Dzisiaj Katalonia, jutro Państwo Łużyckie ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Tomasz Bójnicki „ Wyobrażacie sobie Europę bez naszych zachodnich sąsiadów Niemców lub jak wyglądałby Polska z samą Warszawą rozciągająca się na pół województwa mazowieckiego? Wydawałoby się, że to obrazki niczym z głowy szaleńca, ale nic bardziej mylnego! Takie pomysły istniały naprawdę i w pewnych czasach nie wydawały się tak nierealne.
"Niemcy muszą zginąć!"
Wiele osób zastanawiało się, jak będzie wyglądać powojenna Europa, ład polityczny i międzynarodowy po zwycięstwie aliantów i tym samym jaki kształt będzie miał główny agresor czyli Niemcy. Jedną z propozycji był plan Harry’ego Morgenthau’a - amerykańskiego sekretarza skarbu. Opracował on plan dotyczących powojennych Niemiec.
Zakładał on m.in. rozbicie Niemiec na: Niemcy południowe i północne oraz na strefy międzynarodowe, całkowitą demilitaryzację, likwidację przemysłu ciężkiego, stworzenie państwa rolniczo-pasterskiego oraz włączenie części ziem do ZSRR, Polski i Francji.
To i tak nic w porównaniu do tego jakie zamiary miał wobec powojennych Niemiec, pisarz i biznesmen – Theodore Kaufman. W swej publikacji wzywał do całkowicie radykalnych działań. Mianowicie głównym jego hasłem było „German must perish!” czyli „Niemcy muszą zginąć!”. Głównymi założeniami była całkowita likwidacja państwa niemieckiego i jego rozbiór pomiędzy sąsiadów. I tak doszłoby do tego, że mapa Europy wyglądałby tak:”.]]> (Więcej)]]>

  1. 1945 roku z dużym napięciem oczekiwano w Polsce nowej konferencji pokojowej bowiem miała ona określić zachodnie granice państwa. Ale zanim do tego doszło Polacy podjęli się zapomnianej dziś, a bardzo interesującej i zgodnej z polską racją stanu inicjatywy, której jednym z celów było osłabienie przyszłych Niemiec. Odżyła wówczas wspierana przez rządy w Pradze i w Warszawie idea powstania państwa łużyckiego. Polska władała Łużycami wraz Budziszynem, za czasów Bolesława Chrobrego. W roku 1002 Bolesław I Chrobry przyłączył Łużyce do Polski, co zostało uznane pokojem w Budziszynie. W 1919 roku delegacja Łużyczan była obecna na obradach konferencji wersalskiej, gdzie zabiegała o utworzenie wspólnego z Czechami państwa. Nie zostali jednak dopuszczeni do głosu. Łużyce to region w dolinach Nysy Łużyckiej i Szprewy, z głównymi ośrodkami w Chociebużu, Budziszynie i Białej Wodzie, zamieszkany w dużej mierze przez autochtoniczną ludność słowiańską, wywodzącą się głównie od Słowian Połabskich i mówiącą ich narzeczem. Przez stulecia ten najmniejszy słowiański naród był zdominowany przez żywioł niemiecki, ale udało mu się zachować własny język i odrębność kulturową.Po zajęciu Łużyc przez Armię Czerwoną, Rosjanie zezwolili Łużyczanom na prowadzenie ograniczonej działalności politycznej. Reaktywowano zasłużone stowarzyszenie „Domowina”, oraz Łużycką Radę Narodową, która miała reprezentować naród na arenie międzynarodowej. Na jej czele stanął Jan Czyż (także Czyż lub Cys). Na początku stawiał on na współpracę z Czechami. Jednak rząd praski chciał przyłączenia do Czechosłowacji całych Łużyc, co wywołało konflikt i przerzucenie orientacji na Warszawę.
    Koncepcja polska polegała na utworzeniu państwa łużyckiego pod kuratelą rządów w arszawie i w Pradze. Łużyczanie chcieli utworzyć własne państwo po 800-Ietniej niewoli, były prowadzone w tym celu pewne rozmowy i sondaże, ale tak się nie stało. Frakcje łużyckich działaczy narodowych (z W. Kócką i J. Czyzem na czele) jak wspomnieliśmy wcześniej szukały poparcia w Warszawie. Polscy komuniści deklarowali ostrożną sympatię dla łużyckiego ruchu. W 1945 roku J. Czyż uzyskał deklarację poparcia od Bolesława Bieruta. Ostrożną, gdyż Polacy, w chwili, gdy ważyły się losy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, którą Stalin forsował wbrew niemieckim komunistom, obawiali się bardziej zdecydowanie popierać ten pomysł, by cały plan oparcia zachodnich granic Polski na Nysie i Odrze nie zakończył się klęską.”..”Warto też wspomnieć, że Łużyczanie to w pewnym sensie oczywiście „potomkowie” Polaków. W III w.n.e. wyemigrowali z obecnej południowej Polski do dzisiejszych Łużyc i tam osiedlili się. Ich język podlegał wpływom niemieckim, czeskim i połabskim, ale pozostał najbardziej ze wszystkich podobny do polskiego (nawet bardziej niż słowacki). Przykład tekstu z Serbskiego Kodeksu Narodowego: „Serbski lud a kuidy Serb ma prawo na zachowanje swojeje narodneje identity w starodawnem sedleńskem- Łuiicach”. Szkoda, że 65 lat temu nie powstała Republika Łużycka. „...]]>(źródło )(link is external)]]>

