WARSZAWA: Głodówka dla Historii

Obrazek użytkownika Tomasz Sokolewicz
Kraj
Naród bez znajomości swojej historii ginie W siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 7 (Metro Politechnika, Tramwaj: Zoli, parking dla zmotoryzowanych ul. Polna) odbywa się protest głodowy w obronie historii Polski i historii Chrześćjaństwa, trzeci po 14 dniowej głodówce opozycjonistów krakowskich m.in. Bogusława Kostki Dąbrowy, Adam Kality, Grzegorza Surdego, Ryszarda Majdzika i Mariana Stacha i wcześniej trwającej 10 dniowej głodówki warszawskiej Zygmunta Miernika i Guenthera Barana przy współudziale Haliny Spasowskiej. Protest głodowy prowadzą: • Adam Borowski - były więzień polityczny, konspiracyjny wydawca • Piotr Gryza *** • Paweł Hermanowski Solidarni 2010 • Dr. Marcin Masny - publicysta • Lech Ochnik - działacz NZS • Bogusław Olszewski - członek ZR Solidarność, działacz RMP • Anna Orłowska - Solidarni 2010 • Mariusz Patey - założyciel ZChN i „Soli Deo” • Grzegorz Wysocki - działacz NZS Rotacyjnie protestują działacze "Solidarnych 2010" - osoby, które znalazły się na liście dzisiaj głodowały. Inicjatywa protestu przenosi się do kolejnych miejscowości w całej Polsce. Protest jest prowadzony od piątku 30 kwietnia 2012 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 (między Pl. Zbawiciela a Pl. Unii Lubelskiej, wejście od ul. E. Zoli). Można przyjść i porozmawiać z protestującymi, wpisać się do Księgi Pamiątkowej Protestu, podpisać Petycje do Ministerstwa, posłuchać Bardów „Solidarności” i spotkać ciekawych ludzi. Gościem Głodujących 4 Kwietnia będzie Teresa Bochwic. Protest głodowy popierają organizacje młodzieżowe Prawa i Sprawiedliwości, Młodzieży Wszechpolskiej, Gazety Polskiej i Młodzież dla Rzeczpospolitej. A także: Stowarzyszenie 13 Grudnia Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza Stowarzyszenie Solidarni 2010 Związek Żołnierzy NSZ Stowarzyszenie Działaczy Niepodległościowych „NIEPRZEJEDNANI” LIBERALNO-DEMOKRATYCZNA PARTIA „NIEPODLEGŁOŚĆ LEGION POLSKI ZWIĄZEK KONFEDERATÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ KONWENT SENIORÓW NIEZALEŻNEGO RUCHU LUDOWEGO OGÓLNOPOLSKI KOMITET OPORU ROLNIKÓW RUCH WOLNYCH DEMOKRATÓW KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA AUTONOMICZNY WYDZIAŁ WSCHODNI „SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ” SOLIDARITY WITH SOLIDARITY TOWARZYSTWO SOLIDARNOŚĆ BERLIN WYDAWNICTWO „HUTNIK” POLSKA PARTIA NIEPODLEGŁOŚCIOWA UGRUPOWANIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE '' ZAMEK'' NIEPODLEGŁOŚCIOWY SOJUSZ MAŁOPOLSKI KLUBY SŁUŻBY NIEPODLEGŁOŚCI FUNDACJA ""ORIENTACJA" POROZUMIENIE PRASOWE ''SOLIDARNOŚĆ ZWYCIĘŻY” FEDERACJA MŁODZIEŻY WALCZACEJ – obserwator GRUPA POLITYCZNA „BAZA” STOWARZYSZENIE „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA” MIEJSKA KOMISJA KOORDYNACYJNA REGIONU ŚLĄSKO –DĄBROWSKIEGO REGIONALNA KOMISJA KOORDYNACYJNA NSZZ „S” Reg. ŚLĄSKO- DĄBROWSKIEGO DELEGATURA GLIWICKA RKW – „MANIFESTACJA GLIWICKA” MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI NSZZ „S” 1980-81r. PRZEWODNICZĄCY ZR. RZESZÓW MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY /ZAŁOŻYCIELSKI/ ZR NSZZ „S” 1980-81r. KATOWICE MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI NSZZ „S” 1980-81r. INOWROCŁAW NSZZ „ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH” ZWIĄZEK WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STANU WOJENNEGO – AUSTRALIA STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH HRUBIESZÓW ‘ 81 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH