Podwójnie, potrójnie

Obrazek użytkownika Błąd w systemie
Kraj

Wielce niepokojąca jest historia małżeństwa handlującego owocami i warzywami w pobliżu przejazdu kolejowego na Słowackiego. Małżeństwo wydzierżawiło miejsce pod targowisko od PKP. Płacą podatek gruntowy i podatek od działalności. Jednak władzy nie dość, szczególnie takiej, która niczym hydra ma wiele głów (główek?).

Okazuje się bowiem, że do dysponowania pieniędzmi handlarzy zgłosiło się także miasto, które chce od nich opłaty targowej. Ponieważ małżeństwo postanowiło nie płacić trzeciego podatku (który wydaje się być niezgodny z prawem, choć w takim państwie jak to, o prawo i sprawiedliwość ciężko), sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Naprzeciw siebie staną: obywatele i władza. Jaki będzie wynik?

Dlaczego ten podatek wydaje się być nielegalnym. W ustawie o opłatach lokalnych, w artykule 16 znajduje się zapis następującej treści: Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Nie dziwne, że niektórzy przedstawiciele władzy nie chcą komentować sprawy. Martwi mnie, że są też tacy, którzy jednak się wypowiadają…

Na marginesie powinno się dodać, że w ciągu ostatnich miesięcy w sejmie toczyła się debata na temat wspomnianego zapisu. Warto nadmienić, że artykuł 16 miał zostać wyrzucony z ustawy. Bronili go posłowie PiS. Można przejrzeć dokumenty:

http://sejmometr.pl/wypowiedz/QmBBM

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam opinię dotyczącą projektu nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 3475) oraz sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 3845). (…)

Podobny pogląd mamy także w przypadku drugiej zaproponowanej zmiany. Naszym zdaniem jest ona również nie do przyjęcia. Art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi naturalną konsekwencję ust. 2a tejże ustawy, a teraz według nowej propozycji - ust. 2b. Naszym zdaniem art. 16 powinien pozostać, gdyż jego usunięcie spowoduje niejasność i nieczytelność przepisów, co będzie skutkowało ogromnym zamieszaniem i niepokojem wśród małych przedsiębiorców prowadzących tzw. drobny handel. Wszyscy prowadzący działalność handlową w kioskach, budynkach, podcieniach, przejściach podziemnych zostaną objęci obowiązkiem uiszczania opłaty targowej. Propozycja Platformy Obywatelskiej - pani poseł jest autorką tej poprawki - godzi w drobny polski handel i interesy tysięcy małych przedsiębiorców, dając tym samym przywileje sklepom wielkopowierzchniowym. Prawo i Sprawiedliwość nie może zgodzić się na takie pojmowanie ˝wolnego rynku˝, dlatego proponujemy wykreślenie zmiany 2. z druku nr 3845.

http://sejmometr.pl/wypowiedz/QNwrd

http://sejmometr.pl/projekt/vxPCK,Zmiana_ustawy_o_podatkach_i_oplatach_lokalnych

Ustawa w nowym brzmieniu tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100950613&type=3

Piotr Dunin

http://piotrkovskie.pl/index.php/glowna/miasto/135-podwojnie-potrojnie

Ocena wpisu: 
Brak głosów