Po 218 latach eksterminacji - Polska.

Obrazek użytkownika sigma
Blog

Przez te 218 lat niewoli (1772 – 2011 minus 21 lat międzywojnia) nasi okupanci naprawdę robili, co mogli, aby nas na tej ziemi nie było.

Zresztą w czasie międzywojnia też się o to starali.

Miały miejsce (podaję wszelkie prześladowania zbiorczo):

-wywózki na Sybir, masowe wysiedlenia

-konfiskata majątków

-masowa emigracja osób zagrożonych aresztowaniami lub poborem do wojska. (np. Conrad Korzeniowski uciekł z kraju właśnie aby uniknąc służby wojskowej

-branka do wojska na 25 lat (batiuszka car pod koniec XIX wieku w łaskawości swojej obniżył okres służby wojskowej do 12 lat).

- rusyfikacja ,germanizacja ( zakaz używania języka polskiego w szkołach, urzędach, zakaz nauczania historii Polski, kultywowania tradycji, zrzeszania się)

-zakaz zakupu ziem przez Polaków, zakaz osiedlania (rugi pruskie - wóz Drzymały) W 1886 roku Niemcy powołali do życia Komisję Kolonizacyjną, której zadaniem było wykupywanie ziemi od Polaków i przekazywanie jej niemieckim osadnikom.

-zakaz obejmowania urzędów przez Polaków

-stany wojenne, stany wyjątkowe. Były to właściwie stany permamentne. Na przykład dopiero w 1856 roku po klęsce rosyjskiej w wojnie krymskiej i śmierci Mikołaja I zniesiono wreszcie stan wojenny, który Mikołaj I wprowadził po powstaniu listopadowym. Trwał ćwierć wieku! Natomiast stan wojenny wprowadzony po powstaniu styczniowym obowiązywał w Królestwie Polskim, z niewielkimi przerwami, do wojny w 1914 roku.

-tłumienie demonstracji przy użyciu wojska, nierzadko z ofiarami śmiertelnymi

-olbrzymie podatki

- media w rękach wroga. Założona w 1894 Hakata finansowała nieprzyjazne Polakom artykuły prasowe i szerzyła nastroje antypolskie (działalność GW to naprawdę nic nowego)

- brak szkolnictwa wyższego

- prześladowanie Kościoła katolickiego jako ostatniego bastionu polskości. Nakładano na księży kary finansowe, zamykano klasztory, więziono księzy, a państwo odbierało Kościołowi jego majątki.

- eksterminacja inteligencji

-eksterminacja kadry oficerskiej

-obozy koncentracyjne, obozy śmierci

-aborcja na życzenie (wprowadzona przez Hitlera i kontynuowana przez komunistów)

-nacjonalizacja majątku

-katownie ubeckie (według pobieżnych szacunków wymordowano tam ok.25 000 żołnierzy wyklętych)

Natomiast po 1989 roku zastosowano następujące metody eksterminacji:

- zniszczenie ekonomiczne kraju poprzez wyprzedaż majątku narodowego lub uwłaszczenie się na nim nomenklatury partyjnej

-ustawiczne zwiększanie biurokracji

-obciążenie podatkowe zabierające 83% dochodu

-zniewolenie młodego pokolenia poprzez lichwiarską pułapkę kredytową

- niszczenie rodziny (zmuszenie do pracy obojga małżonków, małometrażowe budownictwo, propagowanie przedszkoli i domów starców, ustawa przemocowa, forsowanie uprzywilejowanej pozycji dla homoseksualistów i innych dewiacji)

- skuteczny atak koncernów farmaceutycznych na sklepy zielarskie (zamiana tanich leków naturalnych na droższe leki chemiczne)

- zmuszenie do emigracji młodego pokolenia

- ustanowienie Polski jako kondominium rosyjsko-niemieckiego (NordStream i podpisanie wieloletnich umów na dostawę gazu oraz forsowanie energetyki jądrowej)

- niszczenie służby zdrowia

- niszczenie systemu edukacji (wprowadzenie gimnazjum, drastyczne okrojenie w szkołach programu historii)

- wzmożony atak na Kościół oraz jego media

- media oficjalne w gestii służb specjalnych lub rękach niemieckich

- masowe zastosowanie zabójczych szczepionek z rtęcią, szczepienie noworodków w parę godzin po urodzeniu (przeciw gruźlicy i żółtaczce)

- propagowanie antykoncepcji i in vitro

Wydawałoby się, że wobec rozłożonego na 218 lat planu eksterminacji narodu polskiego nie mamy szans.

Tymczasem tak wygląda przyrost ludności Polski:

1846 11 107 000

1911 22 110 000

1921 27 177 000

1931 32 107 000

1938 34 849 000

1946 23 930 000

1950 25 008 000

1960 29 776 000

1970 32 642 000

1990 38 183 000

2010 38 200 000

Gwałtownie podwyższony współczynnik przyrostu demograficznego można zauwazyć po ukończeniu I wojny światowej, II wojny światowej oraz po stanie wojennym. Oczywiście poza oczywistymi skokami przyrostu, kiedy poprzedni wyż wchodził w okres rozrodczy.

Poza terytorium Polski mieszka obecnie około 21 milionów Polaków. Oznacza to, że 36% ludności polskiej żyje na emigracji.