W WOJSKOWYCH W OBOZACH SPECJALNYCH STOWARZYSZENIE REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM REG. ŚLĄSKO DĄBROWSKIEGO STOWARZYSZENIE REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM ODDZIAŁ WOJ. JAROSŁAW RUCH OBRONY POKRZYWDZONYCH OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ POPIERAJĄ: GRUPY OPORU SOLIDARNI Na specjalną uwagę zasługuje oświadczenie warszawskich intelektualistów: Wyrażamy szacunek i solidarność. Rozporządzenia ministerialne, wprowadzone w życie 23 grudnia 2008 r., w sposób drastyczny ograniczyły naukę historii w szkołach średnich. Dotyczy to ok. 88% młodzieży uczęszczającej do owych szkół, tj. tych wszystkich, którzy nie wybierają historii na maturze. Wszelkie próby, jakie podejmowano dla skłonienia władzy do wycofania tych szkodliwych społecznie decyzji, pozostały bezskuteczne. I ta właśnie sytuacja skłoniła grupę osób, przede wszystkim byłych opozycjonistów, do podjęcia drastycznej formy protestu przeciw decyzjom, które dla przyszłości narodu stanowią poważne zagrożenie. Ze względów zdrowotnych protestujący w Krakowie zawiesili głodówkę, rozpoczęli ją inni – tym razem w Warszawie. Wyrażamy protestującym głęboki szacunek i podkreślamy naszą z nimi solidarność. Mamy nadzieję, że ich poświęcenie, dokonane w poczuciu odpowiedzialności za świadomość historyczną, a zatem i świadomość narodową oraz obywatelską społeczeństwa, nie pozostanie bezowocne. Historycy z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historii PAN oraz Instytutu Nauk Historycznych UKSW. 1. Dr hab. Marek Barański, prof. nadzw. – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 2. Dr Waldemar Bukowski – Instytut Historii PAN Kraków. 3. Dr Adam Buława – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 4. Prof. dr Richard Butterwick – członek Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, Uniwersytet Londyński. 5. Dr hab. Stefan Ciara, profesor nadzw. – Instytut Historyczny UW. 6. Dr Adam Danilczyk – Instytut Historii PAN. 7. Dr Martyna Deszczyńska – Instytut Historyczny UW. 8. Dr Marek Deszczyński – Instytut Historyczny UW. 9. Dr Dorota Dukwicz – Instytut Historii PAN. 10. Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 11. Dr hab. Tadeusz Epsztein, prof. nadzw. – Instytut Historii PAN. 12. Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. nadzw. Instytut Nauk Historycznych UKSW. 13. Dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. nadzw. – Instytut Historii PAN. 14. Mgr Paweł Gołdyn – Instytut Historii PAN Kraków. 15. Dr Hieronim Grala – Instytut Historyczny UW. 16. Dr Marek Janicki – Instytut Historyczny UW. 17. Dr Monika Jusupović – Instytut Historii PAN. 18. Dr Bartosz Kaliski – Instytut Historii PAN. 19. Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński – Instytut Historii PAN. 20. Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. nadzw. – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 21. Dr hab. Michał Kopczyński, prof. nadzw. – Instytut Historyczny UW. 22. Dr Urszula Kosińska – Instytut Historyczny UW. 23. Dr hab. Alicja Kulecka, prof. nadzw. – Instytut Historyczny UW. 24. Dr Jacek Laberschek – Instytut Historii PAN Kraków. 25. Dr hab. Michał Leśniewski – Instytut Historyczny UW. 26. Dr hab. Henryk Lulewicz, prof. nadzw. – Instytut Historii PAN. 27. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 28. Ks. prof. dr hab. Józef Mańdziuk – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 29. Dr hab. Jolanta Marszalska, prof. nadzw. – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 30. Prof. dr hab. Roman Michałowski – Instytut Historyczny UW. 31. Dr Dariusz Milewski - – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 32. Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. nadzw. – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 33. Dr Karol Nabiałek – Instytut Historii PAN Kraków. 34. Prof. dr hab. Mirosław Nagielski – Instytut Historii UW. 35. Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 36. Prof. dr hab. Andrzej Nowak – Instytut Historii PAN, UJ. 37. Dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. nadzw. - Instytut Nauk Historycznych UKSW. 38. Prof. dr hab. Edward Opaliński – Instytut Historii PAN. 39. Ks. dr hab. Jan Pietrzykowski, prof. nadzw. - Instytut Nauk Historycznych UKSW. 40. Prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Instytut Historii PAN. 41. Dr hab. Tadeusz Rutkowski – Instytut Historyczny UW. 42. Dr hab. Jacek Rzepka – Instytut Historyczny UW. 43. Dr Paweł Skibiński – Instytut Historyczny UW. 44. Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN. 45. Mgr Janusz Szyszka – Instytut Historii PAN Kraków. 46. Dr hab. Tadeusz Trajdos, prof. nadzw. – Instytut Historii PAN. 47. Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza – Instytut Historii PAN, UKW Bydgoszcz. 48. Prof. dr hab. Wiesław Wysocki – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 49. Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. nadzw. – Instytut Politologii UKSW. 50. Ojciec prof. dr hab. Janusz Zbudniewek – Instytut Nauk Historycznych UKSW. 51. Dr Ewa Zielińska – Instytut Historii PAN. 52. Prof. dr hab. Zofia Zielińska – Instytut Historyczny UW. 53. Dr hab. Jan Żaryn, prof. nadzw. – Instytut Nauk Historycznych UKSW. Mój wcześniejszy tekst na ten temat: http://niepoprawni.pl/blog/5198/dwa-zaulki-glodowka-i-agentofil Ważny tekst: http://niepoprawni.pl/blog/5198/glodowka-o-historie-syndrom-walesy Kontakt: SWS Warszawa, Marszałkowska 7 *** Piotr Gryza jako przewodniczący samorządu szkolnego wyłonionego w „niedemokratyczny” sposób w XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej w 1979 roku jest negatywnym bohaterem moich artykułów p.t. „Czerwony sztandar nad dyskoteką” z 1980 roku i „Rudy, znaczy fałszywy..” z 1981 roku. Samorząd szkolny pod kierownictwem Piotra Gryzy zajmował się m.in. upamiętnianiem rocznic Rewolucji Październikowej, rocznicą „wyzwolenia Warszawy”, dbał o tradycję Ludowego Wojska, a także „rozpoczęciem prac przygotowawczych z młodzieżą klas IV celem wstąpienia do PZPR”. "Niech się buja z Bujakiem" to wyjaśnienie otrzymała moja matka od dyrektor XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej pani Barbary Drzewieckiej na pytanie o powód wyrzucenia syna i została poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu szkoły. Rodzice innych relegowanych otrzymali identyczne wyjaśnienia nawiązujące do opozycyjnej aktywności dzieci. W czasie relegowania (1981) grupy uczniów ze szkoły za przynależność do Międzyszkolnego Komitetu Odnowy: Tomasza Sokolewicza, Anny Orłowskiej i N.N. samorząd szkolny zachował milczenie. W tym samym czasie byli relegowani z innych szkół członkowie MKO: Jerzy Jakubowski i Piotr Sternicki. Osobą odważnie broniącą relegowanych była nauczycielka języka polskiego Jadwiga Bakanacz. P.O. Przewodniczącego Samorządu Szkolnego XVI LO był wówczas znowu Piotr Gryza, bynajmniej nie z powodu popularności wśród uczniów. Piotr Gryza nie udzielił zgody na rejestrowaną rozmowę. Wcześniej, w rozmowie ze mną twierdził, że nic nie pamięta.
Brak głosów

