Chazarska dzicz panem świata. Tom I: Zagłada Rosji.

Obrazek użytkownika edward
Świat

Warto przeczytać. Publikacja Henryka Pająka.
Wprowadzenie do „Czerwonej Symfonii” Oto główne tezy z książki „Czerwona Symfonia”, która ukazała się w Hiszpanii w 1960. Miała dziewięć edycji. W Polsce nieznana. Nasze omówienie tej cennej pracy1 jest pierwszą publikacją w Polsce. Są to zeznania wybitnego trockisty Kristiana „Rakowskiego”, aresztowanego i sądzonego w Moskwie w 1938 roku. Tekst powstał z notatek dr. Landowskiego, lekarza NKWD z okresu procesów politycznych lat trzydziestych. To specjalista z dziedziny narkotyków. Na fali Wielkiej Czystki został „zmobilizowany” do organów żydobolszewickiego /nie-/bezpieczeństwa. Jego wiedza na temat praktycznego stosowania narkotyków wobec więźniów była stosowana do „rozwiązywania języków” aresztowanym. Notatki Landowskiego pośrednio wyjaśniają powody absurdalności wielu zeznań aresztowanych, mających cechy z pozoru szczerych, niewymuszonych. Nabierali się na to nawet zagraniczni obserwatorzy takich procesów. Główna wartość notatek dr. Landowskiego, skrzętnie utajnionych przez NKWD, to jego obecność przy przesłuchaniach m.in. Kristiana Rakowskiego. Landowski pomagał przesłuchującym jako tłumacz zeznań w języku francuskim, niezrozumiałym dla czekistów asystujących w przesłuchaniach. 1. Pierwszym międzynarodowym komunistą był Adam Weishaupt, związany ściśle z Domem Rothschildów, założyciel (1776) i przywódca „zakonu” Iluminatów. 2. Karol Marks, sztandarowy kodyfikator zasad walki klasowej, był sterowany przez barona Lionela Rothschilda. 3. Dom Rothschildów to główny filar Międzynarodówki Finansowej /MF/, która powołała Międzynarodówkę Rewolucyjną. Rakowski: … aby stworzyć z pomocą kapitalizmu akumulację najwyższego stopnia, popchnąć proletariat do strajków, zasiać beznadziejność i w tym samym czasie stworzyć organizację jednoczącą proletariat, z ukrytym celem popchnięcia go do rewolucji. To jest właśnie tworzenie najbardziej monumentalnego rozdziału historii. 4. Międzynarodówka Finansowa poprzez Jacoba Shiffa, agenta Domu Rothschildów, finansowała Japonię w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, w której Rosja poniosła klęskę, co stało się iskrą rewolucji 1905 roku, kładąc polityczne i ekonomiczne podwaliny pod zwycięstwo bolszewików w 1917 roku. 5. Trocki był w kręgu zleceniodawców mordu na austriackim arcyksięciu Ferdynandzie w Sarajewie, co stało się pretekstem do wybuchu pierwszej wojny światowej. Klęski armii carskiej zaplanowała Międzynarodówka Finansowa. Trocki nakazał Kiereńskiemu przekazanie władzy Rządu Tymczasowego bolszewikom. Komunizm zawdzięcza Kiereńskiemu o wiele więcej niż się uważa potocznie. 6. Międzynarodówka sfinansowała wszystkie koszty rewolucji bolszewickiej. Rakowski zeznał: /…/ w szczególności dzięki tym samym bankierom, którzy zasilili finansowo Japonię w 1905 roku, np. Jacob Schiff i bracia Warburg, co znaczy, że dzięki tej potężnej bankowej międzynarodowej konstelacji, dzięki jednemu z pięciu banków tworzących Federal Reserve /Rezerwę Federalną/, dzięki bankowi Kuhn, Loebl and Co… także dzięki amerykańskim i europejski bankierom, takim jak Guggenheim, Hanquer, Breitung, Ashberg, Nye-Banken ze Sztokholmu. Przypadkowo byłem w Sztokholmie i brałem udział w przekazywaniu pieniędzy. Aż do przybycia Trockiego, byłem jedyną osobą pośredniczącą ze strony rewolucyjnej. 7. Międzynarodówka Finansowa zorganizowała transport bez żadnych przeszkód Leninowi i Trockiemu przez wszystkie granice. 8. Masoneria była aktywnie zaangażowana w bolszewicką rewolucję. 