Skad bierze sie dyskryminacja Katolikow w POlsce ?

Obrazek użytkownika Emir
Idee

Podobno Dzieci to Przyszłość Narodu.
Może odkrywam Amerykę ale naprawdę przyglądając się współczesnym rządzącym można dojść do ciekawych wniosków. Jedni z rządzących to ….media, przecież one zawiadują podawaniem informacji, rzucaniem kalumnii lub promowaniem pewnych postaw i postaci zaś strącaniem w niebyt polityczny innych . O losie mediów z kolei często decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) – organ państwowy, który według Konstytucji(213 – 215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Przeciętne zatrudnienie w Biurze KRRiT w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 131 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 222 zł.
Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że KRRiT liczy pięciu członków [ koalicja PiS z Samoobrona w XII 2005 zmniejszyła ilość z 9 do 5 osób zapewne realizując późniejszy postulat Tuska „tanie państwo”…. ;-) ]
- dwóch wskazuje Sejm,
- dwóch prezydent,
- jednego Senat.
KRRiTV ma za zadania min :
a) konstytucyjnie zapewniać (art 213 ust. 1):
- stanie na straży wolności słowa,
- prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji;
b) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji;
c) rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
d) sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą;

W 2010 tuz po śmierci Dwu Prezydentów i Generalicji w Smoleńsku
„Platforma Obywatelska nie chciała, aby Senat wysłuchał informacji rządu w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu pod Katyniem. PO miała bowiem inny priorytet: wprowadzenie pod obrady wyższej izby parlamentu punktu dotyczącego rozpatrzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok ubiegły. Nieprzyjęcie sprawozdania KRRiT przez Sejm, Senat i wykonującego obowiązki prezydenta marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego pozwoliłoby na rozwiązanie Krajowej Rady przed czasem.
Bardzo pilnie chciano wprowadzić pod obrady rozpatrywanie sprawozdania z funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok ubiegły. Do tej pory coroczne rozpatrywanie sprawozdania KRRiT odbywało się tuż przed wakacyjną przerwą w pracach Senatu, zwykle pod koniec lipca. Skąd ten pośpiech Platformy? Wpływ na to mają zapewne wybory prezydenckie i strach przed tym, iż może ich nie wygrać Bronisław Komorowski. Jeśli zarówno Sejm i Senat, w których PO ma większość, nie przyjmie sprawozdania KRRiT i ich decyzję podtrzyma prezydent RP, a w obecnej sytuacji wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski z Platformy, to w ciągu 14 dni wygasa kadencja wszystkich członków Rady. Jeśli z odrzuceniem sprawozdania Rady pospieszą się Senat i Sejm, to Komorowski może de facto zdecydować o rozwiązaniu obecnej Rady jeszcze przed wyborami. W tej sytuacji Bronisław Komorowski, który jako marszałek Sejmu nie ma od społeczeństwa mandatu do wykonywania obowiązków prezydenta, zdaje się wykorzystywać okazję wynikłą ze śmierci prezydenta wybranego w powszechnych wyborach do likwidacji niepodległej PO KRRiT. - Łatwo jest w tej sytuacji spowodowanej katastrofą smoleńską zlikwidować Krajową Radę przed czasem - dodał Romaszewski.
Przez dwa poprzednie lata sprawozdanie KRRiT Senat i Sejm odrzucały. Stanowiska tego nie podzielał jednak prezydent Lech Kaczyński, więc kadencja członków Rady nie mogła zostać skrócona.”