Eli Barbur „Obserwuję ostatnio z rosnącym obrzydzeniem –rozmydlanie historycznej i moralnej odpowiedzialności, jaką ohydna dla MNIE nacja niemiecka ponosi za hitleryzmi związane z tymludobójstwo oraz potworne zbrodnie wojenne. Ten niemiecki proceder obserwowany jest też w Polsce - wiadomo, o co chodzi.”....”Niemcy rozpętali dwie straszliwe wojny światowe + Holokaust. Napisałem wczoraj w necie, żenależało ich rozproszyć po świecie i wynarodowić po II wojnie, zaś ich ziemie podzielić między sąsiadami.Gdyby istniała jakaś elementarna sprawiedliwość na świecie - dokładnie tak należało postąpić. „....”Warto uświadomić sobie mało znany fakt, żeza Wilhelma II - pierwszym obozem zagłady na świecie stała się niemiecka „Rekinia Wyspa” wNamibii. Zamordowali tam 80 tysięcy Afrykanów i zaczęli „badania nad wyższością rasy nordyckiej „ ( ]]>http://naszeblogi.pl/59828-paniczny-strach-w-berlinie-ze-kaczynski-odbuduje-i-rzeczposp]]> )

Haplogrupa R1a1 (Y-DNA) – w ]]>genetyce(link is external)]]> ]]>haplogrupa(link is external)]]> występująca w męskim ]]>chromosomie(link is external)]]> ]]>Y(link is external)]]>. W Europie występuje najczęściej wśród niektórych ]]>ludów słowiańskich(link is external)]]>: ]]>Serbów Łużyckich(link is external)]]>(63%), ]]>Polaków(link is external)]]> (55%), ]]>Ukraińców(link is external)]]> (43%), ]]>Rosjan(link is external)]]> (46%) i ]]>Białorusinów(link is external)]]> (50%) ]]>(źródło )(link is external)]]>