9. Traktat Wersalski i Liga Narodów była warunkami wstępnymi do rewolucji. Traktat Wersalski opracowano tak, aby stworzyć warunki do pauperyzacji Niemiec, tworząc bezrobocie i głód jako katalizatory rewolucji komunistycznej w Niemczech i jej zwycięstwa.7 10. Międzynarodówka Finansowa zamierzała uczynić dyktatorem Związku Sowieckiego Trockiego a nie Stalina, aby MF miała absolutną kontrolę nad sowieckim komunizmem. 11. Zniszczenie państw burżuazyjnych wymaga wojny, ale bez zniszczenia Związku Sowieckiego. 12. Jedynym rozwiązaniem tego problemu dla MF, było sfinansowanie przejęcia władzy przez Hitlera. Warburgowie zostali wysłani do Hitlera jako negocjatorzy i wyrazili zgodę na finansowanie NSDAP, która w ciągu paru lat otrzymała miliony dolarów przesyłane z Wall Street, a także miliony marek od niemieckich finansistów za pośrednictwem Hjalmara Schachta. Pomimo to Hitler naruszył umowę, przejął dla siebie przywilej wytwarzania pieniędzy nie tylko fizycznych /banknoty/, ale także bankowych /kredyty, obligacje, itp./. W ten sposób Hitler skazał siebie i Niemcy na zniszczenie razem z państwami burżuazyjnymi. 13. Dwoma innymi powodami wszczęcia wojny światowej był nacjonalizm i chrześcijaństwo. Rakowski oświadczył: W rzeczywistości chrześcijaństwo jest naszym jedynym prawdziwym wrogiem. 14. Rakowski: Każdy szczery komunista naśladujący Lenina musi pragnąć wojny. Nic bardziej nie przybliża do zwycięstwa rewolucji, jak wojna. Jest to marksistowsko-leninowski dogmat. 15. Celem było zmuszenie Hitlera do ataku na kraje zachodnie, które wtedy wszystkie były jeszcze w cywilizacji chrześcijańskiej. MF uczyniła wszystko, aby alianci zachodni wypowiedzieli wojnę Hitlerowi, ale nie Sowietom. Ponadto, Sowiety powinny otrzymać pomoc. USA nie przystąpi do wojny, aż do chwili sprowokowania. Ale władcy USA mogą spreparować wroga i atak /na USA/. Agresja na USA może być zaplanowana [zob.: japoński atak na Pearl Harbour z biernym przyzwoleniem USA! – H.P.]. Państwa kapitalistyczne zniszczą się wzajemnie, jeśli doprowadzi się do zderzenia ich dwóch skrzydeł – faszystowskiego i burżuazyjnego. 16. To nie będzie tylko jeden cel: tryumf komunizmu. To nie będzie Moskwa, która narzuci swą wolę państwom demokratycznym. To będzie Nowy Jork. To nie będzie Komintern, to będzie KAP-INTERN [Kapitalistyczna Międzynarodówka]. Podczas wojny pomiędzy państwami demokratycznymi a państwem faszystowskim, obie strony utracą siły, ale Związek Sowiecki wzmocni się. Kto inny niż Kapintern z Wall Street będzie w stanie narzucić całej Europie tak oczywistą i absolutną sprzeczność? Jaka [inna] siła może skłonić Europę do absolutnego samobójstwa? Tylko jedna siła jest w stanie do tego doprowadzić: pieniądz. 17. Załamanie na giełdzie [nowojorskiej] z 24.10.1929 było dużo ważniejsze dla rewolucji niż sama Rewolucja Październikowa. To załamanie jest rzeczywistą rewolucją, skoro to ono rozpoczęło Wielki Kryzys. Rakowski: Cztery lata rządów prezydenta Hoovera są latami rewolucyjnego postępu: dwanaście, piętnaście milionów robotników strajkuje8. W lutym 1933 r. ma miejsce ostatnie uderzenie kryzysu objawiające się zamknięciem banków. Trudno jest osiągnąć coś więcej niż zrobił KAPINTERN, by złamać wzorzec klasycznego Amerykanina, który ciągle był na etapie robotnika przemysłowego i pod względem ekonomicznym był niewolnikiem Wall Street. Cztery lata rządów Hoovera było okresem przygotowawczym do przejęcia [rzeczywistej] władzy w USA i ZSRR: w USA środkami rewolucji finansowej, a tutaj [w ZSRR] za pomocą wojny i następnie zwycięstwa. Rozumiesz, że realizacja takiego planu na taką skalę wymaga specjalnego człowieka, który będzie w stanie pokierować władzą wykonawczą w USA, wyznaczonego z góry do organizowania i decydowania. Tym człowiekiem jest Franklin i Eleonora Roosveltowie. I pozwól mi powiedzieć, że ta dwupłciowa istota nie jest tylko prostacką ironią. 