Iluzja ZAKAZU i KOŃ TROJAŃSKI dla Polski

Obrazek użytkownika ciociababcia
Gospodarka

Witam, ja "walczę" nieustannie z GMO. Nie tylko w internecie, ale też w realu na swoim terenie. Często staję przed murem. Znamy w różnych dziedzina odpowiedzi - a co ja mogę zrobić. Tutaj też takie odpowiedzi są i nie wystarczy powiedzieć - zadbaj o siebie i swoją rodzinę.

Argumenty sypią się jak z rękawa. Najczęściej słyszę "mnie nie stać na zdrową żywność". Udaje mi się jednak niektóre osoby przekonać, aby chociaż przyszli do ekologów i sprawdzili ceny. Okazuje się, że niejednokrotnie są niższe niż w hipermarketach. A suma zysków na zdrowiu jest bezcenna.

Organizacje przeciwne GMO podejmują wiele akcji. Bardzo proszę, pomóżcie przeciwstawić się depopulacji w Polsce!!!

 

Od Premiera, Rządu, Sejmu i Prezydenta? Dla społeczeństwa..ILUZJA ZAKAZU - czyli o tym jak wprowadza się GMO do Polski na podstawie obecnego projektu ustawy o nasiennictwie...Podsumowując i interpretując jak najkorzystniej dla Polski obecne obiecanki rządu:

wchodzi nowa ustawa o nasiennictwie, Rada Ministrów wydaje rozporządzenie zakazujące uprawy np. GM kukurydzy Mon810, minister powiadamia KE...ALE to rozporządzenie MUSI BYĆ ZATWIERDZONE PRZEZ KE...I jeśli KE nie zatwierdzi to zakaz musi być odwieszony i JEST TO DECYZJA OSTATECZNA...więc zostajemy z ustawą pozwalającą na uprawy GM bez możliwości wprowadzenia zakazu...i o to chodzi lobbystom GMO.

DLATEGO DOMAGAMY SIĘ NAJPIERW ZAKAZU a potem wdrażania ustaw.

Wprowadzanie w życie rozporządzeń zakazujących upraw GMO wymaga:

1. Przekonanie państw członkowskich UE do swoich racji na forum komitetu

regulacyjnego ds. dyrektywy 2001/18 WE.

2. Pozytywnej Decyzji komitetu regulacyjnego do spraw dyrektywy 2001/18/WE, gdzie rozpatrywane są wyłącznie przesłanki naukowe, a nie polityczne. 

3. Pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.UWAGA1!

Odrzucenie wniosku państwa członkowskiego UE na tym etapie kończy procedurę i uniemożliwia jakiekolwiek dalsze działania w tym zakresie. 

UWAGA2!

Należy mieć na względzie fakt, że ostateczną decyzję w powyższej sprawie zawsze podejmuje Komisja Europejska. Jadwiga Łopata, lauretka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC============Nowa ustawa o nasiennictwie to KOŃ TROJAŃSKI dla PolskiByło już kilka niezrealizowanych przez rząd RP wersji w sprawie utrzymania Polski wolnej od GMO. Wracając do najnowszej wersji Rządu RP:

1. Kraje które zdecydowały się na wprowadzenie zakazów NIE PYTAŁY NAJPIERW o zgodę KE lecz najpierw wprowadziły zakaz a potem negocjowały/prowadziły odpowiednie zabiegi dyplomatyczne/ zgodę z KE. Tak wg obowiązującej ustawy o nasiennictwie może zrobić rząd RP.

2.Nowa propozycja ustawy o nasiennictwie JEST KONIEM TROJAŃSKIM dla Polski bowiem z:

cyt. z projektu: ''9. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością

uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska.''

PYTANIE: Co oznacza słowo ''stosowania'?...A co z ZAKAZEM SPRZEDAŻY?