Komentarze

"Naród bez znajomości swojej historii ginie" - piękne słowa. Ale historia to nie tylko historia powszechna i np. Polski, to również historia poszczególnych ludzi, a już na pewno osób publicznych. To nie tylko historia np. starożytnego Egiptu, ale również współczesna historia Polski.

Sokolewicz napisałeś, że nie masz teściów. W zwiazku z tym inaczej pytam: jakie jest miejsce i data urodzenia matki Szymona Sokolewicza oraz jej rodziców. I drugie pytanie: gdzie oni wszyscy pracowali?

Wolno pytać o nazwiska? Czy w ogólne wolno pytać, czy po raz kolejny przeczytam, że to chamstwo.

Zamiast w kółko i bez końca nawijać o tirówkach, ubekach i agentofilach (wcześniejsze teksty), czas napisać o ubeckich qrvach, coby odbrązowić podrasowane Różyczki. Oooooooo, to jest temat:)))

www.ratujemyroja.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#242227

Na temat żywych członków mojej rodziny nie wypowiadam się, podobnie jak na temat fantazji na ten temat.

Vote up!
0
Vote down!
0

Tomasz Sokolewicz

#242418

Niedawno pisałeś, że nie masz teściów, tu traktujesz ich jako rodzinę.

A nie musisz wypowiadać sie na temat żywych członków rodziny, jak będziesz się trzymać z daleka od życia publicznego. Cooooooooo to, jesteś rzecznikiem strajkujących? Jakieś doświadczenie w materii już masz, bo z okazji 13 XII byłeś rzecznikiem Opary.

Zawsze byłam ciekawa, jak komuszki wychowują dzieci. Dzieci mają np. powiedzieć prawdę, czy umyły ząbki, ale nie mogą o nic pytać i trzymać się ustalonych kanonów? Na studiach miałam koleżankę, którą nawet lubiłam i która ubolewała, że w domu nie można mówić o pracy ojca. Tak było ustalone.

Zdezawuowałeś głodowy strajk w Krakowie, bo jeden z głodujących był członkiem ZSMP i wydaje podejrzane książki. OK, ale w takim razie Ty dezawuujesz strajk warszawski (choćby wstawieniem tego tekstu, boś niewiarygodny), który jest kontynuacją krakowskiego!

Sokolewicz zapewne często wizualizujesz siebie jako rycerza na białym koniu, który to znowu rusza na ratunek dziewicy albo całej planety Ziemia. Bronisz lekcji historii? To na początek podaj prawdę o swojej rodzinie, potem zajmij sie historią powszechną i historią Polski. Czy opowiadasz Szymonowi Sokolewiczowi o serbskim paszy? A opowiedz mu o dziadkach:))

Skompromitowałeś petycję dekomunizacyjną i manifestację 13 XII. Teraz próbujesz skompromitować strajk głodowy?

Przestań wizualizować, bo żaden Arab czy Anglik Cię nie utrzyma. No, moze muł, są wytrzymalsze. Najlepiej stań nogami na ziemi.

www.ratujemyroja.pl 

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#242480

[quote=Tomasz Sokolewicz]Na temat żywych członków mojej rodziny nie wypowiadam się, podobnie jak na temat fantazji na ten temat. [/quote] 

Szkoła Bredzisława z Ruskiej Budy. O Z-dziadziach ani mrumru. Ale nadmuchane emerytury trza im płacić, coooooooo?

www.ratujemyroja.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#242478

Mam takie nieśmiałe pytanie-czegoś Ty,Kobieto,tak się go uczepiła?Czy to jakaś obsesja? To drugi kobiecy przypadek  takiej obsesji na tym portalu. A może wykazać więcej odwagi i powchodzić w paradę komuś znacznemu na NPPL? Np. nurniemu,jwp,rospinowi,amelii 007,Dixiemu/Ciekawe,jak długo by to potrwało?

