WSZYSTKIE ROZBIORY POLSKI POD WZGLĘDEM FORMALNYM BYŁY BEZ ZARZUTU

Obrazek użytkownika sigma
Blog

Wszystkie rozbiory Rzeczpospolitej formalnie były bez zarzutu. Przeprowadzone z zachowaniem praworządności.

5 sierpnia 1772 roku miał miejsce I rozbiór Rzeczypospolitej. Jako przyczyny rozbioru Rosja, Prusy i Austria podały "całkowity rozkład państwa" i "anarchię".
Na zwołanym pod presją państw zaborczych w 1773 roku sejmie konfederacyjnym szlachta Rzeczypospolitej ratyfikowała postanowienia pierwszego rozbioru.

Pod pretekstem dokonywania akcji antyrewolucyjnej Prusy i Rosja podpisały 1793 roku w Petersburgu II rozbiór Polski.
Zaborcy domagali się zatwierdzenia rozbioru przez sejm. Na zwołanym do Grodna sejmie powołano do życia nową konfederację i 23 września 1793 roku ratyfikowano II rozbiór Polski

Po upadku powstania kościuszkowskiego nastąpił ostateczny podział ziem polskich. W 1795 roku trzy mocarstwa podpisały III rozbiór, zaś w 1796 roku ostatecznie rozgraniczono ziemie polskie.
Żeby postawić kropkę nad i trzy mocarstwa rozbiorowe uzgodniły dodatkowo w 1797roku, ze państwo polskie i imię Polski nigdy już nie zostanie wskrzeszone.

Rosja zagrabiła ponad 65% ziem polskich, czyli 463 000km2 i przez te 123 lata bardzo się do nich przyzwyczaiła. Prusy wzięły sobie 142 000 km2, a Austria 129 000km2.

Próba zaanektowania „bękarta traktatu wersalskiego” w roku 1920 się Sowietom nie powiodła. Zauważalny jest udział osób polskiego pochodzenia w wojnie polsko-bolszewickiej, a mianowicie Feliksa Dzierżyńskiego, Karola Świerczewskiego, Konstantego Rokossowskiego i innych po stronie Rosji a przeciwko Polsce. Współpraca w czasie inwazji na Polskę obejmowała również powołanie Polrewkomu – marionetkowego rządu planowanej Polskiej Republiki Rad. Powołany w sierpniu 1920 Polrewkom posuwał się specjalnym pociągiem w ślad za nacierającą na Warszawę Armią Czerwoną.

W 1939 roku ramach realizacji postanowień układu zawartego między III Rzeszą a Sowietami „ o granicach i przyjaźni” z 28 września dokonał się IV rozbiór Polski.
Związek Sowiecki zagarnął 201 000 m², to jest 51,5 % przedwojennego terytorium Polski z 13 milionami ludności (w tym ponad 5 mln Polaków).
O ile Hitler otwarcie realizował politykę zaboru i kolonizacji ziem polskich, o tyle Stalin w analogicznej polityce starał się stwarzać pozory praworządności odwołując się do „woli” zamieszkałej na zagrabionej ziemi ludności, by stworzyć nowy stan prawny, trudniejszy później do podważenia.

Z okupacji niemiecko-sowieckiej przeszliśmy płynnie w okupację sowiecką. Za początek PRL de facto uważa się 22 lipca 1944 , czyli dzień ogłoszenia Manifestu PKWN, jednak de iure 5 lipca 1945 , kiedy nastąpiło międzynarodowe uznanie przez Wielką Brytanię i USA Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, którego podstawą był Rząd Tymczasowy RP, i równoległe wycofanie uznania Rządowi RP na Uchodźstwie.
PKWN powołany został rzekomo przez Krajową Radę Narodową w Lublinie 21 lipca 1944 roku, w rzeczywistości jednak powstał dwa dni wcześniej w Moskwie; Stalinowi chodziło o stworzenie wrażenia, że Polacy z własnej inicjatywy powołują rząd na ziemiach „wyzwolonej” Polski.

W 1989 roku w ramach tzw.rozmów okrągłostołowych przegraliśmy szansę wykrzystania chwilowego osłabienia Rosji - importowana i kontrolowana przez przez Sowietów nomenklatura i agentura hodowana od kilku generacji uwłaszczyła się na majątku państwowym . Próba odebrania im zawłaszczonych przywilejów podczas krótkich rządów Jana Olszewskiego, a później braci Kaczyńskich, skończyło się „nocną zmianą” i „katastrofą” smoleńską.

W międzyczasie w maju 2004 roku dorobiliśmy się dodatkowego okupanta, kiedy to Polska została członkiem niemieckiej Paneuropy, zwanej Unią Europejską

Co ciekawe nasi okupanci zawsze starali się uprawomocnić swoje grabieże.
Zawsze też znaleźli się polscy renegaci, którzy byli skłonni rękę przyłożyć do sprawy. Za sowitym wynagrodzeniem. Nihil novi...

