1 ZEGAREK = 1 MILION

Obrazek użytkownika DOBOSZ
Kraj

ciekawe ile zażądałby za artykuł o autostradach lub PKP?

Brak głosów

Komentarze

Na nowaku i wykręconej gębie Giertycha mucha nie siada!

Vote up!
1
Vote down!
-1
#357047

gość z drogi

dziesiątka   z pozdrowieniami :)

Vote up!
0
Vote down!
-1

gość z drogi

#357053

Grafika Doboszu - jak zwykle pierwsza klasa!
A mucha na gębie Giertycha nie siada - bo się brzydzi:)

Vote up!
0
Vote down!
-1

Nie jestem pewien czy podążam we właściwym kierunku , więc na wszelki wypadek nie zbaczam z kursu.

#357084

Tik tak! Tik tak!

- Jestem Sławomir Rollex!!!

Pozdrawiam.
Obibok na własny koszt

Vote up!
0
Vote down!
-1

Obibok na własny koszt

#357134

Tik tak! Tik tak! przyjęło się w okupacyjnych mediach.
Jedna z gadających głów o tym Tik Tak z internetu coś tam coś tak nawet powiedziała dziś rano.

Czyli: Tik tak! Tik tak! - Jestem Sławomir Rollex!!! się przyjęło niczym szczepionka antonówki na dzikiej jabłonce.

;O))

Obibok na własny koszt

Vote up!
0
Vote down!
-1

Obibok na własny koszt

#357176

Zamiast 30 milionów PLN-ów... dostał w ślip?

                           

Pozdrawiam z 10, Satyr   
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Vote up!
0
Vote down!
-1
#357135

 mówi sama za siebie... Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#357139

Wszak nie wykazał takiej kwoty w swojej deklaracji.
Przecież musi wraz z pozwem dokonać opłaty sądowej i wpłacić na konto sądu 100.000,- złotych.

Ile trzeba zapłacić?

Reguła ogólna: 5%

Zgodnie z regułą ogólną obowiązującą od 2 marca 2006 r. opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości roszczenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

[quote]Sposoby uiszczenia opłaty od pozwu

1) Wpłata w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo. Dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie kopii lub wydruku sąd nie zwraca uiszczającemu opłatę. W przypadku wnoszenia opłaty na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany. Numery rachunków bieżących dochodów sądów Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swojej stronie internetowej pod adresem www.ms.gov.pl. Można je też uzyskać w sądzie.

2) Wpłata gotówką bezpośrednio w kasie sądu

Wpłata przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzana jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty. Wpłatę w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia, pracownik sądu potwierdza wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, którą należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

3) Wpłata za pomocą znaków opłaty sądowej

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej wynosi 1.500 zł. Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy naklejać na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu. Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu. Nie należy ich kasować! Zrobi to sędzia lub pracownik sądu. Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 27, poz. 199).[/quote]

Obstawiam, że Slavko wkrótce będzie wściekły na koński łeb, bo pozew wkrótce zostanie wycofany, a Slavko ukarany kwotą 50.000 złotych i to tylko wówczas gdy wycofa swój pozew w terminie przed pierwszym posiedzeniem sądu.
Palikot już to swego czasu przerabiał ponosząc stratę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Obibok na własny koszt

Vote up!
0
Vote down!
-1

Obibok na własny koszt

#357141

Sławku Nowaku, prawdopodobnie za radą Konia , wybrnął z sytuacji bo żąda nie odszkodowania tylko przeprosin na kwotę ca 30,0mln zł a od tego opłata to coś około 640,0 zł.
Głupi to ma szczęście jak mówi ludowe porzekadło.
To ya.

Vote up!
0
Vote down!
-1

To ya.

#357172

Te 640 złotych to stanowi 600 złoty tytułem opłaty za wniosek o zabezpieczenie kwoty 30 milionów na rzecz przyszłych kosztów "przepraszam" we wszystkich okupacyjnych bałachach i 40 złotych jako opłata sądowego postępowania.

Obibok na własny koszt

Vote up!
1
Vote down!
-1

Obibok na własny koszt

#357175