udział Żydów we władzach Rewolucji Bolszewickiej

Obrazek użytkownika CyprianPolak
Historia

Wobec zaistniałem na blogach dyskusji dotyczącej Żydów myślę że warto siegnąć do korzeni i przytoczyć ich udział we władzach Rewolucji Bolszewickiej.
Lista ta jest mi znana od dawna. Zapoznałem się z nia parenaście lat temu dzięki książce drukowanej przed wojną w Polsce, a którą pozyczył mój kolega od księdza profesora Michała Poradowskiego.
Sądziłem że nie ma tego w internecie. I że będę musial przepisywać.  Natrafiłem z wielkim trudem co oszczędziło mi przepisywania. W książce drukowanej przed wojną i tym zestawieniu są dwie różnice. Dotyczą narodowości Stalina i Dzierzyńskiego. Wtedy Stalin figurował jako Gruzin, Dzierżyński jako Polak. Sprawę Stalina i jego pochodzenia znam mniej. Wiem że najnowsze źródła przypisują mu pochodzenie żydowskie, ale że tak powiem ,nie wgryzałem się w ten temat. Więcej mogę powiedzieć o Dzierżyńskim. Skąd Dzierzyński, który miał być polskim ziemaninem jest Żydem?Stanisław CAT Mackiewicz najpopularniejszy przedwojenny konserwatysta pisał o ty że tam sama ziemia wydała wielkiego państwowca Piłsudskiego i renegata Dzierzyńskiego. Cóż więc jest grane. Ano po przegranym Powstaniu Styczniowym niektóre rodziny ziemiańskie zostały doszczętnie wytępione a ich majątki sprzedane Żydom, którzy weszli też w posiadanie herbów. Do czasów Powstania Żydzi nie mogli w Polsce nabywać ziemi. Niestety na ten temat była w naszym ziemiaństwie zmowa milczenia. Po tym kątem możemy też spojrzeć na "hrabiów" Komorowskich ,a prznajmniej część klanu bo był rozrośnięty.
 

RADA KOMISARZY LUDOWYCH

1. ULIANOW (Lenin) - Przewodniczący (Ż)

2. CZICZERIN - Komisarz Spraw Zagranicznych (Ż)

3. DŻUGASZWILI (Stalin) - Komisarz do spraw Narodowości (Ż)

4. LOURIE (Larin) - Prezydent Wyższej Rady Ekonomicznej (Ż)
 
5. SCHLICHTER - Komisarz do spraw Kontroli Żywności (Ż)

6.  PROTIAN - Komisarz do spraw Reformy Rolnej (O)

7.  LANDER - Komisarz Kontroli Gospodarki Kraju (Ż)

8.  BRONSTEIN (Trocki) - Komisarz Armii i Floty (Ż)

9.  KAUFMAN - Komisarz Ziemi Upaństwowionej (Ż)

10.  SCHMIDT - Komisarz Robót Publicznych (Ż)

11.  LILINA (Knigissen) - Komisarz Pomocy Spo³ecznej (Ż)

12.  LUNACZARSKI - Komisarz Ludowej Oświaty (R)

13.  SPITZBERG - Komisarz do spraw Wyznań (Ż)

14.  APFELBAUM (Zinowiew) - Komisarz ludowy (Sprawy Wewnêtrzne) (Ż)

15.  ANVELT - Komisarz do spraw Higieny (Ż)

16.  GUKOWSKI - Komisarz Finansów (Ż)

17.  KOHEN (Wo³odarski) - Komisarz Publikacji (Ż)

18.  RADOMYSLSKI ,(Urycki) - Komisarz do spraw Wyborów (Ż)

19.  STEINBERG - Komisarz Sprawiedliwości (Ż)

20.  FENIGSTEIN - Komisarz do spraw Przesiedleń (Ż)

21.  RAWICZ - Asystent Fenigsteina (Ż)

22.  ZASŁAWSKI - Asystent Fenigsteina (Ż)

Na ogólna liczbę 22 osób:
20 Żydów (Ż), 1 Ormianin (O) oraz 1 Rosjanin (R).

 

KOMISARIAT WOJNY

1.  BRONSTEIN (Trocki) - Komisarz Armii i Floty (Ż)

2.  FISZMAN - Przewodniczący Rewolucyjnego Sztabu Armii Pó³nocnej (Ż)

3.  ROMM - Komisarz Sądu Wojennego 12-tej Armii (Ż)

4.  MIEJCZYK - Komisarz polityczny 12-tej Armii (Ż)

5.  LIWENSON - Komisarz polityczny Sztabu 4-tej Armii (Ż)

6.  POZERN - Przewodniczący Rady Armii Zachodniego Frontu (Ż)

7.  GUBELMAN - Komisarz polityczny Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ż)

8.  DEJB - Komisarz polityczny Witebskiego Okręgu Wojennego (Ł)

9.  KALMANOWICZ - Komisarz Wojennych Rekwizycji S³uckiego Okręgu (Ż)

10.  BEKMAN - Komisarz polityczny Samarskiej Dywizji (Ż)

11.  GLUZMAN - Komisarz Wojny Samarskiej Dywizji (Ż)

12.  ZUZMANOWICZ - Komisarz Rekwizycyjnego Oddzia³u Moskiewskiego Okręgu (Ż)

13.   BRONSTEIN (Trocki) - Przewodniczący Rady G³ównej Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ż)

14.   HIRSZFELD - z-ca Bronsteina (Ż)

15.   SKLANSKI - z-ca Bronsteina (Ż)

16 i 17. Cz³onkowie Rady G³ównej (Ż)

- SZORODAK (Ż)

- PIETCZ (Ż)