Mamy za sobą 218 lat życia pod okupacją z małą przerwą na niepodległość w latach 1918-1939. Trzynascie pokoleń żyjących w niewoli i jedno, które zasmakowało wolności.
Żaden naród europejski nie przeszedł takiej szkoły przetrwania.
Jest nadzieja, że nam się przyda to doświadczenie.
Od 218 lat rząd jest wrogim ramieniem okupanta, a jego rozliczni czynownicy bandą rabusiów.
Celem takiego rządu jest zawsze rozgrabienie i zniszczenie kraju oraz eksterminacja ludności.
Nic więc dziwnego, że rząd Tuska i jego ferajny podpisał na 35 lat najdroższą umowę gazową z Rosją, oddał śledztwo smoleńskie Ruskim, zadłużył nas na 800 mild zł, doprowadził do emigracji kolejne 2 miliony Polaków, doprowadzil do zapaści służbę zdrowia, zwiększył armię urzędników o następne 100 000 krewnych i znajomych, zniszczył nasz przemysł stoczniowy, nie zaprotestował przeciw „rurze”, podwyższył VAT, zawłaszczył media, zlikwidował armię polską, itp, itd.
Co innego miałby robić rząd okupacyjny?

Brak głosów

Komentarze

...należy dodać celowe poniżanie Polaków-ich kultury z osiągnięciami w nauce,wiary,tradycji=vide:GW

Vote up!
0
Vote down!
0
#186337

Ano właśnie.
Byłam parę dni temu na spotkaniu z J. Pospieszalskim, gdzie na podstawie artykułu w nowym numerze Frondy: http://www.pismofronda.pl/?gclid=CNKY0KPPp6sCFQMYzQodDXZE1Q
"Zasada wirusa w wojnie psychologicznej"
udawadniał tę metodę depolonizacji.
Rzecz o nadszarpnięciu jedności narodu poprzez takie działania informacyjne, które mają na celu moralną likwidację wszystkich źródeł narodowej dumy. Obszerne fragmenty powyższego tekstu pochodzą z wydanej w 2003 roku pracy zbiorowej pt. Problemy psychologii wojskowej.
Władimir Lisiczkin

Vote up!
0
Vote down!
0
#186339

NIE CIERPISZ PRAWDY - to tego niżej nie czytaj!
.
Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?”

Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD – lekcja 5
.
W 26 rocznicę wprowadzenia przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego [13.12.1981 r.] przeciwko Narodowi Polskiemu prezydent Lech Kaczyński stojący na czele polskiej delegacji składa na ołtarzu bezbożnej Unii Europejskiej swe zapewnienie ostatecznej likwidacji państwowości  Polski – jako państwa wolnego, suwerennego i niepodległego – składając swój podpis pod Traktatem Lizbońskim konstytuującym w Europie, na gruzach państw narodowych, nowe państwo zwane Unią Europejską.


Judasz w cieniu Smoleńska

 


 


15 grudnia 2007  r.
[sobota]
.
Po ‘załatwieniu’ Polski w Lizbonie – pan prezydent Lech Kaczyński dziarsko przystąpił do dalszego nadawania orderów i odznaczeń państwowych.
Z okazji stulecia polskiego chóru „HARFA” 15.12.2007
[oraz siedemdziesiątej rocznicy 70. rocznicy otrzymania prestiżowej nagrody dla najlepszego chóru polskiego ufundowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego]  odbył się koncert tego chóru w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.  Przed koncertem Doradca Prezydenta RP Jacek Sasin  w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury.
...................
W tym samym dniu 15.12.2007 – inny wysłannik Lecha Kaczyńskiego -
Jan Olszewski wręczał w Łodzi Ordery Odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi zasłużonym działaczom łódzkiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

16 grudnia 2007 [niedziela]
.
Minister Anna Fotyga, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wręczyła w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ordery uczestnikom  wydarzeń grudnia 1981 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
Prezydent RP nadał ordery w 26 rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,828,prezydent-rp-nadal-ordery-w-26-rocznice-pacyfikacji-kopalni-wujek.html
Tekst przesłania Lecha Kaczyńskiego na tę okoliczność brzmi dla Polaka jak ponury żart Lecha Kaczyńskiego po tym, jak 13.12.2007 r. podpisał w Lizbonie Traktat Lizboński.
Niżej zdjęcie z tego wydarzenia.

10 października 2009 r. [sobota – szabat].
Prezydent podpisał Traktat z Lizbony


 

Film video z ratyfikowaniem Traktatu Lizbońskiego przez Lecha Kaczyńskiego
http://www.youtube.com/watch?v=-ca0jQbbw70

Chanuka i patriotyzm inaczej?

WIĘCEJ TU
http://jozefbizon.files.wordpress.com

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186354

Czy omawiana jest budowa elektrowni jądrowej, czy rozbiorów Polski, zawsze wg Pana winien jest temu śp.Lech Kaczyński;)
Czy Pan na pewno jest na właściwym forum?

Proszę przeczytać nt.traktatu lizbońskiego:
http://niezalezna.pl/16536-fotyga-tl-nie-jest-najwiekszym-problemem

Vote up!
0
Vote down!
0
#186357

Winni są wszyscy bez żadnego wyjątku [i to na wszystkich polach].
Co zostało wykazane tu: http://jozefbizon.files.wordpress.com
Nie dymu bez ognia - o czym należy pamiętać. 
Kampania wyborcza nie może być okazją do uprawiania fałszu.

