Kto kombinuje ten żyje

Obrazek użytkownika Łukasz Studnicki
Kraj

   Choć jako Polacy możemy nazywać się przedsiębiorczymi ludźmi, to mamy pewne złe nawyki objawiające się chorobliwą chęcią wyjścia na swoje, załatwiania wszystkiego pod stołem, obchodzenia prawa, przywłaszczania sobie mienia, generalnie łamania sobie głowy nad tym jak zarobić, lub przynajmniej zaoszczędzić trochę pieniędzy cudzym kosztem. Najlepiej kosztem podmiotów bezosobowych, traktowanych jak dobro wspólne takich jak np. zakład pracy, organizacja pożytku publicznego, czy skarb Państwa, gdyż nie budzi to w nas zbędnych zahamowań czy wyrzutów sumienia. Parafrazując Stalina: jeśli okradasz staruszkę, jesteś złodziejem, jeśli okradasz strukturę bierzesz tylko co twoje. Machlojek, unikania płacenia podatków, nadużywania własnego stanowiska, poświadczenia nieprawdy, przekupstwa dla własnych nie nazywa się tu wprost złodziejstwem, dla nas Polaków nie są to prawdziwe przestępstwa, raptem małe grzeszki, które pozwalają nam walczyć z systemem własnymi sposobami i utrzymywać równowagę – łupieni z każdej strony bierzemy tylko co nam się należy, przy tym - cytując Andrzeja Koraszewskiego - „odważnie patrząc w lustro i głęboko nienawidząc aferzystów”.

    W narodzie tkwi głęboko zakorzeniona chęć przechytrzenia nadzorcy, żandarma, poborcy. Czasy okupacji, zaborów oraz – będącej ich kolejnym wcieleniem - komuny nauczyły Polaków sprzeciwiania się narzuconym prawom, a także radzenia sobie w trudnych czasach wszystkimi możliwymi sposobami. Tkwi w nas głęboko zakorzeniona chęć przechytrzenia nadzorcy, żandarma, poborcy. Kombinowanie na każdym kroku tak weszło nam w krew, że dziś nie potrafimy się od tego uwolnić i nawet jeśli te skłonności nie są już dla nas powodem do dumy, to istnieje w społeczeństwie ogromne przyzwolenie na tego typu praktyki. Choć tylko 10% z nas przyznaje się do wręczania łapówek, a 37% do załatwiania czegoś po znajomości, to już o innych szachrajstwach mówimy chętniej. 66% Polaków akceptuje pracę na czarno, a blisko 60% rozliczenia umożliwiające unikanie płacenia podatków, czy przepisywanie majątku bliskim w celu jego zabezpieczenia przed wierzycielami lub fiskusem. Można powiedzieć, że, jeśli łamanie prawa znajduje w naszych oczach logiczne uzasadnienie, dostosowujemy do tego własne zasady moralne. Nie jest prawdą, że w Polsce tylko ryba nie bierze. Nie jest też prawdą, że wszyscy kradną, choć definicja kradzieży w kraju nad Wisłą jest bardzo rozmyta - pracownik, który wynosi z zakładu kilo gwoździ, ksiądz dorabiający się na parafianach, sprzedawca chrzczący paliwo, przedsiębiorca nie wykazujący przychodu, lekarz szeregujący pacjentów do zabiegu w zależności od zawartości koperty, czy polityk załatwiający sąsiadom stanowiska w spółkach skarbu państwa nie nazwie tutaj siebie złodziejem.

    Oprócz samej historii, polskiej rzeczywistości czy osobistych powodów wpływ na taki stan rzeczy ma także słabość samego Państwa. Straciliśmy wiarę w Państwo, straciliśmy nadzieję, że część wypracowanego przez nas zysku, którą przekazujemy do Skarbu Państwa zostanie spożytkowana zgodnie z najlepszymi intencjami i wiedzą. Przeciwnie, uważamy, że idzie ona na marne, trafia do złodziei. Złodziei wybranych spośród ludu, polityków, urzędników będących lustrzanym odbiciem społeczeństwa. Przykład idzie jednak z góry. Słabość Państwa polega przede wszystkim na nierównym traktowaniu poszczególnych podmiotów, sektorów gospodarczych, grup społecznych i samych obywateli. Jedne branże są stale pod lupą Urzędu Skarbowego, inne niekoniecznie. Etatowcy płacą podatek od każdej złotówki, z kolei cała masa usługodawców tylko ułamek od swojego realnego przychodu. To czy np. otrzymamy fakturę za daną usługę zależy od wielu czynników: regionu, segmentu gospodarki, przedmiotu usługi, czy woli stron. Podobnie sprawa wygląda z zawieraniem umów o pracę, ujmowaniem w nich rzeczywistej wysokości wynagrodzenia, czy wymiaru etatu wpływającego na wysokość składki ZUS. Póki istnieje na to przyzwolenie nic się nie zmieni. Widzimy, że Państwo reprezentowane przez niekompetentne elity nie wywiązuje się z obowiązku stania na straży umów międzyludzkich, nie jest w stanie stworzyć, nie powiem sprawiedliwego, ale choćby prostego, dobrze uzasadnionego i możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony systemu naliczania i odprowadzania należności na jego rzecz, a przede wszystkim nie potrafi tych należności wyegzekwować od wszystkich objętych tym obowiązkiem, włącznie z jego reprezentantami. Ten permanentny  stan jest jednym z głównych powodów lekceważącego i nieufnego podejścia jego obywateli do struktur Państwa. Funkcjonujemy więc wy tym patologicznym systemie zmuszeni do buntu przeciw niemu, próbując zepchnąć na innych koszty jego funkcjonowania, radząc sobie z powstającymi przy tym dylematami moralnymi jak potrafimy, w czym niestety mamy ogromną wprawę. https://naocznyobserwator.blogspot.com/

