Rozbiórka kłamliwego raportu MAK na czynniki - część 1

Obrazek użytkownika Polon210
Świat

Wziąłem się za wnikliwą lekturę raportu MAK. Odłóżmy emocje na bok bo złym są doradcą. Bierzmy się za meritum - ten stek kłamstw należy rozmontować step by step!

Zamierzam tę pracę kontynuować z pozycji inżyniera - sceptyka, człowieka który co prawda nie jest profesjonalnym ekspertem w dziedzinach które dotyczą tej katastrofy, ale nieźle zorientowanym w zagadnieniu pasjonatem. Wasze poprawki i uzupełnienia do tego cyklu jak najbardziej mile widziane i oczekiwane!

Celem który chcę doraźnie osiągnąć, jest sporządzenie rzeczowej krytyki raportu MAK - spójnej, logicznej i niepodważalnej. Katalogu zagadnień wogóle pominiętych w Raporcie, jawnie zakłamanych, przeinaczonych, bezpodstawnie wykreowanych, nie zgodnych ze znanymi dowodami jak i prawami fizyki i pozostałych nauk, stanem prawnym i wszystkim co sprawdzalne i mierzalne, mam zamiar użyć jako narzędzia do demontażu fatalnego merotorycznie wpisu na polskiej Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sku

Cel strategiczny tej pracy jak i wszystkich następnych jest oczywisty - przyczynić się do udowodnienia roli strony rosyjskiej i podległej jej agentury administrującej Polską w zbrodniczej intrydze a wyniku czego ekipa Tuska będzie musiała oddać władzę ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami (jakimi? o tym innym razem).

A więc do dzieła! Opieram się w swej pracy na polskim tłumaczeniu Raportu:

http://bi.gazeta.pl/mak/raport.pdf

sporne kwestie zaznaczam na czerwono, własne uwagi zamieszczam na zielono.

Na początek wziąłem na warsztat krótki a ważny akapit "Podsumowanie" ze stron 193, 194 w.w. wersji Raportu. Oto ten tekst:

Str193

3 Podsumowanie

Badanie katastrofy samolotu Tu-154 lotnictwa państwowego Rzeczpospolitej Polskiej (nie cywilnego czyli wojskowego!), wykonującego nieregularny międzynarodowy lot (lot HEAD a sugestia jakby jakiś charter) w celu przewozu pasażerów na lotnisko lotnictwa państwowego (czytaj „nie cywilne” czyli wojskowe!) Federacji Rosyjskiej Smoleńsk „Północny”, prowadzono, na podstawie decyzji (brak decyzji, nie istnieje żaden dokument co potwierdził Tusk – samowolka rządu FR) Rządów Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami i zalecaną praktyką Załącznika 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (nie dotyczy lotów wojskowych a więc i PFL-101) Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym jest jedynym

międzynarodowym dokumentem (nieprawda – jest bilateralne porozumienie z 1993), wyraźnie określającym sposób powołania, organizacjii przeprowadzenia badania zdarzeń lotniczych, dotyczących interesów dwóch lub więcej państw.

Zapisy Załącznika 13 regulują prawa i odpowiedzialność zainteresowanych państw przy badaniu, a także sposób przygotowania i publikacji raportu Końcowego z wyników badania.

Badanie prowadziła Komisja Techniczna Międzypaństwowego (międzynarodowegotzn jakiego jeszcze narodu??) Komitetu Lotniczego. Akredytowany przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej (E. Klich) , jego współpracownicy (jacy? EK uniemożliwił współudział innych osób) i duża grupa cywilnych i wojskowych ekspertów uczestniczyli we wszystkich głównych aspektach tego badania, przewidzianych Załącznikiem 13 do Konwencji. Polskim specjalistom przekazywane były materiały, mające związek ze sprawą (wybiórczo te, które pasowały do założenia apriori winy Polaków, dostępu do większości materiałów odmówiono), a także dana była możliwość zapoznania z wyciągami z dokumentów ograniczonego dostępu (tak utajniono główny dowód w sprawie, czyli oryginalne zapisy czarnych skrzynek, jakiś "stenogram" i to we wstępnej wersji nie ma żadne=j wartości procesowej. na podobnej zasadzie uniemożliwiono dostęp do innych dowodów). W badaniu brali również udział specjaliści instytutów naukowo-badawczych i przemysłu Federacji Rosyjskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i USA.

