanej organizacji Bilderberg. Froman bierze czynny udział w budowaniu kolejnego bloku globalnego rząduTrans-Pacific podobnego do TTIP, ale z udziałem państw azjatyckich.
Biorąc pod uwagę, że Bilderberg planował stworzenie wspólnej waluty euro już w 1955 roku (1) (przewodniczący Bilderberg Etienne Davignon w wywiadzie 2009 r. (2) przechwalał się tym, że wspólna waluta euro była pomysłem Bilderberg) ostatnie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego wszczęły alarm wśród globalistów Bilderberg wywołując w nich przerażenie, że ich planowanie superpaństwa UE staje się teraz utrudnione w wyniku populistycznego oporu jak i wrogości wobec niekontrolowanej polityki imigracyjnej.” ...]]>(więcej )]]>
------

Ważne

Soros: Europa na skraju załamania „...”Orbán i Kaczyński budują bardzo podobne reżimy. Próbują wykorzystać mieszankę nacjonalizmu etnicznego i religijnego, aby umocnić się u władzy. „...” Naród niemiecki jest w stanie przeciwdziałać temu, by spełniła się ponura przepowiednia kanclerz Merkel, że kryzys imigracyjny może zniszczyć Unię. Niemcy pod jej przewodnictwem osiągnęły pozycję hegemonistyczną, jednak tanim kosztem. Zwykle hegemoni muszą pilnować nie tylko swoich własnych interesów, ale też interesów tych, którzy są pod ich ochroną. Przyszedł czas, by Niemcy zdecydowali, czy chcą wziąć na siebie odpowiedzialność wynikającą z tego, że są dominującą w Europie potęgą.”.. ]]>(więcej )]]>

]]>http://naszeblogi.pl/33772-niesiolowski-bis-brzezinski-pogardza-kaczynskim]]>

]]>http://naszeblogi.pl/48562-brzezinski-usa-i-chiny-powinny-podzielic-swiat-miedzy-siebie]]>

]]>http://naszeblogi.pl/53454-michalkiewicz-za-sojusz-z-usa-niemcy-dostana-polske]]>

]]>http://naszeblogi.pl/51555-usa-rzucily-sikorskiego-i-polske-niemcom-w-zamian-za-rosje]]>

]]>http://naszeblogi.pl/54376-niemcy-sa-nadzorca-nad-europa-z-nadania-usa]]>

-------

Mój komentarz

Na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda tak. USA stanowczo chca Wielkiej Brytanii w Unii. Tego samego chcą Niemcy. Unia dla Anglii to 50 procent obrotów handlowych i kontrola 50 procent rynków finansowych . W. Brytania pomimo tego chce wyjść z Unii. Brytania jednak nie chce wyjść z lewackiej Unii , aby zlikwidować u siebie polityczna poprawność i lewactwo.

Coś tu nie gra. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii oznacza przejęcie całego rynku finansowego Unii przez Niemcy i wypchniecie z niego lichwiarzy brytyjskich. Wielka Brytania bez odgrodzonej handlowo od świata Unii nie przetrwa, bo jej gospodarka jest coraz bardziej prymitywna , o czym świadczy fakt istnienia coraz większej ilości nisko płatnych stanowisk pracy.

Niedawno okazało się podczas wizyty chińskiego prezydenta XI, że to Chińczycy będą budować w Wielkiej Brytanii elektrownie jądrowe i szybka kolej. Po wprowadzeniu płatnych studiów i gigantycznemu opodatkowaniu ludności Wielka Brytania zsuwa się w przepaść technologiczna i cywilizacyjną

W tej grze o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii najmniej ma do powiedzenia Cameron i Brytyjczycy. Cameron tylko wysługuje się lichwiarzom i przygotowuje Brytyjczyków na ewentualne wyjście Unii,gdyby Niemcy dogadały się w tej sprawie z USA. Bo gra tak naprawdę toczy się pomiędzy USA i Niemcami . Dla Niemiec najkorzystniej byłoby Anglię wyrzucić z Unii , a tą ostatnią definitywne przekształcić w IV Rzesze, ale na to muszą mieć zgodę Amerykanów. Dopóki Wielka Brytania jest w Unii dotąd budowa IV Rzeszy nie będzie mogła zostać ukończona . Wielka Brytania jest koniem trojańskim USA w Unii i gwarantem dla USA ,że Niemcy są pod jakoś kontrolą

Całe to podrygiwanie Cameron przykrywa negocjacje USA Niemcy w sprawie TTIP. TTIP dałoby USA przywództwo nad całym światem zachodnim . Ale za zgodę na to Niemcy zapewne domagają się od USA zgody na usuniecie Anglii z Unii i zgodę na dominację w Europie.

Innym łupem o którym wielcy rozmawiają jest Polska , która USA po wyjściu WB z Unii nie będą chciały oddać |Niemcom w całkowita kontrole, bo zniszczenie i wchłonięcie Polski przez Niemcy oznaczałoby przekształcenie samych |Niemiec z ich IV Rzeszą w globalne mocarstwo i wypchniecie USA z Europy . A sprawa upadku Rosji dalej jest w toku i nie wiadomo jak się potoczy i co w sprawie Rosji zrobią Chiny .

A w tle tego wszystkiego jest jeszcze większa gra. Przygotowania do wojna USA z Chinami o kontrole nad całym globem

video Czemu TTIP to nie tylko umowa o wolnym handlu?
Video UE jest narzędziem wygrania II wojny światowej przez Niemcy! - Stanisław Michalkiewicz
Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewicz]]> i  na  ]]>Twitt]]>erze  
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści ]]>„ ]]>]]>Pas Kuipera”]]> 
]]>Rozdział drugi ]]>]]>Rozdział trzeci ]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie ]]>]]>Niosącego]]>]]>Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da ]]>]]>„ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant ]]>]]>„ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.lamborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]>  ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 000
1
Jestem zainteresowany współpracą z portalem informacyjnym w zakresie dokonania przeglądu prasy , w tym anglojęzycznej , ewentualnie tłumaczeń z tego języka., tworzenia serwisu informacyjnego Analiz programów i tym podobnych Zainteresowanych proszę o kontakt

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)