18. Zobaczcie przykładowo – paradoksalny fenomen, że cały potężny zastęp ludzi, wrogów Stalina, pomoże mu! Nie, to niekoniecznie będą proletariusze, ani nie zawodowi szpiedzy. Pojawią się wpływowe osoby na wszystkich poziomach społecznych, nawet na tych najwyższych, które pomogą stalinowskiemu formalnemu komunizmowi… W Moskwie jest komunizm, w Jorku kapitalizm. W świetle teorii przeciwieństw, tezy i antytezy, jest to wszystko jedno. Przeanalizujmy oba systemy. Moskwa jest subiektywnie komunistyczna, ale obiektywnie jest państwem kapitalistycznym. Nowy Jork jest subiektywnie kapitalizmem, ale obiektywnie jest komunizmem. Ostateczna synteza: Międzynarodówka Finansowa, jedność kapitalistyczna – komunistyczna, czyli „ONI”. Tuż przed procesem Rakowskiego – 11 marca 1938 roku ambasador USA Davies zasugerował, że w oczach „opinii publicznej” Ameryki można zyskać bardzo dużo, amnestiując Rakowskiego. Ambasador zjawiał się na sesjach sądowych procesu Rakowskiego. Ostatecznie „sąd” orzekł, że Rakowski nie mógł być uwikłany w żaden spisek przeciwko państwu sowieckiemu! Po wyjściu z więzienia Rakowski zwierzył się braciom masonom, czyli braciom nacyjnym, że w czasie procesu przesłał Daviesowi tajny znak masoński jako odpowiedź na znak Daviesa, że nie zostanie stracony. Zdarzenia zachodzące po tym przesłuchaniu zachodziły tak, jakby były częścią scenariusza filmowego. Potwierdza to A. Sutton w swoich książkach, zwłaszcza w monumentalnej trylogii „Western Technology-Economic Development 1917-1965” /wydanej w 1973 roku/. Przedstawia w niej niepodważalne dowody, że cała technologia, wiedza i wiele strategicznych surowców, większość funduszy niezbędnych do zbudowania przemysłowej i wojennej machiny, przy pomocy której „ZSRR” zagroził „wolnemu światu”, pochodziły z USA.9 Po siedemdziesięciu latach od tej spowiedzi Rakowskiego, jego „proroctwa” spełnione w stu procentach, odżywają jako memento dla gojów współczesności i są tym czym były „Protokoły Mędrców Syjonu”. W istocie „proroctwa” Rakowskiego są niczym innym jak ukonkretnionym rozwinięciem idei trzech wojen. Są one ściągawką do tego, co czeka współczesność, a czego konkretne przesłanki spełniają się dokładnie tak, jak je żydzizm zaaranżował przed półtora wiekiem. Po pierwsze – żydokomunizm jest wiecznie żywy i nadal zwycięski, bowiem wiecznie żywy jest żydzizm antycywilizacyjny. Zmienia on tylko metody, hasła, szyldy, preteksty. To tylko aktualizacja warunków funkcjonowania żydzizmu prącego do trzeciej i ostatecznej wojny z cywilizacją. Po drugie – chazarska dzicz, czyli globalny żydzizm sięga obecnie po te same metody destrukcji, jakie zastosował w latach 1929-1933 w czasie „Wielkiego Kryzysu” finansowego. Doprowadził wtedy do krachu systemu walutowego, do niewypłacalności banków, tym samym do pauperyzacji „klasy robotniczej” w USA; do gigantycznego bezrobocia. Rakowski powiedział o szesnastu milionach bezrobotnych w USA. Te gigantyczne wstrząsy ekonomiczne, socjalne, niczym fale sejsmiczne przeniosły się na Europę. Doprowadziły przedtem do czarnej rozpaczy zagłodzonych Niemców, rzekomych sprawców pierwszej wojny, będącej w istocie skutkiem realizacji żydowskiego programu trzech wojen światowych. Żydzizm międzywojenny potężnie dofinansował gospodarkę Niemiec hitlerowskich, nadając jej główny kierunek rozwoju – gwałtowną militaryzację, która musiała zakończyć się wojną. Drugą żydowską wojną światową. Po trzecie – to samo przeżywamy obecnie. Wielki Kryzys z 2009 roku, czyli kolejny monstrualny skok na kasę gojów trwa i generuje przesłanki trzeciego wybuchu światowego. Właśnie