Na słowa Kaczyńskiego lewactwo toczy z ust pianę wścieklizny

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

„Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze mówił, że "nie ma Polski bez Kościoła". – Nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół „...”Kaczyński na Jasnej GórzeLider PiS zaakcentował w Częstochowie potrzebę prowadzenia Polski "ku dobrej zmianie" – pod wodzą polskiej hetmanki, Matki Boskiej Królowej Polski. Zapewnił przy tym, że zarówno prezydent elekt, Andrzej Duda, jak i kandydatka na premiera, Beata Szydło, "nie są głusi na głos Polaków" oraz "wobec tego wszystkiego, czego naucza Kościół i co jest fundamentem naszej wiary i fundamentem polskości".Prezes PiS po zakończeniu mszy będącej głównym punktem pielgrzymki podziękował metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu abp. Andrzejowi Dziędze za wygłoszoną wcześniej homilię.Hierarcha mówił w niej m.in., że to zwykli ludzie wiedzą, co najlepsze dla Polski. Wzywał do "cichego oporu wobec złego prawa", m.in. do konwencji o przemocy w rodzinie. Sprzeciwił się ustawie o in vitro, którą nazwał "zbrodniczą". Zaapelował do "ludzi odważnych", aby "prawo niemądre naprawiać". Prosił też o kilka miesięcy modlitwy przed wyborami parlamentarnymi.”...”– Polska czekała na te słowa – podkreślił Kaczyński. – Chciałem szczególnie podziękować księdzu arcybiskupowi metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu za to, co tutaj powiedział, za to, że przedstawił w sposób jednoznaczny i zdecydowany stanowisko Kościoła. Chciałbym podziękować księdzu arcybiskupowi metropolicie częstochowskiemu za to, że swoją obecnością wraz z innymi biskupami zaświadczył tę naukę, którą tutaj usłyszeliśmy – zaakcentował.– Powtarzam, potrzebowaliśmy tego wszyscy, potrzebowała tego Polska – dodał prezes PiS. Dziękował też wszystkim obecnym, którzy przybyli, by modlić się za Radio Maryja i za Polskę – zgodnie ze słowami kard. Stefana Wyszyńskiego, którymi uczyniono hasło pielgrzymki: Po Bogu najbardziej kocham Polskę.– Tak, Polskę trzeba kochać, trzeba kochać ją czynnie i trzeba działać skutecznie razem. Trzeba działać pod tą wodzą, która jest niezawodna. Tu padły słowa o hetmance, o Matce Boskiej Królowej Polskiej, polskiej hetmance. Pod jej wodzą musimy prowadzić Polskę ku dobrej zmianie – mówił prezes PiS.Zapewnił, że ci, "którzy już zdobyli urzędy, które upoważniają do takiego prowadzenia, prezydent elekt" i ci, "którzy o nie zabiegają, przede wszystkim kandydatka na premiera, pani Beata Szydło", to "z całą pewnością nie są ludzie głusi na głos Polaków, nie są głusi wobec tego wszystkiego, czego naucza Kościół i co jest fundamentem naszej wiary i fundamentem polskości".– Bo nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół. I nawet gdyby ktoś miał wątpliwości, nawet gdyby ktoś nie wierzył, ale był polskim patriotą, to musi to przyjąć – musi przyjąć, że nie ma Polski bez Kościoła, nie ma Polski bez tego fundamentu, który trwa od przeszło tysiąca lat – mówił oklaskiwany Kaczyński.Zadeklarował też wiarę, że "przejdziemy ten wiraż (...), w imię tego hasła i z tymi słowami, które ma zawsze na ustach ojciec dyrektor, twórca tego niezwykłego dzieła". Podkreślił, że to "niezwykłe dzieło w wymiarze duchowym, odnoszącym się do zbawienia, ale też w ziemskim". – Polska codzienna ma wiele wad, ale byłaby z całą pewnością dużo gorsza, gdyby Radia Maryja nie było – ocenił Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze.”]]>..(źródło )]]>

Marek Jurek „Atak Parlamentu Europejskiego na Węgry jest uderzeniem w takie wartości, jak suwerenność państw członkowskich UE czy prawa rodziny. Odpowiedzią na to może być tylko budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, niezbędnej do prowadzenia polityki opartej na chrześcijańskich wartościach. Polityki takiej, jakiej uczył nas bł. Jan Paweł II.„...”Europejska opinia publiczna dostaje jasny sygnał – próby opierania polityki na chrześcijańskich wartościach, jak uczynił to Viktor Orbàn na Węgrzech, są w UE nieakceptowalne. „....”Polski rząd powinien z góry zapowiedzieć, że nie wyrazi zgody na żadne działania wymierzone przeciw Węgrom. Więcej – polska dyplomacja powinna aktywnie zachęcać inne państwa w Europie do zajęcia podobnego stanowiska, odwołując się do wszystkich wartości zakwestionowanych przez autorów antywęgierskiego raportu: suwerenności państw członkowskich Unii, wolności podatkowych, praw rodziny. „ ]]>( więcej )]]>

Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłaby całym krajom utonąć w niewolniczych długach” ..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa"…...”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne.„...”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynent od zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie„...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejską były spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi siꔄ.....”przed Reformacją Kościół był przeciwny lichwie– praktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym.” ….]]>(więcej ]]>)

Jarosław Kaczyński „Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: w imię Boga wszechmogącego - podkreślił oklaskiwany prezes PiS. „....”sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny. „....”dawnego systemu broni m.in. "dawny społeczny zasób o tradycjach antyklerykalnych" uzupełniony przez "bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne". Jak wyjaśnił, chodzi o "zasób europejski", czyli Unię Europejską, a także organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi. „....”w dyskusji nad nową organizacją państwa po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość. Elity te, jak mówił Kaczyński, w dużej części ukształtowane były przez komunizm, w innej - wywodziły się z akcji dysydenckich wobec komunizmu, w jeszcze innej były związane z agenturą, a w ostatniej - były związane z "liberalizmem integralnym", czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. „ ….(]]>więcej ]]>)
Jarosław Kaczyński „Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '….(]]>więcej]]>)

Prof. Michael Novak „Od czasów Jana Pawła II mamy jakby nowy impuls w nauczaniu społecznym Kościoła. Kluczowy do niej wkład Jana Pawła II dotyczy wyjaśnienia, jaka jest przyczyna bogactwa nie indywidualnego, ale narodów. Dokładnie to samo pytanie stawiał Adam Smith.”...”Wiedza, umiejętności, kreatywność. Społeczeństwa nie bogacą się poprzez pracę w sensie marksistowskim, czyli przez niewolniczą pracę robotników w przemyśle ciężkim. „.....” „Nawet w Ameryce coraz więcej ludzi szuka dziś bezpieczeństwa, a nie wolności. Jeszcze 20 lat temu było inaczej „....”Koncentracja na bezpieczeństwie jest formą socjalizmu, łagodną, ale jednak socjalizmu. A z socjalizmem jest tak, że działa dopóty, dopóki korzysta z cudzych pieniędzy.”...”Bycie kreatywnym jest ideą chrześcijańską. Nie znajdzie się jej w hinduizmie, buddyzmie, w islamie. W tym sensie Max Weber miał rację, że chrześcijaństwo jest podstawą kreatywności, „....”Katolicyzm dostarcza najlepszej teorii do dynamizmu ekonomicznego......(]]>więcej ]]>

grupa 10 organizacji niemieckich i austriackich, z Greenpeace Energy na czele, oświadczyła, że jest przeciwna budowie brytyjskich elektrowni jądrowych, bo… spowoduje to obniżenie cen energii elektrycznej w Niemczech o 12 proc. Grupa ta zamierza wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciwko decyzji rządu brytyjskiego ustalającej długoterminowe ceny energii jądrowej i Komisji Europejskiej, która zatwierdziła te decyzję.  „..]]>."]]>Firmy niemiecko-austriackie opierają się na wynikach studium zleconego przez nie same berlińskiemu instytutowi Energy Brainpool Institute, którego obliczenia wykazały, że elektrownie jądrowe "obecnie planowane" w sześciu krajach Unii Europejskiej "mogą obniżyć ceny hurtowe energii elektrycznej w Niemczech o 11,8 proc."  ]]>(źródło) ]]> 
------
Ważne
Jarosław Kaczyński „Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '….(]]>więcej]]>)

Dosłownie Kaczyński powiedział „ Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że największym zagrożeniem dla wolności jest poprawność polityczna. Dodał też, że bez wolnych mediów i pluralizmu nie ma demokracji. Aby bronić naszej wolności należy mówić stanowcze nie tym, którzy zamykają usta ludziom o odmiennych poglądach, dodaje. „.]]>.(więcej )]]>
----------
Mój komentarz

Jedno jestem pewien . Jarosław Kaczyński za zasługi dla Polski spocznie na Wawelu koło swojego brata. Zresztą te zasługi zostaną w pełni docenione dopiero po jego śmierci . Jak choćby ostatnia genialna w swej intuicji decyzja , aby kandydatem na prezydenta został mało znany, mający bardzo małe szanse , katolik Duda zamiast celebryty pisowskiego, rozwodnika Czarneckiego. 

Piszę o Czarneckim po aby państwu uświadomić ,że nawet w najwyższych kręgach PiS nikt nie rozumie jak kluczowa dla interesu Polski było prawie ostentacyjne postawienie Kaczyńskiego na chrześcijaństwo , na kościół i związanie PiS u z katolicyzmem.

