Rejestratory parametryczne, czyli sekunda wobec wieczności

Obrazek użytkownika Alef-1
Blog

 

Analizując raport KBWLLP (Komisja Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego), w załączniku nr 2 przeczytałem następującą informację:
 
„Algorytm kompresji wbudowany w rejestratory serii ATM-QAR powoduje opóźnienie zapisu danych w pamięci o 1,5 s. Ostatnie poprawne dane zostały zapisane o godz. 8:41:02,53. W celu uzupełnienia zapisu o brakujące 1,5 s podjęto próbę uzyskania ich z rejestratora MŁP-14-54. Z zapisu zarejestrowanego przez MŁP-14-5 (plik 85837.FDR.ALLData.dat) wyodrębniono 4 kadry zawierające sekundy 41:02 i 41:03. Z zapisu rejestratora ATM-QAR usunięto ostatni kadr (ostatnie pół sekundy) i dodano do niego 4 kadry uzyskane z zapisu rejestratora MŁP-15. W wyniku przeprowadzonych operacji otrzymano kompletny zapis lotu samolotu Tu-154M nr 101 z 10.04.2010 r. kończący się o godz. 8:41:04. Należy przyjąć, że po 8:41:04 w czasie krótszym niż 0,5 s nastąpiło zniszczenie instalacji elektrycznej systemu rejestracji MSRP, co przerwało jego pracę.”
 
MAK w swoim raporcie przekazuje tą informację trochę inaczej:
 
„Zakończenie zapisu tego rejestratora (ATM-QAR) nastąpiło  o  2,5  sekundy  wcześniej  niż zapisu na KS-13 i MŁP-14-5 systemu MSRP-64.”
 
W związku z tym zainteresował mnie przypis nr 4 z załącznika nr 2 raportu KBWLLP :
 
„ Zapis z rejestratora KBN-1-1 (czyli KS-13) kończy się  kilka  sekund  przed  początkiem  41  min, był więc do tego celu nieprzydatny.”
 
Ale z kolei raport MAK informuje nas, że:
 
„Dostarczona obudowa katastroficznego mechanizmu przesuwu taśmy MLP-14-5 nr 90969 posiadała znaczące uszkodzenia mechaniczne, nie było podstawy montażowej i pokrywy zamka obudowy, złącza elektryczne oberwane …  W procesie odczytywania i obróbki stwierdzono, że nośnik magnetyczny zawiera informację o zdarzeniu lotniczym, jakość zarejestrowanej informacji jest niezadowalająca - duża liczba błędów.
[…] 
Jako  podstawa  przyjęte  zostały  dane  rejestratora  eksploatacyjnego  KS-13 ,  który zarejestrował  informację  lepszej  jakości.
[…]
Na podstawie wyników przetwarzania sporządzono wykresy (rysunki 21-25).”
 
**********
 
Wnioski są następujące:
 
MAK sporządziła wykresy ostatnich sekund lotu na podstawie nie istniejących (wg KBWLLP) zapisów z rejestratora KBN-1-1, natomiast KBWLLP uzupełniła zapis rejestratora QAR-ATM o zapisy MŁP-14-15, który wg MAK posiadał informacje o niezadawalającej jakości.
 
Jedna sekunda różnicy w zakończeniu zapisów QAR-ATM nie stanowi problemu dla MAK i KBWLLP - czym jest bowiem sekunda wobec wieczności.
 
PS 1
Z raportu KBWLLP:
„Z analizy parametrów zarejestrowanych przez system MSRP, rejestrator ATM-QAR oraz rejestrator rozmów MARS-BM wynika, że czas  MSRP/ATM-QAR  jest  opóźniony o  3,425  s w stosunku do czasu MARS-BM. Do analiz przyjęto opóźnienie 3 s.”
 
Z powyższego wynika, że czas  obu rejestratorów (MSRP/ATM-QAR)  był opóźniony w stosunku do MARS-BM o tą samą wartość, chociaż z innych ustaleń komisji KBWLLP wynika, że czas opóźnienia QAR w stosunku do MSRP wynosił 1,5 sekundy .
 
PS 2
O opóźnieniach zapisu w stosunku do CVR (MARS-BM)  i synchronizacji zapisów – niebawem.

 

Brak głosów

Komentarze

ok, ale co z ekspertyzą krakowskich speców od fonoskopii- odszumili ruski plik dżwiękowy (czy to zawartość analogowej taśmy z CVR to śmiem wątpić!), sfalsyfikowali kilka medialnych wrzutek, ujawnili montaż nagrania i gdzie wynik tych prac? w "raporcie" Millera nie ma odniesienia do tych dowodów!!