18.   STEINGARDT - Komisarz Wojny Moskiewskiej Guberni (N)

19.  DULIS - Komisarz Wojny Moskiewskiej Guberni  (Ł)

20.  GLEJZER - Komisarz Szko³y Ochrony Pogranicza (Ł)

21.  DZENNIS -Komisarz polityczny Rady 15-tej Dywizji (Ł)

22.  POŁONSKI - Komisarz polityczny Rady 15-tej Dywizji (Ż)

23.  LECHTYNER - Komisarz Rady Wojennej Kaukaskich Armii (Ż)

24.  BRUNO — Komisarz Czeka Wschodniego Frontu (Ż)

25.  SZULMAN - Komisarz Czeka Wschodniego Frontu (Ż)

26.  ROZENGOLTZ - Członek Kazańskiej Rady Wojennej (Ż)

27.  MIEJGOF - Członek Kazańskiej Rady Wojennej (Ż)

28.  NAZENGOLTZ- Członek Kazańskiej Rady Wojennej (Ż)

29.  GEKKER - Dowódca Armii Czerwonej w Jarosławiu (Ż)

30.  CEIGER - Kierownik Wojennego Komisariatu w Piotrogrodzie (Ż)

31.  GITTIS - Komisarz polityczny Piotrogrodzkiego Okręgu Wojennego (Ż)

32.  WACETIS - Dowódca Zachodniego Frontu walczącego z Czechosłowacja (Ł)

33.  ŁAZYMIER - Członek Rady Wojennej Komuny (Ż)

34.  KOLMAN - Dowódca Wojennej Komuny (Ż)

35.  BICIS - Dowódca Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ł)

36.  METKAZ - Wojenny Komisarz Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ż)

37.  ZAK - Dowódca Obrony Krymu (Ż)

38.  SLUZIN - Dowodzący Krymskim Frontem (Ż)

39.  ZILBERMAN - Zastępca Sluzina (Ż)

40.  SPIRO - Komisarz polityczny Rumuńskiego Frontu (Ż)

41.  DAWIDOWICZ - Pełnomocnik do pokojowych negocjacji z Niemcami (Ż)

42.  SZNIEUR -Kandydat (Ł)

43.  SMIDOWICZ - Żołnierz (Ż)

Na ogólną liczbę 43 stanowisk:
35 Żydów (Ż) ,  7 Łotyszy (Ł),  1 Niemiec (N)  i ani jeden Rosjanin.

 

KOMISARIAT SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1.  APFELBAUM (Zinowiew) -Komisarz ludowy (Ż)

2.  RADOMYSLSKI (Urycki) - Zastępca Apfelbauma, kierownik Czeka (Ż)

3.  GOLDENRUDIN - Kierownik Propagandy (Ż)

4.  ENDER Przewodniczący Komisji Ekonomicznej Piotrogrodzkiej Komuny (Ż)

5.  RUDIN - Wiceprzewodniczący Komisji Higieny (Ż)

6.  FINIGSTEIN - Komisarz do spraw Przesiedleń Dezerterów (Ż)

7.  KRACHMAL - Zastępca Finigsteina (Ż)

8.  WOŁODARSKI - Komisarz Piotrogrodzkiej Prasy (Ż)

9.  KRASIKOW - Komisarz Moskiewskiej Prasy (Ż)

10.  FEYERMAN - Komisarz Piotrogrodzkiej Policji (Ż)

11.  MARTINSON - Kierownik Biura Prasowego (Ż)

12.  ROZENTAL - Moskiewski komisarz do spraw Ogólnego Bezpieczeństwa (Ż)

CZŁONKOWIE PIOTROGRODZKIEJ CZEKA

13.  MEINKMAN (Ż)

14.  HILLER (Ż)

15.  KOZŁOWSKI (P)

16.  MODEL (Ż)

17.  ROZMIROWICZ (Ż)

18.  DIESPIEROW (O)

19.  ISELIEWICZ (Ż)

20.  KRASSIKOW (Ż)

21.  BUCHAN (O)

22.  MERBIS (Ł)

23.  PAIKIS (Ł)

24.  ANWELT (N)

CZŁONKOWIE RADY PIOTROGRODZKIEJ KOMUNY

25.  ZORKE (Ż)

26.  RODOMYSLSKI (Ż)

CZŁONKOWIE MOSKIEWSKIEJ CZEKA

27.  DZIERŻYŃSKI - Przewodniczący (P)

28.  PETERS - Wiceprzewodniczący (Ł)

29.  SZKŁOWSKI (Ż)

30.  KNIEIFISS (Ż)

31.  ZEISTINE (Ż)

32.  RAZMIROWICZ (Ż)

33.  KRONBERG (Ż)

34.  CHAJKINA (Ż)

35.  KARLSON (Ł)

36.  SHAUMANN (Ł)

37.  LEONTOWICZ (Ż)

38.  RIVKINE (Ż)

39.  ANTONOW (R)

40.  DIEŁAFABR (Ż)

41.  CYTKIN (Ż)

42.  ROZMIROWICZ (Ż)

43.  G. SWIERD£OW (Ż)

44.  BIESENSKI (Ż)

45.  BLUMKIN (Ż)

46.  ALEKSANDROWICZ (R)

47.  ROUTENBERG (Ż)

48.  FINES (Ż)

49.  SACHS (Ż)

50.  GOLDINE (Ż)

51.  GALPERSTEIN (Ż)

52.  KNIGGISEN (Ż)

53.  LATZIS (Ł)

54.  DEIBO£ (Ł)

55.  SEJZAN (O)

56.  DEJBKIN (Ł)

57.  LIEBERT - Kierownik Taganrogskiego Więzienia (Ż)

58.  VOGEL (N)
 
59.  ZAKISS (Ł)

60.  SCHILLENKUSS (Ż)

61.  JANSON (Ł)

62.  MODEL (Ż)

Na ogólną liczbę 62 stanowisk:
43 Żydów (Ż) , 10 Łotyszy (Ł),  2 Niemców (N),  2 Polaków (P),  3 Ormian (O)  i 2 Rosjan (R).