Niestety EWENTUALNY ZAKAZ (nawet jeśli politycy dotrzymaliby tym razem słowa) BĘDZIE w tej sytuacji NIESKUTECZNY bowiem DOTYCZYŁ BĘDZIE TYLKO ZASIEWÓW, A SPRZEDAŻ NASION BĘDZIE DOZWOLONA. Oznacza to, że 

nasiona trafią na pola (bo większość rolników, orgodników, pszczelarzy...większość społeczeństwa nie czyta etykiet...zakładając, że odpowiednie informacje wogóle pojawią się na tych etykietkach). Inspekcje będą miały w swoich zadaniach obowiązek kontroli ale przy NIEZWYKLE szczupłych zasobach finansowych nie dadzą rady monitorować większości pól i śledzić sprzedany materiał siewny. Być może zostanie wykryte GMO na polach nieświadomych rolników - wtedy zostaną oni ukarani i zmuszeni do zniszczenia zasiewów na własny koszt. 

A tymczasem zanieczyszczenie powodowane przez niemożliwe do kontrolowania uprawy GM będą się SZYBO rozszerzały. DLATEGO ŻĄDAMY NAJPIERW JASNEGO ZAKAZU NA UPRAWY GM...a potem możemy bawić się w polityczna grę jak ten zakaz utrzymać.

3. Nie naszym zmartwieniem jest jaką ścieżkę wprowadzenia zakazu wybierze rząd RP (oczywiście wszyscy wiemy, że chodzi o zakazy ''case by case''). Już od DAWNA wiadomo, że jest kilka możliwości (na przykładzie innych krajów plus nasza własna/polska ścieżka/ z powodu opóźnienia w nadesłaniu odpowiedzi przez KE). Rząd RP dobrze zna te możliwości od wielu lat ale z nich nie korzysta...natomiast promuje rozwiązania, które są BARDZO niejasne i niebezpieczne.PROSIMY ZWOLENNIKÓW USTAWY O ZREWIDOWANIE SWOICH STANOWISK i POŁĄCZENIE SIŁ BO W TEN SPOSÓB MOŻEMY WYGRAĆ PRAWDZIWY ZAKAZ.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji 
http://www.wetodlagmo.plJadwiga Łopata, lauretka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

==========================

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 
biuro@icppc.pl

http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.plWEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC http://www.eko-cel.plŹródło zdjęcia: wikipedia.org
http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Iluzja-ZAKAZU-i-KON-TROJANSKI-dla-Polski

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji www.wetodlagmo.pl

Brak głosów

Komentarze

Ekonomista Banku Światowego: hodujmy mniejszych ludzi w celu podniesienia "wydajności metabolicznej".
Jurriaan Maessen,
 ExplosiveReports.Com

 

 

W artykule zatytułowanym Populacyjny Problem napisanym kilka dni temu przez Hermana Daly, byłego ekonomistę Banku Światowego i obecnego profesora na Uniwersytecie Maryland możemy przeczytać o genetycznym projektowaniu zmniejszonych ludzi dla zwalczania globalnego przyrostu populacji.

Hodowla mniejszych ludzi, twierdzi Daly "może być najprostszym sposobem na zwiększenie efektywności metabolicznej (mierzonej jako liczba osób utrzymanych przez dane zasoby)."

W swoim artykule, Daly odrzuca argument, że ograniczenie liczby ludzi jest automatycznym wynikiem postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego, tak zwanej "demograficznej transformacji", i wskazuje na środowiskowe niebezpieczeństwa związane z obniżeniem liczby urodzeń poprzez rozwój i dobrobyt. "Oczywiście, obniżenie płodności, przez automatyczną korelację z rosnącym standardem życia jest politycznie łatwe, podczas gdy bezpośrednia redukcja płodności jest politycznie trudna. Ale to, co jest politycznie łatwe może być destrukcyjne dla środowiska."

