STANOWISKO ŚWIATOWEGO KONGRESU KRESOWIAN

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

STANOWISKO ŚWIATOWEGO KONGRESU KRESOWIAN W SPRAWIE ZORGANIZOWANEJ PRZEZ KATOWICKI ODDZIAŁ IPN WYSTAWY – „MAJDAN”

 

Szanowni Państwo!                                            

 

W załączeniu –  przesyłamy stanowisko Światowego Kongresu Kresowian w sprawie zorganizowanej przez katowicki Oddział IPN – wystawy  MAJDAN. 

 

W nadchodząca niedzielę  wywiad z Księdzem  Tadeuszem. Isakowiczem - Zaleskim na ten  temat w Lwowskiej Fali ( Polskie Radio Katowice ).

 

Pozdrawiam serdecznie

                                   Danuta  Skalska - rzecznik Światowego Kongresu Kresowian

                                            ( kontakt: 507-169-825)

 

Stanowisko Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian w sprawie zagrożeń wynikających z lekkomyślnego i niestarannego zorganizowania przez samorząd Miasta Katowice i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wystawy pt. „Majdan”:

 

Mając na względzie:

 

- zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Kresowian na Wołyniu, Podolu i Małopolsce Wschodniej na skutek działań zbrodniczych formacji ukraińskich: SS-Galizien, Sondergruppe Nachtigall, Batalionu „Roland” oraz UPA w latach II wojny światowej i po jej ukończeniu,

 

- patriotyczne tradycje zmagań Kresowian z banderowskim nazizmem,

 

- czyny Kresowian dokonywane na rzecz zachowania Wołynia, Podola i Małopolski Wschodniej w Niepodległej Rzeczypospolitej,

 

-obowiązek ścigania w ramach zbrodni przeciwko ludzkości zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach na Wołyniu, Podolu i Małopolsce Wschodniej przez zbrodnicze formacje ukraińskich nacjonalistów,

jako wyraz naszego przekonania, że żadne bezprawne działania podejmowane przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej w związku z deklarowaniem przynależności do narodowości polskiej, żydowskiej lub ormiańskiej, nie mogą ulec zapomnieniu – oświadczamy, iż z wielkim smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy do wiadomości fakt zorganizowania przez znaczącą w skali państwa wspólnotę samorządową oraz instytucję państwową powołaną do ochrony i implementowania prawdy w naszym życiu publicznym wystawy pt. „Majdan”.

 

Uciekając się, na wstępie niniejszego oświadczenia, do celowej trawestacji sformułowań użytych we wprowadzeniu do szczegółowych zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, uważamy za stosowne zwrócić w ten sposób uwagę na to jak dalece od idei powołania IPN do życia upadła myśl, która legła u zarania zorganizowania tak nieobiektywnej i niebezpiecznej w jednostronności przekazu wystawie.

 

Jeśli rzeczywiście autorom wystawy przyświecała chęć „opowiedzenia historii zjawiska bezprecedensowego w dziejach współczesnego świata” to absolutnie nic nie zwalnia ich od obowiązku ukazania całej, złożonej, trudnej, niewygodnej, niepoprawnej politycznie prawdy o tamtych wydarzeniach.  

 

Nie tylko więc należało pokazać, że proces eurointegracji w tym miejscu zachodził pod niosącymi nie tak znowu dawno temu widmo śmierci Polakom, Żydom, Ormianom i sprawiedliwym Ukraińcom czerwono-czarnymi flagami, ale też, że zwyrodniałe, barbarzyńskie praktyki stosowane przed siedemdziesięciu laty -  potrafią nagle współcześnie zaistnieć, budząc grozę i totalne

zaskoczenie.

 

Czy zdaniem autorów wystawy zasługujemy tylko na szlachetny obraz Majdanu ?

 

Czy tego typu działalność wystawiennicza nie może w przyszłości skutkować zupełnie błędnymi wnioskami w zakresie prowadzonej edukacji historycznej ?

 

Zdecydowanie zatem sprzeciwiamy się organizowaniu w naszej Ojczyźnie wystaw, które mogą generować zwolenników wolności nie rodzącej się z prawdy ...

                         

             W imieniu Światowego Kongresu Kresowian

                                                                            Bytom 22 kwietnia 2014

                                                                                           prezes (-) Jan Skalski

 

http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1054&Itemid=2&mosmsg=Dzi%EAkujemy+za+Tw%F3j+g%B3os.

 

http://blogopinia24.pl/polityka/1222-stanowisko-wiatowego-kongresu-kresowian

 

http://www.kresy.pl/?zobacz/stanowisko-swiatowego-kongresu-kresowian

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                         

 

 

 

    

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.2 (głosów:7)

Komentarze

 Z rosnącym niepokojem zauważam wzmożoną aktywność "tutejszej" ukraińskiej mniejszości etnicznej. Jej utożsamianie się z czerwono-czarnymi aktywistami Majdanu nie  wróży  dobrze.

Obyśmy nie zaczęli przeklinać  operacji o nazwie "Wisła".

Rzut oka na poniższą mapę tłumaczy moje obawy:

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1423638