Treści z tagiem: ogrzewanie Miłosza

Obrazek użytkownika Tomasz A.S.
Historia

Dokument nr 3 formularz ze stycznia 1951
Mieszkańcy budynku mieli obowiązek złożyć do 15 stycznia każdego roku posiadaczowi nieruchomości wypełnione formularze pt.
„Wykaz osób zamieszkałych w lokalu nie wyłączając najemców lokalu i osób czasowo nieobecnych”
wg rubryk: rok urodzenia, od kiedy przybył, stosunek do najemcy...

0
Brak głosów