 

KOMISARIAT SPRAW ZAGRANICZNYCH

1. CZICZERIN - Komisarz ludowy (Ż)

2 i 3.   Zastępcy Cziczerina (Ż)

- KARAHAN (Ż)

- FRITCZE (Ł)

4.  MARGOLIN — Dyrektor do spraw paszportowych (Ż)

5.   JOFFE - Poseł w Berlinie (Ż)

6.  LEWIN - Na poselstwie w Berlinie (W 1919 roku ludowy komisarz Bawarskiej Republiki Sowieckiej) (Ż)

7.   AKSELDOR - Kierownik Biura Informacyjnego przy poselstwie w Berlinie (Ż)

8.   ROZENFELD (Kamieniew) - Poseł w Wiedniu i w Londynie (Ż)

9.   BEK - Nadzwyczajny pełnomocnik w Paryżu i w Londynie (Ż)

10.  BEITLER - Poseł (Ż)

11.  MAŁKIN - Konsul w Glasgow (Ż)

12.  RAKOWSKI - Przedstawiciel pokojowej delegacji w Kijowie (Ż)

13.  ASTSZUB (Ilsen) - Konsultant w sprawach prawniczych (Ż)

14.  GRUNBAUM (Krzewinski) - Konsul generalny w Kijowie (Ż)

15.  A. BEK - Konsul generalny w Odessie (Ż)

16.  MARTENS - Nieoficjalny konsul w USA (N)

Na ogólną liczbę 16 stanowisk:
14 Żydów (Ż) ,1 £otysz (Ł)  i 1 Niemiec (N) .

 

KOMISARIAT FINANSÓW

1.  MIERZWINSKI - Komisarz ludowy (P)

2.  DON-SOŁOWIEJ - Zastępca Mierzwinskiego (Ż)

3.  GUKOWSKI- Komisarz (Ż)

4.  AKSELSOD - Zastępca Gukowskiego (Ż)

5.  ZAKS (Gładniew) - Dyrektor kancelarii (Ż)

6.  BOGOLEPOW- Dyrektor kancelarii (R)

7.  CHASKIN - Główny sekretarz (Ż)

8.  CHINIEWICZ - Sekretarka Chaskina (Ż)

9.  LACIS - Przewodniczący Finansowegc Zjazdu Rad (Ł)

10.  WEISTMAN - Zastępca Lacisa (Ż)

11.  FURSTENBERG (Hanecki) -Komisarz do spraw rozliczeń z Niemcami (Ż)

12.   KOHAN - Zastępca Furstenberga (Ż)

13.  MICHELSON - Administrator ludowych banków (Ż)

14.  ZAKS - Administrator ludowych banków (Ż)

15.  AKSELROD - Administrator ludowych banków (Ż)

16.  SADNIKOW -Administrator ludowych banków (R)

PRZEDSTAWICIELE FINANSÓW

17.  LANDAU - W Berlinie (Ż)

18.  BOROWSKI - W Kopenhadze (Ż)

19.  SHENKMAN - W Sztokholmie (Ż)

20.  KAN - Główny rewizor ludowych banków (Ż)

21.  HORENSTEIN - Zastępca Kana (Ż)

22.  ANRIK -Główny komisarz do spraw likwidacji banków prywatnych (Ż)

23.  KOWSH - Zastępca Anrika (Ż)

CZŁONKOWIE TECHNICZNEJ KOMISJI DO SPRAW LIKWIDACJI BANKÓW PRYWATNYCH

24.  ELIASZEWICZ (Ż)

25.  GIFTLICH (Ż)

26.  ROGOW (Ż)

27.  LEMIERYCH (Ż)

28.  ROZENSTEIN (Ż)

29.  PŁAT (Ł)

Na ogólną liczbę 29 stanowisk:
24 Żydów (Ż) ,  2 Łotyszy (Ł) ,   2 Rosjan (R) ,  1 Polak (P)

 

KOMISARIAT SPRAWIEDLIWOŚCI

1.  STEINBERG - Komisarz ludowy (Ż)

2.  SHREDER - Komisarz Likwidacyjnego Departamentu (Ż)

3.  BERMAN - Przewodniczący Moskiewskiego Trybunału Rewolucyjnego (Ż)

4.  BER - Komisarz Senatu w Piotrogrodzie (Ż)

5.  BRONSTEIN (Trocki) -Przewodniczący Najwyższej Rewolucyjnej Komisji Republiki (Ż)

6.  GLUZMAN -Przewodniczący Komisji Śledczej przy Rewolucyjnym Trybunale (Ż)

7.  LEGENDORF - Sędzia śledczy Rewolucyjnego Trybunału (Ż)

8.  SŁUCKI - Sędzia śledczy Rewolucyjnego Trybunału (Ż)

9.  FRYTKIN - Prokurator Rewolucyjnego Trybunału (Ż)

10. GOJNBARK - Starszy sekretarz Ustawodawczego Oddziału (Ż)

11. SHIRWIN - Główny sekretarz Komuny Ludowej (Ż)

12.  ŁUCKI - Komisarz do spraw Obrony Ludowej (Ż)

LUDOWI OBROŃCY

13.  ANTOKOLSKI (Ż)

14.  ARANOWICZ (Ż)

15.   BEYER (Ż)

16.  BISK (Ż)

17.  GUNDAR (Ż)

18.  DAWIDOW (Ż)

19.  KASTARIANTZ (O)

Na ogólną liczbę 19 stanowisk:
18 Żydów (Ż) , 1 Ormianin (O)   i ani jeden Rosjanin.

 

KOMISJA HIGIENY

1.  DAUGE - Komisarz (N)

2.  RAPPOPORT - Kierownik działu farmaceutycznego (Ż)

3.   FUKS - Zastępca Rappoporta (Ż)

4.  WEBER - Dyrektor komisji do walki z chorobami wenerycznymi (Ż)

5.  WOLSON - Dyrektor komisji od chorób zakaźnych (Ż)

Na ogólną liczbę 5 stanowisk:
4 Żydów (Ż) , 1 Niemiec (N)   i ani jeden Rosjanin.

