Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

14 stycznia, już od niemal miesiąca, Bergoglio po raz pierwszy reagował w mediach na temat kontrowersyjnego dokumentu „Fiducia supplicans”. Ale istoty problemu nie rozwiązuje. Tą deklaracją podeptał przykazania Boże i ustanowił nowe paradygmaty. De facto przekształcił Kościół w antykościół New Age. Jego deklaracja zaprzecza samej istocie Pisma Świętego i całej Tradycji. Jego nauki nie są...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W dniu 18.12.2023 Bergoglio wydał doktrynalną deklarację „Fiducia Supplicans”, która jest jawną herezją i publicznym buntem przeciwko Bogu i Jego przykazaniom. Jest to Corpus delicti dowodzący, że Franciszek Bergoglio jest jawnym heretykiem, który sam ekskomunikował się z Kościoła i dlatego nie może być jego głową. Faktu tego nie można już dłużej omawiać ani kwestionować za pomocą jakiejś...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Bergoglio od czasu nieważnego objęcia urzędu w 2013 r., poza promowaniem sodomii, głównymi elementami swojego nieważnego pontyfikatu uczynił i histerię klimatyczną i ekstremizm ekologiczny. W 2015 roku napisał encyklikę „Laudato si”, będącą manifestem ekologii integralnej. 4 października 2023 roku opublikował nowy tekst klimatyczny zatytułowany „Laudate Deum”, w którym m.in. wzywa wielkie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Święty Bazyli Wielki w 7 krótkiej regule odpowiada na pytanie: „Jaki grzech popełniają ci, którzy usprawiedliwiają grzeszników?”. Mówi: „Cięższy od tego, o którym jest powiedziane: «Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze»”.

Pseudopapież Bergoglio poprzez kościelną legalizację sodomii połączoną z wprowadzaniem błogosławieństwa dla homoseksualnych i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W wywiadzie dla La Stampa z 29 stycznia 2024 r. nieważny papież Franciszek ponownie skomentował swoją heretycką deklarację „Fiducia supplicans”.

Cytat Bergoglio: „Chrystus wzywa wszystkich do wewnątrz”.

Powszechnie wiadomo, chociaż Bergoglio psychologicznie to przekręca, że „Fiducia supplicans” promujе błogosławieństwo par homoseksualnych. W ten sposób legalizuje grzech sodomii, za który Bóg...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Deklaracja doktrynalna „Fiducia supplicans” stawia przed kapłanami nową treść duszpasterską, która nie jest zgodna z doktryną opartą na Piśmie Świętym i Tradycji, ale jest z nią diametralnie sprzeczna. Pismo Święte głosi zbawczą pokutę, czyli zerwanie z grzechem, podczas gdy deklaracja głosi antypokutę związaną z błogosławieństwem grzechu i utwierdzeniem w nim. To jest droga do zagłady. Teraz...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W autorytecie prorockim i apostolskim, w imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ogłaszam Bożą anatemę zgodnie z Ga 1:8-9 oraz ekskomunikę – wykluczenie z Kościoła – na Jorge Bergoglio, tak zwanego Franciszka I, i Victora Fernándeza za bunt przeciwko Bogu poprzez promowanie sodomskiej antyewangelii. Obaj nadużyli najwyższej władzy do najcięższych zbrodni przeciw Bogu i Kościołowi.

W...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Pseudopapież Franciszek 1 listopada, zaraz po zakończeniu Synodu Październikowego wydał motu proprio zatytułowane „Ad theologiam promovendam”. Jest to w istocie list motywacyjny do zmiany statutu Papieskiej Akademii Teologicznej, mającej na celu zmianę nauczania teologicznego w całym Kościele poprzez wyeliminowanie jego podstaw, którymi są Pismo Święte i Tradycja.

Patrz wideo: https://...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Dziś każdy chrześcijanin znajduje się pod niezwykle silną presją świata. Jest to systematyczne kłamstwo, które prowadzi do psychicznego, duchowego i fizycznego samobójstwa. Z wiadomości dowiadujemy się o jednej z wielu współczesnych tragedii: u trojaczków rozwinął się autyzm jeszcze tego samego dnia po otrzymaniu szczepionki. Czytamy też w prasie: W Belgii eutanazja nie zadziałała, dlatego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Grzech i ludzki egoizm mogą nadużyć wszystkiego i dotyczy to także nadużycia władzy kościelnej, a konkretnie papiestwa.

W I tysiącleciu Kościół składał się z pięciu patriarchatów, które miały swoje centra – Rzym, Konstantynopol, Antiochię, Aleksandrię, Jerozolimę. Wraz z inwazją islamu w VII wieku praktycznie zniknęły patriarchaty w Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimie. W połowie drugiego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)

Strony