Plan Morgenthaua – plan dotyczący przyszłości powojennych ]]>Niemiec(link is external)]]> opracowany przez ]]>Henry'ego Morgenthaua(link is external)]]>, amerykańskiego Sekretarza Skarbu.Plan Morgenthaua przedstawiono 9 września 1944 roku w trakcie II brytyjsko-amerykańskiej konferencji w m. ]]>Quebec(link is external)]]> (11–16 września 1944) i uzyskał poparcie]]>Franklina Delano Roosevelta(link is external)]]> oraz ]]>Winstona Churchilla(link is external)]]>, krytykowali go jednak sekretarz stanu ]]>Cordell Hull(link is external)]]>i brytyjski minister spraw zagranicznych ]]>Anthony Eden(link is external)]]> , źle przyjęła go też amerykańska opinia publiczna i koła biznesowe. Ostatecznie w listopadzie 1944 roku został odrzucony przez Roosevelta[
Zakładał on:

  • rozbicie Niemiec na Niemcy Południowe i Niemcy Północne oraz na strefy międzynarodowe
  • całkowitą ]]>demilitaryzację(link is external)]]>
  • likwidację przemysłu ciężkiego
  • stworzenie państwa rolniczo-pasterskiego
  • obsadzenie powstałych państw przez wojska ]]>alianckie(link is external)]]>
  • północna część Prus Wschodnich miała być przyłączona do ZSRR, część południowa, Górny Śląsk i część Dolnego Śląska do Polski, a obszar nad Renem i Mozelą do Francji”...]]>(źródło )(link is external)]]>
  •  