 

KOMISARIAT LUDOWEJ OŚWIATY

1.   ŁUNACZARSKI - Komisarz ludowy (R)

2.   GRUNBERG - Komisarz Północnego Okręgu (Ż)

3.   ZOŁOTNICKI - Przewodniczący komisji Instytutu Badawczego (Ż)

4.   LOURIE - Kierownik sekcji miejskiej (Ż)

5.   SHTERNBERG - Kierownik Sztuk Plastycznych (Ż)

6.   EIHENGOLTZ  - Główny sekretarz Komisariatu (Ż)

7.   ROZENFELD (Żona Kamieniewa) - Kierownik sekcji teatralnej (Ż)

8.   ZATZ  - Zastępczyni Rozenfeld (Ż)

9.   GROJNIM - Dyrektor 2-go Departamentu (Ż)

PROFESOROWIE CZŁONKOWIE SOCJALISTYCZNEJ AKADEMII NAUK

10.  REISNER (N)

11.  FRYTCZE (Ł)

12.   GOJCHBORK (Ż)

13.   POKROWSKI (R)

14.   WELTMAN (Ż)

15.-  SOBELSON (Radek) (Ż)

16.   KRUPSKA (Ż)

17.   NACHAMKES (Stiekłow) (Ż)

18.   STUCZKA (Ł)

19.   NIEMIROWSKI (Ż)

20.   RAKOWSKI (Ż)

21. LEWIN (Ż)

22.   OLSZANSKI (Ż)

23.   SHETENBERG (Ż)

24.   HURWICZ (Ż)

25.   LUDBERG (Ż)

26.  ERBERG (Ż)

27.   KELTUŁON (W)

28.   GROSSMAN (Roszczyn) (Ż)

29.   KRACZKOWSKI (Ż)

30.   URSYNEN (F)

31.   KUSSINEN (F)

32.  SYROLLA (F)

33.  ROZIN (Ż)

34.  DANCZEWSKI (Ż)

35.  GLEICER (Ż)

36.  GOLDENRUDIN (Ż)

37.  BUDIN (Ż)

38.  ROTSHTEIN (Ż)

39.  RAPPOPORT (Ż)

40.  LOURIE (Ż)

HONOROWI CZŁONKOWIE POWYŻSZEJ AKADEMII

41.  MERING (N)

42.  HAAZE (Ż)

43.  ROSA LUXEMBURG (Ż)

44.  KLARA ZETKIN (Ż)

BIURO LITERACKIE MOSKIEWSKIEGO PROLETARIATU

45.  EICHENGOLTZ (Ż)

46.  POLANSKI (Lebiediew) (Ż)

47.  CHERSONSKA (Ż)

48.  ZAJCEW (Ż)

49.  BRENDER (Ż)

50.  CHODASEWICZ (Ż)

51.  SHWARTZ (Ż)

52.  POZNER - Dyrektor 1-go Departamentu (Ż)

53  ALTER - Zarządzający sprawami Komisariatu (Ż)

Na ogólną liczbę 53 stanowisk:
43 Żydów (Ż) ,   2 Niemców (N),   2 Łotyszy (Ł),   3 Finów (F),   1 Węgier (W)  i  2 Rosjan (R).
 
 

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ

1.  LILINA (Kniggisen) - Komisarz ludowy (Ż)

2.  PAUZNER - Dyrektor (Ż)

3.  HELFMAN - Główny sekretarz (Ż)

4.  ROSA GAUFMAN - Zastępca Helfman (Ż)

5.  LEWIN - Dyrektor działu emerytur (Ż)

6.  ROZENTAL - Dyrektor kancelarii (Ż)

Na ogólną liczbę 6 stanowisk - 6 Żydów (Ż)

 

KOMISJA ROBOCZA

1.  SHMIDT - Komisarz ludowy (Ż)

2.  RADUS (Zenkowicz) - Zastępca Shmidta (Ż)

3.  GOLDBARK - Kierownik komisji robót publicznych (Ż)

4.  WELTMAN - Komisarz do spraw Robót Publicznych (Ż)

5.  KAUFMAN - Zastępca Weltmana (N)

6.  RASKIN - Główny sekretarz (Ż)

7.  KUSHNER - Członek Komisariatu (Ż)

8.  ZARKS - Dyrektor działu materiałów wybuchowych

Na ogólną liczbę 8 stanowisk: 7 Żydów (Ż),  1 Niemiec (N)

SOWIECCY DELEGACI CZERWONEGO KRZYŻA

1.  SOBELSON (Radek) - W Berlinie  (Ż)

2.  BERMAN  -  We Wiedniu (Ż)

3.  KLOCMAN  - W Warszawie  (Ż)

4.  ALTER  -  W Warszawie  (Ż)

5.  WESOŁOWSKI  - W Warszawie  (Ż)

6.  NEISENBAUM  - W Bukareszcie (Ż)

7.  BAUM  -  W Kopenhadze  (Ż)

8.  BENIAMIN MOISEWICZ SWIERDŁOW
(Brat Jakuba Swierdłowa) - Przewodniczący Centralnego
Komitetu Czerwonego Krzyża w Moskwie

Na 8 członków,  8 Żydów (Ż)

KOMISARZE TERENOWI

1.  BRONSTEIN  - Komisarz Syberii  (Ż)

2.  BERLINSKI  -  Przewodniczący Rady Robotniczej Syzarnu (Ż)

3.  SHENKMAN  -  Przewodniczący Rady Robotniczej Kazania (Ż)

4.  LIWENSON  -  Przewodniczący Donieckiej Rady Górniczej. (Ż)

5.  DAUMAN - Przewodniczący Narewskiej Rady Robotniczej (£)

6.  ZAKCHEIM - Przewodniczący Jarosławskiej Rady Robotniczej (Ż)

7.  ERMAN - Przewodniczący Carycyńskiej Rady Robotniczej (Ż)

8.  WILING - Przewodniczący Orenburskiej Rady Robotniczej (Ż)

9.  LIEBERSON - Przewodniczący Pienzeńskiej Rady Robotniczej (Ż)

10. SŁUCKI - Przewodniczący Tawryckiej Rady Robotniczej (Ż)

11.  SAMOWIER - Komisarz Finansów Zachodniego Rejonu (Ż)

12.  LAUK - Komisarz Donieckiej Republiki (Ż)

13.  DRETLING - Przewodniczący Kijowskiej Rady (Ż)

14.  HUBERGER - Zastępca Dretlinga (Ż)

15.  RATGAUSEN - Przewodniczący Białocerkiewnej Dumy (Ż)

16.  LEMBERG - Zastępca Ratgausena (Ż)

17.  REICHENSTEIN - Komisarz Ludowy Donieckiej Republiki (Ż)

18.  SZMUKLER (Ż)

BIURO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

19.  RAFES (Ż)

20.  DAVIDSON (Ż)

21.  HICBERG (Ż)

22.  BRILLIANT (Ż)

23.  SMIRNOW (Profesor ) (R)

Na ogólną liczbę 23 stanowisk:
21 Żydów (Ż) ,  1 Łotysz (Ł), 1  Rosjanin (R).