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#176926

Jak długo będą czekać, tego nie wiem, ale podejrzewam, że długo. Miller korzystał z laboratorium fonoskopii MSWiA. Wyniki tej analizy pewnie go nie zachwyciły i dlatego nie zamieścił stenogramu.

Cierpliwość jest towarzyszem mądrości.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Alef-1

#176933

Im bliżej dnia wyborów do polskiego parlamentu w dniu 09.10.2011, tym więcej propagandowego zgiełku, pustych obietnic i pogróżek kierowanych do nas, Polaków. Rozpętana została nagonka na wszelkie wartości narodowe i chrześcijańskie.

Ataki te - w moim przekonaniu - świadomie i celowo zorganizowane mają na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od najistotniejszych problemów w kraju. Zjawiskiem, które szczególnie niepokoi, jest katastrofalny stan naszej wolności.

Nadal nikt nie jest wstanie zorganizować obywatelskiej ochrony rzetelności w komisjach wyborczych. Nieliczne inicjatywy obywatelski które poszukują wolontariuszy w celu zapewnienia uczciwych wyborów (przy przyjęciu jednej osoby w każdym obwodzie wyborczym to i tak potrzebne będzie zaangażowanie 25 000 osób jako mężowie zaufanie).

Brak pełnego zaangażowania społeczeństwa we wszystkich obwodach spowoduje ze aktualna władza zrobi to zostało zrobione podczas wyborów samorządowych (pomoże szczęściu i sama się wybierze manipulując głosami nieważnymi, więcej na ten temat można zobaczyć w przykładowych danych z województwa mazowieckiego.

Dlaczego są takie rozbieżności w obwodowych komisja wyborczych województwa mazowieckiego w danych na stronie PKW. Anomalie które istnieją wśród danych po wyborach samorządowych w 2010 nasuwają pytania, dlaczego oficjalne dane podawane przez obwodowe komisje wyborcze to znaczy: uprawnionych (liczba osób uprawnionych która jest stałą na dany dzień) oraz liczbę kart wydanych które się różnią się na różnych listach tak bardzo: do sejmiku, do rad powiatu, na prezydenta, burmistrza, wójta.

Dlaczego w obwodowych komisjach wyborczych popełniono tyle błędów polegające na podawaniu rozbieżnych liczb uprawnionych (liczba osób uprawnionych która jest stałą na dany dzień) oraz liczbę kart wydanych, (dane zaznaczone żółtym tłem).

Dlaczego w tak dużej liczbie obwodowych komisji wyborczych województwa mazowieckiego w głosowaniu do sejmiku procent głosów nieważnych jest dużo wyższy od średniej krajowej, czy to oznacza że województwie mazowieckim 303 351 wyborców poszło głosować i samo źle zagłosowało.

Wykaz danych z poszczególnych okręgów z informacją z obwodowych komisji wyborczych, rozbieżności zostały zaznaczone kolorowym tłem i innym kolorem cyfr dołączony linkach.

http://s2.ifotos.pl/img/WarszawaO_hseaaxw.png http://s2.ifotos.pl/img/WarszawaO_hseaana.png http://s2.ifotos.pl/img/WarszawaO_hseaaex.png http://s3.ifotos.pl/img/WarszawaO_hsnsaaq.png

Brak reakcji społeczeństwa na te fakty spowoduje że media polskojęzyczne będą nam wmawiały jaki mamy wspaniały rząd który się cieszy poparciem społeczeństwa.

A fakty są całkiem inne rosnące zadłużenie, bezrobocie - zwłaszcza wśród młodych - dobitnie świadczą o marnowaniu potencjału narodowego. Ubodzy w naszym kraju stają się jeszcze ubożsi, oświata, kultura i nauka są degradowane.

Wzrasta także - moim zdaniem - zagrożenie integralności terytorialnej państwa, bezpieczeństwa publicznego. Narasta biurokracja w administracji.

To właśnie sprawia niezadowolenie wielu Polaków. Od wielu stuleci jako Naród próbujemy rozwiązywać jak najlepiej problemy społeczne, polityczne, religijne. Sięgnijmy więc do dobrych wzorców - także tym razem, szczególnie w dzień wyborów parlamentarnych. Wtedy naprawdę jest szansa, że przezwyciężymy kłamstwo, antyludzki totalitaryzm.

Aby przełamać tą niemoc musimy się wszyscy zaangażować i działać i namawiać do działania:

  • jeżeli nie wystąpimy z wnioskiem o informację czyli wynik z głosowania w każdym obwodzie komisji wyborczej to wtedy będzie można samemu przeliczyć wyniki głosowania. W przypadku rozbieżności danych złożyć protest. Takie działanie obroni nas przed takimi osobami jak komendant z Białołęki i puste karty do głosowania,
  • znać USTAWĘ Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. - KODEKS WYBORCZY (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę),
Vote up!
0
Vote down!
0
#176958