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (12 głosów)

Komentarze

  Wiele się jednak zmieniło po 2015r. Wcześniej za Tuska kradli w świetle fleszy mając parasol ochronny kasty. Nikt do tej pory karnie nie odpowiedział za szaleńczy rabunek Rzeczpospolitej POprzedniej ekipy. Tu potrzeba całkowicie rozwalić stary fundament Wymiaru Niesprawiedliwości i osadzić go na nowych fundamentach, wszak to kręgosłup państwa. Tu żadne pudrowanie nie pomoże. Naród musi wreszcie mieć poczucie sprawiedliwości.

Vote up!
9
Vote down!
0

ronin

#1646587

FUNDA*MENTALNĄ - internacjonalną INTRYGĘ : -> "Łowców Skór"...

Od -18 XII 1997roku - zgłaszałem właściwym Prokuraturom RP...

Było to NIEBAWEM - po NASTANIU - prawnego OBOwiązywania dekla*racji Konstytucji RP... z 2 kwietnia 1997roku... (dzień po prima*aprilis)...

Wobec powyższego - Pryncypialni Prokuratorzy Polski - wielce się ZDU*mili ... << konstytucyjnym  artykułem 44 >> - (prawie jak " ka*mieniem milowym " ...) ...

-> DOPUSZCZAJĄCYM... -> nie ściganie ZBRODNI...   -"NIEDOPUSZCZALNYCH" ... (antypoloniZmów "prawnych")...

Tak więc dla własnego spokoju SU*MIENIA... - Prokuratorzy Polski - zapewne w*raz z Komendantem Głównym Policji Polski (generałem Markiem Papała )...

- ZDECYDOWALI - o rozpoczęciu (od stycznia 1998 roku) -> WZOROWEGO + PRYNCYPIALNEGO... - ŚLEDZTWA - Dochodzenia Przygotowawczego ...

  - GROM*AD*ZĄCEGO - WSTĘPne Przesłuchania Świadków Koronnych - ZBRODNI - > me(to)dycznego kompromitowania PAŃSTWOWOŚCI...  ETYKI*ETY  Polski.

W oligarchicznej odpowiedzi... - na WZOROWE + PRYNCYPIALNE Śledztwo Policji Polski ... -> wybitnie niepokojące stadko antypols*kich... "elit" ... - "politycznych oligarchów" => "Agentów Ciemności"... - " Łowców Skór"...

Dla przykładu... -> NIEBAWEM  po oligarchicznym + ("ministerialnym") ... "załatwieniu"... -> pierwszego korupcyjnego umorzenia (zawisłego - zawieszenia) - DO*CHODZENIA (prokuratorskiego) prawoMOCNEGO - w przed*SĄDOWEJ sprawie ZBRODNI + "Łowców Skór"...

Jak wiadomo - Został  (oligarchicznie) odstrzelony : -> Były Komendant Główny Policji Polski  - generał Marek Papała...

Zgodnie z inFormacjami Prawdziwych Lekarzy Polski i Prawdziwych Prokuratorów Polski...

  - Od 1998 roku (zgodnie z prawnymi obowiązkami Obywatela Polski) - odpowiedzialnie oPiSuję zaistniałe i istniejące fAkty -> dla ​​​​​​niepoprawni.pl -> powszechnych Sygnalistów -> wyższej konieczności patrio*e*tycznego zRozumMienia  -> AKTUalnych "trudności" (TRUD*mości) ekonomicznych...-> OCZYWIŚCIE do prze*ZWYCIĘŻANIA... (mądrością SPRAWiedliwych Pań i Panów - Państwa Polski...).

Pozdrawiam. J. K.