Ttequila „ "Germany Must Perish" - niezrealizowany plan Kaufmana "wymazania" Niemiec i niemieckiego narodu z europejskiego kontynentu.
Były dwie takie zaplanowane akcje - " Germany Must Perish" , autorstwa Theodore N. Kaufman'a, który należał do wąskiego grona politycznych doradców amerykańskiego prezydenta i miał ogromny wpływ na podjęte przez niego decyzje, i tzw. "Morgenthauplan" opracowany przez bliskiego przyjaciela prezydenta USA F.D. Roosvelt'a, ministra finansów Henry Morgenthau jr.
oto najważniejsze wytyczne planu Kaufmana:”...”Plan ukazał się w formie książki, i na amerykańskim rynku wydawniczym zrobił furorę. Plan podano do publicznej wiadomości w marcu 1940 r., dziesięć miesięcy przed wypowiedzeniem przez USA Niemcom wojny.
oto tłumaczenie fragmentów książki Kaufmana:
"Ta wojna nie jest wojną przeciw Hitlerowi. Nie jest też prowadzona przeciwko nazistom(...) Dla Niemiec istnieje tylko jedna kara: Niemcy trzeba zniszczyć raz na zawsze ! Muszą umrzeć ! I to w rzeczywistości! Nie tylko w wyobraźni ! (...) Nie istnieje żadna droga pośrednia, żaden kompromis, żadne wyrównanie: Niemcy muszą umrzeć, i na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi! Ludność Niemiec wynosi 80 milionów, która rozkłada się równo na obie płcie. Żeby wyniszczyć Niemców trzeba około 48 milionów z nich wysterylizować (...) Sterylizacja mężczyzn w oddziałach wojskowych jest stosunkowo łatwa i szybko do przeprowadzenia. Przyjmując że przeznaczymy do tego 20.000 lekarzy i każdy z nich dokona 25 operacji dziennie, będzie to trwać najwyżej jeden miesiąc aby ta sterylizacja w wojsku została zakończona(...) Ponieważ więcej lekarzy stoi do dyspozycji, potrzeba będzie nawet mniej czasu. W ten sposób całą męską populacje cywilów można wysterylizować w trzy miesiące. Sterylizacja kobiet i dzieci zajmie więcej czasu, trzeba przyjąć że wysterylizowanie wszystkich kobiet i dzieci zakończy się w trzech latach. Ponieważ już jedna kropla niemieckiej krwi robi Niemca, jest ta sterylizacja obojga płci konieczna. Przy całkowitej sterylizacji przestanie wzrastać rata urodzeń. Przy normalnej śmiertelności wynoszącej 2% rocznie, zmniejszy się liczba Niemców rocznie o 1,5 miliona. W ten sposób przez dwa pokolenia sprawa się zakończy, co w innym wypadku kosztowało by życie milionów i setki lat pracy : mianowicie wymazanie niemieckości i jego
nosicieli."
Morgenthau jr. daleko od Kaufman'a nie odbiegał w swych receptach: "Trzeba tych Niemców wykastrować, albo tak z nimi się obchodzić by już nigdy więcej nie płodzili ludzi którzy będą postępować tak jak w przeszłości."
Cytat David'a Irving'a w Der Morgenthau-Plan 1944/45. Amerikanische Deutschlandpolitik: Sühneleistungen, "re-education", Auflösung der deutschen Wirtschaft, Soyka, Bremen 1986, S. 23.
"Nie ma się więc co dziwić, że plan Morgenthau's przewidujący zniszczenie serca Europy zostały przez Roosevelt'a i Churchill'a podczas II konferencji w Quebec we wrześniu 1944 r. zatwierdzone jako oficjalny program dla powojennych Niemiec" VffG Dr. Claus Nordbruch ( czytaj też : Nicholas Balabkins, Germany under direct controls. Economic aspects of industrial disarmament 1945-1948, Rutgers, New Brunswick 1964, S. 10)
Podczas popijawy w Teheranie Stalin wzniósł kielich i wygłosił toast, który spowodował u Roosevelt'a kaskady śmiechu:
"Siła niemieckiego Wehrmachtu zależy od 50.000 wysokich oficerów i naukowców. Wznoszę toast z tym życzeniem by ich rozstrzelać , jak tylko ich dostaniemy; wszystkich 50 tysięcy"
Że nie był to żaden dowcip - o czym chce usilnie dzisiaj przekonać oficjalna historiografia w ramach tej reedukacji - dowiadujemy się od United States State Department 1961 w udostępnionym dokumencie :
Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers: The Conference at Cairo and Tehran 1943 na stronach 553f. w którym czytamy: "At least 50000, perhaps 100000 of German Commanding Staff must be physically liquidated."
"co najmniej 50.000 , a być może 100.000 osobistości niemieckiego kierownictwa muszą zostać fizycznie zlikwidowani "
Żeby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom : Amerykanie też nie mieli nic przeciwko masowym egzekucjom. W sierpniu 1944 gen. Eisenhower do brytyjskiego ambasadora :
"Wszyscy oficerowie Oberkomandos der Wermacht, całe kierownictwo NSDAP od burmistrza wzwyż i wszyscy należący do tajnej policji muszą zostać zlikwidowani."
James Bacque: Other Losses. An investigation into the Mass Deaths of German Prisoners at the Hands of the French and Americans after World War II, Stoddart, Toronto 1989, S. 23. W tym przedsięwzięciu chodziło - jak by nie było- o 100.000 tys. ludzi." (Dr. Claus Nordbruch VffG)