Niestety do działań przystąpiła ekipa kilku CZŁONKÓW
[ słynny przywódca Strajku, prowadzony przez Kuronia ]:
Bogdan Borusewicz, włączając sprawozdanie KRRiT do porządku obrad, naruszył regulamin obrad Senatu. Chodzi o art. 34 pkt 2, zgodnie z którym punkt może być rozpatrywany, jeśli senatorowie zapoznają się ze sprawą nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem izby

Wszystko to wskazuje na duży pośpiech, z jakim Platforma stara się wykorzystać obecną sytuację. Jak widać, marszałek Komorowski nie zamierza czekać do wyborów prezydenckich, tylko chce skorzystać z uprawnień, jakie zostały mu nadane w wyniku tragedii z 10 kwietnia. Prezydent Lech Kaczyński nie żyje, o losach KRRiT będzie więc teraz decydował marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który pełni funkcję prezydenta, jednak nie w wyniku wyborów, a na skutek tragicznych okoliczności. Zwykła ludzka przyzwoitość nakazywałaby poczekać przynajmniej do rozstrzygnięcia wyborów. Wtedy z demokratycznym mandatem można by tę kwestię rozstrzygać. Senat nie musiał zajmować się sprawozdaniem KRRiT właśnie teraz. W roku ubiegłym dokument był przedstawiany senatorom w lipcu. Natomiast Sejmowi - dopiero we wrześniu.” - stwierdził Witold Kołodziejski ówczesny przewodniczący KRRiTV.
Co oznacza...? zapytal dziennikarz
-„ Przejęcie kontroli nad mediami publicznymi” odparł Kołodziejski.

[ http://archiwum.dlapolski.pl/informacje/articles.php?article_id=6551 ]

Zatem KRRiTV została obalona przed upływem sześcioletniej kadencji! Niektorzy członkowie rady byli w niej jedynie polowe kadencji ….
Zaś w miejsce niewygodnych ludzi powołano nowych, spolegliwych o odpowiednich „odpartyjnionych Poglądach” i tak partyjny działacz
Komorowski Marszalko-pRezydent do nowej KRRiT powołał szybciutko Jana Dworak i Krzysztofa Lufta/aktor/ jeszcze w czasie kampanii wyborczej…..]
„Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta RP pan Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 7 lipca 2010 r. powołał z dniem 7 lipca br. pana Jana Dworaka oraz pana Krzysztofa Lufta w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.”- http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1384,powolanie-czlonkow-krajowej-rady-radiofonii-i-telewizji.html
Aktor K.Luft prowadził m.in. poranny program Kawa czy herbata?. Od 26 marca 1999 do 19 października 2001 pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka.
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/111052

J.Dworak to dawny POlityk Unii Demokratycznej/Wolności....POzniej partii przewodniej PO.

Stefana Pastuszkę zgłosiła w Senacie Platforma Obywatelska. Był to kandydat uzgodniony z PSL [ do której przecież Pastuszka należy…].
Przez dwa lata (od 1995 do 1997=rzady SLD +PSL) był wiceministrem edukacji narodowej.
Cały tekst: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,8165978,Prof__Stefan_Pastuszka_czlonkiem_KRRiT__Tak_zdecydowal.html#ixzz2V2wFsCuD

Kolejnym CZŁONKIEM rady jest

Witold Graboś [ Od 1979 do rozwiązania należał do PZPR,później SDRP,od 1980 do 1993 był dziennikarzem kolejno "Tygodnika Chełmskiego", "Chłopskiej Drogi" i "Express Faktów", przynależy do Ordynackiej
[ http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Dzia%C5%82acze_Stowarzyszenia_Ordynacka
obok takich osób jak …. Rozenek czy „Grodzka”].
Krzywda mu się nie dzieje, był członkiem KRRiTV w latach 1995-2001 [rządy SLD+PSL ], następnie w latach 2002–2006 zajmował stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
W 2010 ponownie wzięty do KRRiTV .
Następnym człowiekiem nowej rady został z rekomendacji lewicy ( wiec SLD )
Sławomir Rogowski (ur w 57’) – dziennikarz, menedżer, w 1982 ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW , szef Hybryd w latach 80’
członek ZSP, studenckiej przybudówki PZPR http://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Student%C3%B3w_Polskich
niewielka grupa byłych działaczy ZSP jest zorganizowana w ramach działającego Stowarzyszenia Ordynacka
http://pl.wikipedia.org/wiki/KRRiTV
Jednym z członków poprzedniej rady był Haydukiewicz, który „jest pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, ma 32 lata. Specjalizuje się we współczesnych procesach demograficznych w Europie, zagadnieniach etnicznych
i etno-lingwistycznych, a także badaniach wpływu mediów na przemiany społeczne ze szczególnym uwzględnieniem Polonii oraz krajów byłego ZSRR.