Vote up!
1
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186362

"Winni są wszyscy bez żadnego wyjątku [i to na wszystkich polach]"
To jest błąd logiczny. Bo oznacza to ni mniej, ni więcej, że nikt nie jest winien. Co nie jest prawdą.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186365

Wiadomo o kogo chodzi pod pojęciem 'wszyscy' - bo to przecie kampania wyborcza.

Ja starej daty - a teraz obowiązuje nowa logika [wszystko musi być po nowemu], co też i ukazuję w moich opracowaniach. Była pedagogika - jest antypedagogika; była sobie logika - jest antylogika; itd.... - obowiązuje przecie 'róbta co chceta'.

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186375

Ponieważ Panowie Kaczyńscy nie są Żydami, uznaję, że cały tekst jest zmanipulowany! Zarzucam nieprawdę pod linkiem http://www.jewish.org.pl a tym samym cały materiał odrzucam, ponieważ jest pańskiego autorstwa!

Prawda jest taka:

Lech Aleksander Kaczyński h. Pomian

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpnT8LwJ2c1ftb68fXQc48L72Qje65Ku9H_AawXiYClvwOzWqKGg

Także:Jarosław Aleksander Kaczyński h. Pomian

Także: Marta Kaczyńska h. Pomian

M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego

http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.11840

i to jest jednoznaczne z faktem posiadania przodków POLAKÓW.

 

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#186394

weź poprawkę na to, że ten Bizoń jest nawiedzony.
Albo też ma uszkodzony sprzęt: zacięła mu się maszyneria na wstawianiu tych fotek w każdy absolutnie wpis.
I na każdym blogu się promuje. U mnie też, niestety. Aż się boję pisać...

Vote up!
0
Vote down!
0
#186403

Nie miałam pojęcia, kto to taki, bo u mnie grasuje dopiero od poprzedniego postu. Teraz już rozumiem, jak mu wyszło , że śp.Lech Kaczyński w szczególe, a Izrael w ogóle byli winni zatwierdzonej 15 września br. umowie na budowę elektrowni jądrowej w Polsce.
Po prostu zawsze wkleja to samo.
Ponieważ wkleja mnóstwo dziwnych rzeczy, więc po prostu na te materiały nie weszłam - a powinnam, bo to obrzydliwe, na co sobie pozwala wobec śp.Pana Prezydenta.
Dzięki za informację. Chyba będę jednak musiała p.Bizonia zbanowac.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186409

Od 1945 r. - lekko licząc - prawda jest non-stop banowana.
NO i MAMY TO CO MAMY.
Sęk w tym banie a nie w BANOWANYCH WYBORACH.

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186448

Człowieku, ale o co Ci chodzi? Dlaczego zaśmiecasz bloga? I to pod ciekawą notką. Czyżbyś był agentem?

Pozdrawiam PS

Vote up!
0
Vote down!
0
#186649

Też na początku sądziłam, ze to jakiś wariat, ale po krótkich abcugach wyszło mi, ze to jednak agent. Na szczęście udało się go zbanować, bo bruździł niemożliwie.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#186658

A co ma piernik do wiatraka?
Odrzucić to sobie można, ale własne spodnie - nigdy zaś PRAWDĘ.

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186427

Powtarzam: mam serdecznie dosyć Pańskich uwag. Zechce Pan łaskawie leczyć swoją paranoję u specjalisty.

Szarganie pamięci ś.p.Lecha Kaczyńskiego ustawia Pan w rzędzie z p.Wojewódzkim, Palikotem. Komorowskim et consortes.

Nie życzę sobie więcej Pańskich komentarzy na moim blogu.

Ponieważ wydaje się Pan nie rozumieć zdań złożonych, powiem krótko: won z mojego bloga!

Vote up!
0
Vote down!
0
#186429

Charakterystyczna reakcja na prawdę, gdy brak argumentów
- coś z tego stylu jest też tutaj:
Dariusz Kosiur kandydatem z listy PiS – Po ‘Requiem ..’ z tzw. narodowca na PiS-owca

Vote up!
0
Vote down!
-1

Józef Bizoń

#186452

i świnia nie chce!!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#186398

nie da się już wybrać na absolutnie żadne stanowisko!
Dociera?

Vote up!
0
Vote down!
0
#186399

Dziesiątka za komentarz;)
Dzięki.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186407

Tam wyżej w linkach, które podałem, można odszukać kto i jak głosował w sprawie UE, a także materiał z głosowania w Sejmie za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego [jest tam i PiS i PO i reszta] - jest to podane w

Judasz w cieniu Smoleńska

.
Do tego J. Kaczyński twierdzi, że testament [czyli dorobek polityczny] jego brata musi być kontynuowany. NO i WAWEL się kłania.
A co do świni - PRAWDA zawsze była świnią dla FAŁSZU, bo fałsz odsłania.
NO i prawdy nigdy nie jest za wiele, bo jak milknie, to fałsz z wrzaskiem łeb podnosi.

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186413

jest właściwym miejscem na wieczny odpoczynek Lecha i Marii Kaczyńskich.
Żal Józefowi, że nie dla psa kiełbasa...?

