Zaproszenie na spotkanie z ks. Biskupem Leonem Dubrawskim Ordynariuszem Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

Obrazek użytkownika Tomasz A.S.
Idee

Z prośbą o pomoc finansową dla odbudowania dachu w kompleksie zespołu dawnego klasztoru Sióstr Dominikanek w Kamieńcu Podolskim zwrócił się biskup kamieniecko-podolski Leon Dubrawski.
Klasztor został doszczętnie zniszczony przez pożar w dniu 23 maja 2009 r.

Spotkanie z ks. Biskupem Leonem Dubrawskim odbędzie się już w poniedziałek 9 lipca 2012 r. o godz. 18.00 w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace w Al. Jerozolimskich w Warszawie, na które gorąco zapraszają organizatorzy wieczoru dobroczynnego państwo Ewa
i Antoni Belina-Brzozowscy.
Podczas spotkania odbędzie się aukcja obrazów Andrzeja Novaka-Zemplińskiego, Edwarda Dwurnika oraz Elżbiety Białaszek, dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc w odbudowie klasztoru. Wystąpią artyści Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Historia klasztoru

sięga XVIII wieku, kiedy Siostry Dominikanki wybudowały w zachodniej części Starego miasta kamienne cele i kościół pod wezwaniem św. Michała. Na początku lat 50-tych XVIII wieku odrestaurowano kościół wraz z klasztorem. Przy klasztorze istniała szkoła dla dziewcząt. W 1864 roku skasowano katolickie świątynie i klasztory w mieście, a korpusy klasztornych budynków przerobiono na posterunek policji i koszary.

W latach 1825-1856 kościół wyremontowano. Potem budynki klasztorne wykorzystywano jako więzienie. Po II wojnie światowej w pomieszczeniach klasztoru znajdowała się fabryka, potem przedsiębiorstwo wyposażenia medycznego . W 1996 r. obiekt został przekazany do użytku Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Zespół klasztoru, który składa się z kościoła św. Michała oraz cel zakonnych znajduje się w zachodniej części Starówki.

Od czasu pożaru zebrano już 90 tysięcy złotych, potrzeba jeszcze 60 tysięcy złotych.

Zainteresowani pomocą pieniądze mogą wpłacać na konto:
Kamieniecko-Podolska Diecezja ul. Tatarska 20,
Kamieniec Podolski 281900
Bank Polska Kasa Opieki SA
I Oddział w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15,
21-040 Świdnik.
Numer rachunku: 871240 2454 1111 0010 2654 1997

Ocena wpisu: 
Brak głosów