 

 

 

 

Po zaprezentowaniu argumentu popartego formułami profesor odkrywa swoją demoniczną stronę twierdząc, że ludzie już dawno hodowali rośliny i zwierzęta gospodarskie, modyfikując ich rozmiary, więc dlaczego by nie zastosować tego samego rodzaju techniki wobec ludzi. Oto cytat w całości:
"(...) ludzkie organizmy mogą być genetycznie zmodyfikowane tak, aby wymagały mniejszej ilości żywności, powietrza i wody. W rzeczy samej mniejsi ludzie mogą być najprostszym sposobem na zwiększenie efektywności metabolicznej (mierzonej jako liczba osób utrzymanych przez dane zasoby). Według mojej wiedzy nikt jeszcze nie zaproponował hodowli mniejszych ludzi jako sposobu na uniknięcie ograniczania urodzeń, ale to zapewne odzwierciedla moją niewiedzę. Jednocześnie zajęci jesteśmy obecnie hodowlą i inżynierią genetyczną większych i szybciej rosnących roślin i zwierząt gospodarczych. Do tej pory te marnotrawne struktury były komplementarnymi w odniesieniu do populacji ludzi, ale w świecie skończonym i pełnym, relacja wkrótce stanie się konkurencyjną."

Tak na marginesie to profesor, niesłusznie twierdzi, iż jego propozycja jest nowa. Wcześniej w tym roku profesor filozofii i bioetyki na Uniwersytecie Nowojorskim S. Matthew Liao napisał artykuł, w którym proponował mnóstwo możliwości technicznych by "pomóc ludziom zużywać mniej". Jedna z propozycji Liao zakłada, że rodzice mogą skorzystać z inżynierii genetycznej lub terapii hormonalnej w celu urodzenia mniejszych, "zużywających mniej zasobów dzieci".

Wydaje się, iż "etycy" i ekologiczni ekonomiści tego świata niszczą ostatnie bastiony ludzkości proponując jedne drakońskie środki za drugimi w imię wiedzy i godności naukowej. Wyrażenia takie jak "marnotrawnych struktur", używane przez prof Daly, są wyraźnym przykładem, jak ci akademiccy akrobaci stosują język naukowy dla obniżenia wartości ludzkiego życia...

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/ekonomista_banku,p1515618592

*******************************************  

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

----------------------------------

Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#309577

 

Petycja w sprawie znakowania żywności modyfikowanej genetycznie

My, niżej podpisani, domagamy się wprowadzenia i egzekwowania prawa umożliwiającego konsumentom w pełni świadomy wybór pomiędzy produktami zawierającymi modyfikowane genetycznie składniki oraz tymi w pełni wolnymi od GMO.Biorąc pod uwagę coraz większą ilość niepokojących doniesień naukowych, świadczących o szkodliwości produktów powstających w wyniku manipulacji genetycznych, chcemy mieć możliwość samodzielnego decydowania o tym, co znajdzie się na naszych talerzach. Dlatego domagamy się jednoznacznych przepisów dotyczących znakowania produktów spożywczych zawierających GMO i ich pochodne, a ponadto wprowadzenia oznaczeń gwarantujących, że dany produkt powstał bez wykorzystania wspomnianej technologii, tj. wyłącznie z organizmów bez sztucznie wprowadzonych genów.Petycję podpisało już 10396 osób z całej Polski.


http://www.naturalnegeny.pl/petycja/

 www.wetodlagmo.pl

http://niepoprawni.pl/blog/1448/zbrodniarze-w-sejmie-zatwierdzaja-kolejna-ludobojcza-ustawe
http://niepoprawni.pl/blog/1448/akcja-protestacyjna-za-wprowadzeniem-zakazu-upraw-gmo-w-polsce

************************************  

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

----------------------------------

Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#309578

Nie Ma Żartów – Jan Narkiewicz-Jodko
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kFxem5Wv-9U

Skandaliczne przepychanie GMO! Zobacz jak rząd PO/PSL broni interesów Monsanto!
http://www.youtube.com/watch?v=q6-QFqtRX2w&feature=share