Vote up!
0
Vote down!
0
#186420

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186437

Mam serdecznie dosyć Pańskich uwag. Zechce Pan łaskawie leczyć swoją paranoję u specjalisty.
Szarganie pamięci ś.p.Lecha Kaczyńskiego ustawia Pan w rzędzie z p.Wojewódzkim, Palikotem. Komorowskim et consortes.
Nie życzę sobie więcej Pańskich komentarzy na moim blogu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186421

Oooo - szarganie.
Pewnie miało być, jak z egzaminem: zakuć, zdać, zapomnieć.
Rzecz w tym, że tak się nie da w tym przypadku.
No i z tymi rzędami coś się sigmie z nerwów całkiem pochromoliło.

Vote up!
1
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186433

więcej takich Bizoniów będzie się mnożyć!
Trzeba być odpornym na robaki i żmije.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186441

Ano prawda, agentura dwoi się i troi.
A swoją drogą, czy admin nie mógłby takiego trolla po prostu wypieprzyć za drzwi?

Vote up!
0
Vote down!
0
#186443

A jasne, że trzeba być odpornym - i to bardz, a bardzo.............

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186453

Nie zwykłam banować ludzi, szczególnie - jak rozumiem - wiekowych, ale p.Bizoń naprawdę przekracza wszelkie granice cierpliwości, przynajmniej mojej.
Szczególnie, że jego paranoiczne uwagi mają sie nijak do notki.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186405

Wcale się temu nie dziwię.
A do psychiatryka [jak już nie można było do łagru] zawsze się pchało niewygodnych i za dużo wiedzących. Nic się w tym względzie i dziś nie zmieniło

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186416

Józef B. jest nawiedzony.
Proponuję zacząć go olewać sikiem prostym, bo kolejne komentarze pewnie go tylko pobudzają do wklejek.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186417

A o PiS też mówią, że nawiedzony.
To jak to jest - raz 'nawiedzony' to dobrze; a innym razem to źle - znaczy się ma przywoływać negatywne skojarzenia [to z Public Relations - w skrócie PR].

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186459

Xenia
Jesteś gorzej jak nawiedzony, kaftan ci potrzebny. Pomyliłeś fora. Tu się nie karmi troli. Idż do swoich.
Przed wyborami będzie więcej takich nawiedzonych, a mnie nerwy puszczają jak mi ktoś opluwa ekran kompa. I chętnie dałabym w gębę.

Vote up!
0
Vote down!
0

Xenia

#186484

Ossala,
Jasne, że ten Józiek ględzi od rzeczy, to widać i czuć...
Po co z nim dyskusja na argumenty jak on wizjoner ?
Tacy są od zawsze impregnowani i zawsze wszystko lepiej, najlepiej wią.

A KYSZ cudaku, ! A KYSZ ! ! !

Vote up!
0
Vote down!
0
#186593

 Mnie on dziwnie przypomina swoimi wywodami niejakiego Pawla T. Albo tenze zmienil konto, albo maja tego samego oficera prowadzacego. 

Vote up!
0
Vote down!
-1
#186615

Złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek od spódnicy.

------------------------------------------------------------

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#186447

Mnie tam sejmach nigdy nie było.
No i wszystko zależy od tego kto do jakiego Boga się modli.

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186455

Próba odebrania im zawłaszczonych przywilejów podczas krótkich rządów Jana Olszewskiego, a później braci Kaczyńskich, skończyło się „nocną zmianą” i „katastrofą” smoleńską.

Toż zamieszczenie tych dwóch zdarzeń w jednym miejscu i podsumowanie ich razem, to iście jądrowe uderzenie, czyli Koleżanka nie odpuszcza nadal tematyki jądrowej, pomimo iż były takie mniemania. :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#186369

Chciałam wrzucić skład Polrewkomu do notki (tego "polskiego"rządu gotowego do objęcia władzy, który w 1920 jechał za Armią Czerwoną specjalnym pociągiem), ale edytor nie daje mi dostępu ;(

(
Julian Marchlewski - przewodniczący,
Edward Próchniak - sekretarz,
Feliks Dzierżyński - de facto przewodniczący,
Feliks Kon - oświata,
Józef Unszlicht - sprawy partyjne,
Bernard Zaks - przemysł,
Stanisław Bobiński - rolnictwo,
Tadeusz Rydwański - propaganda i agitacja.

 
Ano właśnie, znalazłam w początkach sowieckiej agentury KPP i antenata współczesnego specjalisty od wtykania polskiej flagi w kupę;

 

"KPP, jako partia zmierzająca przemocą do zmiany ustroju Polski, a także podporządkowana zagranicznemu ośrodkowi decyzyjnemu (Komintern) i finansowana z zagranicy przez cały okres istnienia II Rzeczypospolitej była partią nielegalną. KPP wzywała do rewizji granic Polski na rzecz Niemiec (przekazania Niemcom Górnego Śląska i Pomorza a ZSRR etnicznie mieszanych terenów na wschód od tzw. Linii Curzona). KPP działała poprzez kontrolowane lub infiltrowane przez siebie organizacje legalne (partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe), wydawała w ten sposób prasę oficjalną i wprowadzała posłów do Sejmu RP (Tomasz Dąbal, Stanisław Łańcucki, Jerzy Czeszejko-Sochacki, Sylwester Wojewódzki, Tadeusz Żarski)."