bankrutuje finansowo, ekonomicznie i politycznie południowe „podbrzusze” Unii „Jewrejopejskiej”. Grecja już jest bankrutem. W kolejce Włochy, Portugalia i Hiszpania10. Nie możemy odmówić sobie spostrzeżenia, że są to tradycyjne bastiony chrześcijaństwa na południu spoganiałej Unii Jewrejopejskiej. Podobnie nie możemy sobie odmówić uwagi, że równocześnie z degrengoladą ekonomiczną i socjalną tych południowych państw chrześcijańskich w pierwszej połowie 2011 roku, żydzizm poprzez całą gamę dywersyjnych działań doprowadził do serialu krótkotrwałych wojen domowych w pasie państw muzułmańskich w Północnej Afryce. W ten sposób stają naprzeciw siebie dwa geograficznie równoległe bloki państw muzułmańskich i chrześcijańskich, co pozwala na wniosek, że jest to przygotowanie do wybuchu trzeciej żydowskiej wojny światowej, a zgodnie z zapowiedziami żydowskiego iluminizmu sprzed półtora wieku, ma to być wojna islamu z chrześcijaństwem. Pierwsza i druga wojna polegały na wzajemnej rzezi narodów chrześcijańskich. W okresie pierwszej, islam był pariasem narodów i religii, ostatnią formą imperialnego niewolnictwa. Teraz sytuacja odwróciła się. Nastał czas konfrontacji islamu z wdeptanym w ziemię chrześcijaństwem. Trzecia wojna musi mieć ten sam cel jak dwie pierwsze. Będzie wojną cywilizacji, a więc wojną religijną, wojną aszkenazyjskiego chazarstwa z ludzkością. Polska jest bankrutem już od końca XX wieku. Dokładnie od czasu, kiedy rozpoczęła się końcowa faza grabieży majątku narodowego Polaków. Potrwa to jeszcze kilka lat, zanim nie ruszając się z miejsca „pójdziemy z torbami” na oczach całego europejskiego łagru. Nie pójdziemy na saksy, jak nasi dziadkowie i pradziadkowie, bo cała ta dziadowska Europa także „idzie z torbami”. Powstaje więc gigantyczny tygiel, w którym mogą się wyrżnąć całe narody, dodatkowo wspomagane w tym przez fanatyczny islam. W Europie zachodniej żyje ponad 50 milionów legalnych obywateli „opalonych” w słońcu Północnej Afryki i Turcji. Niemcy mają ponad pięć milionów tego żywego dynamitu, Francuzi ponad sześć, Włosi podobnie. Żydzizm musiał w końcu splagiatować swój system destabilizacji świata sprzed osiemdziesięciu lat. Jak zawsze – za pomocą rabunku finansów puszczano gojów z torbami. Same banki „amerykańskie” zrabowały gojom w 2009 roku biliony dolarów, następnie rząd „amerykański”, czyli azjatycka chazaria zrekompensowała sobie te „straty” pompując w swoje banki ponad dwa biliony dolarów. To samo w Europie. Po dwóch latach nastąpiła fala wstrząsów wtórnych, których ofiarą staje się południowa rubież Unii Jewrejopejskiej. Są już więc rozdane karty do gigantycznego, starannie zaplanowanego, kontrolowanego chaosu jako wstępu do formalnej trzeciej żydowskiej wojny światowej11. Rakowski wiele nas nauczy. Wiele, ale niewielu. Ujawni cały system żydzizmu uosobionego w Międzynarodówce Finansowej. Wszystkie inne międzynarodówki są ich pomocniczymi filiami. Dlatego zdecydowaliśmy się przedrukować stenogram całego jego przesłuchania „wygładzony” przez dr „Landowskiego”. To niezrównany kurs żydokomunizmu w jednej wspólnej postaci KAP-INTERNU, czyli „komunizmu” i kapitalizmu. Naszym tu zadaniem jest uzmysłowić czytelnikom, iż żyjemy w czasach tuż-przedwojennych. Rakowski mówił to na półtora roku przed drugą żydowską wojną światową. Ile nam KAP-INTERN pozostawił czasu przed trzecią? Tego nie wiemy. Poza nimi. Wie ich talmudyczny niewidzialny Kahał. Naszym zadaniem, na gruncie polskim, a szerzej – słowiańskim, jest wykazać, że żydobolszewizm nie tylko nadal funkcjonuje, ale jest coraz bardziej butny, zuchwały bo zwycięski: już światowy. Los Rosji carskiej jest nauczką dla nas, dla Rosjan, dla cywilizacji. W końcowych