W jaki sposób Kolegium Biskupów jest zobowiązane reagować na doktrynalną deklarację Bergoglio, która zmienia paradygmat – naukę Kościoła?

Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Deklaracja doktrynalna „Fiducia supplicans” stawia przed kapłanami nową treść duszpasterską, która nie jest zgodna z doktryną opartą na Piśmie Świętym i Tradycji, ale jest z nią diametralnie sprzeczna. Pismo Święte głosi zbawczą pokutę, czyli zerwanie z grzechem, podczas gdy deklaracja głosi antypokutę związaną z błogosławieństwem grzechu i utwierdzeniem w nim. To jest droga do zagłady. Teraz ksiądz, który kierując się Pismem, Tradycją i swoim sumieniem odmawia błogosławienia par homoseksualnych, musi się już spodziewać surowych sankcji, w tym zakazu posługi kapłańskiej. Bergoglio w swoim promowaniu transformacji Kościoła w antykościół szatana jest radykalny.

Patrz wideo: https://vkpatriarhat.org/pl/?p=21310  https://qawmien.wistia.com/medias/q8yrk2z2h9

https://bcp-video.org/pl/jest-zobowiazane-reagowac/  https://youtu.be/AmMz_AvhsJU

Papolatrzy, chociaż publicznie oskarżają Bergoglio o herezję, jednocześnie nie chcą przyznać, że jako arcyheretyk nie jest ważnym papieżem. Faktu, że poświęcił się szatanowi i narzuca szatańskie antyprawa, w ogóle nie dostrzegają. Papolatria stwarza mu warunki do satanizacji Kościoła. Papolatrzy uważają za największą zbrodnię, jaka może istnieć, nawet zadawanie pytania, czy oczywisty heretyk Jorge Bergoglio jest papieżem. Postawienie tego zasadniczego pytania oznacza zdyskwalifikowanie w ich oczach i znalezienie się w roli rozłamowca, schizmatyka, buntownika i sekciarza.

Powtarzamy przed Bogiem i całym Kościołem, że Bergoglio jest jawnym heretykiem i jako taki jest nieważnym papieżem i nikt nie może mu być posłuszny i podporządkowywać się mu. Ktokolwiek podporządkuje się jemu i jego sodomskiej antyewangelii, podlega najsurowszej karze – Bożej anatemie: „Niech będzie przeklęty!” (Ga 1:8-9).

Jego dekret o błogosławieniu par homoseksualnych jest zbrodnią przeciwko Bogu i Kościołowi. Jest to publiczny bunt przeciwko Stwórcy. Na to przestępstwo należy odpowiednio zareagować. Godne pochwały jest to, że arcybiskup Astany i jego biskup pomocniczy nie pozwolili swoim księżom na wykonanie dekretu tej deklaracji, ale to nie wystarczy. Ich gest nie zatrzyma procesu samozagłady. Jedyną drogą ratunku jest podjęcie przez wspomnianego wyżej arcybiskupa kolejnego, naprawdę odpowiedniego kroku zbawiennego, a mianowicie wyjście z uległości wobec publicznego arcyheretyka, który nielegalnie okupuje urząd papieski.

Drodzy biskupi, wasze kolegium wraz z prawowiernym papieżem jest odpowiedzialne za Kościół. Ale uświadomcie sobie, że tu nie ma prawowiernego papieża. Dlatego w tej kryzysowej sytuacji odpowiedzialność za Kościół spada całkowicie na was. Ale zamiast spełnić swój obowiązek, chronicie herezję papolatrii i wszystkie zbrodnie Bergoglio przeciwko Bogu i Kościołowi. Trzeba oddzielić się od herezji papolatrii, a potem wraz ze swoimi diecezjami oddzielić się od jawnego heretyka. Jeśli tego nie zrobicie, odpowiedzialność za samobójstwo Kościoła spadnie bezpośrednio na was, na każdego z was osobiście. Wynika to z nauczania Kościoła o odpowiedzialności apostoła i pasterza Chrystusa za swoją duchową owczarnię.

Jak na waszym miejscu zachowaliby się św. Ambroży, św. Augustyn, św. Bazyli, św. Jan Chryzostom i inni święci biskupi? Przypominamy o zobowiązaniu, jakie podjęliście przed Bogiem i Kościołem podczas święceń biskupich. Obiecaliście, że jako następcy apostołów będziecie zachowywać dziedzictwo wiary w czystości i integralności, zgodnie z Tradycją, która zawsze i wszędzie jest zachowywana w Kościele od czasów apostolskich. Co ta Tradycja konkretnie mówi o papieżu, który staje się oczywistym heretykiem, jak widzimy w przypadku Jorge Bergoglio, wiecie. Jego dekret zawarty w deklaracji doktrynalnej stoi w bezpośredniej i poważnej sprzeczności z Bożym objawieniem oraz z nieprzerwanym dwutysięcznym nauczaniem i praktyką Kościoła katolickiego.

