Sponsorzy kampanii

Obrazek użytkownika Błąd w systemie
Kraj

Ujawniono, że przed ostatnimi spotami PiSu własną „kampanię informacyjną” przeprowadzili politycy łódzkiej Platformy Obywatelskiej. Nie odbieram im tego prawa. Pytam jednak publicznie – z jakiego powodu w spotach Andrzej Biernata wystąpili marszałek województwa Witold Stępień i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Dlaczego wykorzystują funkcje publiczne do prowadzania kampanii informacyjnych Partii?!

Na marginesie – była burza o spoty, a umknął wszystkim ciekawy zapis w Kodeksie Wyborczym, który postanowiłem tutaj zacytować:
"Art. 35.
§ 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub
w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani
są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie
konsula.
§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie,
pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za
granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,
a w przypadku obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą -
miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. W przypadku obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, zgłoszenie powinno zawierać
numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce
i datę jego wydania. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed
dniem wyborów."

Co jest? Dlaczego w polskim Kodeksie Wyborczym bierze się pod uwagę osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa a UE?! Będą głosować?!

Piotr Dunin

Źródła do tekstu na
http://piotrkovskie.pl/index.php/glowna/region/155-sponsorzy-kampanii

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

o wyjaśnienie. Bardzo prawdopodobne jest, że najzwyczajniej nie domagam. Niestety...

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!

#173021

Ten przepis jest trudny do wytłumaczenia. O ile na terytorium Polski obywatele państw UE mogą głosować, to za granicą ten przepis jest absurdalny...
---------
"Zjednoczeni ludzie potrafią obalić każdy system..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Zjednoczeni ludzie potrafią obalić każdy system..."
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#173105

No jakże to? Jesteśmy członkami Unii czy nie? ;-PP

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#173119