rozdziałach książki wykażemy, że Rosja istnieje już tylko formalnie, podobnie jak tylko formalnie istnieje Polska. Rosja nigdy nie podniosła się po rewolucji, a teraz po rzekomym „upadku” żydobolszewizmu. Wykażemy, że Rosja jest poddawana eutanazji demograficznej, zarazem została militarnie rozbrojona przez agenturalny syndrom „jelcynizmu” i teraz „miedwieputinizmu”. Końcowy etap jej zagłady jako dawnego mocarstwa, to rozpad na kilka regionów na wzór nowych państw powstałych po rozpadzie Jugosławii. Resztki Rosji to nowe, już bezkrwawe łagry w systemie żydobolszewickich neo-Gułagów, teraz nazywanych federacją „suwerennych” państw. Prześledzimy w tym pierwszym tomie ludobójczy, bezlitosny proces zagłady Rosji carskiej, Rosji prawosławnej, Rosji słowiańskiej. * * * Baruch Levy pisał w liście do Karola Marksa12: Żydzi staną się swoim mesjaszem. On zdominuje świat przez zniszczenie pozostałych ras, przez likwidowanie granic, unicestwienie monarchii i przez ustanowienie republiki światowej, w której Żydzi będą nadawać przywilej obywatelstwa. W Nowym Porządku Świata dzieci Izraela będą przywódcami bez żadnego sprzeciwu. Rządy różnych narodów tworzące światową republikę, bez problemów wpadną w ręce Żydów. Wtedy okaże się możliwe, by przywódcy żydowscy zlikwidowali własność prywatną i wszędzie będą wykorzystywać bogactwa narodów. Tak więc spełni się obietnica Talmudu, w której jest powiedziane, że kiedy nadejdzie czas mesjanizmu, Żydzi będą mieli w swoich rękach cały świat. A teraz niech przemówi inny Żyd, czasowo odległy od Barucha Lewy o jakieś 70 lat i o postawę, którą wojujący żydzizm określa jako zdradę żydzizmu. Tym Żydem jest konwertyta Nathanel Kapner. Niech opowie sam o sobie i swoich pobratymcach:13 Będąc wychowanym jako Żyd i odbywszy nauki w synagodze kiedy byłem dzieckiem i młodym człowiekiem, mam szczególne kwalifikacje do ujawniania procesów zachodzących w żydowskim umyśle. W 1971 roku przeszedłem na chrześcijaństwo i teraz wiem dokładnie jak myśli Żyd: 1. Żyd widzi się jako najważniejszy, „po pierwsze Żyd”. W każdym kraju gdzie zamieszkują Żydzi, są oni „Amerykanami”, „Francuzami”, ponieważ Żyd jest zawsze po pierwsze Żydem. Dlatego zawsze jego własny interes jest ważniejszy od interesu kraju zamieszkania. 2 Żyd promuje świeckość wszędzie gdzie mieszka, co działa na jego korzyść, gdyż niczego nie obawia się bardziej od opinii świata chrześcijańskiego, mającego wyższość nad wszystkimi innymi religiami, i uważa je za fałszywe, włącznie z judaizmem. Ale Żyd wierzy, że judaizm jest jedyną prawdziwą religią i wyłącznie dla nich. Żyd patrzy na nie-Żydów, czyli „Gojów” jak [na] coś gorszego. 3. Żyd wykorzystuje antysemityzm w celu uniemożliwienia krytyki jego zachowania, pomysłów i programu. 4. Żyd ma bzika na punkcie swojego przetrwania. Chociaż amerykańscy i europejscy Żydzi kochają dobre życie, promują syjonizm po to, by zawsze mieć miejsce, do którego mogą uciec [np. Polskę!]. 5. Żydzi chcieliby zniszczyć Nowy Testament, zniesławić i wyszydzić, gdyż jest historycznym źródłem opisującym przywódców żydowskich – bogobójców Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, Pana Jezusa Chrystusa. Żyd chciałby wymazać ten historyczny fakt, który przypomina mu, żeby dokonał skruchy, co dla niego jest odrażające. 6. Żyd mimo że nie jest religijny, szanuje rabinów mających autorytet w sprawach religijnych. Oni z kolei szanują Talmud, który przeciwstawia się Staremu Testamentowi, złorzeczy Jezusowi Chrystusowi, Jego Matce i chrześcijanom. 7. Żyd może propagować „równość między ludźmi”, ale widzi się członkiem grupy etnicznej wyższej od wszystkich innych. 