Filmik z kanału: http://www.youtube.com/user/stopcodex

*************************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#309583

Nie można odmówić logiki propozycji zmniejszenia ludzi, bo jeśli jakieś państwo uznaje organizm GMO (genetycznie zmodyfikowany) za taki sam jak wyhodowany czy naturalnie występujący to czemu nie zastosować tego podejścia do ludzi?
Nie wiem dlaczego, moim zdaniem tchórzliwie, Herman Daly wysuwa tak ostrożne postulaty jak fizyczne zmniejszenie ludzi? Skoro mamy się zmierzyć z małą ilością wody i żywności należy genetycznie stworzyć człowieka z ciałem wielbłąda. Człekobłąd oprócz dużej wytrzymałości, może służyć jako środek transportu, czyli człowiek juczny. Zużyje on mniej prądu (niemożność obsługi pilota i klawiatury kopytem), nie potrzebuje dróg asfaltowych, nie zmieści się do samochodu i samolotu (niższa emisja dwutlenku węgla), nie dogada się z lekarzem (oszczędności w służbie zdrowia), nie będzie narzekał (podobno wielbłądy popierają każdy rodzaj polityki ), przymknie oko na nowelizację ustawy o nasiennictwie itd... Do opieki nad człekobłądami należy pozostawić kilka nie zmodyfikowanych genetycznie osób.
Pomysł tego nadczłowieka Hermana pociąga za sobą dalsze...No bo jak wprowadzić wersję ,,liliput" w obieg? Po pierwsze, należy zakazać rozmnażania się, co jest niemożliwe (bez użycia totalitaryzmu na niewyobrażalną skalę). Pozostaje opcja zrozumiała jedynie dla nad-ludzi, skarmienie stada ludzkiego środkiem antykoncepcyjnym, albo trwała sterylizacja całych narodów. Ekonomicznie było by to bardzo drogie i trudne do wykonania chyba, żeby do tego celu użyć monopolu GMO + ustaw o nasiennictwie.
Nakazać rolnikom pod karą więzienia zakup nasion z centrali, a te skazić tak by wysterylizowały ludzkość. Następnie, kiedy zrozpaczeni przyjdą do kliniki HERMANKLINIKUM, zaoferować pomoc w formie genetycznie zmodyfikowanych jajeczek ,,liliputów", człekobłądów, ludziobotów itp...

Vote up!
0
Vote down!
0
#309596

młpoluda. Mimo poświęceń komsomołek i podobno syna autora projektu, plan nie udał się.
******************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#309645

Monsanto, największy na świecie producent nasion i jedna z najważniejszych firm promujących uprawy GMO, może otrzymać 40 milionów dolarów wsparcia z funduszy publicznych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

W kwietniu 2013 r., EBOR zdecyduje o tym, czy przyznać gwarancje w wysokości 40 milionów dolarów na pokrycie ryzyka, jakie podejmuje Monsanto, wchodząc na rynki w Bułgarii, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainie i na Węgrzech. Gwarancje zostałyby użyte w przypadku, gdyby współpracujący z Monsanto średni i duży rolnicy i pośrednicy w sprzedaży nasion nie zapłacili za nasiona lub produkty agrochemiczne. Amerykański koncern Monsanto jest największym na świecie producentem nasion i czwartą pod względem wielkości firmą agrochemiczną.

„Trudno uwierzyć, że EBOR – bank, którego celem jest promowanie rozwój sektora prywatnego i wspieranie konkurencyjności krajów przechodzących transformację, planuje wykorzystać środki publiczne na wsparcie giganta, który zdominował światowe rynki nasiennicze i agrochemiczne” – mówi Ionut Apostol z CEE Bankwatch Network. „Jak wsparcie jednej z najbogatszych korporacji na świecie ma się do misji banku?”.

