BKP: Ogłoszenie ekskomuniki i anatemy na pseudopapieża Bergoglia i pseudokardynała Fernándeza

Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W autorytecie prorockim i apostolskim, w imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ogłaszam Bożą anatemę zgodnie z Ga 1:8-9 oraz ekskomunikę – wykluczenie z Kościoła – na Jorge Bergoglio, tak zwanego Franciszka I, i Victora Fernándeza za bunt przeciwko Bogu poprzez promowanie sodomskiej antyewangelii. Obaj nadużyli najwyższej władzy do najcięższych zbrodni przeciw Bogu i Kościołowi.

W heretyckim motu proprio „Ad theologiam promovendam” Bergoglio wprowadził zasadę zmiany paradygmatu, czyli de facto zniesienia Dekalogu i Credo. Zastrzegł tutaj, że wszystko, co jest sprzeczne z jego herezjami, unieważnia. W ten sposób unieważnia autorytet Pisma Świętego i Tradycji, a także samą istotę Kościoła.

Patrz wideo: https://vkpatriarhat.org/pl/?p=21234  https://ulestousmine.wistia.com/medias/3sr9z17s5a

https://bcp-video.org/pl/anatema-bergoglio/  https://youtu.be/iBaroXS6jus

Przy pomocy tzw dogmatycznej, a właściwie heretyckiej deklaracji „Fiducia suplcans” Bergoglio i Fernandez, nadużywając swojej władzy, przekształcili Kościół katolicki w antykościół New Age – synagogę szatana. Za te zbrodnie ci dwaj apostaci, którzy ekskomunikowali się z Kościoła, zostali również ekskomunikowani przez Boga. Każdy katolik, który chce być zbawiony, nie może poddać się tym uzurpatorom najwyższej władzy w Kościele, na których ciąży Boże przekleństwo. Ci, którzy się im podporządkowują, są osobiście zintegrowani z ich przemienionym antykościołem x. Kto ich słucha, na niego też spada Boża anatema – wykluczenie z Kościoła Chrystusowego i przekleństwo Boże. Teraz, po 18 grudnia, każdy biskup, kapłan i wierzący musi obudzić się z bierności. Musi osobiście wyrzec się tych dwóch antychrystów i radykalnie oddzielić się od nich.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

18.01.2024

 

Anatema na Bergoglio i kard. Fernandes za „Fiducia supplicans”

https://bcp-video.org/excommunication-and-anathema/  /english/

https://bcp-video.org/fr/d-excommunication-fernandez/  /français/

https://bcp-video.org/it/della-scomunica-fernandez/  /italiano/

https://bcp-video.org/es/excomunion-y-anatema/  /español/

https://vkpatriarhat.org/de/anathemas-bergoglio/  /deutsche/

 

Zapisz się do naszego newsletter  https://lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?5hjt8JVutE5bZ8guod7%252Fpf5pwVnAjsSIi5iGuoPZdjDtO5iNRn8gS049TyW7spdJ

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)