Paradoksalnie najwierniejszymi uczniami Jarosława Kaczyńskiego są narodowcy. Winnicki, prezes RN nazwał swoją partię katolicko narodowa. Tam rozwodnik Czarnecki, prawie rozwodnik Kurski , czy jeszcze niedawno rozwodnik Mariusz Antoni Kamiński ( nie mylić z Kamińskim z CBA ) ni wielu innych im podobnych nie mieliby szans brylować.

Mało kto sobie zdaje sprawę ,że to dzięki nowoczesnemu nacjonalizmowi, czy też patriotyzmowi jaki zbudował Kaczyński polska scena polityczna jest wyjątkowa w Europie, porównywalna jedynie z węgierską.

Praktycznie wszędzie w Europie skrzydło antysystemowe opanowała laicka lewica, co czyni polityczny bunt atrapowym i skazanym na klęskę. W Polsce dzięki Kaczyńskiemu , którego takie a nie inne decyzje miały decydujący wpływ na całą resztę sceny politycznej antysystemowcy , czyli Kukiz, narodowcy, ,KNP , Braun , to katolicy , patrioci i wolnorynkowcy. Wystarczy popatrzyć na jakich ludziach oparł się Kukiz w komitetach referendalnych , jaki program mają narodowcy , KNP , Koliber, czy Centrum Adama Smitha.

Ostatecznie schodzi ze sceny antysystemowy przedstawiciel lewackiego skrzydła libertarianizmu Korwin Mike , który atakuje kościół , ma lewackie lub im bliskie poglądy na takie sprawy jak kazirodztwo, pedofilia, aborcja , wysługujący się lichwiarstwu i ich koncernom . Chociaż ze względu na to że może być zmarnowane te kilka procent które ma powinien być dołączony „jakoś „ do szerokiej koalicji antysystemowej Kukiza

Orban re chrystianizuje życie publiczne na Węgrzech. Słowa i deklaracje Kaczyńskiego zapowiadają to samo w Polsce. Bez rechrystianizacji życia publicznego , administracji , sfery budżetowej , szkolnictwa Polska nie żadnych szans ani na wybicie się na faktyczną suwerenność ani na modernizację. Nie ma żadnego państwa na świecie ani żadnej społeczności ,które nie istniałby dzięki jakiemuś systemowi etycznemu wywodzącemu się z religii . W Polsce to aksjologia chrześcijańska, a nie polityczna poprawność i gender , musi stać się fundamentem na którym ma stać prawodawstwo i prawo w Polsce.

Wściekłe lewactwo toczy pianę z ust na każde słowo Kaczyńskiego. Dlatego do wielu lat Kaczyński jest wrogiem publicznym numer jeden międzynarodówki lewackiej. Bo dzięki Kaczyńskiemu Polska ma szansę stać się na powrót tolerancyjnym państwem chrześcijańskim, a Polacy na powrót społeczeństwem katolickim.

Dla mnie gwarantem takiej zmiany jest tylko i wyłącznie Kaczyński ,bo reszcie nie ufam. I inny tez radzę przyjąć zasadę ograniczonego zaufania Bo to z najwyższych kręgów PiS wyszedł Misiek Kamiński, Sikorski , którego żona jedzie teraz po polecenia na spotkanie Grupy Bilderberga , czy obłąkana seksedukatorka Kluzik Rostkowska , która teraz gorliwie pedoflizuje polskie szkoły i seksualizuje polskie dzieci. A o tym ze ma racje z postulatem uważnego patrzenia na ręce ludzi otaczających Kaczyńskiego najlepiej świadczą oskarżenia Marka Jurka pod adresem szefa ekspertów PiS Glińskiego ,że ten wyciął jego katolickich ekspertów z tego ciała tworzącego program PIS.

I  tutaj na koniec chciałbym zwrócić uwagę ,tych wszystkich, którzy maj mi za złe że krytykuję program  gospodarczy PiS ,że to mu szkodzi . Tłumaczyłem to komfortem jaki daje niszowość mojego bloga. Odnosi się to teraz również do tego  w tym wpisie napisałem.Bo żaden prominentny człowiek PiS  nie powtórzą w tak ostrej, dobitnej formie , publicznie w obawie o wynik wyborczy słów Kaczyńskiego ""nie ma Polski bez Kościoła". – Nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół"..."„Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem....sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny."..."Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '

Więc może są jakieś korzyści z tego z ze jest jakiś  bloger ,który pisze to co myśli , nie wtapia się pis owski mainstream i  nie koncentruje się na wyniku wyborczym. Bo inaczej nie mógłby tego napisać co napisałem ,bo z pewnością szkodzi to wynikowi wyborczemu PiS .
       
videoProf. Andrzej Nowak: Historia myśli politycznej -1-
video Jarosław Kaczyński w klubie Ronina - 8.06.2015 (wersja pełna)
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewic z]]> ]]>Twitt]]>er 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant „ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.amborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> 
 ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (7 głosów)