Tusk chce usunąć prezesa NBP na podstawie opinii... absolwenta szkoły KGB

Obrazek użytkownika Andy-aandy
Nazwa serwisu: 
tvp.info
Cytat: 

Przewodniczący PO chciałby usunąć prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego ze stanowiska, chociaż 6-letnia kadencja szefa banku centralnego, jako organu konstytucyjnego jest zagwarantowana w ustawie zasadniczej.

Donald Tusk zapowiada, że w wypadku wygranej PO usunie prezesa Glapińskiego; miałby to uczynić na podstawie dwóch „ekspertyz”: wiceministra w rządzie PO-PSL, członka PO i kandydata tej partii w wyborach parlamentarnych Bogusława Ulijasza oraz Stanisława Hoca, doradcy PO, który skończył 4-letnie studia habilitacyjne w szkole KGB w Moskwie. (...)

Stanisław Hoc studia habilitacyjne kończył w… Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Trafił tam z Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, gdzie do stycznia 1977 roku pracował jako inspektor. Karierę zawodową rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej MO w Opolu w 1969 roku. Był także wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie.

Po powrocie z Moskwy w 1983 roku pracował w Departamencie II MSW, gdzie zajmował się pracami przy budowie sieci agenturalnej kontrwywiadu.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)