DZIENNIKARZE

1.  PRACOWNICY GAZET : "PRAWDA", "IZWIESTIA", "FINANSE I LUDOWA GOSPODARKA".

1.  DINN (Ż)

2.  BERGMAN (Ż)

3.  KUN (Ż)

4.  DUAMANT (Ż)

5.  BRAMSON (Ż)

6.  TORBERT (Ż)

7.  GOLIN (Ż)

8.  BITNER (Ż)

9.  ALPEROWICZ (Ż)

10.  KLEUZNER (Ż)

11.  NACHAMKES (Stieklow) (Ż)

12.  ZIGER (Ilin) (Ż)

13.  GROSMAN (Rozin) (Ż)

14.  LOURIE (Rumiancew) (Ż)

15.  MAKSYM GORKI (R)

2.   PRACOWNICY GAZETY "ZNAMIA TRUDA"

1.  SHTEINBERG (Ż)

2.  LANDER (Ż)

3.  JAROSŁAWSKI (Ż)

4.  SHUMACHER (Ż)

5.  EFRON (Ż)

6.  LEWIN (Ż)

7.  BILLIN (Ż)

8.  DAVIDSON (Ż)

9.  MAKSYM GORKI (Ż)

3. PRACOWNICY GAZETY "WOLA TRUDA"

l.  ZAKS (Ż)

2.  POLANSKI (Ż)

3.  KATZ (Ż)

4.  PRACOWNICY "TORGOWO-PROMYSZLENNOJ GAZIETY'

1.  BERNSHTEIN (Ż)

2.  KOHAN (Ż)

3.  GOLDBERG (Ż)

4.  GOLDMAN (Ż)

5.  ROZENBERG (Ż)

6.  RAFA£OWICZ (Ż)

7.  GROMAN (Ż)

8.  KULISHER (Ż)

9.  SŁAWENSON (Ż)

10.  HILLER (Ż)

11.  GACHMAN (Ż)

12.  SHUSHMAN (Ż)

13.  BASTEL (Ż)

14.  PRESS (Ż)

15.  MOCH (Ż)

16.  EMANSON (Ż)

Na ogólną liczbę 42 dziennikarzy:
41 Żydów (Ż) i "aż" 1 Rosjanin (R).

 

KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI
PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH STAREGO REŻYMU

1.  MURAWIEW - Przewodniczący (R)

2.  SOKO£OW  - (R)

3.  IDELSON  -  (Ż)

4.  GRUZENBERG  -  (Ż)

5.  HUREWICZ  -  (Ż)

6.  GOLDSTEIN  -  (Ż)

7.  TAGIER  - (Ż)

5 Żydów (Ż) , 2 Rosjan (R)

KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE ZABÓJSTWA
CARA MIKOŁAJA II.

1.  SWIERDŁOW  -  (Ż)

2.  SOSNOWSKI  -  (Ż)

3.  TEODOROWICZ  -  (Ż)

4.  SMIDOROWICZ  -  (Ż)

5.  ROZENGLOLTZ  -  (Ż)

6.  ROZIN  -  (Ż)

7.  HIRSHFIELD  -  (Ż)

8.  AWANEZOW  -  (O)

9.  MAKSIMOW  -  (R)

10.  MITROFANOW  -  (R)

Na 10 członków komisji: 7 Żydów  (Ż), 1 Ormianin (O), 2 Rosjan (R)

 

GŁÓWNA RADA LUDOWEJ GOSPODARKI

1.  RYKOW - Przewodniczący Moskiewskiej Rady (R)

2.  EISMONT - Przewodniczący Piotrogrodzkiej Rady (Ż)

3.  LANDEMAN - Wiceprzewodniczący Piotrogrodzkiej Rady (Ż)

4.  KREJNIS - Dyrektor Piotrogrodzkiej Rady (Ż)

5.  KRASSIKOW - Wiceprzewodniczący Moskiewskiej Rady (Ż)

6.  SHOTMAN - Dyrektor Moskiewskiej Rady (Ż)

7.  CHAJKINA - Zastępczyni Shotmana (Ż)

8.  KITSHALTER - Kierownik sekcji odbudowy kraju (Ż)

9.  ROZENBERG - Nadzorujący odbudowę kraju (Ż)

10. SANDYCZ - Zastępca Rozenberga (Ż)

11. TAWRID - Przewodniczący komitetu wyrobów olejarskich (Ż)

12. KLAMMER - Przewodniczący komitetu rybnego (Ż)

13. ROTENBERG - Przewodniczący sekcji węgla (Ż)

14.   CHIRZAN - Przewodniczący sekcji transportu (O)

15.   SHLEMOW - Zastępca Chirzana (Ż)

16.   ALPEROWICZ - Przewodniczący sekcji metalurgii (Ż)

BIURO RADY NAJWYŻSZEJ SEKCJI EKONOMICZNEJ

17.  KREJTMAN (Ż)

18.  WEINBERG (Ż)

19.  KRASIN (R)

20.  LOURIE (Larin) (Ż)

21.  CZUBER (Ż)

22.  GOLDB£AT (Ż)

23  .ŁOMOW (R)

24.  ALPEROWICZ (Ż)

25.  RABINOWICZ (Ż)

RADA KOMITETU DONIECKIEGO

26.  KORAN (Bernstein) (Ż)

27.  OCZKIS (Ż)

28.  POŁONSKI (Ż)

29.  BISK (R)

30.  KLASSEN (R)

31.  LIWSHITZ (Ż)

32.  KIRSH (N)

33.  KRUZE (N)

34.  WICHTER (Ż)

35.  ROZENTAL (Ż)

36.  SIMANOWICZ (Ż)

CZŁONKOWIE SEKCJI KOOPERACYJNEJ

37.  LUBOMIRSKI  (Ż)

38.  KINTSHTUK  (Ż)

39.  SEDELHEIM  (Ż)

40.  TAHER  (Ż)

41.  CHEJKIN  (Ż)

42.  KRIŻEWSKI (Ż)

CZŁONKOWIE SEKCJI WĘGLA

43.  KASSIOR  (Ż)

44.  GOLDMAN  (Ż)

45.  LENGNITZ  (Ż)

46.  CHOLCMAN  (Ż)

47.  SHMIT  (Ż)

48.  FALKNER  (Ż)

49.  RUDZITAK  (Ż)

50.  SORTEL  (Ż)

51.  BLUM  (Ż)

52.  KACEL  (Ż)

53.  SUL  (Ż)

54.  CZETKOW  (R)

Na ogólną liczbę 54 stanowisk:
43 Żydów (Ż) ,   2 Łotyszy (Ł),   5 Rosjan (R),   3 Niemców (N),   1 Ormianin (O).

