Czego wszyscy "czepiają się" tylko prezesa Tuska?

Obrazek użytkownika edward
Kraj

Nie tylko prezes Tusk z jego kolegami z partii zwanej obłudnie Platforma Obywatelska oraz koalicji PO-PSL odpowiedzialni są za swoje miliardowe długi, które poczynili w imieniu Polski i Polaków, bez naszej zgody na to, ale również p.rezydent Komorowski. Dlaczego on? Ponieważ każda głowa państwa ma prawa i obowiązki względem Narodu, który wybrał ją na najwyższy urząd.
Prawa i obowiązki prezydenta określa Konstytucja RP (z kwietnia 1997 r.). Oto one:

1. Według obowiązującej ustawy zasadniczej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem Polski i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

2. Stoi na czele władzy wykonawczej, jest powołany do reprezentowania polskich interesów na arenie międzynarodowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i ma obowiązek troszczyć się o bezpieczeństwo państwa.

3 .Prezydent zarządza wybory do Sejmu i Senatu, w szczególnych przypadkach ma prawo do skracania ich kadencji.

4. Może zarządzić referendum ogólnonarodowe w ważnych dla państwa sprawach, wymagających decyzji wszystkich obywateli (takim referendum było np. głosowanie w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej).

5. Prezydent ma wolny wybór w powoływaniu Prezesa Rady Ministrów, w praktyce nie zdarza się jednak by powierzył zadanie formowania nowego gabinetu politykowi, który nie ma poparcia sejmowej większości.

6. Prezydent RP ma bezpośrednią możliwość wpływania na proces stanowienia prawa, poprzez prawo veta wobec ustaw, które Sejm może co prawda odrzucić, ale większością aż 3/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (230).

7.Może też przed podpisaniem ustawy zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucja RP, co w praktyce miewa decydujący wpływ na proces legislacyjny.

8. Pełniąc rolę najwyższego reprezentanta państwa polskiego prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje ambasadorów oraz przyjmuje listy uwierzytelniające od przedstawicieli innych państw.

9. Prezydent decyduje również o przyznawaniu odznaczeń i orderów państwowych. Ma również prawo łaski, tz. może uchylać ostateczne orzeczenia sądowe (w praktyce prezydent konsultuje tego rodzaju decyzje z Ministrem Sprawiedliwości).

10. Prezydent jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców wszystkich rodzajów wojsk, a w czasie wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych i może zarządzić powszechną mobilizację.

11. Prezydent wykonuje swoje zadania z pomocą urzędów: Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Zespołu Doradców Prezydenta RP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym przedstawicielem naszego państwa oraz gwarantuje on ciągłość władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych. Ratyfikuje on i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat. Przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jej zgodności z Konstytucją, w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

Podsumowując chcę zaznaczyć, iż większość kompetencji związanych z prowadzeniem polityki państwa należy do rządu. Prezydent w państwie demokratycznym „nie rządzi”, gdyż rządzi naród, a prezydent jest jedynie mediatorem w sytuacjach kryzysowych. Wobec tego jak możemy nazwać stan, który obecnie mamy w Polsce? Czy prezydent czyni wszystko, by reprezentować polskie interesy?

Za naruszenie Konstytucji, ustawy lub popełnienie przestępstwa prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Pytania jak najbardziej słuszne, tylko adresat .... Mam poważne wątpliwości, czy Bredzisław potrafi czytać ze zrozumieniem, bo jego dokonania i poczynania nie napawają optymizmem. On tu ma zupełnie coś innego do roboty, a my powinniśmy to zrozumieć i uszanować. Przecież nie można robić wszystkiego naraz. Jak wiadomo, od roboty jest cham i traktor, i tego się trzeba trzymać.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#223091

Nie jest moją intencją przypomnienie jego obowiązków temu, jak nazwałeś "adresatowi", tylko przedstawienie faktów.
I wcale nie liczę, że przeczyta ze zrozumieniem:)
... ale Twoja uwaga, że to "cham i traktor od roboty"..? :D

Pozdrawiam.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#223097

Może lepiej aby w miarę swoich, nawet niemałych kompetencji nic nie robił. Cokolwiek spróbuje, przecież i tak sp..., hm, popsuje.

Chociaż z drugiej strony obawiam się, że RedBul jednak coś robi. I to wcale niemało. Kiedyś ciężko będzie to odkręcić.
Przypuszczam, że "brakowanie" jakie zaordynował profesor h.c. "Bolesław" to konieczne minimum jakie postawił przed sobą kombatant jaworskich wczasów.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#223102

Uważam, że robi. I to robi wiele, by przypodobać się swoim mocodawcom, wykonać polecenia i założenia na miarę jego możliwości i talentu.
Jednakże wcale nie musi to być korzystne dla Polski.

Pozdrawiam.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#223113

Jednak jeśli chodzi o to zdanie:

"Jednakże wcale nie musi to być korzystne dla Polski."

zaryzykowałbym zupełnie jednoznaczne stwierdzenie - cokolwiek robi, to nie może być korzystne dla Polski.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#223231

Witam! Proszę mi wybaczyć moje słownictwo,ale mamy idiotę za prezydenta.W ,,nadzieji" i ,,bulu" prośmy,aby mu co głupszego do głowy nie wpadło.

                                                        Pozdrawiam!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#223103

Wychodzi na to, że to już druga tego typu osoba po cysorzu Bolesławie :)
Tylko dlaczego to też musi być "czołowy opozycjonista"?

Pozdrawiam.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#223114

tylko, że nic z tego nie wynika i wynikać nie będzie. Polska lemingami stoi, a ci, choćby świadomie i wbrew sobie, murem za panem Bronkiem stać będą, bo lepsze to, niż być palcem wytykanym jako oszołom, spiskowiec - Kaczysta.
Wskaż mi jednego choćby polityka, który doczekał jakichkolwiek konsekwencji za swoje rządzenie, czyny, czy choćby słowa. No? A właśnie :)
Dziś z Palikota próbuje się zrobić Wałęsę nr II, a że naród jest mondry i yntelygentny - zabieg ten pewnie uda się jak nic.
10/10 :)

Harpoon

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

pozdrawiam,

Harpoon

#223124

żadnego "polityka" z kręgów tzw. "rządowych", który za swoje szkodnictwo poniósłby zasłużoną karę. Wręcz odwrotnie. Często został wybrany ponownie do parlamentu lub mianowany na wysokie stanowisko np. jako dyplomata, prezes firmy lub członek rad nadzorczych.
Odnośnie projektu awaryjnego Wałęsa II - zgadzam się z Tobą.

Pozdrawiam.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#223129

Myśmy go nie wybrali
Na centralnym serwerze oni go nam wstawili.
Badają jak daleko w chamstwie się posunąć-budżet lokalnego durnia równy budżetowi Królowej GB?
To niech cham podkłada sobie tańsze gazety pod posiłki !!!!
Sowiety zajarzą ten myk.(sic)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#223133

Mix

Polska nie ma dziś prawdziwego prezydenta.
W całej sytuacji gdy nadejdzie sąd nad panami ten człowiek swój prezent dostanie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Mix

#223182