Co to za firma?

Obrazek użytkownika Colas Bregnon
Blog

Mędrzec rzekł razu pewnego:
„Nic tak człowieka nie cieszy jak nieszczęścia bliźnich”.
Oto coś dla Polaków na pocieszenie. Rodacy nie jesteśmy sami, jest na tym Świecie kraj, który może jak my poszczycić się osobliwą zdolnością wybierania swych „najlepszych” aby oddać im własny kraj we władanie.

Can you imagine working for a company that has a little more than 300 employees and has the following statistics:
Wyobraż sobie że pracujesz dla firmy zatrudniającej nieco ponad 300 pracowników z których:

30 have been accused of spousal abuse.
30 bylo oskarżonych o znęcanie się nad żoną.

9 have been arrested for fraud.
9 było arersztowanych za oszustwa.

14 have been accused of writing bad cheques.
14 za podpisywanie czeków bez pokrycia.

95 have directly or indirectly bankrupted at least 2 businesses.
95 pośrednio lub bezpośrednio przyczyniło sie do bankructwa nie mniej niż 2
byznesów.

4 have done time for assault.
4 siedziało za napaść.

55 cannot get a credit card due to bad credit.
55 nie może otrzymać karty kredytowej z braku posiadania wiarygodności kredytowej.

12 have been arrested on drug related charges.
12 było aresztowanych za sprawy związane z narkotykami.

4 have been arrested for shoplifting.
4 było aresztowanych za kradzieże w sklepach.

16 are currently defendants in lawsuits.
16 zasiada na ławach dla oskarżonych w otwartych przewodach sądowych.

62 have been arrested for drunk driving in the last year.
62 tylko w ostatnim roku zostało aresztowanych za jazdę po pijanemu.

Can you guess which organization this is?
Czy zgadniesz jaka to firma????

It is the 301 MP's in the Canadian Parliament.
Jest to posiadający 301 Posłów KANADYJSKI PARLAMENT.

The same group that crank out hundreds of new laws designed to keep the rest
of us in line.
Są to ci sami ludzie, których obowiązkiem jest tworzyć prawa, które będą miały za zadanie „trzymać za buźkę” resztę głosujących i podatników.

Which one did you vote for?
Pomyśl dwa razy zanim pójdziesz do urn Kanadyjczyku.

Taken from the OTTAWA CITIZEN
Skopiowane z OTTAWA CITIZEN, Ottawa, Ontario, Canada,
periodyku traktującego o sprawach Parlamentu i piszącego o problemach z którymi borykają się przedstawiciele Kanadyjskiego aparatu władzy.
Jak widać na załączonym obrazku jest ich niemało.

Skopiował i przetłumaczył:
Colas Bregnon
sicfatatulere@yahoo.co.uk

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Ale przecież kanadyjski rząd ma "Canadian Values"! Nie może być zły! A na pewno jest lepszy od amerykanskiego... bo jest kanadyjski :D

Znam tych misów, oj znam!

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

#45601

Colas Bregnon
N'est-ce pas?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Colas Bregnon

#45605