Ilja Ehrenburg - "zasłużony literat" któremu partia CDU (chrześcijańscy demokraci) w BRDDR chciała w 1991 r. wystawić pomnik z okazji 100 rocznicy jego urodzin, z polecenia Stalina i jego otoczenia, też z własnej woli, został wojennym propagandzistą.
Oto jego odezwy do czerwonej od krwi niemieckich cywili radzieckiej armii, które w milionach ulotek rozrzucano na froncie, drukowano w gazetach i wygłaszano na wiecach :
"Mordujcie odważni czerwonoarmiejcy , mordujcie ! Nie ma w Niemcach nic co by było niewinne . Stosujcie się do wezwania towarzysza Stalina i rozdepczcie to faszystowskie zwierze w jego jaskini . Łamcie siłą wyniosłość (Rassenhochmut) germańskich kobiet , bierzcie je bez umiarkowania jako łup . Zabijajcie odważni czerwonogwardziści... zabijajcie !"
(Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.2.1995, S. 7)
Kiedy "czerwonoarmiści" w 1944-45 r. wdarli się do wschodnich Niemiec, byli już przez swoich oficerów politycznych psychologicznie przygotowani do zajęcia Niemiec. W niezliczonych artykułach frontowych gazet zostały podane reguły postępowania dla żołnierzy Czerwonej Armii. Jako doradcy zaoferowali się też pisarze jak dla przykładu : Alexej Tołstoj, Michaił Szołochow ("Szkoła nienawiści"), Konstantin M. Simonow ("Zabij jego!") , Surkow ("Nienawidzę !"). Najbardziej przekonująco działały ulotki Ilji Ehrenburga. W swojej książce z 1943 r. wydanej przez Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej (??) w Moskwie p.t. "Wojna" czytamy między innymi :
"Niemcy nie są żadnymi ludźmi (...) Jeżeli ty w przeciągu jednego dnia nie zabiłeś co najmniej jednego Niemca, jest ten dzień dla ciebie dniem straconym (...) Jeżeli zabiłeś jednego, zabij następnego - dla nas nie istnieje nic weselszego jak niemieckie zwłoki."
Nie tylko ze strony politycznej i propagandowej wzywano do przestępstw przeciwko niemieckiej ludności cywilnej i żołnierzom. Również ze strony wojskowej stanowisko było jednoznaczne: marszałek Czerniakowski po wkroczeniu do Ostpreussen w swoim rozkazie dziennym napisał " Łaski nie będzie- dla nikogo(...) Nie jest wskazane wymagać od żołnierzy czerwonej armii by stosowali łaskę, oni pałają nienawiścią i zemstą (...) Inne wezwania nawoływały jednoznacznie do gwałcenia niemieckich kobiet i dziewcząt. Heinz Nawratil zwraca uwagę, że również Aleksander I. Sołżenicyn w swojej książce "Archipelag Gułag" pisał, że czerwonoarmiści po trzech tygodniach wojny w Niemczech wiedzieli dokładnie :
(...) niemieckie dziewczęta można zgwałcić, po tym zastrzelić, i to zaliczano jeszcze do wojskowego wyczynu.
Lew Kopolew, tak Nawratil, przytoczył słowa komunistycznego politruka podczas zajęcia Ostpreussen
(...) co trzeba zrobić, żeby żołnierz nie zatracił chęci do walki ? Po pierwsze : on musi wroga nienawidzieć jak zarazę, i doszczętnie zniszczyć (...) po drugie (...) on wchodzi do Niemiec i wszystko należy do niego - klamoty, kobiety, wszystko ! Rób co ci się żywnie podoba.
Churchill powiedział :
"Myśmy zabili 5 czy 6 milionów Niemców i przed zakończeniem wojny zabijemy jeszcze prawdopodobnie 1 milion. Przez to musi znaleźć się w Niemczech wystarczająco dużo miejsca dla tych których przesiedlimy. Będą oni potrzebni do uzupełnienia luk; dlatego nie obawiam się tego przesiedlenia , tak długo, dopóty utrzyma się pewne proporcje"
Die Jalta Dokumente S. 164, 222, 298, 171.
I do premiera Mikołajczyka :
"Niech Pan nie robi sobie żadnego kłopotu z tymi 5 milionami czy więcej milionów Niemców.... Stalin się o nich zatroszczy. Nie będzie Pan miał z nimi żadnych trudności : Oni przestaną istnieć (egzystować)!"
E. J. Reichenberger "Wider Willkür und Machtrausch" str. 400, zitiert: "Review of World Affairs" 5. 10. 1945
To tyle skompilowanych wycinków z netu.
Przyznam, że nie uczono mnie o tym w szkole.
Oto link do oryginału książki Kaufmana:
]]>http://www.ihr.org/books/kaufman/perish.html(link is external)]]>
Co do planu Morgenthaua - jest wzmianka (i mapka)na wiki
]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Morgenthaua(link is external)]]>
zwróćcie uwagę na proponowane granice Polski
Jak wyglądała by Europa bez niemców ?
Dlaczego zrezygnowano z planu/ów ?
Czy tylko sojusz amerykańsko-niemiecki przeciw sowietom przerwał ten plan ?
Jest więcej pytań w kontekście historycznym.
Jaka historia ? Czy ta z filmu "Unsere mutter ..."?
Czy ta zapomniana i niewygodna ?”...]]>(więcej )]]>