8. Żyd skonfrontowany z chrześcijaństwem zawsze odpowie: urodziłem się Żydem i umrę jako Żyd. A to znaczy, że nigdy nie stanę się chrześcijaninem jak głupi Goj. 9. Żyd lubi rządzić, być na szczycie drabiny. Gdyby większość Amerykanów była chrześcijańska, byłby to dla niego horror. Wtedy zawsze czułby na sobie palce wskazujące na niego jako tego, który odrzuca Chrystusa, upartego i chorego z nienawiści do Niego, wspierającego tych, którzy przyprowadzili Go do Piłata by Go ukrzyżował. 10. Żyd użyje wszystkich możliwych sposobów by zaszkodzić chrześcijaństwu wszędzie gdzie mieszka. Będzie zawsze wołał: patrzcie co nam zrobili! – tak jakby [sam] był niewinnym barankiem. Ale kiedy ktoś krzyknie dlaczego „oni to zrobili”, odpowie: jesteś antysemitą. 11. Żyd oddzielił swój rozum od duchowych nadziei na przyszły świat. Swoje przetrwanie widzi w swoim potomstwie mającym nosić jego nazwisko w ziemskiej i materialnej egzystencji. 12. Żyd żyje dla tego świata, nigdy dla tego, który ma nadejść. Jest więc ordynarnym materialistą. 13. Żyd, nie będąc religijnym, daje milczącą zgodę na wizję rabinów przewidujących przyjście ziemskiego mesjasza, który ustanowi królestwo mesjańskie, gdzie Żydzi będą głowami państw. 14. Żyd nie lubi pracy fizycznej. By zarobić, zależy od pracy innych. Tak więc głównie pracuje w zawodach usługowych jako: finansista, wykładowca akademicki, lekarz, prawnik, handlowiec, dziennikarz, aktor, piosenkarz. 15. Żyd w sektorze finansowym ma nadzieję, że będzie wszystkim zarządzał. Pragnie posiąść wszelkie bogactwa, ale bez wysiłku z jego strony. 16. Żyd w celu uzyskania siły finansowej, postrzega chrześcijaństwo z jego moralnym wpływem jako zagrożenie. Rozpusta, rozwiązłość i zaburzenia obyczajów seksualnych lokują Goja pod jego władzą. 17. Żyd jako wykładowca chce edukować zgodnie z poglądami świata żydowskiego, które są postrzeganiem Gojów jako wrogów. 18. Żyd wykładowca będzie kształcił Gojów by wierzyli, że przez całe wieki Żyd był niewinną ofiarą. Tak więc Goje mają pewne obowiązki wobec Żydów, gdyż oni zasługują na lepsze traktowanie. 19. Żyd jako dziennikarz zawsze będzie przedstawiał wydarzenia z korzyścią dla Żydów. 20. Żyd jako dziennikarz zawsze będzie przedstawiał chrześcijaństwo w złym świetle. To działa na jego korzyść. Chrześcijaństwo przekazuje społeczności zasady moralne, nad którymi Żyd chce panować. 21. Żyd jest zawsze obcym. Jest nieustannym obserwatorem oraz konsekwentnym aktorem na scenie świata. Szuka sposobów zniewolenia Gojów, których widzi jako gorszych pod względem inteligencji i aktywności. 22. Żyd ma zawsze „misję” i „cel”, o które musi walczyć. Misja i cel Żyda są przeciwne do misji i celu Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa. 23. Żyd chce trzymać się z daleka. Dlatego Winston Churchill początkowo użył określenia „międzynarodowy Żyd”. 24. Żyd trzyma się z dala od narodów nie z powodów ideologicznych, jak określono w Starym Testamencie. Przeciwnie, Żyd pozostaje z dala od wszelkich innych, ponieważ widzi siebie jako należącego do elity. 25. Żyd może głosić i uprawiać propagandę przez jego monopol w mediach pod hasłem „Różnorodność jest naszą siłą!”. Ale Żyd nigdy nie będzie mieszkał w okolicy, w której żyją biedni Murzyni, Azjaci i Latynosi. Dlaczego? Bo Żyd gardzi klasą robotniczą jako gorszą od niego kulturalnie i bezsilną społecznie. 26. Żyd w sercu gardzi ideą „braterstwa człowieka”. Tylko bowiem poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa, Kościoła chrześcijańskiego i chrześcijańskiej uniwersalnej wizji „nowego człowieka w Chrystusie”, można realizować „braterstwo człowieka”. 