Zawsze dobrze wiedziec, w kim ma się do czynieniaVote up!
0
Vote down!
0
#186373

Ja tu podnosiłem, że to zestawienie było piorunujące, ja przynajmniej spotkałem się z tym po raz pierwszy, wyswobodzenie się spod kurateli dwa razy i dwa razy upupienie, a jeśli doliczyć międzywojnie, które też zakończyło się jak znamy, to przeciwników mamy mocnych i wymagana jest w Polszcze praca od podstaw i budowanie świadomości i postaw narodowościowych, a Hallica nam wszystkim na abarot'.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186397

Żeby to jedna Hallica, to babę na taczkę i wywieźć za wieś - ale tu mamy całą nomenklaturę wwiezioną do Polski jako zdrowy trzon partii robotniczej (wyjątkowo ohydne wyrażenie) - i ten trzon wraz z pociotkami trzeba by wyrwac jakimiś cęgami i wywalić na śmietnik historii, bo naród dostanie zapalenia okostnej.
Jakiś nowy upiór Luwru tu grasuje!Widziałeś, co wyrabia ten Bizoń?

Vote up!
0
Vote down!
0
#186415

OJ - tak, tak. PRAWDA jest zawsze upiorna - trza ją [znaczy się tego upiora] koniecznie zobaczyć
http://jozefbizon.wordpress.com

.

Vote up!
0
Vote down!
0

Józef Bizoń

#186423

Wydaje mi się, że najwiekszą krzywdę można wyrządzić Koledze odpowiadając na jego zaczepki, więc pomijam milczeniem i już.

Vote up!
1
Vote down!
0
#186446

A wiesz, że masz rację;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#186451

Bizoniu, od 4 minuty jest boska.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186462

.... to Ty jesteś Panią na swoim blogu .
Jak długo można nadstawiaać oba policzki , dlaczego mamy tolerować takich "grunwaldowców".??
Nie dość ,ze psuje Twój b.wartościowy post, to wqrwia Twoich respondentów.
Do takich palantów ,dociera tylko jedena rada :
..... spierdalaj na swój portal.
Ten facet nie jest ani- nawiedzony,ani idiota tylko ciężko pracuje na rzecz pomiotów UB-eckich,z nadzieją ,że uda mu się zasiać ziarno niezgody.
ps.
metoda ,nieodpowiadania na takie zaczepki, ma krótkie nóżki.
tak się przyczyniamy do powiększania bandy Palikotowców.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#186463

A mogę prosić o instrukcję techniczną, jak się banuje?
Bo subtelna rada, żeby kazać mu sp.....ć została już wykorzystana przeze mnie i - powiedziałabym - jeszcze jakby kretyna uaktywniła.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186469

...pięknie dziękuje za linki dot. pochodzenia śp. Lecha Kaczyńskiego i jego Rodziny.
Jak to dobrze,że odzew był -natychmiastowy.
pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#186457

... źle mi się klikło!

Miała być oczywiście dycha.

Pzdrwm
triarius
-----------------------------------------------------
http://triarius.pl - mój prywatny blogasek
http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

Vote up!
0
Vote down!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

]]>http://bez-owijania.blogspot.com/]]> - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#186464

Nic nie szkodzi. Samo zycie;)Dziekuję
Pozdrawiam

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186471

czy bizony przyczepiły się do Ciebie i do ossali, czy też napastować będą wszystkie pisuary :)) Dziesiątkę oczywiście dostałaś, gwoli jednak poprawności historycznej pozwól jednak zwrócic sobie uwagę, że III rozbiór zalegalizowany nie został. Dwa pierwsze potwierdzone zostały - dzięki 'staraniom usilnym" zaborców przez organ ustawodawczy Rzplitej, przy trzecim bandytom wydawało się, że juz nie muszą. Ich umowa z punktu widzenia prawa międzynarodowego była wyłącznie umową okupantów, a więc nie rodziła trwałych skutków prawnych. Polacy zyskali dzięki temu możliwość legalnego "buntowania się". społeczności zaś międzynarodowe mozliwośc popierania - zaleznego oczywiście od koniunktury - tychże "buntów". Reasumując: III rozbiór wedle ówczesnej - wywiedzionej przez Hugo Grotiusa - doktryny prawa międzynarodowego legalny nie był.
Pozdrawiam

--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186474

No tak, masz rację ,trudno im było zebrać ciało ustawodawcze, skoro państwa już nie było. wielkie dzięki za cenną, a przytomną uwagę
Pozdrawiam

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186476

jakiś Poniński, Komorowski albo inny Myszkiewicz-Niesiołowski marszałkiem by został i sprawę by przyklepał za odpowiednią gratyfikację, ale im się naprawdę wydawało, że nie muszą. Po co dbać o legalizację trzeciego, skoro dwa pierwsze udało się wbrew oczywistości - powstanie barskie i wojna o konstytucję - przedstawić jako wyraz woli narodu polskiego. A myslisz, że sejm mijającej kadencji nie zalegalizowałby - gdyby tego zażądały Niemcy i Rosja - zajęcia naszych wód przybrzeżnych - czyli utworzenia eksterytorialnego korytarza, pod rurociag Nord Stream?
Pozdrawiam nieustająco
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186480