Były premier Katalonii: Państwo hiszpańskie pokonane”...”Komentując wyniki wyborów powiedział, że Europa musi przyjąć do wiadomości, że rozwiązania proponowane przez premiera Hiszpanii Mariano Rajoya, "nie działają" - poinformował Reuters. „...”Toni Comin z ERC - Republikańskiej Lewicy Katalonii, powiedział dziennikarzom, iż "Rajoy jest największym przegranym" i że noc wyborcza zostanie na zawsze w pamięci jako czas, w którym "obywatele przy urnach rozgromili artykuł 155".]]> (źródło )(link is external)]]>

Wybory w Katalonii wygrali zwolennicy secesji, ale najwięcej głosów uzyskała partia Obywatelska (Ciudadanos), która może liczyć na 37 mandatów. Secesjoniści uzyskają 74 mandaty. Frekwencja okazała się rekordowa - wyniosła 81,94 proc. uprawnionych do głosowania. „...]]>(źródło )(link is external)]]>

Saragossa: Mężczyzna zabity za szelki w barwach Hiszpanii”..]]>.(źródło )(link is external)]]>

Szef PE zabiera głos ws. Katalonii. "Secesja od Hiszpanii to secesja od Europy"...”Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani ostrzegł, że secesja Katalonii oznacza też oderwanie się od Europy. W wywiadzie dla "Il Giornale" w sobotę powtórzył, że nikt w Europie nie uzna przegłosowanej przez parlament Katalonii niepodległości.„...”UE "przypomina, że w Katalonii doszło do naruszenia hiszpańskiego porządku konstytucyjnego, który jest częścią porządku europejskiego" - powiedział Tajani w rozmowie z włoskim dziennikiem. - A zatem secesja od Hiszpanii to secesja od Europy - dodał. „...”Szef PE oświadczył, że "Katalończycy są Europejczykami jako Hiszpanie". I przypomniał, że w sprawie referendum niepodległościowego z 1 października w Katalonii "instytucje europejskie natychmiast wyjaśniły, że uważają to za wewnętrzną kwestię hiszpańską i że naszym rozmówcą jest (premier Mariano) Rajoy". Madryt nie uznał plebiscytu, w którym 90 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. „...]]>(źródło)(link is external)]]>
-----------
Ważne

Haplogrupa R1a1 (Y-DNA) – w ]]>genetyce(link is external)]]> ]]>haplogrupa(link is external)]]> występująca w męskim ]]>chromosomie(link is external)]]> ]]>Y(link is external)]]>. W Europie występuje najczęściej wśród niektórych ]]>ludów słowiańskich(link is external)]]>: ]]>Serbów Łużyckich(link is external)]]>(63%), ]]>Polaków(link is external)]]> (55%), ]]>Ukraińców(link is external)]]> (43%), ]]>Rosjan(link is external)]]> (46%) i ]]>Białorusinów(link is external)]]> (50%) ]]>(źródło )(link is external)]]>
------
Mój komentarz

Państwo Łużyckie. A dlaczego nie. Może Katalonia, to mogą też Łużyce. Jeśli to taki nierealny pomysł to dlaczego Niemcy zakazali badan historycznych genetycznych . Połabie powinno się dostać Polsce jako rekompensata za zbrodnie narodu niemieckiego. Wyjątkowe bestialstwo i zezwierzęcenie tego narodu przekazywanego z pokolenia na pokolenie od ludobójstwa w Namibii po ludobójstwo w czasie II wojny Światowej każą zadać pytanie. Do czego Niemcy będą zdolni w kolejnym konflikcie? .Mogą ponownie być zdolni do wszystkiego.