Kandydując do Rady zapowiadał, że jeśli zostanie wybrany do KRRiT, szczególnie chciałby się w niej zająć dwoma zagadnieniami: edukacja i nauką w mediach oraz wpływem mediów na dzieci.

Chciałbym się szczególnie zainteresować programami edukacyjnymi w aspekcie kształtowania młodego społeczeństwa - edukacja, kultura. Drugim zagadnieniem jest natomiast to, co wypływa z moich zainteresowań kresami - powiedział Haydukiewicz. Według niego TV Polonia dobrze wypełnia zadania informacyjne wobec polskiej społeczności poza granicami, natomiast Polacy w kraju zbyt mało wiedzą o życiu Polonii.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Borysiuk-i-Haydukiewicz-czlonkami-KRRiT,wid,8167220,wiadomosc.html?ticaid=110b25

Innymi ludźmi z Rady z nominacji Prezydenta Kaczynskiego [zaledwie 3 lata na 6 możliwych ] byli Bubula http://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bubula
oraz Piotr Boron http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Boro%C5%84_%28ur._1962%29

Jeśli wiec z inicjatywy Marszałko-pRezydenta Komorowskiego dokonano błyskawicznych przemian we władzach KRRiTV czy można się dziwić, ze taka UW-Lewicowa Rada Radiofonii i TV nie przyznaje księdzu Rydzykowi prawa do nadawania programu nowej TV, w kraju naszym (?) gdzie w podobno ponad 75% ludzi przyznaje się do bycia katolikami ?
Najwidoczniej koledzy z dawnej Unii Wolności oraz Rozenka i „Grodzkiej” z Ordynackiej/SLD/PZPR maja inne plany na
„naukę w mediach oraz wpływem mediów na dzieci”
Walka o rzad dusz trwa, nie dziwmy się ze świadomość społeczna sporej części młodych jest
konsumpcyjno-dyletancka lub uległa palikotyzacji.

Brak głosów

Komentarze

http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz%2F-132

Czy palikoto -podobne stwory chcą "tolerancyjnie" na zastępowych wprowadzić Biedroń i osoba "Grodzka"

Vote up!
0
Vote down!
0
#361201

"Jan Dworak podjął niezwykle kontrowersyjną decyzję o rozłożeniu na raty opłat koncesyjnych właśnie dla Lemon Records sp. z o.o. i STAVKA sp. z o.o. Opłatę w wysokości 10,8 mln zł pozwolił spłacać im aż w 114 ratach!

Krytycznie do tej decyzji odniosła się Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy NIK wytknęli Krajowej Radzie „niegospodarne rozkładanie niektórym nadawcom opłat koncesyjnych na raty”. Jan Dworak tłumaczył decyzję „ważnym interesem koncesjonariusza, tj. trudną sytuacją finansową, uniemożliwiającą dokonanie jednorazowego wydatku”. Ale wcześniej utrzymywał, że ci, którym przyznał koncesje, byli w lepszej kondycji finansowej niż np. Fundacja Lux Veritatis, której koncesji odmówił.

Wrócę jeszcze do spółki ATM. Wiceprezes ATM Maciej Grzywaczewski to wieloletni przyjaciel Jana Dworaka. Dyrektor w ATM Maciej Strzembosz w 1994 roku założył spółkę Studio A wspólnie z... Janem Dworakiem. " http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/23406,podwojne-standardy-jana-dworaka.html

Ale żeby jakiś tam NIK miał szkodzić interesom Jedynej slusznej Partii?
KRRiTV zostala przejeta - teraz chca moga rowniez zrobic zamach na niezaleznosc NIK- kadencja Prezesa konczy sie wkrotce w 2013'
"Jacek Jezierski od 22 sierpnia 2007 (konstytucyjny upływ kadencji 22 sierpnia 2013)"- za wiki

Vote up!
0
Vote down!
0
#361223