MOSKIEWSKIE BIURO PIERWSZEJ RADY DELEGATÓWROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH

1.  KUNTISH - Przewodniczący 1-szej Rady Żołnierskich Delegatów (Ż)

2.  SMIDOWICZ - Przewodniczący Rady Robotniczej i Żołnierzy Armii Czerwonej (Ż)

3.  MODEL - Przewodniczący 1-szej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (Ż)

4.  SARCH (Ż)

5.  KLAMMER (Ż)

6.  GRONBERG (Ż)

7.  SHEINKMAN (Ż)

8.  ROTSHTEIN (Ż)

9.  LEWINSON (Ż)

10.  KRASNOPOLSKI (Ż)

11.  CEDERBAUM (Martow) (Ż)

12.  RYWKIN (Ż)

13.  SIMSON (Ż)

14.  TAPKIN (Ż)

15.  SHIK (Ż)

16  .FALIN (Ż)

17.  ANDERSON (Ł)

18.  WIMBA (Ł)

19.  SOLO (Ł)

20.  MICHELSON (Ż)

21.T  ERMICZAN (O)

22.  KLAUZNER - Sekretarz (Ż)

23.  ROZENGOLTZ - Dyrektor Biura (Ż)

Na ogólną liczbę 23 stanowisk:\
19 Żydów (Ż) , 3 Łotyszy (Ł),  1 Ormianin (O) i ani jeden Rosjanin.

CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY 4-GO ROSYJSKIEGO ZJAZDU DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I CHŁOPSKICH,

1.  SWIERDŁOW - Przewodniczący (Ż)

2.  ABELMAN (Ż)

3.  WELTMAN (Pawłowicz) (Ż)

4.  AKSELROD (Ż)

5.  CEDERBAUM (Martow) (Ż)

6.  KRASSIKOW (Ż)

7.  LUNDBERG (Ż)

8.  WOŁODARSKI (Ż)

9.  CEDERBAUM (Lewinski) (Ż)

10.  RADOMYSLSKI (Urycki) (Ż)

11.  ULIANOW (Lenin) (Ż)

12.  APFELBAUM (Zinowiew) (Ż)

13.  BRONSTEIN (Trocki) (Ż)

14.  SYROTA (Ż)

15.  HIMMER (Suchanow) (Ż)

16.  RYWKIN (Ż)

17.  CEJBUSH (Ż)

18.  RATNER (Ż)

19.  BLEICHMAN (Sołncew) (Ż)

20.  GOLDENRUDIN (Ż)

21.  CHASKIN (Ż)

22.  LANDER (Ż)

23.  ARANOWICZ (Ż)

24.  KATZ (Ż)

25.  FISHMAN (Ż)

26.  ABRAMOWICZ (Ż)

27.  FRICH (Ż)

28.  GOLDSHTEIN (Ż)

29.  LICHACZ (Ż)

30.  KNITSHUK (Ż)

31.  BERLINRAUT (Ż)

32.  DISTLER (Ż)

33.  CZERNIŁOWSKI (Ż)

34.  SMIDOWICZ (Ż)

Na ogólną liczbę 34 członków Komitetu:
34 Żydów (Ż) i ani jednego Rosjanina - tu już nie ufano nikomu.

 

KOMITET CENTRALNY SOCJAL-DEMOKRATYCZNEJ PARTII ROBOTNICZEJ

1.  BRONSTEIN (Trocki) (Ż)

2.  ULIANOW (Lenin) (Ż)

3.  APFELBAUM (Zinowiew) (Ż)

4.  LOURIE (Larin) (Ż)

5.  KRYLENKO (R)

6.  ŁUNACZARSKI (R)

7.  RADOMYSLSKI (Urycki) (Ż)

8.  KOHEN (Wołodarski) (Ż)

9.  ROZENFELD (Kamieniew) (Ż)

10.  SMIDOWICZ (Ż)

11.  SWIERDŁOW (Ż)

12.  NACHAMKES (Stiekłow) (Ż)

Na ogólną liczbę 12 członków Komitetu:
10 Żydów (Ż) i 2 Rosjan (R).

 
KOMITET CENTRALNY SOCJAL-DEMOKRATYCZNEJ PARTII  MIENSZEWIKÓW

1.  DIMAND (Ż)

2.  HIMMER (Ż)

3.  SHTRAUS (Ż)

4.  RATNER (Ż)

5.  LIBER (Ż)

6.  ZONN (Ż)

7.  DAN (Ż)

8.  ABRAMOWICZ (Ż)

9.  RAPPOPORT (Ż)

10.  CEDERBAUM (Martow) (Ż)

11.  CEDERBAUM (Lewicki) (Ż)

Na ogólną liczbę 11 członków Komitetu:
11 Żydów (Ż) i ani jednego Rosjanina.

 
KOMITET CENTRALNY PRAWEGO SKRZYDŁA PARTII SOCJALISTOW-REWOLUCJONISTÓW

1. ADLER (Kiereński) (Ż)

2.  ARONOWICZ (Ż)

3.  HISSLER (Ż)

4.  LWOWICZ-DAWIDOWICZ (Ż)

5.  BUREWICZ (Ż)

6.  HOTZ (Ż)

7.  GOLDSTEIN (Ż)

8.  LICHACZ (Ż)

9.  KNITSHUK (Ż)

10.  BERLINRUT (Ż)

11.  DISTLER (Ż)

12.  CZERNIAWSKI (Ż)

13.  ROZENBERG (Ż)

14.  CZAJKOWSKI (R)

15.  RATNER (Ż)

Na ogólną liczbę 15 członków Komitetu:
14 Żydów (Ż) i 1 Rosjanin (R) .

