Bizantyjski Katolicki Patriarchat - blog

Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Drodzy Katolicy Diecezji Pilźnieńskiej!

Niektórzy z Was zwrócili się do nas z listem, w którym wyrażacie ból wielu szczerych katolików z powodu apostazji waszego biskupa Tomasza Holuba.

Nasz Bizantyjski Katolicki Patriarchat jest proroczym głosem (por. Ef 2:20) wołającego na pustyni. W tym trudnym czasie broni on fundamenty wiary i moralności. Biskupi naszego patriarchatu są zakonnikami żyjącymi...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Biskup Simone Giusti z diecezji Livorno w Toskanii we Włoszech bezprawnie ekskomunikował księdza Ramonę Guidetti. Czyniąc to, biskup ipso facto zasłużył na ekskomunikę latae sententiae za zjednoczenie się z jawny heretykiem Jorge Bergoglio. Tak zwane przestępstwo księdza Guidettiego polegało na tym, że 31 grudnia 2023 roku wyraził rzeczywistość, że jawny heretyk Franciszek Bergoglio jest...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Grzech i ludzki egoizm mogą nadużyć wszystkiego i dotyczy to także nadużycia władzy kościelnej, a konkretnie papiestwa.

W I tysiącleciu Kościół składał się z pięciu patriarchatów, które miały swoje centra – Rzym, Konstantynopol, Antiochię, Aleksandrię, Jerozolimę. Wraz z inwazją islamu w VII wieku praktycznie zniknęły patriarchaty w Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimie. W połowie drugiego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Szanowni Biskupi Afryki!

Stoicie przed historyczną decyzją. Z deklaracji „Fiducia Supplicans” z 18 grudnia 2023 r. oraz z motu proprio „Ad theologiam promovendam” 1 listopada 2023 r. jest całkowicie jasne, że Bergoglio już poprzez fałszywy papieski autorytet przekształcił kościół w antykościół New Age. Uświadomcie sobie, że Bergoglio już zniósł istotę Dekalogu i Credo! To, co teraz głosi i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Autorytetem urzędu prorockiego i apostolskiego, w imię Trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, ogłaszam anatemę Bożą, ekskomunikę z Kościoła i przekleństwo Boże na kardynała Fridolina Ambongo Besungu. On sprowadził na siebie najsurowszą karę Bożą, zgodnie z Ga 1:8-9, za jedność z programem pseudopapieża Bergoglio w masowym promowaniu sodomickiej antyewangelii. Jednak sprytnie zwodzi...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W autorytecie prorockim i apostolskim, w imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ogłaszam Bożą anatemę zgodnie z Ga 1:8-9 oraz ekskomunikę – wykluczenie z Kościoła – na Jorge Bergoglio, tak zwanego Franciszka I, i Victora Fernándeza za bunt przeciwko Bogu poprzez promowanie sodomskiej antyewangelii. Obaj nadużyli najwyższej władzy do najcięższych zbrodni przeciw Bogu i Kościołowi.

W...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W dniu 18.12.2023 Bergoglio wydał doktrynalną deklarację „Fiducia Supplicans”, która jest jawną herezją i publicznym buntem przeciwko Bogu i Jego przykazaniom. Jest to Corpus delicti dowodzący, że Franciszek Bergoglio jest jawnym heretykiem, który sam ekskomunikował się z Kościoła i dlatego nie może być jego głową. Faktu tego nie można już dłużej omawiać ani kwestionować za pomocą jakiejś...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Deklaracja doktrynalna „Fiducia supplicans” stawia przed kapłanami nową treść duszpasterską, która nie jest zgodna z doktryną opartą na Piśmie Świętym i Tradycji, ale jest z nią diametralnie sprzeczna. Pismo Święte głosi zbawczą pokutę, czyli zerwanie z grzechem, podczas gdy deklaracja głosi antypokutę związaną z błogosławieństwem grzechu i utwierdzeniem w nim. To jest droga do zagłady. Teraz...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Pseudopapież Franciszek 1 listopada, zaraz po zakończeniu Synodu Październikowego wydał motu proprio zatytułowane „Ad theologiam promovendam”. Jest to w istocie list motywacyjny do zmiany statutu Papieskiej Akademii Teologicznej, mającej na celu zmianę nauczania teologicznego w całym Kościele poprzez wyeliminowanie jego podstaw, którymi są Pismo Święte i Tradycja.

Patrz wideo: https://...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W wywiadzie dla La Stampa z 29 stycznia 2024 r. nieważny papież Franciszek ponownie skomentował swoją heretycką deklarację „Fiducia supplicans”.

Cytat Bergoglio: „Chrystus wzywa wszystkich do wewnątrz”.

Powszechnie wiadomo, chociaż Bergoglio psychologicznie to przekręca, że „Fiducia supplicans” promujе błogosławieństwo par homoseksualnych. W ten sposób legalizuje grzech sodomii, za który Bóg...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

14 stycznia, już od niemal miesiąca, Bergoglio po raz pierwszy reagował w mediach na temat kontrowersyjnego dokumentu „Fiducia supplicans”. Ale istoty problemu nie rozwiązuje. Tą deklaracją podeptał przykazania Boże i ustanowił nowe paradygmaty. De facto przekształcił Kościół w antykościół New Age. Jego deklaracja zaprzecza samej istocie Pisma Świętego i całej Tradycji. Jego nauki nie są...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)