Dwadzieścia cztery "miesięcznic" Smoleńskich

Obrazek użytkownika komar
Kraj

SMOLEŃSK +... - Śmierć Prezydenta z "Gronem Ludzi",

                              Coraz większą grozę w Narodzie budzi.

SMOLEŃSK +... - Najdziwniejsza Tragedia Świata,

                             Gdzie Rząd gdybanie z fałszem przeplata.

SMOLEŃSK +... - Tyleż pytań bez odpowiedzi,

                             Te co są? - to "igrzyska" dla gawiedzi.

SMOLEŃSK +...-  Tragedia Rodzin i Narodu,

                              Lustro Katynia - policzek Bogu.

SMOLEŃSK +... - Budowanie własnej narracji,

                              Pijarowska próba halucynacji.

SMOLEŃSK +... - To "cyrograf" i też pergamin,

                              Że Państwo jednak - oblało egzamin.

SMOLEŃSK +... - To ukazanie bezsilności,

                              Vel - swoista "doktryna" dla miłości.

SMOLEŃSK +... - Otwarta droga do zaprzaństwa

                              I zakuwanie w dyby swego Państwa.

SMOLEŃSK +... - Oddanie Władzy w lobbowanie,

                             Strukturom przeszłym w zachowanie.

SMOLEŃSK +... - Przejęcie Władzy przez dogmatów,

                             Że globalizm jest szansą dla Polaków.

SMOLEŃSK +... - To wyższość słowa ponad czyny

                              I wybielanie kłamstwem swojej winy.

SMOLEŃSK +... - To medialny obraz zatrucia,

                              Wiarołomstwa, oraz braku - poczucia.

SMOLEŃSK +... - To poswięcenia wyjaśnienia,

                              Dla zbliżenia, lecz także - zniewolenia.

SMOLEŃSK +... - To jest piekielna "kokieteria"

                              I dryf z kulą u nogi dla Premiera.

SMOLEŃSK +... -  Ruski policzek dla Narodu,

                               Że wciąż  istnieje - hegemonia Wschodu.

SMOLEŃSK +... -  To wzgarda Władzy dla Narodu,

                               Że On wyciąga prawdę - spoza grobu.

SMOLEŃSK +... -  Objawem woli jest Narodu,

                               Że szuka prawdy dla swego sposobu.

SMOLEŃSK +... -  To objaw Ludzi Dobrej Woli,

                                By walczyć o to, co ICH wszystkich boli.

SMOLEŃSK +... -  To budowanie Społeczeństwa,

                               Na gruncie naszej Wiary -  Człowieczeństwa.

SMOLEŃSK +... -  To wiara w siebie - nas Polaków,

                               Ze Ojczyzna nasza - nie - dla Kozaków.

SMOLEŃSK +... -  To budowanie więzi w sobie,

                                 Przy wspólnym stole i też Braci w grobie.

SMOLEŃSK  +... - To branie odpowiedzialności,

                               Za słowa: Wiary i ludzkiej Miłości.

SMOLEŃSK  +... - Poczucie odpowiedzialności,

                                Za siebie samych i swojej Wolności.

SMOLEŃSK  +... - Dążenie Prawdy i Jedności,

                               Przy budowaniu swojej Tożsamości.

                        

 

                              

Ocena wpisu: 
Brak głosów