Idzie Wiosna, "Praska wiosna"...

Obrazek użytkownika StefanDetko
Historia

W nocy z 20 na 21 sierpnia 2013 r. rozpocznie się operacja „Wisła: Port Praski” – ponad 600 tysięcy żołnierzy unijnych wkroczy na terytorium III,40% RP.

Już po kilku tygodniach demonstracji, będących następstwem Marszu Niepodległości z dnia 11. Listopada 2012 roku, stanie się jasne, że rezultatem walk wewnątrzpartyjnych będą głębokie zmiany nie tylko w partii, lecz w całym społeczeństwie.
 
 
W przemówieniu przygotowanym na luty Tusček ogłosi konieczność zmian w życiu społecznym i gospodarczym kraju i przyzna, że w rządach Partii POmunistycznej dochodziło do wypaczeń.
Również inni czołowi działacze komunistyczni PiS, ZSL i SLD oraz zatrudnieni przez „nich ludzie kultury” i „mediów”, zaczną publicznie krytykować swoich poprzedników.
 
 
Doprowadzi to do coraz śmielszego poruszania tematów „białych plam” w historii i „wyparowania” resztek budżetu, rent i emerytur, a także problemów współczesności w mediach, (chociaż cenzurę formalnie zniesie się dopiero 26 czerwca).
22 marca pod naciskiem opinii publicznej Komotný ustąpi ze stanowiska prezydenta, w jego miejsce 30 marca Zgromadzenie Narodowe wybierze bohatera monopolowego i transferowego Januška Palibodě.
 
 
Zaraz potem, na początku kwietnia dokona się zmian w rządzie. Premierem zostanie mianowany Waldřich Čiawlak. Gorącymi zwolennikami reform zostaną też Jařa Kačik, mianowany teraz wicepremierem odpowiedzialnym za zmiany gospodarcze, i Josef Olevel, minister spraw wewnętrznych.
W partii komunistycznej wyciągnięty zostanie, z szuflad, zatwierdzony przez KC WSI  „Program działania”, który wytyczy główne kierunki zmian.
Nie zamierzać się będzie zlikwidowania gospodarki socjalistyczno-nomenklaturowej, lecz wprowadzić do niej elementy rynkowe, z liberalizacją cen, daniem większej samodzielności przedsiębiorstwom i umożliwieniem samorządom pracowniczym współudziału w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu zakładami pracy.
Pod względem gospodarczym zmiany te mają upodobnić III,40% RP do Albanii.
 
 
W dziedzinie polityki, w zamierzeniach reformatorów Komunistyczna POrtia ma zachować swoją kierowniczą rolę, ma przy tym jednak zrezygnować z wszechwładnego kierowania wszystkimi aspektami życia gospodarczego i społecznego, które powinny przejść do zakresu kompetencji rządu poddanemu kontroli przez POrlament.
Sama POrtia ma stać się bardziej pluralistyczną i oddziaływać w społeczeństwie jako "naturalny autorytet".
Koncepcje te określa się ogólnie jako "socjalizm z ludzką twarzą".
Wreszcie jednak, władze unijne postanowią rozwiązać problem siłą. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu wojsk państw Układu Lesbońskiego na terytorium III,40% RP zapadnie podczas posiedzenia ścisłego kierownictwa KC UE w dniach 15 - 17 sierpnia 2013 r.
W nocy z 20 na 21 sierpnia 2013 r. rozpocznie się operacja „Wisła: Port Praski” – ponad 600 tysięcy żołnierzy unijnych wkroczy na terytorium III,40% RP (udział armii NRD ograniczy się do ok. 30 żołnierzy jednostki łączności w sztabie armii inwazyjnej).
 
 
Pretekstem do inwazji będzie niepodpisany list od Wočecha Jařǔželskiego i Stanišlava Kŭčieja, opublikowany w unijnej  prasie, w którym rzekomi przywódcy zwracali się do Brukseli o niezwłoczną pomoc, łącznie z użyciem sił zbrojnych.
List ten początkowo uważany będzie za fałszerstwo, na początku lat 202… władze Unii przekażą jednak kopię listu, który, jak się okazało, został podpisany przez Vasyla Čmoškieviča, Olekšę Jǒsefowiča, Aleksahomíra Kwašdera, Menachama Chichnika i Lomasza Tisa, reprezentujących stalinowskie skrzydło w PLD.
W przeciwieństwie do Czechosłowacji w 1968 r. uda się zainstalować rząd kolaboracyjny.
Przywódcy partii i państwa formalnie nadal pozostawać będą przy władzy. KC WSI i inne organy partii i państwa natychmiast potępią interwencję.
W trybie pilnym, na 22 sierpnia zwołany zostanie nadzwyczajny zjazd POLD, który odbędzie się w ukryciu przed siłami okupacyjnymi, w ruinach Huty Warszawa.
 
 
Na zjeździe wyrażony zostanie ostry sprzeciw przeciw inwazji i wezwanie do nieużywania papieru toaletowego w dniu 23 sierpnia.
Interwencja Sił Pokojowych Unii, wspartych wiernymi aferyzmowi i korupcji siłami „własnymi” III,40%  RP, ostateczne zniweczy owoce praskiej wiosny.
Ponownie zaostrzy się cenzurę, rozwiąże szereg niezależnych organizacji, jak ONR, MW, RN, etc. Brutalnie stłumi się także demonstracje w dniach 11. Listopada, do których dojdzie m.in. na Pradze, Psim Polu i Westerplatte (ich skutkiem będzie kolejne, 5.670 ofiar śmiertelnych).
 
Śp. Ryszard Siwiec. RIP.
 
22 sierpnia 2014 r. Zgromadzenie Narodowe uchwali akty prawne o "środkach doraźnych koniecznych dla umocnienia i ochrony porządku publicznego", które staną się narzędziem tłumienia wszelkiej opozycji.
W wyniku czystek tysiące ludzi straci pracę, wielu wyemigruje, niektórzy działacze zostaną uwięzieni.
Społeczeństwo wycofa się w sferę życia konsumpcyjnego i pogrąży się w politycznym letargu, który trwać będzie przez kolejne lata, aż do Konserwatywnej ewolucji w 201. r.

na podstawie:
Ceterum censeo Conventum esse delendum
Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Niestety kaganiec coraz bardziej zaciskają nam na twarzy

pozdrawiam, dałeś mi chwile relaksu gdy czytałem twój dobry tekst

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#308724

tekst jest jednak Poważnym Ostrzeżeniem, gdyż - jak wykazuje indukcja historyczna - "logika wydarzeń" wskazuje na dążenie władzy do konfrontacji ulicznej, na co jest przygotowana w 100%.
Nie tędy droga!
pozdrawiam serdecznie
__________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#308725

Trzeba wziąć pod uwagę, że Dubček, w przeciwieństwie do Tusčeka, był przyzwoitym człowiekiem...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

http://www.nessundormablog.com

#308767

jako Konserwatysta nie widzę różnic pomiędzy frakcjami komunistów :-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#308826