„Jeszcze bardziej martwi fakt, że EBOR uzasadnia pomysł wsparcia Monsanto chęcią zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego” – mówi Emilia Ślimko z Polskiej Zielonej Sieci. „Model rolnictwa, promowany przez Monsanto od dziesięcioleci, skoncentrowany wokół użycia środków chemicznych, monokultur, genetycznie modyfikowanych organizmów i marginalizacji małych producentów, zaprzecza idei bezpieczeństwa żywnościowego”.

Polska Zielona Sieć, członek sieci organizacji CEE Bankwatch Network monitorujących międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak EBOR, wraz ze 157 organizacjami z całego świata, wysyła list do zarządu EBOR-u, apelując o odmowę wsparcia Monsanto i wzywając bank do rewizji swojego podejścia do idei bezpieczeństwa żywnościowego. Zgodnie ze swoją misją, EBOR powinien promować bardziej zrównoważone, przyjazne różnorodności i rozdrobnione gospodarstwa rolne zamiast koncentrowania się na promocji wielkoskalowego rolnictwa przemysłowego.

Projekt wsparcia finansowego Monsanto przeszedł już wewnętrzną procedurę akceptacji banku i czeka na ostateczne zatwierdzenie w kwietniu 2013 r. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest w rękach przedstawicieli krajów udziałowców EBOR-u, krajów Unii Europejskiej i samej Unii Europejskiej.

Źródło: Nowy Obywatel

http://wolnemedia.net/ekologia/ekspansja-monsanto-w-europie-za-publiczne-pieniadze/comment-page-1/#comment-103710

***********************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#309647

28 listopada 2012 w Senacie odbędzie się głosowanie ustawy o nasiennictwie, która otworzy Polskę na uprawy GMO.
ZAPAMIĘTAJCIE TĘ DATĘ I PRZYJDŹCIE NA MANIFESTACJĘ "Krzyczymy solidarnie WETO"

Szanowni Państwo,
W dniu 21 listopada 2012 odbyło się w Senacie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego senatorowie PO i PSL odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy oraz wszystkie poprawki dotyczące przywrócenia ustawowego zakazu stosowania nasion GMO. Ostateczne głosowanie w Senacie będzie 28 listopada.
W związku z powyższym zapraszamy do Warszawy 28 listopada, szczególnie kobiety - Mamy i Babcie z dziećmi lub z pustymi wózkami dziecięcymi, aby wyrazić niezadowolenie z ustawy o nasiennictwie, która zezwala na uprawy GMO w Polsce. TAK! zabierzcie ze sobą dzieci lub PUSTE WÓZKI...bo będą puste jak pozwolimy na uprawy GMO (GMO powoduje bezpłodność, GMO powoduje, że rodzą się zdeformowane niemowlęta, GMO powoduje, że rodzą się martwe dzieci, GMO jest przczyną wielu chorób, w tym raka).
W wielu krajach europejskich to kobiety odegrały ważną rolę w walce o zakaz dla GMO. Świadome powagi sytuacji Matki i Babcie z małymi dziećmi w wózkach protestowały na ulicach i wymogły na rządach rezygnację z wprowadzania na pola trucizny GMO! NASZE DZIECI NIE SĄ LABORATORYJNYMI SZCZURAMI! ZOBACZ I PRZEKAŻ DALEJ:
http://wetodlagmo.pl/index.php/33-informacje/102-senat-g%C5%82osuje-za-gmo-polacy-m%C3%B3wi%C4%85-weto.html

*******************************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#309649

Porzuceni przez zbrodniarzy w jakimś tam osamotnieniu
Zanim to nastąpi, każdy ma możliwości protestu
Nie poddając się narracji i manipulacyjnego gestu
Jeśli nie teraz to potem będziemy rozpamiętywać
Że daliśmy się omotać i sami przywiązywać
Budź się Narodzie masz jeszcze jakieś możliwości
Jeśli zaniechasz nie doczekasz nigdy żadnej starości
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#309693