Smoku, przerażasz mnie; mam wrażenie, ze nasz rząd nawet nie czułby się w obowiązku dyskutowac kwestii w Sejmie. Szczególnie że i tak nikt by sie o niczym nie dowiedział, bo przecież własnie wyszła ustawa o utajnieniu wszelkich informacji, które mają prawo posiąść tylko starsi i mądrzejsi

Pozdrawiam serdecznie

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186483

po czterech latach rządów Platformy, to ja Cię przerażam? A jeśli chodzi o obowiązki - o których wspominasz - obecnego wciąz jeszcze rządu, to określane sa one przez Berlin i Moskwę, nie przez interes tak śmiesznej i anachronicznej grupy jak Naród polski.
Trzymajmy się
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186490

"No coś ty" - fraza z Kaczmarskiego;) To był bard nad bardami.
Ano, trzymajmy się, nie dajmy się;)

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186496

 

Zlikwidowali fotę, to nie ma kto bronić Bałtyku. A rurę będą pilnować...  Niemcy i Ruscy  - na   zmiaę, razem i dowolną ilością jednostek.

Vote up!
1
Vote down!
-1

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#186520

 

Zlikwidowali flotę, to nie ma kto bronić Bałtyku. A rurę będą pilnować...  Niemcy i Ruscy  - na   zmiaę, razem i dowolną ilością jednostek.

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#186521

 

Zlikwidowali flotę, to nie ma kto bronić Bałtyku. A rurę będą pilnować...  Niemcy i Ruscy  - na   zmianę, razem i dowolną ilością jednostek.

 

 

Nie umiem usunąć, przepraszam.

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#186524

W gdańskim Klubie Myśli Politycznej gdzieś w czerwcu był wykład kpt.ż.w.Goworowskiego nt. stanu gospodarki morskiej.
I na końcu kapitan powiedział, że gdyby odzyskać prawdziwy polski, suwerenny rząd, to odtworzenie prężnej gospodarki morskiej byłoby naprawdę niezbyt trudne. Bo infrastruktura została zbudowana solidnie. Trzeba tylko wszystko sensownie ustawić i odkupić wyprzedane fanty.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186526

Uparł sie budować wyjątkowo głębokie baseny portowe, głębsze niż się ówcześnie budowało i do tej pory nie trzeba było tego zmieniać. Jak mu pozwolić, to Polak potrafi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186535

Zresztą Gdynia ostatnio nawet pogłębiła parę basenów portowych, żeby móc przyjmować te ogromniaste wycieczkowce. I zostal bardzo porządnie odnowiony falochron (chociaż tu mi trochę szkoda, bo w starym mieszkała wydra).
A kpt.Goworowski mówil zresztą, że przy Lotosie Ruskim nawet tak bardzo nie chodzi o rafinerię, jak o Port Północny, którego Lotos jest udziałowcem. Port Północny jest im solą w oku, bo obsługuje cały ruch w tej części Bałtyku.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186537

jakiś Poniński, Komorowski albo inny Myszkiewicz-Niesiołowski marszałkiem by został i sprawę by przyklepał za odpowiednią gratyfikację, ale im się naprawdę wydawało, że nie muszą. Po co dbać o legalizację trzeciego, skoro dwa pierwsze udało się wbrew oczywistości - powstanie barskie i wojna o konstytucję - przedstawić jako wyraz woli narodu polskiego. A myslisz, że sejm mijającej kadencji nie zalegalizowałby - gdyby tego zażądały Niemcy i Rosja - zajęcia naszych wód przybrzeżnych - czyli utworzenia eksterytorialnego korytarza, pod rurociag Nord Stream?
Pozdrawiam nieustająco
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186481

zaczekaj, może *TADMAN*, ma rację ??
Póki co Tobie dedykuję :
....http://www.youtube.com/watch?v=UFF1wJN75Z0&feature=related
...http://www.youtube.com/watch?v=UFF1wJN75Z0&feature=related
pozdrawiam
Marek

Vote up!
0
Vote down!
0
#186477

Wielkie dzięki;)
Pozdrawiam

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186478

Oczywiście 10. A na Bizony najlepiej nie zwracać uwagi i czekać na Bufflo Billa.