Na podstawie zapisów Zbioru informacji aeronawigacyjnej Federacji Rosyjskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw (AIP RF) (czy ten tajemniczy dokument udostępniono stronie polskiej?), określających sposób organizacji ruchu powietrznego i lotów międzynarodowych wszystkich rodzajów lotnictwa nad terytorium Federacji Rosyjskiej, a także zgodnie z zamówieniem na lot, przekazanym przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, rejs PLF 101 był międzynarodowym, nieregularnym (jednorazowym) lotem w celu przewozu pasażerów. (potwierdza wojskowy i to HEAD charakter lotu – lotów cywilnych charterowych nie organizują MSZ-ety zainteresowanych państw!)

Możliwość wykonania nieregularnego (jednorazowego) lotu statkiem powietrznym lotnictwa państwowego obcego państwa na lotnisko Federacji Rosyjskiej, nieotwarte dla lotów międzynarodowych, w sposób jawny omówiona jest w AIP FR (j.w. odnośnie znajomości w RP tych przepisów). Wychodząc ze statusu rejsu

56 W tym rozdziale, jeżeli nie podano inaczej, pod terminem wysokość rozumie się wysokość odnośnie progu WPP 26. (do czego ten przypis?)

 

Str 194

PLF 101, do jego wykonania i zabezpieczenia zostały przyjęte zapisy AIP FR w części jego dotyczącej. Zapisy Federalnych przepisów lotniczych wykonywania lotów lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej, a także innych dokumentów, na podstawie których oparto te Zasady, przyjmowane są tylko dla pododdziałów i statków powietrznych lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej i co za tym idzie, nie mają zastosowania do rejsu PLF 101, ponieważ nie był on lotem, wykonywanym przez pododdział lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej i statkiem powietrznym lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej. (lot PFL nie był rosyjski- truizm, lot może być wojskowy tylko jak jest rosyjski- bzdura w sumie to jest SOFIZMAT  uzasadniający jakoby że wojskowy lot HEAD został potraktowany w raporcie jako cywilny)

 

Moje podsumowanie:

- akapit ma tytuł "Podsumowanie" a zawartość nie stanowi podsumowania, tylko założenie apriori, że lot ten miał charakter cywilny. Nie wynika to z żadnych faktograficznych przesłanek, w.w. tekst zawiera pseudoargumenty łatwe do odrzucenia, sprowadzające się do czczej sofistyki.

- MAK próbuje tu wykreować umocowanie prawne w dokumencie AIP RF - jakimś wewnętrznym regulacjom FR nikomu w Polsce nie znanych a nie obowiązujących w żadnym przypadku na pokładzie polskiego lotu HEAD z definicji eksterytorialnego!!

- MAK nie potrafiąc uzasadnić wybiegu formalnego traktowania PFL-101 jako cywilnego obala podstawę prawną procedowania Komisji, czyli Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej

- nieistnienie umowy bilateralnej zawierającej podstawy takiego procedowania  

dodatkowo czyni raport MAK zdarzeniem jedynie medialnym

- MAK jawi się sędzią w sprawie gdzie jego zleceniodawca jest stroną - konsekwencją tej niedopuszczalnej sytuacji jest spodziewana apriori stronniczość, co przy braku procedur odwoławczych czyni raport niewiarygodnym z definicji

- MAK reglamentował materiał dowodowy co w praktyce sprowadzało się do jego całkowitej niedostępności - w tym kluczowych dowodów w sprawie katastrofy lotniczej, czyli dostępu do oryginalnych zapisów z rejestratorów. Według dostępnych w mediach informacji, do dnia dzisiejszego strona polska nie otrzymała wiarygodnej kopii zapisu z VCR, z uwagą że kopia wiarygodna bardziej czy mniej nie ma wartości dowodowej w sensie procesowym. Podobnie bezwartościowy jest stenogram - jego niewiarygodność wynika z kilku przesłanek w tym z braku podpisu pod nim pilota B. Stroińskiego delegowanego do siedziby MAK w celu rozpoznawania głosów na zapisie dźwiękowym

c.d.n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak głosów

Komentarze

Bluźnierstwo!
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#125042

też lałem ze śmiechu jak ten gostek wypalił a nie nabił LOL

z ukochanej przez wielu Wikipedii podaję definicję:

"Bluźnierstwo – złe, w tym obraźliwe lub nieprzyzwoite mówienie o Bogu, bogach, świętych rzeczach, świętych ludziach, świętych osobach, świętych imionach. Bluźnierstwo jest krzywdzącą wypowiedzią wobec osoby nią znieważanej ze względu na jej wiarę, tym bardziej, jeśli jest to osoba o szczególnej czci"

i wszystko jasne - oddawajcie Putinowi, Anodinie, Czajce, Morozowowi, Szojgu i pomniejszym KGB-owcom i OMONowcom boską cześć! spocznij ROTFL

z konkretów to uzupełniłem mój tekst o ważny wątek traktowania dowodów przez MAK i pozycję tej komisji w sensie procesowym - przepraszam te ok 100 pierwszych czytelników za to istotne przeoczenie!

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#125051

Bluźnisz Bracie Polonie, pozwalasz sobie na wymawianie imienia Pana nadaremno a nade wszystko cytujesz Wikibiblię w celu siania niezgody oraz podważania SŁOWA! Przypowieści tej księgi mogą służyć tylko dobrej sprawie! nigdy złej ...
...
:)
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#125069

To już była chyba druga tak kretyńska wypowiedź Ławrowa - nie mogłem sobie odpuścić imperatywu dokopania temu przemądrzałemu kacapowi.

Inna sprawa, że kilkukrotne zwoływanie przez Ławrowa spędów polskich ambasadorów było bezczelnością, ale skoro "paljaki" grzecznie wykonywali te rozkazy z Łubianki to żenada jaką te incydenty wywoływały, idzie już tylko na rachunek hańby Radka S. i jego pryncypała Donalda T. (tak się niedługo będzie ich nazywać w mediach, zobaczycie!!).

Wspomnę jeszcze o megawygłupie emerytowanej "aktrissy" Szykulskiej Ewy, która wręcz rzucała się publicznie w świetne fleszów na kolana obciągać inkryminowanemu ku z początku zdumieniu a następnie obleśnemu rechotowi świadków tych "awansów" ;/

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#125109

wśród pań to mme A no Dina!
- Jesteśmy oczarowani Królowo- nie wiem dlaczego jakoś mi się przypomina ten tekst.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#125118

yyyy, dziś nie ma obiadku, pościmy! :)

wot przyczynek do wyższości "Maci Rossiji" nad zgniłym kapitalizmem LOL

pozdrawiam ;)

Polon210

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#125134

Mam nadzieję, że korzystasz z oryginału???
Nasi coś tam pacykowali podczas tłumaczenia, a ja jakoś nie bardzo im wierzę bo jak tłumacze znają rosyjski na poziomie tego noooo.... ciecia na G., to ja dziękuję.

Pozdrawiam.
contessa

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#125208

poprawnośc tłumaczenia z oficjalna angielska wersją. W jakimś zawiłym czy 2-znacznym przypadku zerkne też do pierwotnej rosyjskiej wersji - nie używałem lata całe tego języka, ale znam go w dostatecznym stopniu...

pozdrawiam

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#125222

Ławrow, to szczwany lis zaprawiony w różnych dyplomatycznych gierkach i dlatego jego ostrzeżenie należy odbierać jako zachętę (zna świetnie naszą mentalność) do studiowania raportu MAK. Nie rozumiem tego, bo szukanie prawdy w odpadkach spowoduje tylko jedno, że może Polonie210 coś tam wygrzebiez, ale uwalasz nieczystościami ręce po łokcie.
Odpadki odrzućmy do kompostownika, a kiedy przegniją to możemy kompost użyć w jakimś sensownym celu.
Zaoszczędzony w taki sposób Twój i nasz czas możemy wspólnie przeznaczyć na podnoszenie świadomości naszej i tych MWzWM.
Powtarzam apel za Ł_Ł w bardziej obrazowej formie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#125214

Znam ten pozytywistyczny apel ŁŁ i oczywiście ma on głębszy sens!