 

 

 

Vote up!
4
Vote down!
0
#1646592

ale się zmieniają. Twoje tezy były bardzo słuszne jeszcze 8, 10 lat temu, a teraz to tylko ogólniki. Miłe, śmieszne, ale ogólniki.

Vote up!
4
Vote down!
0

Apoloniusz

#1646597

"0gólniki"... (Ogól - NIKi...) - Od  pierwszej Minister Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego - Pani Hanny Suchockiej  - zaczęły się kolejne "wznowienia" śledztw prokuratorskich - oligarchicznie POnownie umarzanych...

Jeden z następnych Prokuratorów Generalnych i Ministrów Sprawiedliwości - został ( nie tak dawno) - medialnie nazwany : " Szefem Gangu Przebierańców" - którzy być może - na własną rękę starali się wymierzać - finansową sprawiedliwość - 

- w ramach prywatyzacji  POdatków ...- od "prawnego" umarzania ciągłych zbrodni -> antypoloniZmów...

Na POczątku 2009 roku przedstawiłem MS i PG - panu Z. Ćwiąkalskiemu --

> twarde (niepodważalne) dowody (oligarchicznego) wymuszania - "prokuratorskich" fałszerstw - kluczowych (zeznań Świadków Koronnych) - > dowodów zbrodni - POPEŁNIONYCH  procederem "Łowców Skór"...

Dymisja ówczesnego Ministra MS i PG - była publiczną reakcją na KOLOSALNĄ POdległość sądownictwa  w POlsce...

-> POlitycznej oligarchii procederów  ”Łowców Skór" - > rządzących POsamorządami  "UNIków Prawa - z Wielkich Miast"...

Wiosną 2014 roku  - ówczesny premier Donald Tusk - publicznie przemówił... -> BIORĄC - " na siebie osobistą odpowiedzialność za POlitykę w państwie"...

- 25 czerwca 2014 roku (w szesnastą rocznicę zabójstwa generała M. Papały) - wysłałem zaproszenie premiera D.Tuska do Łodzi Samorządowców - Centrali - "Łowców Skór"... (fakty znane - ówczesnemu Rzecznikowi Prasowemu Komendanta Głównego Policji)...​​

- Rok po POwyższym zaproszeniu (z dnia 25 czerwca 2014 r.)... - > Dnia 22 lipca 2015 roku ...-> POlitycznie wyznaczona sędzia - musiała się POmścić ... na mnie ... ( za wieloletnie obywatelskie  usiłowanie... ->prawnego chronienia bezpieczeństwa zdrowia i życia Obywateli Polski)...

SĄDOWO - nakazując zniszczenie ruchomości (mojego parku maszynowego, którym / po Stanie Wojennym, a zwłaszcza od 1989 roku/ - rozwijałem produkcję eksportową Przedsiębiorców Polski ) - ciężkiego dorobku produkcyjnego - stanowiącego własność J.K.  (w czerwcu 2014 r. POlitycznie przywłaszczoną sobie  - dla POzłodziejskiego uwłaszczenia POlitycznych zwoLENNIKÓW POlitycznego okradania przedsiębiorstw sprawiedliwych Obywateli Polski)

- POwyższe POstanowienie POsądu - zostało wydane - PO roku od POlitycznego zło*dziejstwa  POsamorządowego - realizowanego (w ciągu dwóch tygodni) ... -> niebawem PO znamiennym POlitycznym przemówieniu premiera D. Tuska.

( Dot: - Sygn. akt​​​​​ II Co 5364/14)

Pozdrawiam. J. K.

 

 

 

 

 

 

 

Vote up!
2
Vote down!
0
#1646601

Serdecznie dziękuję -> 

za interes*ujące  inspiRACJE...

Pozdrawiam. J. K.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1646604

Sprawianie - > "PRAWNEGO"  nie ścigania przestępstw "POpełnianych z przyczyn POlitycznych" - zawodowo kompromitujących imitacje "zawodów - funkcjonariuszy zaufania publicznego"...

("Kiepsko" mówiąc) - ​​​"To nie są tanie rzeczy"...

- Bowiem cała Rzeczpospolita Polska -> płaci wysokimi kosztami utrzymania - "nie  ustawania POlitycznych przyczyn"... - nie ścigania przestępstw politycznych... - POwodujących hamowanie rozwoju gospodarki Polski ...

- "prawnym" POtęgowaniem antypoloniZmów... - założycieli procederów "Łowców Skór"...

- POWODUJĄCYCH >> ​​​​​​zupełnie nadzwyczajny brak istnienia<< -> prawdziwych prawych i sprawiedliwych  Sądów Państwa Prawa  - (do tej POry) w POlsce...

Pozdrawiam. J. K. 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1646607

Vote up!
3
Vote down!
0
#1646600

Za Sprawiedliwość Praw Polski.

Pozdrawiam. J.K.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1646605