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________

Pozdrawiam każdym słowem

#186493

Dzieki.Dobra rada nie jest zła;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#186497

przeciwko gloryfikacji mordercy niewinnych stworzeń. Ja tam wolę eksterminować bezpośrednio czerwonego :)
Pozdrawiam
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186501

Oj, chyba masz rację. Trzeba trzymać pion moralny i nie zrzucać brudnej roboty na kogo innego.
A w ogole tak sobie myślę, że powinno się już wprowadzać listy proskrypcyjne jak w starożytnym Rzymie. Jak wiadomo umieszczenie na takiej liście oznaczało pozbawienie praw obywatelskich i konfiskatę majątku . Nazwiska obywateli poddanych proskrypcjom umieszczano na kamiennych tablicach w miejscach publicznych. Zabójstwo osoby z listy premiowano nagrodą pieniężną (za czasów II triumwiratu wynosiła ona 2 talenty)

Pozdrawiam serdecznie

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186505

może budzić fakt, że - w czasach cesarstwa - 1/3 majątku nieprawomyślnej a skazanej osoby otrzymywał delator, a 2/3 cesarz. Więc takiego rozwiązania Rostowskiemu nawet nie podpowiadaj... :)))
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186507

Ale pomyśl tylko - to byłoby właściwie wprowadzenie zasady talionu wobec czerwonych! W końcu proskrypcja to prawna śmierć skazanego. Skazany przestaje istnieć dla prawa. Nic mu nie jest ujmowane, ale każdy może go zabić, okraść, znieważyć, sprzedać w niewolę, zagarnąć jego mienie etc. bez konsekwencji prawnych. Skazany nie może też wnosić spraw przed sąd, ani sam dochodzić swoich praw.

Pozdrawiam;)

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186508

I to do trzeciego pokolenia! Tacy jak Napieralski, Huebner, Szechter. Kraśko.. też by podlegali. I wiesz co.. nawet nie potrzebuję ich majątku, wystarczyłaby mi możliwośc swobodnego znieważania :)))
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186510

Aż do tych pierwszych importowanych z Sowietów! Tylko pomyśl: Jaruzelski, Olejnik, Miecugow,Bauman, wojewódzki, Kwach, TW Bolek, Żakowski, Kuczyński, Senyszyn, Niesiołowski, itd, itd. Po prostu serce rośnie;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#186514

ale taki samotny bizon przecież bardzo cierpi. To by była tylko eutanazja.
Ale jakem zgodny gość, pójdę na rękę twojemu czułemu sumieniu. Poczekamy na Tomka Wilimowskiego, który bizona odstawi do ZOO.

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________

Pozdrawiam każdym słowem

#186509

ale muszę przypomnieć Ci, że Wilmowscy, Smuga i Nowicki pracowali dla ZOO niemieckiego :)
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
-1

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186512

Łomatko! Kolaboranci!

Vote up!
0
Vote down!
0
#186517

Oni świetnie wiedzieli, że żadnego bizona ani małpy nie można ruskim przekazać, bo zeżrą pod wódkę :) Chociaż to carscy ruscy, nie bolszewiccy byli...
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186527

Ha!pierwsi zieloni! Z ekologią na ty. To nie mogli przy okazji przykuć się łańcuchem do rury Nord Streamu, jak już tam byli?
Razem z Sally, żeby były choć minimalnie ujęte parytety;).

Vote up!
0
Vote down!
0
#186531

A poza tym wciąż marzą o założeniu ZOO w Warszawie.
Gorzej, że ich ojciec Alfred miał wyrok za kolaborację z Niemcami.

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________

Pozdrawiam każdym słowem

#186539

miejsce traumatyczne. Jak tam ostatnio byłem to się hipopotam utopił :((( Ty wiesz jakie to przeżycie?! Prawie jak odlot słonia u Mrożka! Można na złą drogę zupełnie zejść. Nie żeby się do PO zapisać, ale rozpić się to juz owszem :)
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186544

To Ty możesz nawet Tuskowi w mordę dać i każdy sąd Cię uniewinni

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________

Pozdrawiam każdym słowem

#186548

I sądzisz, że miałbym alibi dla znieważenia tudzież naruszenia nietykalności cielesnej konstytucyjnego posiadacza Toli?
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186550

O ile nie zaczęliby dociekać, czy mówiąc "hipopotam", miałeś naprawdę hipopotama na myśli.

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________

Pozdrawiam każdym słowem

#186568

Oj, niedobrze, Marcinie

Vote up!
0
Vote down!
0
#186549

... hipopotama znaczy?

Pzdrwm
triarius
-----------------------------------------------------
http://triarius.pl - mój prywatny blogasek
http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

Vote up!
0
Vote down!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

]]>http://bez-owijania.blogspot.com/]]> - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#186552

Nie, dla hipopotama to było nie-przeżycie. Niestety.
Pozdrawiam

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186553

... na pewno nie było "przeżycie" - z definicji niejako.

Z drugiej jednak strony możliwe, że mu się całe życie pokazało przed tymi wyłupiastymi oczyma. I w tym sensie to by było.

I tym wesołym akcentem... Nie masz, mam nadzieję, pretensji, że się trochę wygłupiam dla rozładowania nabrzmiałej i ogólnie niesympatycznej atmosfery? Światowej i krajowej?