Polscy emigranci pochodzą z kilku fal migracji:

- uchodźcy po powstaniach narodowych w XIX w. (głównie do Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec i Ameryki Północnej),

- emigracja zarobkowa w II poł. XIX w. aż do 1939 r. (robotnicy głównie do Francji, Belgii i Niemiec; chłopi do USA, Kanady, Brazylii i Argentyny),

- emigracja na skutek II wojny światowej oraz z przyczyn politycznych po wojnie

- emigracja pomarcowa lat 1968–71

- emigracja z przyczyn ekonomicznych i politycznych w latach 80-ych XX wieku,

-emigracja zarobkowa po 1989 r. (głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Włoch, Kanady i USA)

A tak wyglądają najliczniejsze skupiska naszej diaspory w liczbach: Argentyna      450 000  

Australia        200 000  

Białoruś         396 000 oficjalnie (3,9%, 1999), pozarządowe szacunki do 900 000 Brazylia      1 800 000  

Francja       1 050 000  

Kanada         900 000  

Kazachstan  100 000

  Litwa          235 000 oficjalnie (6,7%, 2001); szacunkowo 300 000

  Niemcy    2 000 000  

Rosja             95 000 oficjalnie (<0,001%, 1989); szacunkowo 300 000

  USA        9 292 875 oficjalnie (3,3%, 2000); szacunkowo 10 600 000

  Szwecja     100 000  

Ukraina        144 100 oficjalnie (0,003%, 2001); szacunkowo 900 000

  W.Brytania 250 000–500 000 (a nawet 800 000)  

Włochy        100 000  

W kraju żyje nas 38 200 000. Na emigracji 21 000 000. Co oznacza, że w sumie jest nas prawie 60 milionów!

Mimo uruchomionego przez ponad 200 lat przemysłu eksterminacji narodu polskiego, który ośmieliłabym się nazwać długoterminowym holocaustem. Holocaustem, który stosowały wobec nas dwa wrogie narody, które przez te 200 lat przeżywały akurat swój rozwój.

Obecnie możemy sądzić, ze jest źle, ale nie zgodziłabym się z tą diagnozą. W porównaniu z prześladowaniami, jakie przetrwaliśmy, obecna sytuacja wygląda dość stabilnie. A w dodatku nasi okupanci słabną. Zarówno Rosja jak i Niemcy są na wymarciu. Jeżeli nawet Niemcom i Rosji muzułmanie podwyższają współczynnik przyrostu – to przecież trzeźwo myśląc nie można tego traktować poważnie. Muzułmanie na pewno nie czują się ani Niemcami, ani Rosjanami. Poza tym Rosja jest przeżarta alkoholizmem, aids, narkomanią i wszelkimi patologiami. Zaś Niemcy przegrały ideę Mitteleuropy. Eurokołchoz powoli się rozpada. Laizyzacja Niemiec i Rosji sprawia, że narody te nie mają na kim się oprzeć. Są same ze swoimi problemami.

Ponad 36% narodu polskiego jest poza zasięgiem łap okupanta. Już sam fakt, że w Wielkiej Brytanii to Polki rodzą najwięcej dzieci wskazuje na determinację eksterminacyjnej polityki naszego rządu jurgieltników. W Polsce rodzin nie stać na dzieci.

A przede wszystkim my wciąż trwamy przy Bogu. Kościół w Polsce to wspólnota, która wciąż jest żywa. Ziarno zasiane przez błogosławionego Jana Pawła II wzrasta. I nikt bardziej nie zaświadcza o tym, że nasz naród wciąż istnieje i walczy o prawdę i wolność, niż błogosławiony.Jerzy Popiełuszko.

Brak głosów

Komentarze

Do tej pory według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mieszkało 38,3 mln. Okazuje się, że jest to tylko 37,2.

wyniki spisu powszechnego 2011

„Brakujący” milion to głównie ludzie, którzy wyjechali na zachód.

pozdrawiam..

Vote up!
0
Vote down!
0

http://www.polskawalczaca.com/index.php

http://forum.wolna-polska.pl/

#218521

To jest tylko kwestia tego, czy brakujący milion jest w kraju, czy za granicą. tym niemniej nie zmienia to faktu, że zamiast - jak sobie to zaplanowal Klub Rzymski w latach 70-ych zeszłego wieku - było nas 15 mln, jest nas prawie 40 mln.

Vote up!
0
Vote down!
0
#218863

"Przez te 218 lat niewoli (1772 – 2011 minus 21 lat międzywojnia) nasi okupanci naprawdę robili, co mogli, aby nas na tej ziemi nie było."

Niewiedza, pominięcie??? ze wywózki/ eksterminacja/ ludobójstwo Polaków zaczeło sie juz na Kresach od 1937 r poprzez tajemnicze zniknieca z domów głów rodzin. Głównie to roidziny urzedników panstwowych działaczy polskich i dalejh kluczem wówzkowym.

http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=34

Sowieckie represje wobec Polaków przed 1939
Wpisany przez Administrator
Sobota, 02 Maj 2009 22:45
Sowieckie represje wobec Polaków
Jan Maria Jackowsk
http://www.videofact.com/mark/represje/Sov_represjePolakow.html

Mimo cenzury "politycznej poprawności" do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jednak nadal rozstrzelanie przez NKWD 111 091 Polaków w latach 1937-1938 jest mało znane i z trudem ujawniane. A przecież ludobójstwo to, a także znacznie bardziej znany mord katyński - to bestialski przejaw tej samej świadomej, fizycznej eksterminacji Narodu Polskiego. Ostatnio głośniej o tej zbrodni z okresu Wielkiego Terroru stało się za przyczyną projektu uchwały sejmowej złożonej przez grupę posłów do laski marszałkowskiej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#218756

"okupanci naprawdę robili, co mogli, aby nas na tej ziemi nie było.

Zresztą w czasie międzywojnia też się o to starali."

I to nie tylko podane wyżej historie wywózek są tego dowodem, ale przede wszytskim najazd bolszewicki na Polskę wspieramny przez całą Europę poza Węgrami. Gdyby Węgrzy własnym sumptem nie dostarczyli nam uzbrojenia, nie wygralibyśmy tej wojny.

Vote up!
0
Vote down!
0
#218862