Tą deklaracją Bergoglio po raz kolejny potwierdził, że do niego, jako oczywistego heretyka, odnoszą się stwierdzenia bulli dogmatycznej Pawła IV, a także wypowiedzi Ojców i nauczycieli Kościoła, które św. Bellarmin streścił w słowach: „Papież będący jawnym heretykiem automatycznie przestaje być Papieżem i Głową, tak jak automatycznie przestaje być chrześcijaninem i członkiem Kościoła”. Jeżeli tego faktu nie respektujecie, to trzymacie powierzone wam dusze poza Kościołem Chrystusowym, a tym samym na drodze do zatracenia. Sekta Bergoglio odcięła się od nauczania katolickiego i nie jest Kościołem katolickim. Obecny Watykan jest nie tylko pogrążony w  schizmę, ale stał się sektą, która odcięła się od Chrystusa i propaguje bezpośredni bunt przeciwko Bogu za pomocą heretyckiej doktryny.

Jeśli oszukujecie wiernych, nadal respektując tę sektę we władzach, nazywając ją Kościołem katolickim i będąc jej posłuszni, jesteście oszustami. W takim razie na was spada cała odpowiedzialność za duchowe zbrodnie sekty Bergoglio. Jeśli nie chcecie oddzielić się od jawnego heretyka, co jest waszym obowiązkiem, wówczas wierzący, jeśli chcą zostać zbawieni, muszą oddzielić się od was. Pozostając w herezjach Bergoglio, zdradzacie Chrystusa i nikt nie może was już słuchać. Zatem wasza Liturgia, wasze piękne kazania, wasze pobożne recytowanie Credo, to wszystko jest tylko maską waszego wewnętrznego odstępstwa, mającego na celu zwodzenie dusz. Nie jesteście już pasterzami Chrystusa, ale pseudopasterzami Bergoglio z duchem antychrysta.

Dzisiaj wierzący znajdują się pod niezwykłą presją świata, tak że odpadają od Chrystusa. Dlatego potrzebują zdrowych nauk i zasad moralnych, ale także ciągłego zachęcania do modlitwy i duchowej walki o swoje zbawienie.

Drodzy biskupi i księża, deklaracja doktrynalna jest rewolucją podstawowych paradygmatów w Kościele, jak przyznał Bergoglio w swoim dokumencie z 1 listopada 2023 r. Nic więcej już nie trzeba, aby zlikwidować Kościół. Jaki jest zatem sens istnienia takiej antyboskiej organizacji, która w dodatku przebiera się za Kościół katolicki? Ten antykościół, który już nie chce nazywać grzechu grzechem, ale go błogosławi, już publicznie odrzuca Zbawiciela i zbawienie, nie tylko słowami, ale także czynami.

Tak zwana deklaracja doktrynalna transformuje biskupów i kapłanów Chrystusa w apostołów i kapłanów antychrysta, którzy otwarcie buntują się przeciwko Bogu. Czy rozumiecie, drodzy biskupi, do jakiej sytuacji was stopniowo postawił arcyheretyk Bergoglio?

Wy, drodzy następcy apostołów Chrystusa, jesteście zobowiązani uznać tę bluźnierczą deklarację za to, czym jest, czyli heretycką! Nie wystarczy wzywać wierzących do nieposłuszeństwa tej pseudodoktrynalnej sodomickiej deklaracji. Słowo Boże wyraźnie stwierdza, że karą za sodomię jest ogień doczesny (2 Piotra 2:6) i ogień wieczny (Judy 7). Odpowiednim działaniem prowadzącym do zbawienia jest oddzielenie się od sekty watykańskiej i tym samym stworzenie warunków do odrodzenia Kościoła w tej trudnej sytuacji. Nie zwlekajcie z krokiem ratunkowym! Później stracicie możliwość zbawienia siebie i dusz, które powierzył wam Chrystus.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr               + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

Herezje bergogliańskie w deklaracji doktrynalnej „Fiducia supplicans”

vkpatriarhat.org/en/?p=23942  /english/

vkpatriarhat.org/it/?p=10399  /italiano/

 

 

Zapisz się do naszego newsletter  lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?5hjt8JVutE5bZ8guod7%252Fpf5pwVnAjsSIi5iGuoPZdjDtO5iNRn8gS049TyW7spdJ

 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)