 
KOMITET CENTRALNY LEWEGO SKRZYDŁA PARTII
SOCJALISTÓW-REWOLUCJONISTÓW

1.  SHTERNBERG (Ż)

2.   LEWIN (Ż)

3.   FISHMAN (Ż)

4.   LENBERG (Ż)

5.  STYCA (Ż)

6.  LANDER (Ż)

7.  KAGAN (Ż)

8.  KATZ (Bernstein) (Ż)

9.  OSTROWSKA (Ż)

10.  KACZMAN (Ż)

11.  KARELIN (R)

12.  SPIRIDONOWA (R)

Na ogólną liczbę 12 członków Komitetu:
10 Żydów (Ż) i 2 Rosjan (R) .

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Komentarze

ojcem Józefa Waserionowicza Stalina był polak generał zreszta
a na nazwisko miał Przewalski, ten od konia przewalskiego
matka gruzinka
proponuje poszukac w necie zdjecia generała Przewalskiego
lekko sie zdziwicie
pzdr..................

"Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność"

(Konfucjusz)

Vote up!
0
Vote down!
0

"Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność"

(Konfucjusz)

#145990

Vote up!
0
Vote down!
0
#146002

Vote up!
0
Vote down!
0
#146003

Vote up!
0
Vote down!
0
#146004

Jeżeli już, to nie ten od konika Przewalskiego tylko jego brat bliźniak. Jednak i to jest niepewne w przypadku Stalina, ponieważ jego nazwisko wielu tłumaczy jako "syn żyda", sam Stalin zmieniał swoją datę urodzenia kilkakrotnie, tak więc dzisiaj nie znamy jego prawdziwej daty urodzenia.

Dlatego na tej podstawie wszelkie domysły na temat pochodzenia Stalina oraz jego biologicznego ojca są wątpliwe i przedwczesne.

W tamtych czasach u Sowietów teściowe i teście współżyli ze swoimi synowymi albo z zięciami, ale częściej dochodziło do związków teść - synowa. Na ten temat pisał w swoich książkach Studnicki, wspomnienia z pobytu na zsyłce, już wtedy za czasów carskich w Rosji było to regułą. Zresztą w Rosji Sowieckiej potem stworzono dwa lub trzy miasta na wzór ideologi anarchizmu kolektywistycznego, w których mógł współżyć każdy z każdym i to, kiedy tylko chciał, jednak eksperyment tego typu nie wypalił bolszewikom, ponieważ procent zabójstw z powodu zazdrości wzrósł wielokrotnie. Same zabójstwa na tle kryminalnym w Rosji nigdy nie były żadną rewelacją i nie należały do rzadkości, jednak w tych miastach zbrodnia była codziennością i nie była spowodowana upojeniem alkoholowym, który w innych miejscach był w przeważającej ilości podstawową przyczyną zabójstw. W tych miastach miał być raj a jednak te miasta wolności i miłości wszystkich ze wszystkimi szybko zamieniły się mordownie i miasta bezprawia, niestety anarchizm kolektywistyczny nie sprawdził się w Rosji Bolszewickiej. Być może sprawdzi się w świecie New World Order (NWO) oraz w świecie opanowanym przez spadkobierców myśli anarchistycznej, w którym mamy dzisiaj przyjemność żyć i te przemiany społeczne możemy oglądać na własne oczy.

Z tym Przewalskim, to zapewne mit i legenda, niby polski szlachcic, który dał się zrusyfikować, aby po tym wziąć swój udział w tłumieniu Powstania Styczniowego na ochotnika, a w wolnych chwilach poświęcał swój czas sprzątaczkom Osetyjkom pochodzenia chazarskiego. ;)

Jeżeli to był w ogóle Polak i szlachcic to wątpię, aby tak wtedy czynił, tym bardziej, że matka Stalina nie należała do urodziwych kobiet. Renegaci w każdym narodzie też zawsze byli obecni, jednak czy pewne jest, że Przewalski był Polakiem, czy nie ukradł gdzieś polskiego tytułu szlacheckiego i tego nazwiska, tego nie możemy być dzisiaj pewni, tak jak nie możemy być pewni na 100% pochodzenia etnicznego Stalina. Moim zdaniem, jednak w tamtych czasach podczas Rewolucji Październikowej trudno by było, żeby wśród prawie samych żydów zachował się jeden nie Żyd i jeszcze na dodatek znalazł sposób na przeżycie w tamtych czasach oraz znalazł sposób na dojście na szczyty władzy w Związku Sowieckim.

Vote up!
0
Vote down!
0
#146010

Nie należy zapominać prawdziwego nazwiska batiuszki ( Stalin to ksywka) .Lenin toże.

Vote up!
0
Vote down!
0

Mozets

#253049

"W tamtych czasach u Sowietów teściowe i teście współżyli ze swoimi synowymi albo z zięciami, ale częściej dochodziło do związków teść - synowa. Na ten temat pisał w swoich książkach Studnicki, wspomnienia z pobytu na zsyłce, już wtedy za czasów carskich w Rosji było to regułą. Zresztą w Rosji Sowieckiej potem stworzono dwa lub trzy miasta na wzór ideologi anarchizmu kolektywistycznego, w których mógł współżyć każdy z każdym.."

Co to za ksiażka? Poproszę o tytuł.
pzdr

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#253097

costerin

Polacy z mlekiem matki wysysaja antysemityzm,nie mozesz byc bardziej na fali i przezucic sie na antypolonizm??? to takie modne i prezydencko,rzadowo wskazane.Nawet adas michnik z schechterow dalby Ci prace w swym szmatlawcu antypolskim.Ja tam wszystkich zydkow kocham.

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#146032

Dawniej antysemitą był ten, któryt nie lubił żydów( do 1947r), dzisiaj antysemitami są ci , których nie lubią Żydzi.