Aby zapobiec kolejnym, bardzo prawdopodobnym bestialstwom i ludobójstwom w przyszłości Niemcy za radą Eli Barbura należy rozczłonkować, a słowiańskie ziemię Połabia oddać Polsce

Przed drugą wojną światową polska myśl polityczna rzuciła plan odzyskania Ziem Zachodnich. Teraz ostateczne rozwiązanie kwestii niemieckiej wymaga przygotowania planów aneksji Połabia na wypadek rozkładu Niemiec, wszczęcia przez nich kolejnej wojny, czy utworzenia na przykład Islamskiego Państwa Niemiec.

Badani genetyczne i propagowanie ich wyników pomogłyby przekonać zgermanizowanych Słowian w Niemczech stanowiących doły społeczne,że może opcja polska byłaby dla nich dobrym rozwiązaniem. A wtedy wynik jakiegoś referendum na Połabiu mógłby przywrócić te ziemie Słowianom Połabskim

Film Czesław Białczyński Nasza genetyka
film Wojny polsko-niemieckie za panowania Bolesława Chrobrego

Trochę o trwało, ale powieść Pas Kuipera jest gotowa i można ją kupić Cena 35 złotych Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wysłana
Więcej na stronie internetowej powieści ]]>http://paskuipera.pl(link is external)]]>

Marek Mojsiewicz

Subskrypcja bloga ]]>https://www.facebook.com/Marek-Mojsiewicz-133715660024501/(link is external)]]>
Strona powieści Pas Kuipera na Facebooku ]]>https://www.facebook.com/PasKuipera(link is external)]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>2 ]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>]]>3 ]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>4 ]]>]]>]]>O ]]>]]>rzeźbie ]]>]]>Niosącego]]>]]>Światło ]]>5 ]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>u ]]>]]>Starskiego „ ]]>6 ]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da ]]>]]>]]>7.]]>]]>]]>Mutant ]]>]]>]]>8 ]]>]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> 9 ]]>]]>]]>Fenotyp rozszerzony.lamborghini„]]> 10. ]]>]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

Zastanawiam się jaką haplogrupę będą miały nasze słowiański dzieci po przymusowych szczepionkach.

Nie jestem genetykiem więc nie wiem na pewno, ale mam podejrzenia oparte na pewnych faktach. Moje obawy wynikają z tego iż udowodniono, że szczepionki zawierają kod genetyczny zmarłych dzieci (aborcja), który przenika trwale do DNA szczepionego dziecka. Bakterie szczepionek są wprost hodowane na martwych płodach. Nie można ich potem oddzielić. W ten sposób zaszczepione dzieci są zmutowane genetycznie i mają po wielu genetycznych rodziców.

Jeśli to ma wplyw na haplogrupę, jak wtedy będą wyglądały nasze roszczenia terytorialne w niedalekiej przyszłości, gdy okaże się, że wiekszość tubylców ma geny obce tej części świata.

 

Vote up!
0
Vote down!
0

ość

-----------------------------------

gdy prawda ponad wszystko, życie bywa piękne

wtedy żyć się nie boisz i śmierci nie zlękniesz

#1554972

czyli jesteś mutantem i masz wielu rodziców :D zdarza się. nie zapomnij tylko, że wchłaniasz DNA robali, bakterii, roslin i zwierząt. jak dla mnie, możesz wysuwać roszczenia co do wszelkich ziem zamieszkiwanych przez przodków, człowieka wspólczesnego z Afryki, denisowian i neandertalczyków. a nawet wcześniejsze formy życia. a nie boisz się, że mutujesz w Żyda?

Vote up!
2
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1554998