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#242485

Skąd znasz Sokolewicza? Sokolewicz może wytykać strajkującemu ZSMP, jego nie wolno o nic pytać? Bo coo?
Czytam teksty JWP, Rospina, Dixiego, itd. Coś tak?

Co do kobiecej obsesji: nie pytam Sokolewicza o intymne szczegóły, baaaaaa, nawet ich nie domniemywam. To są pytania do osoby publicznej, za trudne?

www.ratujemyroja.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#242487

http://www.youtube.com/watch?v=7tZyx90GrbU

obejrzyj no "obiekt obsesji":)

Karol Kuhn ‎@ "Tomasz Sokolewicz popatrz raczej na swoją rodzinę".
28 lutego o 17:27

I cooo Sokolewicz podasz go do sądu o zniesławienie? Ziomala ze stolycy? Chcesz link do tej dyskusji na fb?

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#242534

Powiem Ci tak-osobiście pan Sokolewicz jest mi całkowicie i we wszystkim obcy i obojętny,jak zeszłoroczne tulipany.Mnie tylko dziwi wasza nawalanka,bo on nie odpuści( tak ma) a Ty też.I to tyle.Mnie pozostają oceny i je daję.Pozdrawiam.

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#242540

Na początek kawał z netu:

Idzie dziewic do spowiedzi i wyznaje:
-Proszę ksiedza muszę sie żenić.
Ksiądz próbuje logicznego argumentu:
- Spokojnie synu, to tylko fantazje seksualne, przeciez ty jeszcze nigdy nie ...
- Ale proszę ksiedza, ona jest w ciąży...
- Spokojnie synu, ona jest w ciąży z kochankiem........
- Ale ksiądz nie rozumie... muszę się żenić. Jak nie jo to kto, hohoho?!!
- To się żeń, skoro musisz!

Sokolewicz uważa wszystkich innych za głupszych. To ja jak ten ksiadz, logicznymi argumentami próbuję go przekonać, że się myli i jak na razie bez sukcesu. Zobaczymy:))) Wolałabym inteligentniejszego adwersarza. Sokolewicz nieudolnie mataczy. Cóż, chętniej dyskutowałabym z profesorem, nie z niewydolnym profesorowiczem. Moja matka po 5 klasach podstawówki nigdy tak nie bajdurzyła:)) Mowiła gwarą, ale tak, że mogłaby wziąć udział w konkursie bajarzy. Sokolewicz bez przerwy sie zacina i kiwie się przy mówieniu.
Radosnych Świąt!

www.ratujemyroja.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#242557

W tył i w przód? Gdzieś to widziałem,tylko czy miał czarny kapelusz?

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#242569

Tak,oni się kiwają,a może w ich języku kiwią.Dokładnie w tył i w przód.Mnie to bardzo irytowało,ale mój przyjaciel tak mógł godzinami.Zanim załapaliśmy,że czesze pejsy pod pachami,myśleliśmy,że ma chorobę sierocą,z opóźnionym zapłonem.tzn.występującą w wieku dojrzałym.

                                Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#242597

Nie znam się na chorobie sierocej.Tu nie o to chodzi.Pan Sokolewicz,którego ani znam,ani chcę znać,był kiedyś na równi ze mną wściekle atakowany przez chama.Dlatego  poczułem się w obowiązku o coś zapytać. A te pejsy nieczesane pod pachami to przecież miał kto inny,nasz znajomek KOSmaty. 

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#242602