Każdy z nas, niezależnych bloggerów zmaga się z tym dylematem - ile czasu można poświęcić na naszą społeczna działalność - przeważnie mamy go tak mało, a zmagamy sie z płatnymi trollami, którzy nie maja tego problemu...

Postaram się skupic tylko na najważniejszych kwestiach, najbardziej zafałszowanych w mediach. Wątkami ważnymi ale już perfekcyjnie opracowanymi przez naszych kolegów (dokładna analiza stenogramu, gra dyplomatyczna poprzedzająca zamach i. in) nie będę się zajmował, dam stosowne linki.

Póki temat Raportu MAK jeszcze żyje w mediach, uważam że nie jest strata czasu podważanie go.

pozdrawiam

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#125226

Zwłaszcza cenne będzie obalanie obrończych MAK tez "ekspertów" marki Robert Latkowski i spółka, którzy wydatnie przyczyniali się do otumaniania Polaków.

Pozdrawiam.
contessa

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#125487

lotu PFL-101:

"Polska rozważała odwołanie się od raportu MAK do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Jednak rzecznik organizacji powiedział gazecie, że katastrofa smoleńska ich nie dotyczy, bo rozbił się samolot państwowy, a nie cywilny. "

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzecznik-rzadu-zaskoczony-stanowiskiem-icao,1,4114810,wiadomosc.html

głupia wypowiedź Grasia z tym nieodłącznym durnowatym grymasem ciecia dopełnia obrazu degrengolady w ekipie Tuska - tym panom już może podziękujmy za ich 'usługi" - cały Świat się z Polski naśmiewa - no przykre to ;/

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#126170

Ciekawe czym jeszcze nas obdarzy Putin i jego kamanda....

Vote up!
0
Vote down!
0
#129534

Zwracamy uwagę na „Zlekceważenie otrzymanego ostrzeżenia z dnia 9.04.2010r. o możliwości porwania statku powietrznego” które miało miejsce w trakcie przygotowywania wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w dnia 10 kwietnia 2010 r.,

Ten fakt jest bardzo ważnym dowodem potwierdzającym że służby odpowiedzialne zareagowały prawidłowo na symptomy informacji uzyskanych ze swoich źródeł.

Prawdopodobnie musiały mieć mocne argumenty aby wysłać takie ostrzeżenie do służby dyżurnych SZ które przekazały sygnał do podległych pododdziałów i prawdopodobnie do służb operacyjnych NATO.

W tym kontekście nasuwa się kilka pytań:

 • treść otrzymanego ostrzeżenia,
 • jak często takie ostrzeżenia są wydawane kiedy ostatni raz było,
 • czy w kontekście wydarzeń Smoleńskich czy zostały sprawdzone informacje które były podstawą wydania ostrzeżenia,
 • jeżeli jest związek pomiędzy tymi zdarzeniami to znaczyć że jednak było planowane porwanie,
 • a w tym kontekście inaczej wyglądają następujące zdarzenia:
  • dlaczego tyle czasu oszukiwano nas o czasie zdarzenia,
  • podawanie 8.56 gdy premier wiedział już faktyczną godzinę w dniu 10.04.2010 r. czy samolot po drodze nie został porwany przez wprowadzenie w błąd przyrządów pokładowych i wylądował w celu przechwycenia sprzętu łączności laptopów z tajemnicami NATO,
  • dlaczego tak długo szukano ciał generałów bo musiano uzyskać kody dostępu do sprzętu,
  • czy sprawdzono ostatni czas logowania się sprzętu do sieci, który do dzisiaj nie został odzyskany,
  • czy ponownie wystartowano i dla zatarcia śladów spowodowano wybuch,
  • kto otrzymał ostrzeżenie i jak była reakcja komórek które otrzymały włącznie ministrem MON,
 • źródło: http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
 • strona 11. Zlekceważenie otrzymanego ostrzeżenia o możliwości porwania statku powietrznego (strona 102 - 103)
Vote up!
0
Vote down!
0
#201207