Vote up!
1
Vote down!
0

Mozets

#253048

Ale o tym, to nie wiedziałam... KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE ZABÓJSTWA CARA MIKOŁAJA II. 1. SWIERDŁOW - (Ż) 2. SOSNOWSKI - (Ż) 3. TEODOROWICZ - (Ż) 4. SMIDOROWICZ - (Ż) 5. ROZENGLOLTZ - (Ż) 6. ROZIN - (Ż) 7. HIRSHFIELD - (Ż) 8. AWANEZOW - (O) 9. MAKSIMOW - (R) 10. MITROFANOW - (R) Na 10 członków komisji: 7 Żydów (Ż), 1 Ormianin (O), 2 Rosjan (R)

Vote up!
0
Vote down!
0
#252899

Warto poczytać więcej i ze szczegółami w książce Henryka Pająka"Chazarska dzicz panem świata- Zagłada Rosji".Tylko nie przed snem,bo straszna jest prawda o tamtych czasach.

http://www.kanon24.pl/1480,chazarska-dzicz-panem-swiata-tom-i-zaglada-rosji.html

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#252904

jako antysemita z cenzusem, że to mnie przypadło w udziale, przecieranie szlaku na Niepoprawnych. Dostałem po łbie nie raz i nie dwa!. Szarpię ten temat od ponad dwóch lat. Dziś puchnę z dumy, widząc że owoce zasiane, wydają następne coraz słodsze i dorodniejsze. Coraz śmielej Protestujecie, przeciwko dominacji parchów!. Szanowni Rodacy!, obrońcie NASZ KRAJ, przed piętnem Judeopolonii!...

Vote up!
1
Vote down!
0
#252924

Rewelacje o Judeopolonii, choć silnie irytujące, to jednak dotyczą przeszłości.
Teraz mamy inną rzeczywistość i nie zapominajmy, że po ostatniej wojnie wiele się zmieniło.
Warto jednak znać historię własnego kraju, by ustrzec się zagrożenia na przyszłość.
Może powinniśmy bardziej zważać na to, kto kim jest i czyje interesy reprezentuje, zanim postawimy krzyżyk na karcie wyborczej.
Zwłaszcza teraz, kiedy nadeszła moda na "reaktywacje" wszelakie, należy chyba zadbać, by nie odrodziły się frakcje o zawłaszczających ciągotach.
Ziemia to skarb najwyższy. Tylko na własnym gruncie dach nad głową jest pewny i bezpieczny.

Vote up!
0
Vote down!
0
#252940

A kto od dwudziestu lat wyciera kąty w Belwederze?. A kto wyciera ławy w Sejmie i Senacie?....To nowa rasa Polaków?. Z semickimi nochalami i z zapuchniętymi powiekami? ...Coś się zdezaktualizowało?. Poza bardziej różowymi hasłami i sposobem rządzenia?...Dziś rządzi drugi szereg z najwyższych pięter Mariotta. Ludzie wy wierzycie w wolne i niezależne rządy Tuska?...Wolne od żydostwa i Putina?. Toż to ciągłe lawirowanie tej bandy krętaczy!. Od jednej ściany do drugiej!. O święta naiwności!.

Vote up!
0
Vote down!
0
#253010

Przemieszane genetycznie, kulturowo i społecznie, nie jest już "obce".
Popatrz na Tatarów, jakimi są dobrymi Polakami i chociaż w historii było tak, że pozbawieni żołdu wystąpili przeciwko Polsce wspierając zewnętrznych agresorów, to jednak "nawrócili się" po uregulowaniu długów przez króla. Ziemią je spłacono.
Teraz klepią polską biedę na równi z innymi i do głowy im nie przychodzą żadne niecne zamiary:)

Polacy w demokratycznych wyborach posadzili na prezydenckim fotelu Parę, która jest wymownym przykładem dzisiejszej "racji stanu".
Nikt nie podważył polskości żony kandydata na prezydenta RP, chociaż kampania była ostra i agresywna.
Czas wszystko zmienia...jak w piosence:)
Od nas samych zależy na ile zmienią się nasze narodowe wartości,tradycje,ideały.
Wolnoć Tomku w swoim domku!
Pozdrawiam optymistycznie:)

Vote up!
1
Vote down!
0
#253032

pary prezydenckiej. Żaden polityk się na to nie poważy. Propaganda spoczywająca w żydowskich rękach, żydowska większość sejmowa, skręciła by mu kark!. Oni już złapali w swoje szpony i Unię i Amerykę. Ja nie jestem politykiem i mówię to, co uważam za słuszne i racjonalne. Niepoprawny od urodzenia!. Jestem człowiekiem bojącym się wyłącznie Boga i nikogo więcej. Moje zdanie?. Żaden żyd, nigdy nie będzie zasymilowany. Najpierw jego Bóg, geszeft, a potem wspólnota. Polska jako dobro, jest ostatnie. Po rodzinie i psie. Nadajemy na zupełnie innych falach, dlatego więcej już na ten temat, nic nie odpowiem...

Vote up!
0
Vote down!
0
#253078

Jednolite narodowościowo państwo jest wspaniałą sprawą i wiele krajów marzy o tym, a wśród przodujących, znajduje się, o ironio! - Izrael.
Jednak, kiedy przez całe wieki pozwoliliśmy gościom osiedlać się w naszym kraju, zapuszczać w nim korzenie i poczuć się współwłaścicielami, to niełatwo odwrócić taki stan rzeczy.
Jeśli w ogóle ma to sens i szanse.

Mnie martwi nie fakt, że Żydzi żyją wśród nas, ale zgoła inny aspekt tej sytuacji.
Smuci mnie agresywny styl jakim promują swoją kulturę, przygnębia bezwzględna dominacja wartości niepolskich i gryzie bezradność naszych decydentów.

Vote up!
1
Vote down!
0
#253087

Zobaczcie mój najnowszy materiał i wszystko zrozumiecie!

Szczęść Boże!

redaktor Roland von Bagratuni Budapeszt - zweryfikowany inwalida wojenny 1956, opozycjonista - wróg czerwonych nazistów

Vote up!
0
Vote down!
0

Szczęść Boże!

redaktor Roland von Bagratuni Budapeszt - zweryfikowany inwalida wojenny 1956, opozycjonista - wróg czerwonych nazistów

#253092

Dobra robota!

Człowiek potyka się nie o góry, a o kretowiska.
Konfucjusz

Vote up!
0
Vote down!
0

Petronela

#253098