27. Żyd nie chce mieć nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, Kościołem i chrześcijańską uniwersalną wizją nowego człowieka w Chrystusie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Jezus Chrystus wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia, co dla Żyda jest odrażające. Po drugie, ponieważ Kościół patrząc w stronę nadchodzącego królestwa jest odrażający dla Żyda, który szuka królestwa na tym świecie, i po trzecie dlatego, że nowy człowiek w Chrystusie, w którym zniesione są wszystkie rozróżnienia elitarne, jest tożsamością, którą Żyd postrzega jako niegodną jego umiłowania „odrębności” i kontroli nad innymi. 28. Żyd poprzez monopol w mediach, sądownictwie i wyższych uczelniach, walczy z chrześcijaństwem. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo pokazuje Żydów niemających poczucia skruchy. Stawia to Żyda w pozycji słabości i widzącego chrześcijańskie nakazy. Żyd uważa to za największe ze wszystkich nieszczęść. 29. Żyd niesłusznie uważa, że jest częścią „narodu wybranego”. Tak więc Żyd uważa, że ma „boskie prawo”, aby mieć swoje „prawa” realizowane i zabezpieczone. W rzeczywistości, Żyd żąda tego ze swoją jidysz bezczelnością. Jakie są prawa Żyda i jak on je postrzega? Po pierwsze i przede wszystkim, że świat wokół niego powinien zgadzać się wyłącznie z jego punktem widzenia. 30. Żyd bezwstydnie trzyma się swej tożsamości do śmierci. Umrzeć dla prawdy, a nie dla rasowej tożsamości kogoś, jest podstawą męczeństwa. Ale „prawda” dla Żyda nie jest absolutem. „Prawda” dla Żyda to narzucanie swojej woli innym i utrzymanie jej. A jaka jest wola Żyda? Taka, by Jezusa Chrystusa nie kochać, nie wierzyć, i nie oddawać mu czci. ****************************************************** 1 Przekład z języka angielskiego dla autora. 2 Po drugiej żydowskiej wojnie światowej Dobrudża weszła w skład terytorium Rumunii. 3 Ralph Epperson: „The Hidden Hand”. Wyd. St. Petersburg 1996, s. 103. 4 Zob. m.in. H. Pająk „Lichwa rak ludzkości”. 5 Najpewniej był już po wstępnych ustaleniach z Hitlerem – narzędziem MF w planach wspólnego ataku na Polskę. Nie znał jednak drugiego etapu tego planu: napaści swojego wspólnika na Żydobolszewię! Po inwazji Niemiec na Żydobolszewię, Stalin był tak zszokowany, załamany, że przez trzy dni nie pokazywał się nawet na naradach sztabu Armii Czerwonej. 6 W mojej książce „Bestie końca czasu” przedstawiłem dwanaście rodów żydowskiej, bankowej oligarchii, w tym „dynastię” Rothschildów. Postawiłem tam retoryczne pytanie – dlaczego Marks, nieprzejednany wróg kapitalizmu, burżuazji i „wyzysku”, ani słowem w swoich pracach nie wspomina o Rothschildach, głównych „krwiopijcach” klasy robotniczej? 7 Nie udało się. Głodne, wynędzniałe społeczeństwo pokonanych Niemiec zdusiło rewoltę żydowską. Robotnicy utopili w kanałach dwójkę prowodyrów – Różę Luksemburg i Karola Liebknechta. 8 Kiedy to piszemy –wiosna 2011, strajkują bezrobotni Grecy, Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi, londyńczycy, nawet Czesi. Kto następny? Kiedy więc trzecia żydowska wojna światowa wybuchnie formalnie, bo nieformalnie już trwa? 9 Źródło: www.eairccboom.ru/library/battles20thcentury/Sbp2ch6.html 10 Pisane w połowie listopada 2011 r. 11 Tym przekrętom poświęcimy trzeci tom tej pracy. Oczywiście jeżeli Bóg pozwoli a Mossad… nie zdąży… 12 „La Revue de Paris”: 1 VI 1928 r. Tłum. Ola Gordon. Zob.: http://www.erichufschmid.net/index.html 13 http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/06/01/jak-mysla-zydzi/. Przekład Ola Gordon. Urodził się w Dobrudży /Bułgaria/2 jako Chaim Rakover. Samo nazwisko podpowiada, kim był z pochodzenia. Urodził się w Besarabii, gdzie mieszkał do osiemnastego roku życia. Następnie uciekł do Rumunii przed poborem do armii carskiej(obszerny fragment III rozdziału).