Pzdrwm
triarius
-----------------------------------------------------
http://triarius.pl - mój prywatny blogasek
http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

Vote up!
0
Vote down!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

]]>http://bez-owijania.blogspot.com/]]> - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#186875

dzięki wielkie za piękny wykład Naszej Historii.
Nasza Umęczona Polska to prawdziwie Boże Igrzysko.
No ale TO nasze miejsce na Ziemi i Dom przeszłych naszych i przyszłych pokoleń. I ma pozostać Królestwem Orła Białego a nie żadnych czarnych orłów czy innych wron.
Raz jeszcze dzięki za przypomnienie prawdy o rozbiorach. Jakich my bandytów mamy od zawsze za sąsiadów to głowa boli. A Jednak trwamy. To i musimy przetrwać.
Jedno wolne pokolenie na przestrzeni tak wielu lat.
Duch Polskości To Jest Jednak Niezwykła Siła. Przetrwania.

Vote up!
1
Vote down!
0
#186595

Nie takie rzeczy przeżylismy;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#186635

Problematykę podobną poruszał też ostatnio Papież w Niemczech wspominając o możliwości uchwalenia wszystkiego, nawet wbrew prawu naturalnemu.

U nas w Polsce swego czasu tląca się dyskusja nad wyższością prawa wg ducha nad wg litery przyduszona została zamordystyczną donaldyzacją.

Niech Lemingi zobaczą, co można zrobić w majestacie prawa!

Pozdrawiam PS

Vote up!
0
Vote down!
0
#186650

Dziękuję za miłe slowa;)
Właśnie wrzuciłam na niepopki cd. tematu z - mam wrażenie- optymitycznym prognostykiem
Pozdrawiam

Sigma

Vote up!
0
Vote down!
0
#186657

"Próba odebrania im zawłaszczonych przywilejów podczas krótkich rządów Jana Olszewskiego, a później braci Kaczyńskich, skończyło się „nocną zmianą” i „katastrofą” smoleńską."

Niezłe zestawienie. Nie przyszło mi wcześniej do głowy, bo prawie pięć lat rządów wydaje się być okresem dłuższym niż kilka miesięcy rządu Olszewskiego... Ale z perspektywy czasu to tylko pozorna różnica.

"Żaden naród europejski nie przeszedł takiej szkoły przetrwania."

Nieprawda. Naród czeczeński znosił i znosi potworniejsze katusze, gdyż państwowość czeczeńska ma charakter organiczny (naturalny) i w związku z tym nie posiada uznania międzynarodowego. Ostatnia wojna czeczeńska trwała w sumie 8-10 lat i Czeczeni wykazali sie większą odpornością, niż Polacy w jakiejkolwiek dotychczasowej wojnie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#186668

Dzięki za miłe uwagi;)
Zgadzam się, że nie wolno używać takich słów jak "żaden", "wszyscy" etc;)
Tym niemniej Czeczenia w połowie wieku XIX została wcielona do Rosji na specjalnych prawach.Walczy dopiero od 1994 roku.
Bez wątpienia zbrodnie rosyjskie na Czeczenach są ludobójcze, ale nie wiem, czy są gorsze od tego, czego doświadczyli Polacy podczas II wojny światowej od swych okupantów.
Jest to bohaterski naród, ale to dopiero jedna/dwie generacje, które poddawane są eksterminacji.
Polska dlatego jest fenomenem, że przetrwała 218 lat, czyli lekko licząc 13 generacji polityki eksterminacyjnej, a istnieje.
Zresztą trudno te kwestie porównywac.
Może zgódźmy się na frazę: "Żaden naród europejski poza Czeczenią, nie przeszedł takiej szkoły przetrwania." ;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#186678

nie wplątujmy się w nadmierne zawiłości i niuanse, ale proszę zauważ, że:
1. Jak pisałem Ci wcześniej trzeci rozbiór nie został w ŻADEN sposób zalegalizowany w myśl prawa międzynarodowego
2.Okres zaborów trwał 123, plus okupacja i komunizm 50. Nie można jednak - mimo wszystko wliczać III RP do lat eksterminacji i stawiać na jednej płaszczyźnie z tymi czasami. No, a lat II RP z pewnością nie.
3. W genealogii przyjmuje się, że na stulecie wchodzą 3 generacje. I tak nalezy liczyć.
4. Co do tego, że Czeczeni są narodem europejskim (pod jakim względem?) trudno mi się zgodzić. Nie wywodzą się nawet z pnia indoeuropejskiego.
I zostańmy przy tym, że napisałaś dobry publicystyczny tekst, który wywołał duży odzew i ozywioną dyskusję :)
Pozdrawiam
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#186683

Ależ ja II RP nie wliczyłam do okresu eksterminacyjnego! 2011 - 1772 = 239. Piszę przecież, że z 21-letnim okresem niepodległości, żyliśmy resztę czasu pod okupacją.
Że III RP jest znacznie mniej uciązliwa od okresu II wojny światowej, PRL-u, czy rozbiorów - zgadzam się. Tym niemniej o suwerenności trudno mówić.
No cóż, nie chciałam braci Czeczenów odsądzać od prawa do europejskości;) wiem, że oparcie Europy na Uralu to wymysł Katarzyny Wielkiej, ale tak się od tego czasu przyjęło w geografii;)
Generacje liczyłam zdroworozsądkowo;)- dzięki za oświecenie, jak to się ma do praktyki. No cóz, 6-7 generacji to też nieźle.
I dziękuję bardzo za miłe słowa.niewątpliwie dyskusja była ożywiona;))

Vote up!
0
Vote down!
0
#186700