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

o akapitach pan słyszał? Czy panu się wydaje, że wystarczy kopiuj-wklej i wszyscy padną na kolana? Nad tekstem wypada popracować, bo inaczej cała praca idzie na marne.
Nie ocenię zawartości, bo nie przeczytałem. Widząc niechlujstwo autora, nie miałem ochoty.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#220156

Czego się pieklisz Panie(i) monitor? Późno juz było i przeoczyłem formatowanie. Mimo wszystko żałuj, że nie czytałeś. Możliwe, że otworzyłbyś oczy na to, co sie dzieje.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#220237

... ciekawe, ale FORMATUJ czowiek do cholery!

Pzdrwm
triarius
-----------------------------------------------------
http://triarius.pl - mój prywatny blogasek
http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#220228

Rzeczywiście przeoczyłem formatowanie. Nie irytuj się "człowieku do CHOLERY!".

Pzdrwm

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#220236

Poszerzyłem swą wiedzę o kilka kolejnych faktów i nazwisk. Dziękuję!. Milcząc o roli żydostwa w Polsce i na świecie, popełniamy wszyscy grzech zaniechania. To zaniechanie, będzie początkiem naszego końca!....

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#220231

Dziękuję Włodeusz i pozdrawiam.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#220238

Wsadziłeś nierozważnie kij w mrowisko.Mrówki zaraz zaczną kąsać.Książka ciekawa i warta przeczytania.Z jej autorem można się zgadzać lub nie,ale swoje tezy dość dobrze dokumentuje.

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#220232

Że żydzi od dawna do wojny się szykują
Pragną zdominować Świat do końca
Lecz,czy to nie z głowy gorąca?
Bo mimo atomowych bomb wielu posiadania
Sami się prowadzą do zagłady w czasie powstania
Ślepi wzrok odzyskają i usłyszą uszy
Kto wojny prowadził i Narody do głuszy

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#220496